Bài 2 trang 23 sgk Địa Lí 11

Bài 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Các hình về: Bài 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Video về: Bài 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Wiki về Bài 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Bài 2 trang 23 sgk Địa Lí 11 -

Bài 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Các hình ảnh về: Bài 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Video về: Bài 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Wiki về Bài 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Bài 2 trang 23 sgk Địa Lí 11 -

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG

PHẦN 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

Bài 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Dựa vào bảng đã cho, hãy nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số của châu Phi so với các châu lục khác.

Câu trả lời

Tỷ trọng dân số châu Phi tăng đều đặn từ năm 1985 đến năm 2005

– Năm 1985, số toà án ở Châu Phi ít hơn Châu Mỹ, Châu Á và Châu Âu, nhưng cao hơn Châu Đại Dương.

– Năm 2000, số lượng toà án ở Châu Phi ít hơn Châu Mỹ và Châu Á, nhưng cao hơn Châu Âu và Châu Đại Dương.

– Năm 2005, số lượng toà án ở Châu Phi ít hơn Châu Á nhưng cao hơn Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Đại Dương.

Thấy hết Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Đăng bởi: hkmobile.vn

Xem thêm bài viết hay:  Top 7 điện thoại pin trâu đáng mua nhất 2020

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

# Bài báo # trang #sgk # Địa lý # Địa lý

[rule_3_plain]

# Bài báo # trang #sgk # Địa lý # Địa lý

Xem nhanh nội dung1 BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG 1.1 PHẦN 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÂU PHI
BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG
PHẦN 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
Bài 2 trang 23 SGK Địa lý 11
Dựa vào bảng đã cho, hãy nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số của châu Phi so với các châu lục khác.
Câu trả lời
Tỷ trọng dân số châu Phi tăng đều từ năm 1985 đến năm 2005
– Năm 1985, số lượng toà án ở Châu Phi ít hơn Châu Mỹ, Châu Á và Châu Âu, nhưng cao hơn Châu Đại Dương.
– Năm 2000, số lượng toà án ở Châu Phi ít hơn Châu Mỹ và Châu Á, nhưng cao hơn Châu Âu và Châu Đại Dương.

– Năm 2005, số lượng toà án ở Châu Phi thấp hơn Châu Á nhưng lại cao hơn Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Đại Dương.
Xem đầy đủ Ngữ văn 11: Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực
Đăng bởi: hkmobile.vn
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

# Bài báo # trang #sgk # Địa lý # Địa lý

[rule_2_plain]

# Bài báo # trang #sgk # Địa lý # Địa lý

[rule_2_plain]

# Bài báo # trang #sgk # Địa lý # Địa lý

Xem thêm bài viết hay:  Top 20 tranh tô màu Doremon dành cho bé tập tô 2022

[rule_3_plain]

# Bài báo # trang #sgk # Địa lý # Địa lý

Xem nhanh nội dung1 BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG 1.1 PHẦN 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÂU PHI
BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG
PHẦN 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
Bài 2 trang 23 SGK Địa lý 11
Dựa vào bảng đã cho, hãy nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số của châu Phi so với các châu lục khác.
Câu trả lời
Tỷ trọng dân số châu Phi tăng đều từ năm 1985 đến năm 2005
– Năm 1985, số lượng toà án ở Châu Phi ít hơn Châu Mỹ, Châu Á và Châu Âu nhưng lại cao hơn Châu Đại Dương.
– Năm 2000, số lượng toà án ở Châu Phi ít hơn Châu Mỹ và Châu Á, nhưng cao hơn Châu Âu và Châu Đại Dương.

– Năm 2005, số lượng toà án ở Châu Phi thấp hơn Châu Á nhưng lại cao hơn Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Đại Dương.
Xem đầy đủ Ngữ văn 11: Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực
Đăng bởi: hkmobile.vn
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

# Bài báo # trang #sgk # Địa lý # Địa lý

[rule_3_plain]

# Bài báo # trang #sgk # Địa lý # Địa lý

[rule_1_plain]

# Bài báo # trang #sgk # Địa lý # Địa lý

[rule_2_plain]

# Bài báo # trang #sgk # Địa lý # Địa lý

[rule_2_plain]

# Bài báo # trang #sgk # Địa lý # Địa lý

Xem thêm bài viết hay:  Hãy nêu đặc điểm cấu tạo phân tử của tinh bột và xenlulozo?

[rule_3_plain]

# Bài báo # trang #sgk # Địa lý # Địa lý

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Bài 2 trang 23 sgk Địa Lí 11 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài 2 trang 23 sgk Địa Lí 11 bên dưới để hkmobile.vn Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hkmobile.vn của hkmobile.vn
Nhớ để nguồn: Bài 2 trang 23 sgk Địa Lí 11

Viết một bình luận