Top

Top cách tính phụ cấp phẫu thuật thủ thuật tốt nhất hiện nay

hkmobile.vn tổng hợp và liệt ra những cách tính phụ cấp phẫu thuật thủ thuật dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

Nội dung chính

1.QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KHI THAM GIA PHẪU THUẬT …

 • Tác giả: medlaw.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1929 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Quyết định 73/2011/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù đối với công …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1158 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao …

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(859 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:
Xem thêm:   Tổng hợp 20+ tải phần mềm zoom học trực tuyến đúng nhất hiện nay

Xem ngay

4.Tư vấn về “phụ cấp thủ thuật” khi là bác sỹ phẫu thuật, thủ thuật loại II?

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1107 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Hỏi: Quy định về phụ cấp phẫu thuật thủ thuật

 • Tác giả: chinhsachonline.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(285 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Toàn văn – Bộ Y tế

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(567 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: c) Năm 2014: Chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tăng thêm được tính kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến thời điểm cấp có thẩm quyền quy …

Xem ngay

7.Phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực | BvNTP

 • Tác giả: bvnguyentriphuong.com.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(855 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: a) Phẫu thuật, thủ thuật rất phức tạp về bệnh lý, rất nguy hiểm đến tính mạng … độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và các kỹ thuật tương đương phẫu thuật, …

Xem ngay

8.Cử tri kiến nghị, hiện nay một số chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế …

 • Tác giả: moh.gov.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(971 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.[DOC] Th«ng t – Văn bản quy phạm pháp luật ngành tài chính

 • Tác giả: vbpq.mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(382 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI … Khu vực hồi sức cấp cứu bao gồm: Khoa Hồi sức cấp cứu, khoa phẫu thuật gây mê … Cách tính mức phụ cấp:.

Xem ngay

10.Nguồn chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tại …

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1455 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Điều này được hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 thông tư số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quyết định 73/2011/QĐ-TTg như sau: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh …

Xem ngay

11.Phụ cấp, thu nhập cho y bác sĩ lạc hậu – VnExpress Sức khỏe

 • Tác giả: vnexpress.net
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1566 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:
Xem thêm:   Top cách reset iphone tốt nhất hiện nay

Xem ngay

12.Chi tiết văn bản – Trang Thông Tin Pháp Luật Bắc Giang

 • Tác giả: thongtinphapluat.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1740 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Ví dụ về cách tính hưởng chế độ khi tham gia thường trực: … Về chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật quy định tại Điều 4 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

Xem ngay

13.Quyết định 25/2015/QĐ-UBND Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp …

 • Tác giả: luattrongtay.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1061 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 2. Chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được tính vào chi phí của từng phẫu thuật, thủ thuật; mức chi phí được cộng vào mức giá của từng loại phẫu …

Xem ngay

14.Chế độ phụ cấp trực ngành y tế theo quy định mới nhất năm 2022

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(378 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: – Đối với khoa, khu vực đặc biệt gồm: khoa hồi sức cấp cứu, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, …

Xem ngay

15.Xác định mức phụ cấp đặc thù tại cơ sở y tế công lập

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1640 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

16.Phụ cấp cho bác sĩ phẫu thuật tăng đến 280.000 đồng/ca

 • Tác giả: laodong.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1261 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

17.Cần sớm có quy định phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ ngành …

 • Tác giả: laodong.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1384 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

18.Mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ …

 • Tác giả: vpubnd.kontum.gov.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1089 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

19.Chế độ tiền lương, phụ cấp với bác sĩ hiện nay

 • Tác giả: suckhoedoisong.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(973 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

20.[PDF] Hạnh phúc Bàu Bàng, ngày tháng năm 2020 QUY CHẾ CHI TIÊU …

 • Tác giả: trungtamytebaubang.com.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1883 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: … biến động phụ thuộc vào từng thời điểm. Cách tính: Hệ số lương x Lương căn bản. … Phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật: Theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày.

Xem ngay

21.[PDF] BỘ Y TẾ – Số: 39/2018/TT-BYT – Bệnh viện K

 • Tác giả: benhvienk.vn
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1862 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Chi phí tiền lương tính trong giá khám bệnh, ngày giường bệnh và các … b) Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo Quyết định số.
Xem thêm:   Tổng hợp 20+ thủ thuật quay số avatar 2020 chuẩn nhất hiện nay

Xem ngay

22.Xin hỏi một số phẫu thuật, thủ thuật trong chuyên ngành …

 • Tác giả: suckhoetoandan.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1026 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

23.Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực …

 • Tác giả: bvphcn.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(430 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: … Phục hồi chức năng) /ngày thì được tính phụ cấp 01 lần thủ thuật cao nhất. … Số lượng kỹ thuật được phân loại phẫu thuật, thủ thuật (chưa tính phần 2 …

Xem ngay

24.Thông tư 50/2014/TT-BYT phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định …

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(358 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

25.Chế độ phụ cấp phẫu thuật thủ thuật? – Eyelight.vn

 • Tác giả: eyelight.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1953 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

26.Thông tư 3-BYT/TT điều chỉnh phụ cấp ngành y tế hướng dẫn Quyết …

 • Tác giả: vanbanphapluat.co
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1118 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

27.[PDF] Đổi mới quản lý nhà nước về tiền lương đối với bệnh viên công

 • Tác giả: sti.vista.gov.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1803 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: đổi mới cách tiếp cận về tiền lương tối thiểu trong khu vực công từ thuật ngữ sử dụng cho đến cách … lương cơ sở); ii) chính sách bảng lương và phụ cấp.

Xem ngay

28.Từ 1/6, người không có thẻ BHYT đi khám bệnh sẽ áp giá trần viện …

 • Tác giả: vientimmach.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(899 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: … các khoản phụ cấp, phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật… Giá viện phí của người không có thẻ BHYT sẽ được tính theo khung giá mới từ ngày …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về cách tính phụ cấp phẫu thuật thủ thuật trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button