Cảm nghĩ về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh(hay nhất)

Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Hình Ảnh về: Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Video về: Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Wiki về Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất) –

Tuyển chọn những bài văn hay Những suy nghĩ về Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với những bài văn mẫu hay nhất dưới đây sẽ giúp các em có thêm tài liệu hữu ích cho việc học văn. Hãy cùng tham khảo!

Những suy nghĩ về Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mở màn

Giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn độc lập, hoàn cảnh sáng tác.

Thẻ thân thể

– Trích dẫn các bản tuyên ngôn độc lập của các nước lớn trên toàn cầu để khẳng định quyền độc lập của dân tộc.

– Dùng từ ngữ chặt chẽ, lí lẽ và dẫn chứng sắc bén để vạch mặt thực dân Pháp.

– Khẳng định chủ quyền quốc gia với toàn cầu

– Cảm nhận về nghệ thuật của tác phẩm

Xong xuôi

Khẳng định trị giá của tác phẩm

Những suy nghĩ về Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuyên ngôn Độc lập ko chỉ là một văn kiện lịch sử quan trọng, khẳng định nền độc lập, tự do của quốc gia nhưng mà còn có trị giá văn học nghệ thuật.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ko chỉ được viết cho đồng bào cả nước nhưng mà còn cho đế quốc Mỹ, Pháp đang lăm le đánh đuổi quốc gia ta. Tuyên ngôn ra đời nhằm mục tiêu xong xuôi cơ chế phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và qua đó khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc Việt Nam. xác lập quyền tự do, đập tan mọi luận điệu xảo quyệt của quân địch.

Thứ nhất, Tuyên ngôn Độc lập đi vào cơ sở pháp lý. Bác đã chỉ ra những cơ sở pháp lý để đưa ra những “phép tắc ko thể chối cãi”, như Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776, Tuyên ngôn dân quyền của Pháp năm 1791. Trong đó, Tuyên ngôn độc lập của Mỹ khẳng định “Tất cả mọi người đều sinh ra … để mưu cầu hạnh phúc ”và bản tuyên ngôn dân quyền của Pháp“ Con người được sinh ra… của các quyền ”. Hai bản tuyên ngôn nhưng mà Bác trích dẫn đều nhấn mạnh quyền con người đang bị xâm phạm nghiêm trọng trên đất chữ S. Nhắc tới hai bản tuyên ngôn lớn của toàn cầu ko chỉ trình bày thái độ kính trọng của Bác với những câu nói bất hủ nhưng mà còn là nghệ thuật. của “gậy ông đập lưng ông” đã được Bác vận dụng rất tài tình trong phần này.

Đây đều là lời của tổ tiên người Mỹ và người Pháp, nhưng hiện nay, con cháu họ đang đi trái lại những gì nhưng mà tổ tiên họ đề cao, đó là quyền con người, quyền sống, quyền tự do và độc lập. . Trích dẫn hai bản tuyên ngôn lớn này, cũng là ngụ ý của Bác, trình bày lòng tự trọng dân tộc thâm thúy của Người lúc đặt 3 dân tộc và 3 cuộc cách mệnh ngang hàng, đặt bản tuyên ngôn của Tổ quốc ta ngang hàng với hai bản tuyên ngôn lớn nói trên. Với trị giá và uy tín lâu đời của hai bản tuyên ngôn Pháp – Mĩ, sự thực đã được thừa nhận ko chỉ trong nước nhưng mà trên toàn toàn cầu đã trở thành cơ sở pháp lý vững chắc cho bản tuyên ngôn. nền độc lập nhưng mà Bác Hồ đã viết cho Việt Nam. Ko chỉ ngừng lại ở câu nói, Bác Hồ còn “suy rộng ra…”, ý nghĩa của việc này đã đề cao quyền con người thành quyền dân tộc, đây là một đóng góp thông minh to lớn về lý luận của phong trào. mạng trên toàn cầu.

Nếu như trong Tuyên ngôn độc lập của Mĩ có ghi “Tất cả nam giới đều sinh ra có quyền đồng đẳng”, thì trong Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ đã viết “tất cả nam giới đều sinh ra có quyền đồng đẳng” thì sự thay đổi câu nói này của người đã “giải phóng một nửa của nhân loại ”(Lady Botton – nhà văn Mỹ). Tương tự, phần đặt câu hỏi nêu những cơ sở lý luận của Tuyên ngôn độc lập được đặt ra một cách khôn khéo. Hồ Chí Minh đã tạo nền tảng vững chắc cho bản “Tuyên ngôn độc lập”. Đoạn văn nêu lên những nét rực rỡ trong nghệ thuật lập luận của tác giả.

Sau lúc đặt vấn đề và nêu cơ sở lý luận, tuyên ngôn đi tới khắc phục vấn đề nêu rõ cơ sở thực tiễn. Thứ nhất là nêu rõ tội ác của thực dân Pháp với hệ thống tội phạm trên mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Về kinh tế, Bác Hồ đã tóm gọn tội ác của chúng trong một câu: “Chúng bóc lột đồng bào ta để… phung phí”. Bác Hồ quan tâm tới nhân dân như: “nông dân, dân buôn trở thành bần hàn”, “chúng ko để giai cấp tư sản ta ngóc đầu lên được”. Với lập luận tương tự, Người muốn tranh thủ sự ủng hộ của khối đại kết đoàn toàn dân tộc, nhất là liên minh người lao động – nông dân, nền tảng then chốt của cách mệnh giải phóng dân tộc. Trong cả đoạn văn, tác giả lặp lại từ “chúng” để chỉ bọn thực dân Pháp. Đây là một sự ám chỉ tạo ra tài hùng biện. Chỉ một từ thôi nhưng vị ngữ luôn thay đổi “hành quyết”, “lập công”, “trực tiếp giết mổ”, “tắm rửa” … chỉ một quân địch, nhưng tội ác chúng gây ra thì nhiều vô kể, tội ác trên tất cả các mặt trận. Một từ nhưng liên kết với “tuyệt đối ko cho phép” “thực thi” “cấm” cho thấy tội phá hoại tự do trái ngược với cách chúng ta hạ bệ về “tự do”, “dân chủ”, “đồng đẳng”. .

Một từ chúng liên kết với “lập nhà tù” “giết mổ trực tiếp” chỉ ra thực chất tàn bạo man di của chúng đối lập với ngọn cờ “nhân ái” “nhân đạo” nhưng mà chúng nêu ra. Một từ nhưng mà họ liên kết với “dùng thuốc phiện và rượu” “trói buộc dư luận” “thực hiện chính sách…” cho thấy chính sách ngu dân, thủ đoạn trái ngược với “khai hóa, văn minh” còn tệ hơn. “trộm cướp” “bóc lột” “giữ độc quyền”. Nhất là lúc Nhật vào Đông Dương, những kẻ tự xưng là nước mẹ đã tỏ rõ thực chất hèn nhát, tàn bạo lúc dâng quốc gia ta cho Nhật, thậm chí chúng còn hèn nhát, tàn bạo tới mức “quỳ lạy”. chạy đi ”“ bán nước chúng ta hai lần ”“ hoàn toàn khủng bố ”“ giết mổ hết ”. Lập luận chặt chẽ này khiến quân địch ko thể chối cãi được tội ác nhưng mà chúng đã gây ra. Tội ác lớn nhất nhưng mà chúng phạm phải là nạn đói cuối năm 1944 – đầu năm 1945.

Mùa thu năm 1940, lúc phát xít Nhật xâm lược Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thực dân Pháp đã cúi đầu mở cửa nước ta để đón quân Nhật. Từ đó, nhân dân ta phải chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó, dân ta ngày càng khốn khó, nghèo khổ. Hậu quả là từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, từ Quảng Trị tới Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào chúng tôi chết đói ”. Tác giả cũng ko bỏ qua những tội ác khác của thực dân Pháp như tội “bán chúng cho Nhật năm châu”, tội trực tiếp đàn áp Việt Minh, tội “giết mổ phần lớn tù chính trị ở Yên Bái và Như cao bằng. “

Ông đã tố cáo quân địch một cách hùng hồn tương tự nhằm vạch trần gương mặt tàn bạo, vạch trần chiêu bài “bảo vệ” của bọn cướp nước trước toàn thể đồng bào, trước dư luận toàn cầu. Câu nói lên án quân địch gang thép của ông gợi cho chúng ta nhớ tới Nguyễn Trãi năm xưa với Bình Ngô đại cáo:

“… Nướng người da đen trên ngọn lửa hung tợn

Chôn đứa trẻ đỏ hỏn trong hố thảm họa

Dối trời lừa người đời vạn kế

20 năm gây chiến …

… Thật nghiệt ngã, tre Nam Sơn ko ghi hết tội ác.

Thật bẩn, nước Đông Hải rửa ko hết mùi … “

Đoạn văn là tội ác, thực chất vô nghĩa, phi nhân của thực dân Pháp trước dư luận toàn cầu.

Xem thêm bài viết hay:  No backpack day là gì? Anti backpack day là gì?

Ko chỉ vạch trần tội ác của thực dân Pháp, Bác Hồ còn nêu lên cuộc cách mệnh chính nghĩa và người hùng của dân tộc, dùng từ tuy chuyển ý này để cho thấy hành động của nhân dân ta hoàn toàn trái ngược với thực tiễn. Người Pháp, đây là một lập luận mạch lạc. Thông điệp “sự thực là…” mang âm hưởng mạnh mẽ thuyết phục người nghe bằng những lí lẽ ko thể phủ nhận khẳng định công lao to lớn của nhân dân, những người chủ chân chính của quốc gia. Sau lúc nêu rõ cuộc cách mệnh chính nghĩa của dân tộc, Người khẳng định độc lập tự do, quan hệ từ “do đó” chỉ rõ quan hệ nhân quả, thêm vào đó những câu dài “xốc… xóa” bỏ tất cả… .thật tuyệt. chống lại… ”tuyên bố xong xuôi hoàn toàn quan hệ thuộc địa với thực dân Pháp và khẳng định quyết tâm chống chúng.

Vạch trần sự tàn bạo của thực dân Pháp trước toàn thể nhân loại và ca tụng cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta, Hồ Chí Minh đã chỉ ra cơ sở thực sự và chính đáng để thừa hưởng tự do, độc lập của nước Việt Nam.

Cuối cùng, Tuyên ngôn Độc lập kết thúc bằng tuyên bố độc lập. Cấu kết “Toàn dân quyết tâm giữ vững …” là lời tuyên ngôn chính thức trang trọng, hùng hồn về nền độc lập dân tộc, là lời thề thiêng liêng trước toàn dân tộc, đồng thời là lời cảnh tỉnh quân địch sắp sửa. phá hủy chúng. quốc gia của chúng tôi. Đoạn văn ngắn gọn, súc tích, lời lẽ hùng hồn, trang trọng, là lời tuyên bố gang thép đối với toàn thể đồng bào, nhân dân toàn cầu và cả những quân địch đang ra sức phá hoại thành tích của Cách mệnh giành độc lập. tự do của nhân dân ta.

“Tuyên ngôn độc lập” là một bản chính luận mẫu mực: lập luận mạch lạc, lập luận sắc bén, dẫn chứng thuyết phục, hùng hồn, cụ thể, xác thực,… Tác phẩm là bản tuyên ngôn trước toàn dân tộc. và toàn cầu, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyết tâm sắt đá bảo vệ độc lập tự do của toàn dân tộc Việt Nam.

Đây là một số bài văn mẫu Những suy nghĩ về Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng Trường hkmobile.vn đã biên dịch. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm bài và luyện tập với tác phẩm. Tôi kỳ vọng bạn có một bài luận tuyệt vời!

Đăng bởi: Trường hkmobile.vn

Phân mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

[rule_{ruleNumber}]

#Cảm #nghĩ #về #tác #phẩm #Tuyên #ngôn #độc #lập #của #chủ #tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Cảm #nghĩ #về #tác #phẩm #Tuyên #ngôn #độc #lập #của #chủ #tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

Tuyển chọn những bài văn hay Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh. Với những bài văn mẫu hay nhất dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé! 

Xem nhanh nội dung1 Dàn ý Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh2 Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh
Dàn ý Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh
Mở Bài
Giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn độc lập, hoàn cảnh sáng tác.
Thân Bài
– Trích dẫn bản tuyên ngôn độc lập của các nước lớn trên toàn cầu để khẳng định quyền độc lập của dân tộc

– Sử dụng lời văn gang thép, lập luận sắc sảo cùng dẫn chứng để vạch tội thực dân Pháp
– Khẳng định chủ quyền dân tộc với toàn cầu
– Cảm tưởng về nghệ thuật của tác phẩm
Kết Bài
Khẳng định trị giá của tác phẩm

Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh
    Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản tuyên ngôn độc lập ko chỉ là một văn kiện lịch sử quan trọng, khẳng định nền độc lập tự do của nước nhà nhưng mà còn mang trị giá nghệ thuật văn học.
    Bản tuyên ngôn độc lập được Bác viết ko chỉ cho đồng bào cả nước nhưng mà còn viết cho bọn thực dân đế quốc Mỹ, Pháp đang lăm le lãnh thổ nước ta. Bản tuyên ngôn ra đời với mục tiêu xong xuôi cơ chế thực dân phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và qua đó khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do, đập tan mọi luận điệu xảo trá của quân địch.
    Trước tiên, bản Tuyên ngôn độc lập đi vào những cơ sở pháp lý. Bác đã nêu ra những căn cứ pháp lý “những phép tắc ko người nào chối cãi được”, đó là bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ, và bản tuyên ngôn nhân quyền dân quyền năm 1791 của Pháp. Trong dó tuyên ngôn độc lập của Mỹ nêu rõ “Tất cả mọi người đều sinh ra… mưu cầu hạnh phúc” và bản tuyên ngôn nhân quyền dân quyền của Pháp “Người ta sinh ra… về quyền lợi”. Hai bản tuyên ngôn được Bác trích dẫn đều nhấn mạnh quyền con người, điều nhưng mà chúng đang xâm phạm nghiêm trọng trên mảnh đất chữ S. Nhắc đến tới 2 bản tuyên ngôn lớn của toàn cầu, ko chỉ trình bày thái độ trân trọng của Bác với những danh ngôn bất hủ nhưng mà còn là nghệ thuật lấy “gậy ông đập lưng ông” được Bác sử dụng rất khôn khéo ở phần này.
    Đây đều là những lời lẽ của tổ tiên Mỹ, Pháp, nhưng ngày nay, con cháu của họ đang đi trái lại với những gì tổ tiên đề cao, đó là quyền con người, quyền được sống, thừa hưởng tự do và độc lập. Việc lấy dẫn chứng là hai bản tuyên ngôn lớn này, còn là ngụ ý của Bác, trình bày niềm tự hào dân tộc thâm thúy của Người lúc đặt 3 nền dân tộc, 3 cuộc cách mệnh ngang hàng nhau, đặt bản tuyên ngôn của nước ta ngang hàng với 2 bản tuyên ngôn lớn đã nêu trên. Với trị giá lâu đời và uy tín của 2 bản tuyên ngôn Pháp – Mỹ, là chân lý đã được thừa nhận ko chỉ trong phạm vi quốc gia nhưng mà còn trên toàn toàn cầu đã trở thành cơ sở pháp lý vững chắc cho bản tuyên ngôn độc lập nhưng mà Bác viết cho nước Việt Nam. Ko chỉ ngừng lại ở sự trích dẫn, Bác còn “suy rộng ra…”, ý nghĩa của việc này đã nâng quyền con người lên thành quyền dân tộc, đây là một đóng góp lớn đầy thông minh cho lý luận của phong trào cách mệnh trên toàn cầu.
    Nếu như trong bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ viết “Tất cả mọi người đàn ông đều sinh ra có quyền đồng đẳng” thì Bác viết trong tuyên ngôn độc lập “tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng” sự thay đổi câu chữ này của Người “đã giải phóng cho một nửa nhân loại” (Lady Botton – nhà văn Mỹ). Tương tự, phần đặt vấn đề nêu ra những cơ sở lý luận của Bản tuyên ngôn độc lập được đặt ra một cách khôn khéo. Hồ Chí Minh đã tạo một cơ sở vững chắc làm nền tảng cho bản “Tuyên ngôn độc lập”. Đoạn văn trình bày nổi trội những nét rực rỡ trong nghệ thuật lập luận của tác giả.
    Sau lúc đặt vấn đề nêu cơ sở lý luận, bản tuyên ngôn đi tới khắc phục vấn đề, nêu cơ sở thực tiễn. Trước tiên là nêu lên tội ác của thực dân Pháp với một hệ thống tội ác trên mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Về kinh tế, Bác đã nói chung tội ác của chúng trong một câu “Chúng bóc lột dân ta tới… tiêu điều”. Bác quan tâm tới những hạng người như: “nông dân và dân buôn trở thành bần hàn”, “chúng ko cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên”. Với cách lập luận tương tự, Người muốn tranh thủ sự ủng hộ của khối đại kết đoàn dân tộc đặc trưng là liên minh công nông, nền tảng then chốt của cuộc cách mệnh giải phóng dân tộc. Cả đoạn văn, tác giả lặp lại từ “chúng” để chỉ thực dân Pháp đây là điệp từ điệp âm tạo sự mạnh mẽ hùng hồn. Chỉ một từ chúng nhưng vị ngữ thì luôn thay đổi “thi hành”, “lập ra”, “thẳng tay chém giết mổ”, “tắm”… cho thấy chỉ một quân địch thôi nhưng tội ác chúng gây ra nhiều ko kể siết, tội ác trên mọi phương diện. Một từ chúng nhưng lại liên kết với “tuyệt đối ko cho” “thi hành” “nghiêm cấm” cho thấy tội ác thủ tiêu tự do đối lập với cách chúng mị dân về “tự do” “dân chủ” “đồng đẳng”.
    Một từ chúng liên kết với “lập nhà tù” “thẳng tay chém giết mổ” cho thấy thực chất tàn bạo man di đối lập với ngọn cờ “nhân ái” “nhân đạo” nhưng mà chúng giương lên. Một từ chúng liên kết với “dùng thuốc phiện rượu cồn” “ràng buộc dư luận” “thi hành chính sách…” cho thấy chính sách ngu dân bịp bợm xảo trá đối lập với “khai hóa, văn minh” thậm tệ hơn là “cướp” “bóc lột” “giữ độc quyền”. Đặc trưng là lúc Nhật tiến vào Đông Dương, những kẻ tự xưng là nước mẹ đấy đã lộ rõ thực chất hèn nhát man di tàn bạo lúc dâng nước ta cho Nhật thậm chí chúng còn hèn nhát tàn bạo tới mức “quỳ gối” “bỏ chạy” “bán nước ta hai lần” “thẳng tay khủng bố” “giết mổ nốt”. Cách lập luận gang thép này đã làm cho quân địch ko thể chối bỏ tội ác nhưng mà chúng đã gây ra. Tội ác lớn nhất nhưng mà chúng đã gây ra là nạn đói cuối năm 1944 – đầu năm 1945.
    “Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật tới xâm lược Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh thì thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, nhân dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó, nhân dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị tới Bắc Kì hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói”. Tác giả cũng ko bỏ sót những tội ác khác của bọn thực dân Pháp như “trong năm năm chung bán… cho Nhật”, tội thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa, tội “giết mổ nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.”
    Người kết tội quân địch một cách hùng hồn gang thép tương tự nhằm phơi bày gương mặt tàn bạo, vạch trần chiêu bài “bảo hộ” của những kẻ cướp nước trước toàn thể đồng bào, và trước dư luận toàn toàn cầu. Lời lẽ kết tội quân địch sắc bén của Người làm ta nhớ tới Nguyễn Trãi năm xưa với Bình ngô đại cáo:
“…Nướng thứ dân trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế
Gây binh kết oán trải hai mươi năm…
…Độc ác thay, trúc Nam Sơn ko ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải ko rửa sạch mùi…”
    Đoạn văn là tội ác, thực chất phi nghĩa, vô nhân đạo của thực dân Pháp trước dư luận toàn cầu.
    Ko chỉ vạch trần tội ác của thực dân pháp, Bác còn nêu lên cuộc cách mệnh chính nghĩa người hùng của dân tộc, sử dụng từ tuy vậy để chuyển sang ý này cho thấy hành động của nhân dân ta hoàn toàn đối lập với thực dân Pháp, đây là cách lập luận chặt chẽ mạch lạc. Điệp từ “sự thực là…” mang lại âm hưởng mạnh mẽ thuyết phục người nghe bằng những phép tắc ko thể chối cãi khẳng định công lao to lớn của nhân dân những người chủ chân chính của quốc gia. Sau lúc nêu lên cuộc cách mệnh chính nghĩa của dân tộc, Người khẳng định tự do độc lập, quan hệ từ “cho nên nên” đã chỉ rõ quan hệ nhân quả, ngoài ra là những câu dài “thoát ly hẳn… xóa bỏ hết….kiên quyết chống lại …” đã tuyên bố xong xuôi hoàn toàn quan hệ thuộc địa với thực dân Pháp và khẳng định quyết tâm chống lại chúng.
    Vạch trần tội ác của thực dân Pháp trước toàn nhân loại đồng thời ca tụng cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta, Hồ Chí Minh đã nêu ra cơ sở thực tiễn chính đáng để hưởng tự do độc lập của nước Việt Nam.
    Cuối cùng, Bản tuyên ngôn độc lập kết lại với phần tuyên bố độc lập. Cấu kết “Toàn thể nhân dân quyết giữ vững…” là lời tuyên bố chính thức trịnh trọng hùng hồn về độc lập dân tộc là lời thề thiêng liêng trước toàn dân tộc, đồng thời là lời cảnh cáo quân địch đang lăm le phá hoại quốc gia ta. Đoạn văn ngắn gọn, súc tích, lời lẽ hùng hồn, trang trọng, là một lời tuyên bố gang thép với toàn thể đồng bào, nhân dân toàn cầu và cả quân địch đang lăm le phá hoại thành tích Cách mệnh về nền độc lập tự do của dân tộc ta.
    “Tuyên ngôn độc lập” là một áng văn chính luận mẫu mực: lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, thuyết phục, hùng hồn, dẫn chứng cụ thể, xác thực,… Tác phẩm là lời tuyên bố trước toàn quốc dân và toàn cầu, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, khẳng định quyết tâm sắt đá bảo vệ nền tự do độc lập của toàn thể nhân dân Việt Nam.
Trên đây là một số bài văn mẫu Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng mà hkmobile.vn đã biên soạn. Kỳ vọng sẽ giúp ích các em trong quá trình làm bài và ôn luyện cùng tác phẩm. Chúc các em có một bài văn thật tốt!
Đăng bởi: hkmobile.vn
Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn chi tiết cách làm thẻ Techcombank online

#Cảm #nghĩ #về #tác #phẩm #Tuyên #ngôn #độc #lập #của #chủ #tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Cảm #nghĩ #về #tác #phẩm #Tuyên #ngôn #độc #lập #của #chủ #tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Cảm #nghĩ #về #tác #phẩm #Tuyên #ngôn #độc #lập #của #chủ #tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Cảm #nghĩ #về #tác #phẩm #Tuyên #ngôn #độc #lập #của #chủ #tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

Tuyển chọn những bài văn hay Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh. Với những bài văn mẫu hay nhất dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé! 

Xem nhanh nội dung1 Dàn ý Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh2 Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh
Dàn ý Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh
Mở Bài
Giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn độc lập, hoàn cảnh sáng tác.
Thân Bài
– Trích dẫn bản tuyên ngôn độc lập của các nước lớn trên toàn cầu để khẳng định quyền độc lập của dân tộc

– Sử dụng lời văn gang thép, lập luận sắc sảo cùng dẫn chứng để vạch tội thực dân Pháp
– Khẳng định chủ quyền dân tộc với toàn cầu
– Cảm tưởng về nghệ thuật của tác phẩm
Kết Bài
Khẳng định trị giá của tác phẩm

Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh
    Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản tuyên ngôn độc lập ko chỉ là một văn kiện lịch sử quan trọng, khẳng định nền độc lập tự do của nước nhà nhưng mà còn mang trị giá nghệ thuật văn học.
    Bản tuyên ngôn độc lập được Bác viết ko chỉ cho đồng bào cả nước nhưng mà còn viết cho bọn thực dân đế quốc Mỹ, Pháp đang lăm le lãnh thổ nước ta. Bản tuyên ngôn ra đời với mục tiêu xong xuôi cơ chế thực dân phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và qua đó khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do, đập tan mọi luận điệu xảo trá của quân địch.
    Trước tiên, bản Tuyên ngôn độc lập đi vào những cơ sở pháp lý. Bác đã nêu ra những căn cứ pháp lý “những phép tắc ko người nào chối cãi được”, đó là bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ, và bản tuyên ngôn nhân quyền dân quyền năm 1791 của Pháp. Trong dó tuyên ngôn độc lập của Mỹ nêu rõ “Tất cả mọi người đều sinh ra… mưu cầu hạnh phúc” và bản tuyên ngôn nhân quyền dân quyền của Pháp “Người ta sinh ra… về quyền lợi”. Hai bản tuyên ngôn được Bác trích dẫn đều nhấn mạnh quyền con người, điều nhưng mà chúng đang xâm phạm nghiêm trọng trên mảnh đất chữ S. Nhắc đến tới 2 bản tuyên ngôn lớn của toàn cầu, ko chỉ trình bày thái độ trân trọng của Bác với những danh ngôn bất hủ nhưng mà còn là nghệ thuật lấy “gậy ông đập lưng ông” được Bác sử dụng rất khôn khéo ở phần này.
    Đây đều là những lời lẽ của tổ tiên Mỹ, Pháp, nhưng ngày nay, con cháu của họ đang đi trái lại với những gì tổ tiên đề cao, đó là quyền con người, quyền được sống, thừa hưởng tự do và độc lập. Việc lấy dẫn chứng là hai bản tuyên ngôn lớn này, còn là ngụ ý của Bác, trình bày niềm tự hào dân tộc thâm thúy của Người lúc đặt 3 nền dân tộc, 3 cuộc cách mệnh ngang hàng nhau, đặt bản tuyên ngôn của nước ta ngang hàng với 2 bản tuyên ngôn lớn đã nêu trên. Với trị giá lâu đời và uy tín của 2 bản tuyên ngôn Pháp – Mỹ, là chân lý đã được thừa nhận ko chỉ trong phạm vi quốc gia nhưng mà còn trên toàn toàn cầu đã trở thành cơ sở pháp lý vững chắc cho bản tuyên ngôn độc lập nhưng mà Bác viết cho nước Việt Nam. Ko chỉ ngừng lại ở sự trích dẫn, Bác còn “suy rộng ra…”, ý nghĩa của việc này đã nâng quyền con người lên thành quyền dân tộc, đây là một đóng góp lớn đầy thông minh cho lý luận của phong trào cách mệnh trên toàn cầu.
    Nếu như trong bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ viết “Tất cả mọi người đàn ông đều sinh ra có quyền đồng đẳng” thì Bác viết trong tuyên ngôn độc lập “tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng” sự thay đổi câu chữ này của Người “đã giải phóng cho một nửa nhân loại” (Lady Botton – nhà văn Mỹ). Tương tự, phần đặt vấn đề nêu ra những cơ sở lý luận của Bản tuyên ngôn độc lập được đặt ra một cách khôn khéo. Hồ Chí Minh đã tạo một cơ sở vững chắc làm nền tảng cho bản “Tuyên ngôn độc lập”. Đoạn văn trình bày nổi trội những nét rực rỡ trong nghệ thuật lập luận của tác giả.
    Sau lúc đặt vấn đề nêu cơ sở lý luận, bản tuyên ngôn đi tới khắc phục vấn đề, nêu cơ sở thực tiễn. Trước tiên là nêu lên tội ác của thực dân Pháp với một hệ thống tội ác trên mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Về kinh tế, Bác đã nói chung tội ác của chúng trong một câu “Chúng bóc lột dân ta tới… tiêu điều”. Bác quan tâm tới những hạng người như: “nông dân và dân buôn trở thành bần hàn”, “chúng ko cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên”. Với cách lập luận tương tự, Người muốn tranh thủ sự ủng hộ của khối đại kết đoàn dân tộc đặc trưng là liên minh công nông, nền tảng then chốt của cuộc cách mệnh giải phóng dân tộc. Cả đoạn văn, tác giả lặp lại từ “chúng” để chỉ thực dân Pháp đây là điệp từ điệp âm tạo sự mạnh mẽ hùng hồn. Chỉ một từ chúng nhưng vị ngữ thì luôn thay đổi “thi hành”, “lập ra”, “thẳng tay chém giết mổ”, “tắm”… cho thấy chỉ một quân địch thôi nhưng tội ác chúng gây ra nhiều ko kể siết, tội ác trên mọi phương diện. Một từ chúng nhưng lại liên kết với “tuyệt đối ko cho” “thi hành” “nghiêm cấm” cho thấy tội ác thủ tiêu tự do đối lập với cách chúng mị dân về “tự do” “dân chủ” “đồng đẳng”.
    Một từ chúng liên kết với “lập nhà tù” “thẳng tay chém giết mổ” cho thấy thực chất tàn bạo man di đối lập với ngọn cờ “nhân ái” “nhân đạo” nhưng mà chúng giương lên. Một từ chúng liên kết với “dùng thuốc phiện rượu cồn” “ràng buộc dư luận” “thi hành chính sách…” cho thấy chính sách ngu dân bịp bợm xảo trá đối lập với “khai hóa, văn minh” thậm tệ hơn là “cướp” “bóc lột” “giữ độc quyền”. Đặc trưng là lúc Nhật tiến vào Đông Dương, những kẻ tự xưng là nước mẹ đấy đã lộ rõ thực chất hèn nhát man di tàn bạo lúc dâng nước ta cho Nhật thậm chí chúng còn hèn nhát tàn bạo tới mức “quỳ gối” “bỏ chạy” “bán nước ta hai lần” “thẳng tay khủng bố” “giết mổ nốt”. Cách lập luận gang thép này đã làm cho quân địch ko thể chối bỏ tội ác nhưng mà chúng đã gây ra. Tội ác lớn nhất nhưng mà chúng đã gây ra là nạn đói cuối năm 1944 – đầu năm 1945.
    “Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật tới xâm lược Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh thì thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, nhân dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó, nhân dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị tới Bắc Kì hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói”. Tác giả cũng ko bỏ sót những tội ác khác của bọn thực dân Pháp như “trong năm năm chung bán… cho Nhật”, tội thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa, tội “giết mổ nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.”
    Người kết tội quân địch một cách hùng hồn gang thép tương tự nhằm phơi bày gương mặt tàn bạo, vạch trần chiêu bài “bảo hộ” của những kẻ cướp nước trước toàn thể đồng bào, và trước dư luận toàn toàn cầu. Lời lẽ kết tội quân địch sắc bén của Người làm ta nhớ tới Nguyễn Trãi năm xưa với Bình ngô đại cáo:
“…Nướng thứ dân trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế
Gây binh kết oán trải hai mươi năm…
…Độc ác thay, trúc Nam Sơn ko ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải ko rửa sạch mùi…”
    Đoạn văn là tội ác, thực chất phi nghĩa, vô nhân đạo của thực dân Pháp trước dư luận toàn cầu.
    Ko chỉ vạch trần tội ác của thực dân pháp, Bác còn nêu lên cuộc cách mệnh chính nghĩa người hùng của dân tộc, sử dụng từ tuy vậy để chuyển sang ý này cho thấy hành động của nhân dân ta hoàn toàn đối lập với thực dân Pháp, đây là cách lập luận chặt chẽ mạch lạc. Điệp từ “sự thực là…” mang lại âm hưởng mạnh mẽ thuyết phục người nghe bằng những phép tắc ko thể chối cãi khẳng định công lao to lớn của nhân dân những người chủ chân chính của quốc gia. Sau lúc nêu lên cuộc cách mệnh chính nghĩa của dân tộc, Người khẳng định tự do độc lập, quan hệ từ “cho nên nên” đã chỉ rõ quan hệ nhân quả, ngoài ra là những câu dài “thoát ly hẳn… xóa bỏ hết….kiên quyết chống lại …” đã tuyên bố xong xuôi hoàn toàn quan hệ thuộc địa với thực dân Pháp và khẳng định quyết tâm chống lại chúng.
    Vạch trần tội ác của thực dân Pháp trước toàn nhân loại đồng thời ca tụng cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta, Hồ Chí Minh đã nêu ra cơ sở thực tiễn chính đáng để hưởng tự do độc lập của nước Việt Nam.
    Cuối cùng, Bản tuyên ngôn độc lập kết lại với phần tuyên bố độc lập. Cấu kết “Toàn thể nhân dân quyết giữ vững…” là lời tuyên bố chính thức trịnh trọng hùng hồn về độc lập dân tộc là lời thề thiêng liêng trước toàn dân tộc, đồng thời là lời cảnh cáo quân địch đang lăm le phá hoại quốc gia ta. Đoạn văn ngắn gọn, súc tích, lời lẽ hùng hồn, trang trọng, là một lời tuyên bố gang thép với toàn thể đồng bào, nhân dân toàn cầu và cả quân địch đang lăm le phá hoại thành tích Cách mệnh về nền độc lập tự do của dân tộc ta.
    “Tuyên ngôn độc lập” là một áng văn chính luận mẫu mực: lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, thuyết phục, hùng hồn, dẫn chứng cụ thể, xác thực,… Tác phẩm là lời tuyên bố trước toàn quốc dân và toàn cầu, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, khẳng định quyết tâm sắt đá bảo vệ nền tự do độc lập của toàn thể nhân dân Việt Nam.
Trên đây là một số bài văn mẫu Cảm tưởng về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng mà hkmobile.vn đã biên soạn. Kỳ vọng sẽ giúp ích các em trong quá trình làm bài và ôn luyện cùng tác phẩm. Chúc các em có một bài văn thật tốt!
Đăng bởi: hkmobile.vn
Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Xem thêm bài viết hay:  Hình xăm Samurai mini đẹp nhất 2022

Bạn thấy bài viết Cảm nghĩ về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh(hay nhất) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Cảm nghĩ về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh(hay nhất) bên dưới để hkmobile.vn Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hkmobile.vn của hkmobile.vn
Nhớ để nguồn: Cảm nghĩ về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh(hay nhất)

Viết một bình luận