Phần Mềm

Bài Tập Về Thì Hiện Tại Hoàn Thành Có Đáp Án, Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Có Đáp Án)

Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) là một trong những thì được sử dụng nhiều nhất trong văn viết và giao tiếp. Đồng thời, đây cũng là thì dễ gây nhầm lẫn cho người học nhất. Tuy nhiên, với loạt bài tập thì hiện tại hoàn thành dưới đây của Patado, học viên sẽ tự tin nắm chắc kiến thức về thì này!

Tổng hợp các thì trong tiếng Anh

Bài tập Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) có đáp án

I/ Tóm tắt kiến thức cơ bản về thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) là một trong 16 Thì trong tiếng Anh, là thì được dùng để mô tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và còn kéo dài tới hiện tại. Thông thường, trong thì hiện tại hoàn thành, người ta thường không đề cập tới thời gian cụ thể xảy ra sự việc.

Đang xem: Bài tập về thì hiện tại hoàn thành có đáp án

1. Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành

a. Câu khẳng định

*

Ví dụ: My brother has worked in the multinational company since 2010. (Anh trai tôi làm trong công ty đa quốc gia từ năm 2010).

3 bước đơn giản phân biệt hiện tại phân từ, quá khứ phân từ và phân từ hoàn thành

Xem thêm:   Học Viện Tài Chính 2019 - Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính 2020 Chính Xác

b. Câu phủ định

*

Ví dụ: I haven’t traveled to anywhere for 1 year. (Tôi không đi du lịch được 1 năm rồi).

c. Câu nghi vấn

*

Ví dụ: Has she married him? (Cô ấy cưới anh ta chưa?)

*

Công thức thì hiện tại hoàn thành

2. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Một số dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành thường gặp:

For + khoảng thời gian  for 5 years, for 3 months,…
Since + mốc thời gian since last Monday, since I was 5 years old,…
This is + số thứ tự + S + V + O. This is the second time I have applied for this post.
Dùng trong mệnh đề chứa so sánh nhất This is the most patient customer I have ever known.
recently, just, lately  I have just done my homework.
before  I have not played the guitar before.
so far = until now = up to present  I have lived here so far.
already  I have already composed a song.
yet  Has she gone to the airport yet?
never  I have never had such a difficult problem before.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Dễ Dàng Khi Quên

ever  My boyfriend is the kindest man I have ever met.
in/during/over the past + khoảng thời gian in the past decade, during the past 5 years,…

Tổng hợp kiến thức thì hiện tại hoàn thành đầy đủ nhất 2020

II/ Bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc 

How long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend. I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for him since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the test yet?I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.

Xem thêm:   Viện Đào Tạo Thường Xuyên - Tuyển Sinh Đại Học Tài Chính

Đáp án:

have you waitedhave watchedhaven’t heardhave knownhave waitedhasn’t eatenhave metHave you finishedhave knownhas taught

Bài tập 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 

She arrived in Canada and began studying here 2 years ago.She is the kindest woman I have ever met.When did you start studying in Canada?I have never had such a difficult problem before.He started driving a car 2 months ago.

Đáp án:

She has lived and studied in Canada for 2 years.I have never met such a kind woman before.How long have you studied in Canada?This is the most difficult I have ever had.He has driven a car for 2 months.

Bài tập 3: Lựa chọn phương án đúng 

1. When ____ to Da Lat?

A. did you move

B. have you moved

C. you moved

D. had you moved

2. I want to meet him again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. seen

B. have seen 

C. saw 

D. see 

3. I (not try) hot food before. It is quite strange to me. 

A. haven’t try

B. haven’t tried

C. don’t try

D. didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her? 

A. have you wait

B. has you waited

C. have you waited

D. did you wait

5. He (start) (drive) to work 2 months ago because he (buy) a car.

A. starts – driving – will buy

B. started – driven – buys

C. has started – driving – bought

D. started – to drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

Xem thêm:   Wechat Là Gì? Cách Cài Đặt Wechat Trên Máy Tính Nhanh Chóng Tải Wechat Về Cho Máy Tính Pc Miễn Phí

A. have known

B. have know

C. know

D. knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. did you finish

B. have you finished

C. did you finishes

D. did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. have known – be

B. have known – was

C. knew – was

D. knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understand what she means.

Xem thêm: Đăng Ký Gmail, Tạo Tài Khoản Google Gmail Mới, Lập, Tạo Tài Khoản Gmail

A. read 

B. have read 

C. reads

D. did read 

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. married

B. marries 

C. had married 

D. will marry

Đáp án: 

ACBCDAABBA

Hy vọng qua loạt bài tập thì hiện tại hoàn thành vừa rồi, các bạn đã nắm chắc và không còn nhầm lẫn thì này với các thì khác nữa. Hãy luyện tập thật nhiều để tự tin làm các bài kiểm tra trên lớp và áp dụng vào giao tiếp nhé! Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ tới Patado để được giải đáp thắc mắc nhé!

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button