Bài Cúng Mùng 1 Cho Người Mới Mất Đầy Đủ, Văn Khấn Mùng Một Và Ngày Rằm Ngắn Gọn Và Dễ Nhớ

Bài Cúng Mùng 1 Cho Người Mới Mất Đầy Đủ, Văn Khấn Mùng Một Và Ngày Rằm Ngắn Gọn Và Dễ Nhớ

Hình Ảnh về: Bài Cúng Mùng 1 Cho Người Mới Mất Đầy Đủ, Văn Khấn Mùng Một Và Ngày Rằm Ngắn Gọn Và Dễ Nhớ

Video về: Bài Cúng Mùng 1 Cho Người Mới Mất Đầy Đủ, Văn Khấn Mùng Một Và Ngày Rằm Ngắn Gọn Và Dễ Nhớ

Wiki về Bài Cúng Mùng 1 Cho Người Mới Mất Đầy Đủ, Văn Khấn Mùng Một Và Ngày Rằm Ngắn Gọn Và Dễ Nhớ

Bài Cúng Mùng 1 Cho Người Mới Mất Đầy Đủ, Văn Khấn Mùng Một Và Ngày Rằm Ngắn Gọn Và Dễ Nhớ -

Giới thiệu Tin tức Pháp âm Nghi tiết cúng lễ Tu học của Tăng chúng Chương trình tu tập Âm nhạc Phật giáo Videos Khóa Tu Mùa Hè Thông Báo Trả lời thắc mắc Trực tuyến Văn kinh Đạo tràng – Phật tử Bài viết CLB Tuổi xanh Ba Vàng E-Magazine Thư viện ảnh
Âm nhạc Phật giáo Videos Khóa Tu Mùa Hè Thông Báo Trả lời thắc mắc Trực tuyến Văn kinh Đạo tràng – Phật tử Bài viết CLB Tuổi xanh Ba Vàng E-Magazine Thư viện ảnh

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài cúng giỗ, mùng 1, cúng rằm năm 2020

Đang xem: Bài cúng mùng 1 cho người mới mất

Hướng dẫn

Có hai cách khấn cúng:

 • Dành cho trường hợp cúng lễ, nhưng ko có thời kì tụng kinh.
 • Dành cho trường hợp cúng lễ, có thời kì tụng kinh.Tùy vào thời kì nhưng mà chọn cách cúng lễ.

Vị trí cúng lễ: trong nhà, tại ban thờ.

Đồ lễ: Hương, hoa, nước trà, quả, thực.

 • Hương: Các loại hương đốt có hương thơm.
 • Hoa: Các loài hoa có hương thơm (ko kiêng về tên hoa và số lượng).
 • Trà: Nước trà tỏa hương của sáu vị là đắng, cay, chua, chát, mặn, ngọt là sáu vị nuôi sống tất cả chúng sinh.
 • Quả: Số lượng tùy ý ko kiêng kị 2 quả hay 4 quả,… Nên cúng quả đã chín vì có hương từ vựng để vong linh thọ hưởng, quả xanh chưa có hương thơm của vị (tránh tình trạng biến ban thờ thành chỗ cất đồ).
 • Thực: Hiến cúng Phật bày lễ một bát cơm và một cốc nước. Hiến cúng chư Thiên, chư Thần bày lễ một bát cơm và một cốc nước chè. Hiến cúng gia tiên có cơm chay, nếu ko có đồ chay thì làm một mâm cơm chay đơn giản bao gồm các đồ thức ăn từ rau củ quả, ko có thịt của chúng sinh.

Tâm lúc cúng lễ: Dùng ba tâm kính Phật, trọng Thần, hiếu nghĩa với tổ tiên. Hàm ân Phật đã công bố chỉ dạy Pháp diệt khổ cho chúng sinh. Hàm ân và tôn trọng các vị chư Thiên, Thiện thần đã ủng hộ cho mình làm các việc thiện. Hàm ân tổ tiên, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, đã tạo duyên cho chúng ta có họ hàng anh em con cái.

Xem xét: Các đàn cúng lễ ko sát sinh, ko đốt tiền vàng, mã, giấy sớ.

Cách sắp lễ:

 • Trước bát hương thờ Phật: quả, một bát cơm, một cốc nước (Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật thì ko sắm lễ cúng Phật, nhưng vẫn đọc phần cúng Phật, lúc đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh).
 • Trước bát hương thờ thần linh (chư thiên, chư thần, thổ công, thần đất..): quả, một bát cơm, một cốc nước
 • Trước bát hương thờ gia tiên: quả, một mâm cơm hoặc một bát cơm,một cốc nước và một cốc sữa.

Cúng thí thực và phóng sinh: Nếu gia đình cúng thí thực và phóng sinh thì ấn tại đây:Hướng dẫn cúng phóng sinh (thí thực)

Nghi tiết cúng lễ

Cúng lễ ko tụng kinh

(Cắm hương, chắp tay đọc)

Lễ Tán Phật: Đại từ đại bi thương chúng sinh,Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,Tướng đẹp sáng ngời dùng nghiêm trang.Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

 • Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư vô khắp pháp giới. (1 lễ)
 • Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư vô khắp pháp giới. (1 lễ)
 • Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư vô khắp pháp giới. (1 lễ)

Văn khấn

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con. Môn đệ con tên là: ………………….. Pháp danh:…………….. Hiện đang ở tại: ………………….. Hôm nay là ngày… tháng… năm… (hoặc ngày giỗ của vong linh (Ông hoặc Bà)…. mất ngày… tháng… năm…… chôn cất tại…)Gia đình chúng con thành tâm sắm sửa vật thực, tịnh tài dâng lên cúng dường:Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.Trung: Chúng con xin phụng cúng chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.Sau: Chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:…… (nếu ngày giỗ của vong linh nào thì đọc tên:…… và mất ngày… tháng… năm… nơi chôn cất… của vong linh đó) các vong linh thai nhi của (tên mẹ)…. cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình và các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo thù gia đình chúng con. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con nhưng mà được thọ thực no đủ.(Đọc chú Biến thủy, Biến thực)

Chú biến thực: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

(Cúng dường Tam Bảo: Nếu gia đình phát tâm cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc tiếp, nếu ko cúng dường thì ko đọc phần in đậm:Nhân duyên ngày này, chúng con muốn cho gia đình được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ nghiệp chướng, nên chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành từ nơi tu tập của chư Tăng tại chùa… (nếu tại Chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Tp Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý thích hợp với việc tu tập để hồi hướng công đức cúng dường của chúng con tới các vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.

Xem thêm bài viết hay:  Phèn Chua Là Gì? Công Thức Hóa Học Của Phèn Chua

Xem thêm:   Tháp Tường Long – di tích lịch sử văn hóa nghìn năm tuổi Hải Phòng

Xem thêm: Cách Cúng Xe Mới Sắm Về: Bài Khấn Gia Tiên Lúc Sắm Xe Ô Tô

– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là … để hồi hướng phúc tới cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đất của gia đình.– Chúng con cúng dường Tam Bảo… với số tiền là … để hồi hướng cho chư vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ: …… và vong linh (nếu là ngày giỗ của người nào thì đọc tên của người đó)…– Chúng con cúng dường với số tiền là … để hồi hướng cho chư vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình tại địa chỉ …– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là … để hồi hướng phúc tới cho chư vong linh oan gia trái chủ, hợp duyên, oán kết của cả gia đình.)

(Nếu trong gia đình có người cần cầu sức khỏe hoặc công danh hoặc thi cử…. thì đọc tiếp:Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc tới cho (tên)… được….)

Chúng con cũng nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh nhưng mà chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành tới cho gia đình chúng con (nguyện gì đọc nấy)….. và cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi tử sinh. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Tam Tự Quy YTự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, xâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy ko ngại. (1 lễ)

Hồi HướngNguyện đem công đức nàyHướng về khắp tất cảĐệ tử và chúng sinhĐều trọn thành Phật đạo.

HẾT

cúng mùng 1 cho người mới mất

Cúng lễ có tụng kinh

(Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay đọc)

Nguyện HươngNguyện đem lòng thành kínhGửi theo đám mây hươngPhảng phất khắp mười phươngCúng dường ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ đạoTheo tự tính làm lànhCùng pháp giới chúng sinhCầu Phật từ gia hộTâm bồ đề kiên cốChí tu đạo vững bềnXa biển khổ nguồn mêChóng trở lại bờ giácNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

Văn Khấn

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về đây chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình chúng con. Môn đệ con tên là: ……… Pháp danh: ……… Hiện đang ở tại: ……… Chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, chúng con xin thỉnh mời tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:…… (nếu ngày giỗ của vong linh nào thì đọc tên:…… và mất ngày… tháng… năm… nơi chôn cất… của vong linh đó) các vong linh thai nhi của (tên mẹ)…. cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình và các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo thù gia đình chúng con, được về đây dự pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (xá)

Lễ Tán PhậtĐại từ đại bi thương chúng sinh,Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,Tướng đẹp sáng ngời dùng nghiêm trang.Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư vô khắp pháp giới. (1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư vô khắp pháp giới. (1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư vô khắp pháp giới. (1 lễ)

Tán PhápPháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp.Nay con nghe thấy vâng giữ gìn,Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

(Ngồi đọc kinh)

Bài Kinh: CÚNG LINH(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ V, Chương 10, Phần Janussoni,VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.595)

Một thời, Thế Tôn ở tại trú xứ của Bà la môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni). Sau lúc đi tới kính cẩn đảnh lễ, hỏi thăm và ngồi xuống một bên, Bà la môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni) bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi bố thí, làm các lễ cúng cho người chết. Mong rằng, bố thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi ích! Mong rằng, các bà con huyết thống đã chết, thọ hưởng sự bố thí này! Thưa tôn giả Go-ta-ma, bố thí như thế có lợi ích gì cho các bà con huyết thống đã chết ko? Các bà con huyết thống đã chết có được thọ hưởng sự bố thí đó hay ko? Này các Bà la môn, nếu có tương ưng xứ, thời có lợi ích; ko có lợi ích nếu ko có tương ưng xứ. Ở đây, này Bà la môn, những người nào… sau lúc thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục, sinh vào loại bàng sinh, sinh cộng trú với nhân loại, sinh cộng trú với chư Thiên. Những vị này, được nuôi sống và tồn tại với những món ăn ứng với cảnh giới của các vị đó. Này Bà la môn, đây là ko tương ưng xứ; trú ở những nơi đó, các vị đó ko được sự lợi ích của bố thí đó. Nhưng ở đây, này Bà la môn, người nào sau lúc thân hoại mạng chung, sinh vào cõi ngạ quỷ. Vị đó được nuôi sống và tồn tại với các món ăn tại đấy. Món ăn nào, các bạn hữu, thân hữu, hoặc bà con, hoặc người cùng huyết thống muốn hướng cúng cho vị đó; tại đấy, vị đó sống với món ăn đó, tồn tại với món ăn đó. Này Bà la môn, đây là tương ưng xứ; trú nơi đây, vị đó được sự lợi ích của sự bố thí đó.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Xem thêm bài viết hay:  Hé lộ tiểu sử của nàng ca sĩ nội lực Tiêu Châu Như Quỳnh

Xem thêm:   đại học tư thục là gì

Bài Kinh: BỐ THÍ VÀ CÚNG DƯỜNG NHƯ PHÁP(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, phẩm Chư Thiên, phần Bố thí, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.91)

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tại Kỳ Viên (Jetavana), khu vườn của ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika). Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandakì làm một thí vật gồm có sáu phần cúng dường chúng Tăng. Bấy giờ, Thế Tôn với thiên nhãn thuần tịnh siêu tự nhiên thấy mẹ của Nanda làm một thí vật gồm có sáu phần liền bảo các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có ba phần thuộc về người bố thí và có ba phần thuộc về người nhận vật phẩm bố thí. Thế nào là ba phần thuộc về người bố thí? Này các Tỷ kheo, người bố thí, trước lúc bố thí, ý được vui lòng; trong lúc bố thí, tâm được tịnh tín; sau lúc bố thí, cảm thấy hoan hỷ. Đây là ba phần của người bố thí. Thế nào là ba phần của người nhận phẩm vật bố thí? Ở đây, này các Tỷ kheo, những người nhận vật bố thí, đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham; đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si. Đây là ba phần của người nhận phẩm vật bố thí. Tương tự, này các Tỳ kheo, đây là thí vật có sáu phần. Này các Tỷ kheo, công đức của thí vật sáu phần thật vô lượng: “Là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn tới cõi Trời, đưa tới khả lạc, khả hỷ, hạnh phúc và an lạc”.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!(Chắp tay đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ. Trong bài kinh “BỐ THÍ VÀ CÚNG DƯỜNG NHƯ PHÁP”, Đức Phật dạy cúng dường Tam Bảo, nơi có chư Tăng tu hành phạm hạnh, đoạn trừ tham ái, sẽ được phúc lành lớn, chúng con xin vâng lời tuân theo và thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng tu tập gia hộ cho gia đình chúng con. Trong bài kinh “CÚNG LINH”, Đức Phật dạy cách cúng lễ cho người mất, hôm nay gia đình chúng con thực hành Pháp bố thí cúng dường, thành tâm sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường:Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.Trung: Chúng con xin phụng cúng chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.Sau: Chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:…… (nếu ngày giỗ của vong linh nào thì đọc tên:……. và mất ngày… tháng… năm… nơi chôn cất… của vong linh đó) các vong linh thai nhi của (tên mẹ)…. cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình và các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo thù gia đình chúng con. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con nhưng mà được thọ thực no đủ.(Đọc Biến thủy, Biến thực)

Chú biến thực: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần)Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

(Cúng dường Tam Bảo: Nếu gia đình phát tâm cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc tiếp, nếu ko cúng dường thì ko đọc phần in đậm: Nhân duyên ngày này, chúng con muốn cho gia đình được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ nghiệp chướng, nên chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành từ nơi tu tập của chư Tăng tại chùa…… (nếu tại Chùa Ba Vàng thì đọc: Chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Tp Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý thích hợp với việc tu tập để hồi hướng công đức cúng dường của chúng con tới các vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là..… để hồi hướng phúc tới cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đất ở của gia đình.– Chúng con cúng dường Tam Bảo… với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:…… (nếu ngày giỗ của vong linh nào thì đọc tên:…. và mất ngày… tháng… năm… nơi chôn cất… của vong linh đó)– Chúng con cúng dường với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình tại địa chỉ…– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc tới cho chư vong linh oan gia trái chủ, hợp duyên, oán kết của cả gia đình.)

Xem thêm bài viết hay:  TOP 5 mẫu nhà vườn cấp 4 sang xịn, đẹp ngất ngây

Xem thêm:   Trị giá định mức là gì

(Nếu trong gia đình có người cần cầu sức khỏe hoặc công danh hoặc thi cử… thì đọc tiếp: Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc tới cho (tên)… được…)

Chúng con cũng nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh nhưng mà chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành tới cho gia đình chúng con (nguyện gì đọc nấy)….. và cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi tử sinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Tam Tự Quy YTự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, xâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy ko ngại. (1 lễ)

Hồi HướngNguyện đem công đức nàyHướng về khắp tất cảĐệ tử và chúng sinhĐều trọn thành Phật đạo.

Xem thêm: Văn khấn sám hối Mùng 1 Tháng Chạp tại nhà đầy đủ nhất

HẾT

văn khấn mùng 1 cho người mới mất

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng ko có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử lúc cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh ko dùng bất kỳ một tài khoản nhà băng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

Quý vị rà soát thông tin cung ứng tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:Thông Báo Số Tài Khoản Của Chùa Ba VàngXem xét: Nếu như sách nào có in số tài khoản nhưng mà ko in đường link, mong quý vị xem xét và rà soát lại.

Nội Dung Tin NhắnNam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, ngày nay được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lúc Gửi Tiền Thì KhấnNam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan lạc ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo nhưng mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong ngày nay con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)………. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

bài cúng mùng 1 cho người mới mất
cúng mùng 1 cho người mới mất
văn khấn mùng 1 cho người mới mất
cúng rằm cho người mới mất
bài cúng vào hè
văn khấn mùng 1 ngày rằm
văn khấn mùng một
mất ngày rằm
van khan mung 1
văn khấn ngày rằm mùng một

Nguồn: hkmobile.vn

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #Cúng #Mùng #Cho #Người #Mới #Mất #Đầy #Đủ #Văn #Khấn #Mùng #Một #Và #Ngày #Rằm #Ngắn #Gọn #Và #Dễ #Nhớ

Bạn thấy bài viết Bài Cúng Mùng 1 Cho Người Mới Mất Đầy Đủ, Văn Khấn Mùng Một Và Ngày Rằm Ngắn Gọn Và Dễ Nhớ có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài Cúng Mùng 1 Cho Người Mới Mất Đầy Đủ, Văn Khấn Mùng Một Và Ngày Rằm Ngắn Gọn Và Dễ Nhớ bên dưới để hkmobile.vn Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hkmobile.vn của hkmobile.vn
Nhớ để nguồn: Bài Cúng Mùng 1 Cho Người Mới Mất Đầy Đủ, Văn Khấn Mùng Một Và Ngày Rằm Ngắn Gọn Và Dễ Nhớ

Viết một bình luận