Office

Cách dùng hàm AVERAGE tính giá trị trung bình trong Excel

Có nhiều hàm Excel được sử dụng đặc biệt để tính toán các giá trị trong Excel, chẳng hạn như hàm AVERAGE, MEDIAN và MODE. Nhưng công thức được sử dụng phổ biến nhất là trung bình cộng đơn giản. Trong bài viết này, bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu công thức và cách sử dụng hàm AVERAGE để tính giá trị trung bình trong Excel.

Ghi chú: Các hướng dẫn này áp dụng cho Excel for Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 và Excel for Mac.

Nội dung chính:

Công thức hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel là một trong những hàm thống kê được sử dụng để phân tích phạm vi dữ liệu và tìm giá trị trung bình. Để thực hiện việc này, hàm tính toán trung bình của tất cả các giá trị số và sau đó chia kết quả này cho tổng số giá trị.

Cú pháp hàm đề cập đến bố cục của hàm và bao gồm tên hàm, dấu ngoặc, dấu phân cách, dấu phẩy và đối số. Công thức cho hàm AVERAGE là:

=AVERAGE(Number1,Number2,...Number255)
  • Số 1 (bắt buộc): là dữ liệu mà bạn muốn hàm tính giá trị trung bình.
  • Số 2 đến nơi Con số255 (tùy chọn): là dữ liệu bổ sung mà bạn muốn đưa vào để tính giá trị trung bình. Lượng dữ liệu tối đa bạn có thể nhập là 255.

Các tùy chọn để nhập hàm và các đối số của nó bao gồm:

  • Nhập hàm hoàn chỉnh vào một ô trang tính.
  • Nhập hàm và các đối số của nó bằng hộp thoại Hàm.
  • Nhập một hàm và các đối số của nó bằng phím tắt.

Cách sử dụng hàm AVERAGE để tính giá trị trung bình trong Excel

Excel cung cấp một phím tắt cho phép bạn nhập các công thức hàm TRUNG BÌNH CỘNGđôi khi nó được kết hợp với tính năng AutoSumnằm trên tab Trang chủ của Menu chính.

Hướng dẫn từng bước để nhập Công thức hàm AVERAGE sử dụng phím tắt:

Bước 1: Chọn ô D4đây là nơi kết quả của công thức hàm TRUNG BÌNH CỘNG sẽ được hiển thị.

Bước 2: Chuyển đến tab Nhà và trong nhóm Chỉnh sửavui lòng chọn biểu tượng Mũi tên Xuống thuộc về AutoSum.

Bước 3: Lựa chọn Trung bình cộng trong danh sách để nhập chức năng TRUNG BÌNH CỘNG trong cái hộp D4.

Công thức hàm Average tính giá trị trung bình trong Excel Hình 2

Bước 4: Làm bóng các ô chữ A4 đến nơi C4 để nhập các tham chiếu ô này làm đối số hàm, sau đó nhấn. Chìa khóa đi vào trên bàn phím.

Công thức hàm Average tính giá trị trung bình trong Excel Hình 3

Bước 5: Kết quả mười sẽ được hiển thị trong hộp D4. Đây là giá trị trung bình của ba số (4, 20 và 6).

Xem thêm:   Công thức hàm số mũ, bình phương trong Excel

Vừa rồi là phần giới thiệu nhanh về công thức và cách sử dụng hàm AVERAGE để tính giá trị trung bình trong Excel. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó với mọi người.

Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi bài viết.

Có thể bạn quan tâm:

  • Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho tệp Excel
  • Hướng dẫn cách sử dụng hàm VALUE trong Excel
  • Hướng dẫn cách viết hoa chữ cái đầu tiên trong Excel


Thông tin thêm

Cách dùng hàm AVERAGE tính giá trị trung bình trong Excel

#Cách #dùng #hàm #AVERAGE #tính #giá #trị #trung #bình #trong #Excel

[rule_3_plain]

#Cách #dùng #hàm #AVERAGE #tính #giá #trị #trung #bình #trong #Excel

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Có rất nhiều hàm trong Excel chuyên được sử dụng để tính giá trị trong Excel, ví dụ như hàm AVERAGE, MEDIAN và MODE. Nhưng công thức thường được sử dụng nhiều nhất chính là tính giá trị trung bình cộng đơn giản. Trong bài viết này, bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu công thức và cách sử dụng hàm AVERAGE để tính giá trị trung bình cộng trong Excel.
Ghi chú: Các hướng dẫn này áp dụng cho Excel cho Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 và Excel cho Mac.

Nội dung chính:

Công thức hàm AVERAGE trong Excel
Cách sử dụng hàm AVERAGE để tính giá trị trung bình cộng trong Excel

Công thức hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel là một trong những hàm thống kê được sử dụng để phân tích phạm vi dữ liệu và tìm giá trị trung bình. Để làm được điều này, hàm sẽ tính trung bình cộng của tất cả các giá trị số và sau đó chia kết quả này cho tổng số lượng các giá trị.
Cú pháp của hàm đề cập đến cách bố trí của hàm và bao gồm tên hàm, dấu ngoặc, dấu phân cách và dấu phẩy và đối số. Công thức của hàm AVERAGE là:
=AVERAGE(Number1,Number2,…Number255)

Number1 (bắt buộc): là dữ liệu mà bạn muốn hàm tính toán giá trị trung bình.

Number2 đến Number255 (tùy chọn): là dữ liệu bổ sung bạn muốn đưa vào để tính toán giá trị trung bình. Số lượng dữ liệu bạn có thể nhập tối đa là 255.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Các tùy chọn để nhập hàm và đối số của nó bao gồm:

Nhập hàm hoàn chỉnh vào một ô của bảng tính.
Nhập hàm và đối số của nó bằng hộp thoại Function dialog.
Nhập hàm và đối số của nó bằng phím tắt.

Xem thêm:   Cách sử dụng hàm VALUE trong Excel

Cách sử dụng hàm AVERAGE để tính giá trị trung bình cộng trong Excel

Excel cung cấp một phím tắt cho phép bạn nhập công thức hàm AVERAGE, đôi khi nó được liên kết với tính năng AutoSum, được đặt trên tab Home của Menu chính.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hướng dẫn các bước để nhập công thức hàm AVERAGE bằng cách sử dụng phím tắt:
Bước 1: Chọn ô D4, đây là nơi kết quả công thức hàm AVERAGE sẽ được hiển thị.
Bước 2: Đi đến tab Home và trong nhóm Editing, bạn hãy chọn biểu tượng Mũi tên xuống của AutoSum.
Bước 3: Chọn Average trong danh sách để nhập hàm AVERAGE vào ô D4.

Bước 4: Tô đen các ô từ A4 đến C4 để nhập các tham chiếu ô này làm đối số của hàm, sau đó bạn hãy nhấn phím Enter trên bàn phím.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bước 5: Kết quả 10 sẽ được hiển thị trong ô D4. Đây là giá trị trung bình của ba số (4, 20, và 6).

Vừa rồi là bài viết giới thiệu nhanh về công thức và cách sử dụng hàm AVERAGE để tính toán giá trị trung bình cộng trong Excel. Nếu bạn cảm thấy thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó để mọi người cùng biết nhé.
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.
Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn cách cài đặt mật khẩu cho file Excel
Hướng dẫn cách dùng hàm VALUE trong Excel
Hướng dẫn cách viết hoa chữ cái đầu tiên trong Excel

5
/
5
(
1

bình chọn
)

“use strict”;var wprRemoveCPCSS=function wprRemoveCPCSS(){var elem;document.querySelector(‘link[data-rocket-async=”style”][rel=”preload”]’)?setTimeout(wprRemoveCPCSS,200):(elem=document.getElementById(“rocket-critical-css”))&&”remove”in elem&&elem.remove()};window.addEventListener?window.addEventListener(“load”,wprRemoveCPCSS):window.attachEvent&&window.attachEvent(“onload”,wprRemoveCPCSS);

#Cách #dùng #hàm #AVERAGE #tính #giá #trị #trung #bình #trong #Excel

[rule_2_plain]

#Cách #dùng #hàm #AVERAGE #tính #giá #trị #trung #bình #trong #Excel

[rule_2_plain]

#Cách #dùng #hàm #AVERAGE #tính #giá #trị #trung #bình #trong #Excel

[rule_3_plain]

#Cách #dùng #hàm #AVERAGE #tính #giá #trị #trung #bình #trong #Excel

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Có rất nhiều hàm trong Excel chuyên được sử dụng để tính giá trị trong Excel, ví dụ như hàm AVERAGE, MEDIAN và MODE. Nhưng công thức thường được sử dụng nhiều nhất chính là tính giá trị trung bình cộng đơn giản. Trong bài viết này, bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu công thức và cách sử dụng hàm AVERAGE để tính giá trị trung bình cộng trong Excel.
Ghi chú: Các hướng dẫn này áp dụng cho Excel cho Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 và Excel cho Mac.

Nội dung chính:

Công thức hàm AVERAGE trong Excel
Cách sử dụng hàm AVERAGE để tính giá trị trung bình cộng trong Excel

Công thức hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel là một trong những hàm thống kê được sử dụng để phân tích phạm vi dữ liệu và tìm giá trị trung bình. Để làm được điều này, hàm sẽ tính trung bình cộng của tất cả các giá trị số và sau đó chia kết quả này cho tổng số lượng các giá trị.
Cú pháp của hàm đề cập đến cách bố trí của hàm và bao gồm tên hàm, dấu ngoặc, dấu phân cách và dấu phẩy và đối số. Công thức của hàm AVERAGE là:
=AVERAGE(Number1,Number2,…Number255)

Xem thêm:   Cách dùng hàm PROPER để viết hoa chữ cái đầu tiên trong Excel

Number1 (bắt buộc): là dữ liệu mà bạn muốn hàm tính toán giá trị trung bình.

Number2 đến Number255 (tùy chọn): là dữ liệu bổ sung bạn muốn đưa vào để tính toán giá trị trung bình. Số lượng dữ liệu bạn có thể nhập tối đa là 255.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Các tùy chọn để nhập hàm và đối số của nó bao gồm:

Nhập hàm hoàn chỉnh vào một ô của bảng tính.
Nhập hàm và đối số của nó bằng hộp thoại Function dialog.
Nhập hàm và đối số của nó bằng phím tắt.

Cách sử dụng hàm AVERAGE để tính giá trị trung bình cộng trong Excel

Excel cung cấp một phím tắt cho phép bạn nhập công thức hàm AVERAGE, đôi khi nó được liên kết với tính năng AutoSum, được đặt trên tab Home của Menu chính.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hướng dẫn các bước để nhập công thức hàm AVERAGE bằng cách sử dụng phím tắt:
Bước 1: Chọn ô D4, đây là nơi kết quả công thức hàm AVERAGE sẽ được hiển thị.
Bước 2: Đi đến tab Home và trong nhóm Editing, bạn hãy chọn biểu tượng Mũi tên xuống của AutoSum.
Bước 3: Chọn Average trong danh sách để nhập hàm AVERAGE vào ô D4.

Bước 4: Tô đen các ô từ A4 đến C4 để nhập các tham chiếu ô này làm đối số của hàm, sau đó bạn hãy nhấn phím Enter trên bàn phím.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bước 5: Kết quả 10 sẽ được hiển thị trong ô D4. Đây là giá trị trung bình của ba số (4, 20, và 6).

Vừa rồi là bài viết giới thiệu nhanh về công thức và cách sử dụng hàm AVERAGE để tính toán giá trị trung bình cộng trong Excel. Nếu bạn cảm thấy thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó để mọi người cùng biết nhé.
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.
Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn cách cài đặt mật khẩu cho file Excel
Hướng dẫn cách dùng hàm VALUE trong Excel
Hướng dẫn cách viết hoa chữ cái đầu tiên trong Excel

5
/
5
(
1

bình chọn
)

“use strict”;var wprRemoveCPCSS=function wprRemoveCPCSS(){var elem;document.querySelector(‘link[data-rocket-async=”style”][rel=”preload”]’)?setTimeout(wprRemoveCPCSS,200):(elem=document.getElementById(“rocket-critical-css”))&&”remove”in elem&&elem.remove()};window.addEventListener?window.addEventListener(“load”,wprRemoveCPCSS):window.attachEvent&&window.attachEvent(“onload”,wprRemoveCPCSS);

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button