Ứng Dụng

Bản cập nhật thuật toán lõi tháng 5/2022 của Google triển khai hoàn tất

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bản cập nhật thuật toán lõi tháng 5/2022 của Google triển khai hoàn tất phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Ứng Dụng

Sáng nay, lúc 3:44 sáng theo giờ ET, Google đã lên Twitter của họ để xác nhận việc hoàn tất việc triển khai bản cập nhật mới. Do đó, bản cập nhật mất 15 ngày để phát hành: từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6.

Google thông báo hoàn thành cập nhật

Bản cập nhật tháng 5 có gì?

Tên: Bản cập nhật lõi rộng tháng 5 năm 2022 của Google

Phóng: Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc khoảng 11:30 tối theo giờ ET

Hoàn thành: Ngày 9 tháng 6 năm 2022

Mục tiêu: Nó xem xét tất cả các loại nội dung

Hình phạt: Đây không phải là một hình phạt, mà là quảng cáo hoặc thưởng cho các trang web tuyệt vời

Toàn cầu: Đây là bản cập nhật toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả các khu vực, bằng mọi ngôn ngữ.

Va chạm: Chưa biết

Phát hiện : Các bản cập nhật cốt lõi ảnh hưởng đến Google Discover và các tính năng khác, cũng như đoạn giới thiệu và hơn thế nữa.

Khôi phục: Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi điều này, thì bạn sẽ cần xem lại nội dung của mình và xem liệu bạn có thể làm tốt hơn với lời khuyên cập nhật cốt lõi của Google hay không.

Cập nhật: Google sẽ định kỳ làm mới thuật toán này, nhưng có thể không công bố các bản cập nhật như vậy trong tương lai. Có thể đây là những gì chúng ta đã thấy trong vài tuần qua hoặc tất cả các bản cập nhật chưa được xác nhận của Google.

Theo nhiều đánh giá từ các công cụ, bản cập nhật tháng 5 được cho là nhanh, mạnh và khó.

đá dăm
Biểu đồ biến động được SEMRUSH cập nhật cho tháng 11 năm 2021

So với các bản cập nhật tháng 7 và tháng 11 năm 2021, bản cập nhật này có tác động mạnh hơn và nhanh hơn.

đá dăm
Biểu đồ biến động được SEMRUSH cập nhật cho tháng 5 năm 2022

Cụ thể, với 2 mức biểu đồ nhiệt của SEMRUSH, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những ‘chấn động lớn’ xảy ra liên tục trong những ngày triển khai của Google.

Phải làm gì nếu trang web của bạn bị phạt?

Bất cứ khi nào Google cập nhật các thuật toán xếp hạng tìm kiếm của mình, điều đó có nghĩa là trang web của bạn có thể sắp trải qua những thay đổi trong tương lai gần. Biết được thời điểm Google thực hiện các cập nhật này cho chúng ta một điều gì đó cần lưu ý để hiểu liệu đó là điều gì đó đã thay đổi trên trang web của chúng ta hay điều gì đó mà Google đã thay đổi với thuật toán xếp hạng của mình. Chúng tôi biết Google sẽ phát hành bản cập nhật xếp hạng cốt lõi hôm nay, vì vậy hãy theo dõi các phân tích và xếp hạng của bạn trong vài tuần tới.


Thông tin thêm về: Bản cập nhật thuật toán lõi tháng 5/2022 của Google triển khai hoàn tất

Bản cập nhật thuật toán lõi tháng 5/2022 của Google triển khai hoàn tất

Sáng nay, lúc 3:44 sáng theo giờ ET, Google đã lên Twitter của họ để xác nhận việc hoàn tất việc triển khai bản cập nhật mới. Do đó, bản cập nhật mất 15 ngày để phát hành: từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6.

Google thông báo hoàn thành cập nhật

Bản cập nhật tháng 5 có gì?

Tên: Bản cập nhật lõi rộng tháng 5 năm 2022 của Google

Phóng: Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc khoảng 11:30 tối theo giờ ET

Hoàn thành: Ngày 9 tháng 6 năm 2022

Mục tiêu: Nó xem xét tất cả các loại nội dung

Hình phạt: Đây không phải là một hình phạt, mà là quảng cáo hoặc thưởng cho các trang web tuyệt vời

Toàn cầu: Đây là bản cập nhật toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả các khu vực, bằng mọi ngôn ngữ.

Va chạm: Chưa biết

Phát hiện : Các bản cập nhật cốt lõi ảnh hưởng đến Google Discover và các tính năng khác, cũng như đoạn giới thiệu và hơn thế nữa.

Khôi phục: Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi điều này, thì bạn sẽ cần xem lại nội dung của mình và xem liệu bạn có thể làm tốt hơn với lời khuyên cập nhật cốt lõi của Google hay không.

Cập nhật: Google sẽ định kỳ làm mới thuật toán này, nhưng có thể không công bố các bản cập nhật như vậy trong tương lai. Có thể đây là những gì chúng ta đã thấy trong vài tuần qua hoặc tất cả các bản cập nhật chưa được xác nhận của Google.

Theo nhiều đánh giá từ các công cụ, bản cập nhật tháng 5 được cho là nhanh, mạnh và khó.

đá dăm
Biểu đồ biến động được SEMRUSH cập nhật cho tháng 11 năm 2021

So với các bản cập nhật tháng 7 và tháng 11 năm 2021, bản cập nhật này có tác động mạnh hơn và nhanh hơn.

đá dăm
Biểu đồ biến động được SEMRUSH cập nhật cho tháng 5 năm 2022

Cụ thể, với 2 mức biểu đồ nhiệt của SEMRUSH, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những 'chấn động lớn' xảy ra liên tục trong những ngày triển khai của Google.

Phải làm gì nếu trang web của bạn bị phạt?

Bất cứ khi nào Google cập nhật các thuật toán xếp hạng tìm kiếm của mình, điều đó có nghĩa là trang web của bạn có thể sắp trải qua những thay đổi trong tương lai gần. Biết được thời điểm Google thực hiện các cập nhật này cho chúng ta một điều gì đó cần lưu ý để hiểu liệu đó là điều gì đó đã thay đổi trên trang web của chúng ta hay điều gì đó mà Google đã thay đổi với thuật toán xếp hạng của mình. Chúng tôi biết Google sẽ phát hành bản cập nhật xếp hạng cốt lõi hôm nay, vì vậy hãy theo dõi các phân tích và xếp hạng của bạn trong vài tuần tới.


Sáng nay, lúc 3:44 sáng theo giờ ET, Google đã lên Twitter của họ để xác nhận việc hoàn tất việc triển khai bản cập nhật mới. Do đó, bản cập nhật mất 15 ngày để phát hành: từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6.

Google thông báo hoàn thành cập nhật

Bản cập nhật tháng 5 có gì?

Tên: Bản cập nhật lõi rộng tháng 5 năm 2022 của Google

Phóng: Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc khoảng 11:30 tối theo giờ ET

Hoàn thành: Ngày 9 tháng 6 năm 2022

Mục tiêu: Nó xem xét tất cả các loại nội dung

Hình phạt: Đây không phải là một hình phạt, mà là quảng cáo hoặc thưởng cho các trang web tuyệt vời

Toàn cầu: Đây là bản cập nhật toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả các khu vực, bằng mọi ngôn ngữ.

Va chạm: Chưa biết

Phát hiện : Các bản cập nhật cốt lõi ảnh hưởng đến Google Discover và các tính năng khác, cũng như đoạn giới thiệu và hơn thế nữa.

Khôi phục: Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi điều này, thì bạn sẽ cần xem lại nội dung của mình và xem liệu bạn có thể làm tốt hơn với lời khuyên cập nhật cốt lõi của Google hay không.

Cập nhật: Google sẽ định kỳ làm mới thuật toán này, nhưng có thể không công bố các bản cập nhật như vậy trong tương lai. Có thể đây là những gì chúng ta đã thấy trong vài tuần qua hoặc tất cả các bản cập nhật chưa được xác nhận của Google.

Theo nhiều đánh giá từ các công cụ, bản cập nhật tháng 5 được cho là nhanh, mạnh và khó.

đá dăm
Biểu đồ biến động được SEMRUSH cập nhật cho tháng 11 năm 2021

So với các bản cập nhật tháng 7 và tháng 11 năm 2021, bản cập nhật này có tác động mạnh hơn và nhanh hơn.

đá dăm
Biểu đồ biến động được SEMRUSH cập nhật cho tháng 5 năm 2022

Cụ thể, với 2 mức biểu đồ nhiệt của SEMRUSH, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những ‘chấn động lớn’ xảy ra liên tục trong những ngày triển khai của Google.

Phải làm gì nếu trang web của bạn bị phạt?

Bất cứ khi nào Google cập nhật các thuật toán xếp hạng tìm kiếm của mình, điều đó có nghĩa là trang web của bạn có thể sắp trải qua những thay đổi trong tương lai gần. Biết được thời điểm Google thực hiện các cập nhật này cho chúng ta một điều gì đó cần lưu ý để hiểu liệu đó là điều gì đó đã thay đổi trên trang web của chúng ta hay điều gì đó mà Google đã thay đổi với thuật toán xếp hạng của mình. Chúng tôi biết Google sẽ phát hành bản cập nhật xếp hạng cốt lõi hôm nay, vì vậy hãy theo dõi các phân tích và xếp hạng của bạn trong vài tuần tới.

#Bản #cập #nhật #thuật #toán #lõi #tháng #của #Google #triển #khai #hoàn #tất

[rule_3_plain]

#Bản #cập #nhật #thuật #toán #lõi #tháng #của #Google #triển #khai #hoàn #tất

[rule_1_plain]

#Bản #cập #nhật #thuật #toán #lõi #tháng #của #Google #triển #khai #hoàn #tất

[rule_2_plain]

#Bản #cập #nhật #thuật #toán #lõi #tháng #của #Google #triển #khai #hoàn #tất

[rule_2_plain]

#Bản #cập #nhật #thuật #toán #lõi #tháng #của #Google #triển #khai #hoàn #tất

[rule_3_plain]

#Bản #cập #nhật #thuật #toán #lõi #tháng #của #Google #triển #khai #hoàn #tất

[rule_1_plain]

Nguồn: hkmobile.vn

#Bản #cập #nhật #thuật #toán #lõi #tháng #của #Google #triển #khai #hoàn #tất

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button