Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập(hay nhất)

Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Hình Ảnh về: Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Video về: Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Wiki về Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất) –

Tham khảo Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập, tổng hợp đầy đủ dàn ý chung và những bài văn phân tích hay nhất. Qua các bài văn mẫu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác phẩm, cùng tham khảo nhé!

Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập cụ thể

Mở bài

– Giới thiệu một số nét tiêu biểu về tác giả Hồ Chí Minh: Cuộc đời, sự nghiệp sáng cách mệnh và sáng tác.

– Nêu nói chung chung về bản “Tuyên ngôn độc lập”: hoàn cảnh sáng tác, trị giá nội dung, trị giá lịch sử, trị giá nghệ thuật (lập luận chặt chẽ, sắc sảo, là áng văn chính luận mẫu mực).

Thân bài

1. Cấu trúc lập luận của bản Tuyên ngôn độc lập

– Bản tuyên ngôn có cấu trúc lập luận logic, chặt chẽ với ba vấn đề chính:

+ Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn: quyền con người, quyền dân tộc (quyền đồng đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc…)

+ Cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn: Vạch trần thực chất độc ác, xảo trá của thực dân Pháp; công cuộc đấu tranh vì chính nghĩa của nhân dân ta.

+ Lời tuyên bố độc lập: khẳng định trước toàn cầu về nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, bộc bạch ý chí giữ vững nền độc lập đó.

2. Lập luận chứng minh cho cơ sở pháp lý của bản Tuyên ngôn độc lập

– Hồ Chí Minh đã dùng lời trong Tuyên ngôn độc lập của Mĩ (“Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng … ”) và Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân quyền của Pháp (“Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng …”) làm cơ sở pháp lý.

– Ý nghĩa:

+ Lí lẽ thuyết phục hơn bởi đây là hai tuyên ngôn được nhân dân toàn cầu xác nhận, Mỹ và Pháp cũng là hai cường quốc có tiếng nói. Đó cũng là chân lý đúng mực về quyền con người, ko người nào có thể không chấp nhận.

+ Dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông” để đánh vào gương mặt thực dân Pháp và ngăn chặn việc bọn thực dân, đế quốc tái xâm lược nước ta.

+ Đặt ngang hàng cuộc cách mệnh, trị giá bản tuyên ngôn của nước ta với hai cường quốc Mỹ và Pháp, trình bày lòng tự trọng dân tộc.

+ Dùng phương pháp suy luận trực tiếp: “Suy rộng ra” từ quyền tự do của mỗi con người tới quyền tự do, độc lập của mỗi dân tộc. “Đó là những chân lý ko thể chối cãi được”.

– Nhận xét: cách lập luận khôn khéo, thông minh, rõ ràng, chặt chẽ đầy tính thuyết phục.

3. Lập luận chứng minh cho cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn

– Hồ Chí Minh lập luận không chấp nhận luận điệu xảo trá của thực dân Pháp về công cuộc “khai hóa” và “bảo hộ” của chúng bằng cách nêu những dẫn chứng cụ thể:

+ Thi hành nhiều chính sách man di về chính trị, văn hóa – xã hội, giáo dục và kinh tế.

+ Hai lần bán nước ta cho Nhật (vào năm 1940, 1945), làm cho “hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói”, “Ko hợp tác với Việt Minh nhưng mà còn thẳng tay khủng bố Việt Minh…”.

– Hồ Chí Minh khẳng định trị giá các cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta:

+ Nhân dân ta đã chống ách nô lệ hơn 80 năm, đứng về phía Đồng minh chống phát xít, kêu gọi Pháp chống Nhật, lấy lại nước từ tay Nhật.

+ Kết quả: đồng thời phá tan ba xiềng xích đang trói buộc dân tộc ta (Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị), thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

– Dùng từ ngữ có ý nghĩa phủ định để tuyên bố thoát ly hẳn với thực dân Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước đã ký kết, mọi đặc quyền của Pháp tại Việt Nam.

– Khẳng định quyền được tự do, độc lập của Việt Nam thích hợp với nguyên tắc dân tộc đồng đẳng tại hội nghị Tê-hê-răng và Cựu Kim Sơn và để kêu gọi tập thể quốc tế xác nhận điều đó.

– Nhận xét: cách lập luận theo quan hệ nhân quả hợp lý và logic, dẫn chứng thuyết phục, lời văn giàu tính biểu cảm làm nổi trội cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn.

4. Lời tuyên bố độc lập

– Khẳng định việc giành được tự do độc lập của dân tộc ta là điều thế tất: “dân tộc đó phải được độc lập, dân tộc đó phải được tự do”

– Tuyên bố với toàn cầu về nền độc lập của dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do… ”. Trình bày quyết tâm kết đoàn giữ vững chủ quyền, nên độc lập, tự do của dân tộc.

– Nhận xét: Lời văn gang thép, rõ ràng như một lời thề cũng như một lời khích lệ ý thức yêu nước nhân dân cả nước.

Kết bài

– Khẳng định lại trị giá nghệ thuật: là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực, tiếng nói hùng hồn, thân thiện, giàu tính biểu cảm.

– Giám định chung về trị giá nội dung của bản tuyên ngôn độc lập: nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí chống quân xâm lược, lòng tự hào dân tộc; ghi lại mốc son trong lịch sử dân tộc ta, là bản án gang thép chống lại mọi cường quyền.

Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập hay nhất

Mở bài:

    Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh –  nhà cách mệnh yêu nước, một người con ưu tú của dân tộc đồng thời cũng là 1 tác gia lỗi lạc trên văn đàn Việt Nam. Ở mỗi thể loại văn học từ chính luận, truyện, kí cho tới thơ ca, bác đều gặt hái đc nhiều thành công.

    Tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” được sáng tác năm 1945 được giám định là áng văn chính luận mẫu mực sánh ngang với những “áng thiên cổ hùng văn” của dân tộc. Nêu trị giá nội dung, trị giá lịch sử và trị giá nghệ thuật của tác phẩm.

Thân bài: 

1.Phân tích cấu trúc của bản Tuyên ngôn độc lập:

    Bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh được trình diễn khoa học, lập luận chặt chẽ và logic với 3 vấn đề chính:

    Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn  dựa vào quyền con người, quyền dân tộc, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc…

Cơ sở thực tiến lấy dẫn chứng vạch trần tội ác, sự xảo trá của thực dân Pháp.

    Kết bài là lời tuyên bố độc lập: khẳng định chủ quyền của Việt Nam trước toàn cầu. Đồng thời bộc bạch ý chĩ quyết tâm giữ vững nền độc lập đó.

2. Lập luận chứng minh cơ sở pháp lý của bản Tuyên ngôn độc lập

    Hồ Chí Minh đã trích dẫn lời lẽ trong 2 bản tuyên ngôn của mĩ và Pháp để khẳn định con người sinh ra cần có quyền tự do, đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.

    Tác giả dùng phép tắc thuyết phục của 2 bản tuyên ngôn trên để dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông” đánh vào gương mặt giả dối của Pháp và ngăn chặn bọn đế quốc đang nhăm nhe xâm chiếm nước ta.

    Đưa bản tuyên ngôn độc lập của nước ta sáng ngang với 2 bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp để trình bày lòng tự trọng dân tộc.

    Sử dụng phương pháp suy luận trực tiếp, “suy rộng ra” từ quyền tự do của mỗi con người, độc lập của mỗi dân tộc. “Đây chính là những chân lí ko thể chối cãi được.

3. Lập luận chứng minh cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn độc lập

    Hồ Chí Minh đã dùng lập luận để không chấp nhận những luận điểm xảo trá của thực dân Pháp về công cuộc “khai hóa” và “bảo hộ” tại Việt Nam.

    Dẫn chứng những chính sách man di về văn hóa, chính trị, kinh tế, giáo dục…

    Pháp đã 2 lần bán nước ta vào tay Nhật (1940,1945) đã làm cho hơn 2 triệu đồng bào của Việt Nam chết trong nạn đói năm 1945.

    Tác giả cũng vạch trần tội ác của thực dân Pháp. Đồng thời khẳng định lại trị giá của cuộc đấu tranh chính nghĩa toàn dân tộc. Kết quả đã đập tan xiềng xích của 3 cơ chế trói buộc nhân dân ta mang lại nền độc lập tự do, muôn năm.

    Nghệ thuật lập luận logic và hợp lý, dẫn chứng thuyết phục, lời lẽ giàu biểu cảm làm nổi trội cơ sở thực tiễn của bản Tuyên Ngôn.

4. Lời kết của bản tuyên ngôn độc lập

    Tác giả đã khẳng định việc giành được quyền độc lập tự do cho dân tộc là thiết yếu. “ dân tộc đó phải được độc lập, dân tộc đó phải được tự do.

    Tuyên bố 1 lần nữa với toàn cầu rằng “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do…” Từ đó trình bày ý thức quyết tâm giữ vững nền độc lập, dân chủ và tự do của các dân tộc khác.

Kết bài:

    Khẳng định lại trị giá nghệ thuật của tác phẩm là áng văn chính luận chuẩn mực. Với lập luận chặt chẽ, phép tắc thuyết phục, dẫn chứng xác thực và thân thiện với con gái giàu tính biểu cảm.

    Giám định về mặt nội dung thì tác phẩm có tác dụng nêu cao ý thức yêu nước chỗng xâm lược và đầy lòng tự trọng dân tộc.

    Bản tuyên ngôn độc lập đã trình bày được sự nhạy bén, tư duy mạch lạc có tầm văn hóa sâu rộng. Nghệ thuật lập luận chuẩn xác, lời văn gang thép hùng hồn giúp khơi dậy niềm tự do, tự hào của dân tộc.

Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập -ngắn gọn

Mở Bài

– Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh (những nét chính về con người, cuộc đời, các sáng tác chủ đạo, đặc điểm văn chính luận của Người,…).

– Giới thiệu nói chung về văn bản “Tuyên ngôn độc lập” (hoàn cảnh ra đời, những nét rực rỡ về nội dung và nghệ thuật,…)

– Nêu vấn đề cần phân tích: Nghệ thuật lập luận trong văn bản “Tuyên ngôn độc lập”.

Thân Bài

a. Bố cục, kết cấu chặt chẽ và lô-gic

– Đoạn mở đầu: Nêu lên cơ sở pháp lí cho bản tuyên ngôn

– Đoạn hai: Nêu lên cơ sở thực tiễn cho bản tuyên ngôn – thực tiễn về tội ác của thực dân Pháp và thực tiễn về cuộc cách mệnh của nhân dân ta.

– Đoạn kết: Trên cơ sở pháp lí và thực tiễn, nêu lên lời tuyên ngôn độc lập

b. Cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ gang thép, chứng cứ xác thực trong quá trình làm rõ từng vấn đề

– Lập luận chứng minh cho cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn

+ Trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ – hai bản tuyên ngôn đề cao quyền tự do, đồng đẳng của con người.

+ Từ quyền con người đó để suy ra quyền dân tộc, với cụm từ “suy rộng ra”.

→ Sự suy luận rất lô-gic và chặt chẽ của Hồ Chí Minh bởi lẽ nếu nhân loại thừa nhận quyền tự do, đồng đẳng của tư nhân thì tất yêu phải thừa nhận quyền của dân tộc.

– Lập luận chứng minh cho cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn

+ Sử dụng quan hệ từ “thế nhưng mà” ở đầu đoạn văn đã hé mở ra một sự đối lập giữa lí lẽ và hành động của thực dân Pháp.

+ Vạch trần tội ác của thực dân Pháp

Nghệ thuật liệt kê cùng lối nói giàu hình ảnh

Nghệ thuật điệp ngữ với việc lặp lại nhiều lần từ “chúng”

Sử dụng hàng loạt động từ mạnh như “thẳng tay chém giết mổ”, “tắm các cuộc khởi nghĩa trong bể máu”, “bóc lột nhân dân tới tận xương tủy”.

+ Thực tiễn cuộc cách mệnh của nhân dân ta – một cuộc cách mệnh chính nghĩa

– Lập luận trong lời tuyên bố độc lập

– Sử dụng cụm từ “cho nên cho nên” để trình bày mối quan hệ nguyên nhân – kết quả với những cơ sở tiền đề đã được nêu lên từ trước đó.

c. Tiếng nói ngắn gọn, súc tích, chặt chẽ

– Sử dụng với một tần suất cao các từ liên kết, góp phần tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa các cây, các đoạn và tạo nên tính lô-gic cao trong toàn thể tác phẩm.

– Hệ thống từ ngữ trong tác phẩm cũng được tác giả sử dụng xác thực cao độ.

Kết Bài

    Nói chung về nghệ thuật lập luận trong “Tuyên ngôn độc lập” và nêu cảm tưởng của bản thân.

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 1

    Hồ Chí Minh ko chỉ là một nhà lãnh đạo thiên tài nhưng mà còn là một thi sĩ, nhà văn kiệt xuất. Những áng văn chính luận của Người ko chỉ gang thép, sắc sảo nhưng mà còn tác động mạnh mẽ tới tiềm thức của người đọc, tất cả đều nhờ vào nghệ thuật lập luận tài tình, sắc bén. Có thể coi Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận ko chỉ của riêng Bác nhưng mà là của cả văn học dân tộc.

    Tháng 8 năm 1945, cách mệnh tháng Tám thành công, mở ra một tuyến đường mới cho dân tộc Việt Nam. Nhận định sáng suốt tình hình trong và ngoài nước, tại phố Hàng Ngang Hồ Chí Minh đã soạn thảo Tuyên ngôn độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 trên quảng trường Ba Đình lịch sử Người đã đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản tuyên ngôn ko chỉ có trị giá lịch sử to lớn nhưng mà còn có trị giá nghệ thuật thâm thúy, đặc thù là hình thức Bác lập luận để đi tới kết luận cuối cùng khai sinh ra nước Việt Nam.

    Nghệ thuật lập luận sắc bén trong bản Tuyên ngôn độc lập trước hết được trình bày trong bố cục, cách sắp xếp các ý của bài văn. Phần trước tiên Bác nêu lên cơ sở pháp lí, làm nền tảng cho bản tuyên ngôn; Phần thứ hai nêu lên cơ sở thực tiễn, làm dẫn chứng tạo điều kiện cho bản tuyên ngôn giàu sức thuyết phục; Sau lúc tụ hội đầy đủ hai yếu tố lí luận và thực tiễn Người đưa ra lời tuyên bố dõng dạc, gang thép, tràn đầy ý thức tự hào, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày từ cách bố cục của bài văn ta đã thấy một tư duy mạch lạc, một lập luận sắc bén trong nghệ thuật lập luận của Người.

    Trước hết, về cơ sở pháp lý, mở đầu bản tuyên ngôn của nước Việt Nam, Bác đã trích dẫn lời trong hai bản Tuyên ngôn của Mỹ và của Pháp: Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mệnh Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Từ đó, Bác khẳng định quyền đồng đẳng, quyền tự do, quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi tư nhân; khẳng định đó là những quyền hiển nhiên, thế tất và bất khả xâm phạm “đó là những lẽ phải ko người nào chối cãi được”. Và một bước phát triển hơn nữa, từ quyền tự do và đồng đẳng của con người, Bác đã suy rộng ra “Tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tương tự, Bác đã nâng quyền con người, quyền tư nhân thành quyền dân tộc. Cách lập luận của Bác vô cùng thuyết phục, Bác đi từ một tiên đề có trị giá như một chân lý ko người nào chối cãi được. Tiên đề được đưa ra ở đây chính là quyền đồng đẳng, quyền tự do, quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người. Bởi vậy, nếu Pháp và Mĩ xâm phạm quyền tự do và độc lập của dân tộc ta thì có nghĩa đã phản bác lại chính ông cha tổ tiên của mình. Với chiến thuật “gậy ông đập lưng ông” mạnh mẽ, dứt khoát, Người đã khiến quân địch ko thể chối cãi, ko thể chống đỡ được. Đồng thời lúc đặt ba cuộc cách mệnh của nhân loại ngang bằng nhau, Bác đã đưa dân tộc ta tử tế bước lên vũ đài chính trị toàn cầu, sánh vai với các cường quốc.

    Ko chỉ ngừng lại ở cơ sở lý luận, để làm bài văn chính luận thêm phần gang thép, thuyết phục, Người đã đưa ra cơ sở thực tiễn phong phú, chân thực. Pháp nhân danh “khai hóa”, mang tới văn minh cho dân tộc Việt nhưng đã bị Bác đã vạch trần tội ác trên hai phương diện. Tội ác gây ra trên mọi mặt đời sống: Về chính trị: chúng tước đoạt tự do dân chủ, thi hành pháp luật man di, chia để trị, lập nhà tù nhiều hơn trường học, chém giết mổ những chiến sĩ yêu nước của ta…; Về kinh tế: bóc lột tước đoạt của nhân dân ta, độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng … Hành động của chúng trái hẳn với những lời nói hoa mỹ chúng tung ra, chúng chỉ mang tới đau thương, mất mát cho nhân dân Việt Nam, khiến hơn hai triệu đồng bào chết đói. Ko chỉ vậy, Pháp nhân danh “bảo hộ”, Bác nêu rõ: chúng ko những ko bảo hộ được nhưng mà “trong vòng 5 năm đã bán nước ta hai lần cho Nhật”. Hành động đó còn chứng minh Pháp là những kẻ phản bội phe Đồng minh, quỳ gối trước phe phát xít Nhật.

    Đồng thời Bác cũng nêu lên quá trình đấu tranh kiên gan, dẻo dai của dân tộc ta. Sau quá trình đấu tranh dẻo dai đó, dân tộc Việt Nam đã giành được những kết quả vô cùng to lớn, được tác giả trình bày trong đoạn văn ngắn gọn “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ cơ chế quân chủ mấy mươi thế kỷ nhưng mà lập nên cơ chế dân chủ cộng hòa”. Câu văn ngắn gọn đã khẳng định thắng lợi của dân tộc trước thế lực thù địch vô cùng mạnh, nguy hiểm. Và lời tuyên bố “Thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết các hiệp ước nhưng mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên tổ quốc Việt Nam”. Tuyên bố khối kết đoàn toàn dân “trên dưới một lòng” kiên quyết chống lại thủ đoạn của thực dân Pháp.

    Từ những cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn hết sức đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng, Hồ Chí Minh đã đi tới tuyên bố độc lập: Tuyên bố Việt Nam đã thành một nước tự do, độc lập và khẳng định ý chí bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Hai nội dung trên chính là hai điều kiện để lời tuyên ngôn độc lập của một dân tộc thực sự có sức thuyết phục.

    Tính chính luận xuất sắc còn được trình bày trong nghệ thuật liệt kê, so sánh để làm bật lên tội ác gớm ghê của Pháp đối với nhân dân ta. Đặc trưng Bác còn tạo nên hình ảnh vừa giàu tính biểu cảm, vừa xác thực, rõ ràng bởi vậy thể loại này ít xuất hiện hình ảnh bay bổng. Nhưng lúc chung được sử dụng với liều lượng hợp lý sẽ phát huy hiệu quả, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. Bác sử dụng linh hoạt hình ảnh giàu trị giá biểu cảm như: chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong biển máu đã làm bật lên tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta. Cách sử dụng câu văn dài, chia làm nhiều vế có sự trùng điệp về cấu trúc tạo nên giọng tố cáo sôi nổi, gang thép.

    Giọng điệu linh hoạt, lúc tố cáo gang thép, lúc khẳng định quyết liệt, đặc thù là ở đoạn văn cuối bài. Câu văn: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và tài sản để giữ vững quyền tự do và độc lập đó” tách ra một đoạn riêng, như một lời khẳng định ngắn gọn, trắc nịch. Cuối tác phẩm Hồ Chí Minh đã trình bày bằng giọng điệu hào sảng và sắc thái trang trọng, khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc đồng thời trình bày quyết tâm cao độ bảo vệ nền tự do, độc lập đó.

    Bằng những lập luận sắc bén, dẫn chứng chân thực giàu sức thuyết phục, cùng với đó là giọng điệu, tiếng nói chuyển đổi linh hoạt, Hồ Chí Minh đã mang tới bản tuyên ngôn bừng bừng khí thế dân tộc. Bản tuyên ngôn đã mở ra một trang sử mới, vẻ vang, lúc dân ta được làm chủ được nắm quyền. Đồng thời bản tuyên ngôn cũng cho thấy nghệ thuật lập luận bậc thầy của Người.

Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập (ảnh 3)

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 2

    Nhận xét về Tuyên ngôn độc lập, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh đã từng nêu lên ý kiến rằng: “Tuyên ngôn độc lập là một bài văn chính luận. Văn chính luận thuyết phục người đọc, người nghe bằng phép tắc, cũng như nếu đánh địch thì cũng đánh bằng những lí lẽ. Lợi khí của nó là những lí lẽ gang thép, những lập luận chặt chẽ, những chứng cớ ko người nào chối cãi được”. Những lời nhận xét ngắn gọn, súc tích này càng khẳng định hơn nữa nghệ thuật lập luận bậc thầy trong bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh.

    Nghệ thuật lập luận có thể hiểu là cách bố cục một bài văn, cách sắp xếp các luận điểm, luận cứ, phép tắc sao cho hợp lý, với những dẫn chứng phong phú nhằm thuyết phục người đọc, người nghe tin tưởng vào những ý kiến, nhận định nhưng mà bài văn, tác phẩm đó nêu lên. Nhưng để một văn bản trở thành tiêu biểu của nghệ thuật lập luận, thì ko chỉ cần sự rập khuôn máy móc những ý trên nhưng mà còn phải có sự liên kết linh hoạt nhuần nhuần những yếu tố: mô tả, biểu cảm… tưởng như ko có ích đối với một bài văn nghị luận khô giòn. Nhưng chính sự giúp sức của các yếu tố tưởng như nhỏ nhỏ đó đã góp phần tạo nên sự thành công cho một văn bản nghị luận. Và Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đã làm được trọn vẹn cả hai yếu tố lí lẽ và tình cảm đó, để khẳng định tính chất bậc thầy nghị luận trên văn đàn Việt Nam.

    Bác đã từng tâm tình rằng, lúc viết, điều Bác suy nghĩ đó chính là tự đặt ra câu hỏi: Viết cho người nào? Viết cái gì? Xuất pháp từ hai yêu cầu đó để cho chuẩn xác, cho dễ đi vào lòng người đọc nhất. Lúc bản Tuyên ngôn độc lập ra đời cũng là lúc nhân dân ta vừa thoát khỏi xiềng xích của thực dân Pháp, vừa nghèo khó, vừa lỗi thời ngu dốt do tác động của chính sách thống trị của Thực dân Pháp. Đồng bào ta đông đảo ko biết chữ, học vấn thấp. Vậy Bác phải viết ra sao, viết như thế nào để nội dung của bản tuyên ngôn ko chỉ giúp người dân hiểu, nhưng mà còn hướng tới cả nhân dân toàn cầu. Chính những yêu cầu bức thiết đó đã khiến Bác viết nên một bản tuyên ngôn độc lập vừa dễ hiểu, lại vừa cô đọng, súc tích, hàm ý vô cùng sâu xa.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích 9 câu đầu bài Đất Nước(hay nhất)

    Trước hết, để văn bản để đi vào lòng người, cần có một bố cục mạch lạc, hợp lý. Người đã chia bố cục của bản tuyên ngôn làm ba phần: phần đầu là cơ sở lý luận, thứ hai là cơ sở thực tiễn, hai phần đầu sẽ là nền tảng cho lời tuyên ngôn ở phần cuối cùng. Chính sự mạch lạc trong bố cục giúp người nghe dễ hiểu, dễ dàng tiếp thu hơn rất nhiều.

    Trong phần cơ sở pháp lý, Bác đã dùng chính lý luận của chúng để đập tan phép tắc của đối thủ, đòn “gậy ông đập lưng ông” này tỏ ra vô cùng đắc dụng. Pháp và Mĩ đã từng tuyên bố trong hai bản tuyên ngôn của mình rằng: Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mệnh Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Những lí lẽ đó chính là đại diện cho truyền thống văn hóa, tư tưởng của dân tộc họ, và Bác dung chính lí lẽ đó để nhắc nhở khôn khéo họ ko thể phản bội những lời tổ tiên đã từng nói, ko thể xóa bỏ những thành tựu nhưng mà tổ tiên họ phải đổ xương máu mới đạt được. Cách diễn tả vô cùng khôn khéo, lại vô cùng kiên quyết đã trở thành nền tảng cơ sở vững chắc của bản tuyên ngôn. Cũng từ đó Bác đã suy rộng ra “Tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tương tự, Bác đã nâng quyền con người, quyền tư nhân thành quyền dân tộc.

    Như chúng ta đã biết, Pháp sang xâm lược nước ta, với khẩu hiệu đầy lòng nhân ái, nhiệm vụ cao cả “khai hóa”, nhưng trên thực tiễn chúng lại làm hoàn toàn trái lại với những điều mình nói. Để đập tan luận điệu xảo trá này, Bác đã đưa ra hàng loạt dẫn chứng thuyết phục, vạch trần những hành động trái hẳn với “nhân đạo và chính nghĩa” trong hơn tám mươi năm chúng chèn lấn, đàn áp nhân dân ta. Về chính trị: chúng tước đoạt tự do dân chủ, thi hành pháp luật man di, chia để trị, lập nhà tù nhiều hơn trường học, chém giết mổ những chiến sĩ yêu nước của ta…; Về kinh tế: bóc lột tước đoạt của nhân dân ta, độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng,… ko chỉ vậy, chúng còn ra sức, cố công vơ vét tài sản của ta, bóc lột nhân dân ta tới tận xương tủy, để cuối cùng gây ra nạn đói kinh khủng khiến “từ Quảng Trị tới Bắc kì, hơn hai triệu đồng bào ta chết đói”. Con số kinh khủng đó đã vạch trần tội ác tàn độc của chúng. Thực dân Pháp có thực tới để bảo hộ dân ta như chúng từng tuyên bố. Dập tan luận điệu này, Bác đã chỉ rõ “trong năm năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật”. Và chúng ko còn có quyền thống trị đông Dương, bởi mùa thu năm 1940 ta đã trở thành thuộc địa của Nhật, và lúc chúng ta giành được chính quyền tự Nhật, chứ ko phải Pháp. Từ những lí lẽ đó, người đã tuyên bố: “Bởi vậy cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính Phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp; xóa bỏ mọi đặc quyền của Pháp trên tổ quốc Việt Nam”. Toàn thể hệ thống lí lẽ vô cùng gang thép, thuyết phục đã không chấp nhận hoàn toàn luận điệu bịp bợm, xảo trá của bọn chính quyền thực dân. Từ những cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn hết sức đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng, Hồ Chí Minh đã hùng hồn tuyên bố quyền tự do độc lập của dân tộc ta một cách đầy sức hào sảng.

    Nghệ thuật lập luận tài tình còn được trình bày trong việc Bác sử dụng đắc dụng thủ pháp tăng cấp. Trong phần cuối – lời tuyên ngôn, Bác đã sử dụng nhiều lần tuyên bố, nhưng những lần sau bao giờ cũng có mức độ cao hơn những lần trước. Từ chỗ tuyến bố ta là thuộc địa của Nhật cho tới ta giành được chính quyền từ Nhật chứ ko phải Pháp. Tiếp tới Bác tuyên bố xóa bỏ mọi được quyền đặc lợi của Pháp đã ký trên tổ quốc Việt Nam. Và cuối cùng lời kết luận được tăng lên ở mức độ cao nhất: “Hưởng độc lập tự do” ko phải chỉ là một cái quyền phải có, ko phải chỉ là một tư cách cần có, nhưng mà đó là một hiện thực: “Nước Việt Nam có quyền được lợi tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do, độc lập”. Và vì thế “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và tài sản để giữ vững quyền tự do, độc lập đó” (Nguyễn Đăng Mạnh).

    Ngoài ra, nghệ thuật lập luận tài tình còn được trình bày trong việc người vận dụng linh hoạt giải pháp liệt kê, so sánh, để làm sáng tỏ tội ác của Thực dân Pháp. Hình ảnh so sánh rực rỡ nhất phải kể tới đó là: “chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong biển máu”. Liên kết với giải pháp liệt kê, các câu văn dài chia làm nhiều vế đã làm bật lên tội ác “trúc nam sơn ko ghi hết tội” của thực dân Pháp. Giọng điệu linh hoạt, lúc gang thép, lúc khẳng định, đầy tự hào (cuối bài văn) lúc lại đầy xót thương trước thảm cảnh của nước nhà.

    Tuyên Ngôn độc lập cũng xứng đáng được coi là áng “thiên cổ hùng văn”, áng văn chính luận xuất sắc của dân tộc. Bản tuyên ngôn đã khai mở một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta, kỉ nguyên độc lập tự chủ. Đồng thời nó cũng cho thấy tài năng chính luận bậc thầy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua dàn ý và một số bài văn mẫu Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập tiêu biểu được hkmobile.vn tuyển chọn từ những bài viết xuất sắc của các bạn học trò. Mong rằng các em sẽ có khoảng thời kì vui vẻ và hữu ích lúc học môn Văn!

Đăng bởi: hkmobile.vn

Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

[rule_{ruleNumber}]

#Dàn #phân #tích #nghệ #thuật #lập #luận #trong #bản #Tuyên #ngôn #độc #lập #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Dàn #phân #tích #nghệ #thuật #lập #luận #trong #bản #Tuyên #ngôn #độc #lập #hay #nhất

Tham khảo Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập, tổng hợp đầy đủ dàn ý chung và những bài văn phân tích hay nhất. Qua các bài văn mẫu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác phẩm, cùng tham khảo nhé!

Xem nhanh nội dung1 Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập chi tiết2 Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập hay nhất3 Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập -ngắn gọn4 Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 15 Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 2
Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập cụ thể
Mở bài
– Giới thiệu một số nét tiêu biểu về tác giả Hồ Chí Minh: Cuộc đời, sự nghiệp sáng cách mệnh và sáng tác.
– Nêu nói chung chung về bản “Tuyên ngôn độc lập”: hoàn cảnh sáng tác, trị giá nội dung, trị giá lịch sử, trị giá nghệ thuật (lập luận chặt chẽ, sắc sảo, là áng văn chính luận mẫu mực).
Thân bài

1. Cấu trúc lập luận của bản Tuyên ngôn độc lập
– Bản tuyên ngôn có cấu trúc lập luận logic, chặt chẽ với ba vấn đề chính:
+ Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn: quyền con người, quyền dân tộc (quyền đồng đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc…)
+ Cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn: Vạch trần thực chất độc ác, xảo trá của thực dân Pháp; công cuộc đấu tranh vì chính nghĩa của nhân dân ta.
+ Lời tuyên bố độc lập: khẳng định trước toàn cầu về nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, bộc bạch ý chí giữ vững nền độc lập đó.
2. Lập luận chứng minh cho cơ sở pháp lý của bản Tuyên ngôn độc lập
– Hồ Chí Minh đã dùng lời trong Tuyên ngôn độc lập của Mĩ (“Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng … ”) và Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân quyền của Pháp (“Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng …”) làm cơ sở pháp lý.
– Ý nghĩa:
+ Lí lẽ thuyết phục hơn bởi đây là hai tuyên ngôn được nhân dân toàn cầu xác nhận, Mỹ và Pháp cũng là hai cường quốc có tiếng nói. Đó cũng là chân lý đúng mực về quyền con người, ko người nào có thể không chấp nhận.
+ Dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông” để đánh vào gương mặt thực dân Pháp và ngăn chặn việc bọn thực dân, đế quốc tái xâm lược nước ta.
+ Đặt ngang hàng cuộc cách mệnh, trị giá bản tuyên ngôn của nước ta với hai cường quốc Mỹ và Pháp, trình bày lòng tự trọng dân tộc.
+ Dùng phương pháp suy luận trực tiếp: “Suy rộng ra” từ quyền tự do của mỗi con người tới quyền tự do, độc lập của mỗi dân tộc. “Đó là những chân lý ko thể chối cãi được”.
– Nhận xét: cách lập luận khôn khéo, thông minh, rõ ràng, chặt chẽ đầy tính thuyết phục.
3. Lập luận chứng minh cho cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn
– Hồ Chí Minh lập luận không chấp nhận luận điệu xảo trá của thực dân Pháp về công cuộc “khai hóa” và “bảo hộ” của chúng bằng cách nêu những dẫn chứng cụ thể:
+ Thi hành nhiều chính sách man di về chính trị, văn hóa – xã hội, giáo dục và kinh tế.
+ Hai lần bán nước ta cho Nhật (vào năm 1940, 1945), làm cho “hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói”, “Ko hợp tác với Việt Minh nhưng mà còn thẳng tay khủng bố Việt Minh…”.
– Hồ Chí Minh khẳng định trị giá các cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta:
+ Nhân dân ta đã chống ách nô lệ hơn 80 năm, đứng về phía Đồng minh chống phát xít, kêu gọi Pháp chống Nhật, lấy lại nước từ tay Nhật.
+ Kết quả: đồng thời phá tan ba xiềng xích đang trói buộc dân tộc ta (Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị), thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
– Dùng từ ngữ có ý nghĩa phủ định để tuyên bố thoát ly hẳn với thực dân Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước đã ký kết, mọi đặc quyền của Pháp tại Việt Nam.
– Khẳng định quyền được tự do, độc lập của Việt Nam thích hợp với nguyên tắc dân tộc đồng đẳng tại hội nghị Tê-hê-răng và Cựu Kim Sơn và để kêu gọi tập thể quốc tế xác nhận điều đó.
– Nhận xét: cách lập luận theo quan hệ nhân quả hợp lý và logic, dẫn chứng thuyết phục, lời văn giàu tính biểu cảm làm nổi trội cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn.
4. Lời tuyên bố độc lập
– Khẳng định việc giành được tự do độc lập của dân tộc ta là điều thế tất: “dân tộc đó phải được độc lập, dân tộc đó phải được tự do”
– Tuyên bố với toàn cầu về nền độc lập của dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do… ”. Trình bày quyết tâm kết đoàn giữ vững chủ quyền, nên độc lập, tự do của dân tộc.
– Nhận xét: Lời văn gang thép, rõ ràng như một lời thề cũng như một lời khích lệ ý thức yêu nước nhân dân cả nước.
Kết bài
– Khẳng định lại trị giá nghệ thuật: là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực, tiếng nói hùng hồn, thân thiện, giàu tính biểu cảm.
– Giám định chung về trị giá nội dung của bản tuyên ngôn độc lập: nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí chống quân xâm lược, lòng tự hào dân tộc; ghi lại mốc son trong lịch sử dân tộc ta, là bản án gang thép chống lại mọi cường quyền.
Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập hay nhất

Mở bài:
    Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh –  nhà cách mệnh yêu nước, một người con ưu tú của dân tộc đồng thời cũng là 1 tác gia lỗi lạc trên văn đàn Việt Nam. Ở mỗi thể loại văn học từ chính luận, truyện, kí cho tới thơ ca, bác đều gặt hái đc nhiều thành công.
    Tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” được sáng tác năm 1945 được giám định là áng văn chính luận mẫu mực sánh ngang với những “áng thiên cổ hùng văn” của dân tộc. Nêu trị giá nội dung, trị giá lịch sử và trị giá nghệ thuật của tác phẩm.
Thân bài: 
1.Phân tích cấu trúc của bản Tuyên ngôn độc lập:
    Bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh được trình diễn khoa học, lập luận chặt chẽ và logic với 3 vấn đề chính:
    Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn  dựa vào quyền con người, quyền dân tộc, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc…
Cơ sở thực tiến lấy dẫn chứng vạch trần tội ác, sự xảo trá của thực dân Pháp.
    Kết bài là lời tuyên bố độc lập: khẳng định chủ quyền của Việt Nam trước toàn cầu. Đồng thời bộc bạch ý chĩ quyết tâm giữ vững nền độc lập đó.
2. Lập luận chứng minh cơ sở pháp lý của bản Tuyên ngôn độc lập
    Hồ Chí Minh đã trích dẫn lời lẽ trong 2 bản tuyên ngôn của mĩ và Pháp để khẳn định con người sinh ra cần có quyền tự do, đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.
    Tác giả dùng phép tắc thuyết phục của 2 bản tuyên ngôn trên để dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông” đánh vào gương mặt giả dối của Pháp và ngăn chặn bọn đế quốc đang nhăm nhe xâm chiếm nước ta.
    Đưa bản tuyên ngôn độc lập của nước ta sáng ngang với 2 bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp để trình bày lòng tự trọng dân tộc.
    Sử dụng phương pháp suy luận trực tiếp, “suy rộng ra” từ quyền tự do của mỗi con người, độc lập của mỗi dân tộc. “Đây chính là những chân lí ko thể chối cãi được.
3. Lập luận chứng minh cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn độc lập
    Hồ Chí Minh đã dùng lập luận để không chấp nhận những luận điểm xảo trá của thực dân Pháp về công cuộc “khai hóa” và “bảo hộ” tại Việt Nam.
    Dẫn chứng những chính sách man di về văn hóa, chính trị, kinh tế, giáo dục…
    Pháp đã 2 lần bán nước ta vào tay Nhật (1940,1945) đã làm cho hơn 2 triệu đồng bào của Việt Nam chết trong nạn đói năm 1945.
    Tác giả cũng vạch trần tội ác của thực dân Pháp. Đồng thời khẳng định lại trị giá của cuộc đấu tranh chính nghĩa toàn dân tộc. Kết quả đã đập tan xiềng xích của 3 cơ chế trói buộc nhân dân ta mang lại nền độc lập tự do, muôn năm.
    Nghệ thuật lập luận logic và hợp lý, dẫn chứng thuyết phục, lời lẽ giàu biểu cảm làm nổi trội cơ sở thực tiễn của bản Tuyên Ngôn.
4. Lời kết của bản tuyên ngôn độc lập
    Tác giả đã khẳng định việc giành được quyền độc lập tự do cho dân tộc là thiết yếu. “ dân tộc đó phải được độc lập, dân tộc đó phải được tự do.
    Tuyên bố 1 lần nữa với toàn cầu rằng “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do…” Từ đó trình bày ý thức quyết tâm giữ vững nền độc lập, dân chủ và tự do của các dân tộc khác.
Kết bài:
    Khẳng định lại trị giá nghệ thuật của tác phẩm là áng văn chính luận chuẩn mực. Với lập luận chặt chẽ, phép tắc thuyết phục, dẫn chứng xác thực và thân thiện với con gái giàu tính biểu cảm.
    Giám định về mặt nội dung thì tác phẩm có tác dụng nêu cao ý thức yêu nước chỗng xâm lược và đầy lòng tự trọng dân tộc.
    Bản tuyên ngôn độc lập đã trình bày được sự nhạy bén, tư duy mạch lạc có tầm văn hóa sâu rộng. Nghệ thuật lập luận chuẩn xác, lời văn gang thép hùng hồn giúp khơi dậy niềm tự do, tự hào của dân tộc.
Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập -ngắn gọn
Mở Bài
– Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh (những nét chính về con người, cuộc đời, các sáng tác chủ đạo, đặc điểm văn chính luận của Người,…).
– Giới thiệu nói chung về văn bản “Tuyên ngôn độc lập” (hoàn cảnh ra đời, những nét rực rỡ về nội dung và nghệ thuật,…)
– Nêu vấn đề cần phân tích: Nghệ thuật lập luận trong văn bản “Tuyên ngôn độc lập”.
Thân Bài
a. Bố cục, kết cấu chặt chẽ và lô-gic
– Đoạn mở đầu: Nêu lên cơ sở pháp lí cho bản tuyên ngôn
– Đoạn hai: Nêu lên cơ sở thực tiễn cho bản tuyên ngôn – thực tiễn về tội ác của thực dân Pháp và thực tiễn về cuộc cách mệnh của nhân dân ta.
– Đoạn kết: Trên cơ sở pháp lí và thực tiễn, nêu lên lời tuyên ngôn độc lập
b. Cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ gang thép, chứng cứ xác thực trong quá trình làm rõ từng vấn đề
– Lập luận chứng minh cho cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn
+ Trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ – hai bản tuyên ngôn đề cao quyền tự do, đồng đẳng của con người.
+ Từ quyền con người đó để suy ra quyền dân tộc, với cụm từ “suy rộng ra”.
→ Sự suy luận rất lô-gic và chặt chẽ của Hồ Chí Minh bởi lẽ nếu nhân loại thừa nhận quyền tự do, đồng đẳng của tư nhân thì tất yêu phải thừa nhận quyền của dân tộc.
– Lập luận chứng minh cho cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn
+ Sử dụng quan hệ từ “thế nhưng mà” ở đầu đoạn văn đã hé mở ra một sự đối lập giữa lí lẽ và hành động của thực dân Pháp.
+ Vạch trần tội ác của thực dân Pháp
Nghệ thuật liệt kê cùng lối nói giàu hình ảnh
Nghệ thuật điệp ngữ với việc lặp lại nhiều lần từ “chúng”
Sử dụng hàng loạt động từ mạnh như “thẳng tay chém giết mổ”, “tắm các cuộc khởi nghĩa trong bể máu”, “bóc lột nhân dân tới tận xương tủy”.
+ Thực tiễn cuộc cách mệnh của nhân dân ta – một cuộc cách mệnh chính nghĩa
– Lập luận trong lời tuyên bố độc lập
– Sử dụng cụm từ “cho nên cho nên” để trình bày mối quan hệ nguyên nhân – kết quả với những cơ sở tiền đề đã được nêu lên từ trước đó.
c. Tiếng nói ngắn gọn, súc tích, chặt chẽ
– Sử dụng với một tần suất cao các từ liên kết, góp phần tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa các cây, các đoạn và tạo nên tính lô-gic cao trong toàn thể tác phẩm.
– Hệ thống từ ngữ trong tác phẩm cũng được tác giả sử dụng xác thực cao độ.
Kết Bài
    Nói chung về nghệ thuật lập luận trong “Tuyên ngôn độc lập” và nêu cảm tưởng của bản thân.

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 1
    Hồ Chí Minh ko chỉ là một nhà lãnh đạo thiên tài nhưng mà còn là một thi sĩ, nhà văn kiệt xuất. Những áng văn chính luận của Người ko chỉ gang thép, sắc sảo nhưng mà còn tác động mạnh mẽ tới tiềm thức của người đọc, tất cả đều nhờ vào nghệ thuật lập luận tài tình, sắc bén. Có thể coi Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận ko chỉ của riêng Bác nhưng mà là của cả văn học dân tộc.
    Tháng 8 năm 1945, cách mệnh tháng Tám thành công, mở ra một tuyến đường mới cho dân tộc Việt Nam. Nhận định sáng suốt tình hình trong và ngoài nước, tại phố Hàng Ngang Hồ Chí Minh đã soạn thảo Tuyên ngôn độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 trên quảng trường Ba Đình lịch sử Người đã đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản tuyên ngôn ko chỉ có trị giá lịch sử to lớn nhưng mà còn có trị giá nghệ thuật thâm thúy, đặc thù là hình thức Bác lập luận để đi tới kết luận cuối cùng khai sinh ra nước Việt Nam.
    Nghệ thuật lập luận sắc bén trong bản Tuyên ngôn độc lập trước hết được trình bày trong bố cục, cách sắp xếp các ý của bài văn. Phần trước tiên Bác nêu lên cơ sở pháp lí, làm nền tảng cho bản tuyên ngôn; Phần thứ hai nêu lên cơ sở thực tiễn, làm dẫn chứng tạo điều kiện cho bản tuyên ngôn giàu sức thuyết phục; Sau lúc tụ hội đầy đủ hai yếu tố lí luận và thực tiễn Người đưa ra lời tuyên bố dõng dạc, gang thép, tràn đầy ý thức tự hào, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày từ cách bố cục của bài văn ta đã thấy một tư duy mạch lạc, một lập luận sắc bén trong nghệ thuật lập luận của Người.
    Trước hết, về cơ sở pháp lý, mở đầu bản tuyên ngôn của nước Việt Nam, Bác đã trích dẫn lời trong hai bản Tuyên ngôn của Mỹ và của Pháp: Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mệnh Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Từ đó, Bác khẳng định quyền đồng đẳng, quyền tự do, quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi tư nhân; khẳng định đó là những quyền hiển nhiên, thế tất và bất khả xâm phạm “đó là những lẽ phải ko người nào chối cãi được”. Và một bước phát triển hơn nữa, từ quyền tự do và đồng đẳng của con người, Bác đã suy rộng ra “Tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tương tự, Bác đã nâng quyền con người, quyền tư nhân thành quyền dân tộc. Cách lập luận của Bác vô cùng thuyết phục, Bác đi từ một tiên đề có trị giá như một chân lý ko người nào chối cãi được. Tiên đề được đưa ra ở đây chính là quyền đồng đẳng, quyền tự do, quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người. Bởi vậy, nếu Pháp và Mĩ xâm phạm quyền tự do và độc lập của dân tộc ta thì có nghĩa đã phản bác lại chính ông cha tổ tiên của mình. Với chiến thuật “gậy ông đập lưng ông” mạnh mẽ, dứt khoát, Người đã khiến quân địch ko thể chối cãi, ko thể chống đỡ được. Đồng thời lúc đặt ba cuộc cách mệnh của nhân loại ngang bằng nhau, Bác đã đưa dân tộc ta tử tế bước lên vũ đài chính trị toàn cầu, sánh vai với các cường quốc.
    Ko chỉ ngừng lại ở cơ sở lý luận, để làm bài văn chính luận thêm phần gang thép, thuyết phục, Người đã đưa ra cơ sở thực tiễn phong phú, chân thực. Pháp nhân danh “khai hóa”, mang tới văn minh cho dân tộc Việt nhưng đã bị Bác đã vạch trần tội ác trên hai phương diện. Tội ác gây ra trên mọi mặt đời sống: Về chính trị: chúng tước đoạt tự do dân chủ, thi hành pháp luật man di, chia để trị, lập nhà tù nhiều hơn trường học, chém giết mổ những chiến sĩ yêu nước của ta…; Về kinh tế: bóc lột tước đoạt của nhân dân ta, độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng … Hành động của chúng trái hẳn với những lời nói hoa mỹ chúng tung ra, chúng chỉ mang tới đau thương, mất mát cho nhân dân Việt Nam, khiến hơn hai triệu đồng bào chết đói. Ko chỉ vậy, Pháp nhân danh “bảo hộ”, Bác nêu rõ: chúng ko những ko bảo hộ được nhưng mà “trong vòng 5 năm đã bán nước ta hai lần cho Nhật”. Hành động đó còn chứng minh Pháp là những kẻ phản bội phe Đồng minh, quỳ gối trước phe phát xít Nhật.
    Đồng thời Bác cũng nêu lên quá trình đấu tranh kiên gan, dẻo dai của dân tộc ta. Sau quá trình đấu tranh dẻo dai đó, dân tộc Việt Nam đã giành được những kết quả vô cùng to lớn, được tác giả trình bày trong đoạn văn ngắn gọn “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ cơ chế quân chủ mấy mươi thế kỷ nhưng mà lập nên cơ chế dân chủ cộng hòa”. Câu văn ngắn gọn đã khẳng định thắng lợi của dân tộc trước thế lực thù địch vô cùng mạnh, nguy hiểm. Và lời tuyên bố “Thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết các hiệp ước nhưng mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên tổ quốc Việt Nam”. Tuyên bố khối kết đoàn toàn dân “trên dưới một lòng” kiên quyết chống lại thủ đoạn của thực dân Pháp.
    Từ những cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn hết sức đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng, Hồ Chí Minh đã đi tới tuyên bố độc lập: Tuyên bố Việt Nam đã thành một nước tự do, độc lập và khẳng định ý chí bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Hai nội dung trên chính là hai điều kiện để lời tuyên ngôn độc lập của một dân tộc thực sự có sức thuyết phục.
    Tính chính luận xuất sắc còn được trình bày trong nghệ thuật liệt kê, so sánh để làm bật lên tội ác gớm ghê của Pháp đối với nhân dân ta. Đặc trưng Bác còn tạo nên hình ảnh vừa giàu tính biểu cảm, vừa xác thực, rõ ràng bởi vậy thể loại này ít xuất hiện hình ảnh bay bổng. Nhưng lúc chung được sử dụng với liều lượng hợp lý sẽ phát huy hiệu quả, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. Bác sử dụng linh hoạt hình ảnh giàu trị giá biểu cảm như: chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong biển máu đã làm bật lên tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta. Cách sử dụng câu văn dài, chia làm nhiều vế có sự trùng điệp về cấu trúc tạo nên giọng tố cáo sôi nổi, gang thép.
    Giọng điệu linh hoạt, lúc tố cáo gang thép, lúc khẳng định quyết liệt, đặc thù là ở đoạn văn cuối bài. Câu văn: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và tài sản để giữ vững quyền tự do và độc lập đó” tách ra một đoạn riêng, như một lời khẳng định ngắn gọn, trắc nịch. Cuối tác phẩm Hồ Chí Minh đã trình bày bằng giọng điệu hào sảng và sắc thái trang trọng, khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc đồng thời trình bày quyết tâm cao độ bảo vệ nền tự do, độc lập đó.
    Bằng những lập luận sắc bén, dẫn chứng chân thực giàu sức thuyết phục, cùng với đó là giọng điệu, tiếng nói chuyển đổi linh hoạt, Hồ Chí Minh đã mang tới bản tuyên ngôn bừng bừng khí thế dân tộc. Bản tuyên ngôn đã mở ra một trang sử mới, vẻ vang, lúc dân ta được làm chủ được nắm quyền. Đồng thời bản tuyên ngôn cũng cho thấy nghệ thuật lập luận bậc thầy của Người.

Xem thêm bài viết hay:  Định Luật Tuần Hoàn Là Gì? Lý Thuyết Về Sự Biến Đổi Tuần Hoàn Tính Chất Của Các Nguyên Tố Hóa Học

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 2
    Nhận xét về Tuyên ngôn độc lập, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh đã từng nêu lên ý kiến rằng: “Tuyên ngôn độc lập là một bài văn chính luận. Văn chính luận thuyết phục người đọc, người nghe bằng phép tắc, cũng như nếu đánh địch thì cũng đánh bằng những lí lẽ. Lợi khí của nó là những lí lẽ gang thép, những lập luận chặt chẽ, những chứng cớ ko người nào chối cãi được”. Những lời nhận xét ngắn gọn, súc tích này càng khẳng định hơn nữa nghệ thuật lập luận bậc thầy trong bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh.
    Nghệ thuật lập luận có thể hiểu là cách bố cục một bài văn, cách sắp xếp các luận điểm, luận cứ, phép tắc sao cho hợp lý, với những dẫn chứng phong phú nhằm thuyết phục người đọc, người nghe tin tưởng vào những ý kiến, nhận định nhưng mà bài văn, tác phẩm đó nêu lên. Nhưng để một văn bản trở thành tiêu biểu của nghệ thuật lập luận, thì ko chỉ cần sự rập khuôn máy móc những ý trên nhưng mà còn phải có sự liên kết linh hoạt nhuần nhuần những yếu tố: mô tả, biểu cảm… tưởng như ko có ích đối với một bài văn nghị luận khô giòn. Nhưng chính sự giúp sức của các yếu tố tưởng như nhỏ nhỏ đó đã góp phần tạo nên sự thành công cho một văn bản nghị luận. Và Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đã làm được trọn vẹn cả hai yếu tố lí lẽ và tình cảm đó, để khẳng định tính chất bậc thầy nghị luận trên văn đàn Việt Nam.
    Bác đã từng tâm tình rằng, lúc viết, điều Bác suy nghĩ đó chính là tự đặt ra câu hỏi: Viết cho người nào? Viết cái gì? Xuất pháp từ hai yêu cầu đó để cho chuẩn xác, cho dễ đi vào lòng người đọc nhất. Lúc bản Tuyên ngôn độc lập ra đời cũng là lúc nhân dân ta vừa thoát khỏi xiềng xích của thực dân Pháp, vừa nghèo khó, vừa lỗi thời ngu dốt do tác động của chính sách thống trị của Thực dân Pháp. Đồng bào ta đông đảo ko biết chữ, học vấn thấp. Vậy Bác phải viết ra sao, viết như thế nào để nội dung của bản tuyên ngôn ko chỉ giúp người dân hiểu, nhưng mà còn hướng tới cả nhân dân toàn cầu. Chính những yêu cầu bức thiết đó đã khiến Bác viết nên một bản tuyên ngôn độc lập vừa dễ hiểu, lại vừa cô đọng, súc tích, hàm ý vô cùng sâu xa.
    Trước hết, để văn bản để đi vào lòng người, cần có một bố cục mạch lạc, hợp lý. Người đã chia bố cục của bản tuyên ngôn làm ba phần: phần đầu là cơ sở lý luận, thứ hai là cơ sở thực tiễn, hai phần đầu sẽ là nền tảng cho lời tuyên ngôn ở phần cuối cùng. Chính sự mạch lạc trong bố cục giúp người nghe dễ hiểu, dễ dàng tiếp thu hơn rất nhiều.
    Trong phần cơ sở pháp lý, Bác đã dùng chính lý luận của chúng để đập tan phép tắc của đối thủ, đòn “gậy ông đập lưng ông” này tỏ ra vô cùng đắc dụng. Pháp và Mĩ đã từng tuyên bố trong hai bản tuyên ngôn của mình rằng: Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mệnh Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Những lí lẽ đó chính là đại diện cho truyền thống văn hóa, tư tưởng của dân tộc họ, và Bác dung chính lí lẽ đó để nhắc nhở khôn khéo họ ko thể phản bội những lời tổ tiên đã từng nói, ko thể xóa bỏ những thành tựu nhưng mà tổ tiên họ phải đổ xương máu mới đạt được. Cách diễn tả vô cùng khôn khéo, lại vô cùng kiên quyết đã trở thành nền tảng cơ sở vững chắc của bản tuyên ngôn. Cũng từ đó Bác đã suy rộng ra “Tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tương tự, Bác đã nâng quyền con người, quyền tư nhân thành quyền dân tộc.
    Như chúng ta đã biết, Pháp sang xâm lược nước ta, với khẩu hiệu đầy lòng nhân ái, nhiệm vụ cao cả “khai hóa”, nhưng trên thực tiễn chúng lại làm hoàn toàn trái lại với những điều mình nói. Để đập tan luận điệu xảo trá này, Bác đã đưa ra hàng loạt dẫn chứng thuyết phục, vạch trần những hành động trái hẳn với “nhân đạo và chính nghĩa” trong hơn tám mươi năm chúng chèn lấn, đàn áp nhân dân ta. Về chính trị: chúng tước đoạt tự do dân chủ, thi hành pháp luật man di, chia để trị, lập nhà tù nhiều hơn trường học, chém giết mổ những chiến sĩ yêu nước của ta…; Về kinh tế: bóc lột tước đoạt của nhân dân ta, độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng,… ko chỉ vậy, chúng còn ra sức, cố công vơ vét tài sản của ta, bóc lột nhân dân ta tới tận xương tủy, để cuối cùng gây ra nạn đói kinh khủng khiến “từ Quảng Trị tới Bắc kì, hơn hai triệu đồng bào ta chết đói”. Con số kinh khủng đó đã vạch trần tội ác tàn độc của chúng. Thực dân Pháp có thực tới để bảo hộ dân ta như chúng từng tuyên bố. Dập tan luận điệu này, Bác đã chỉ rõ “trong năm năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật”. Và chúng ko còn có quyền thống trị đông Dương, bởi mùa thu năm 1940 ta đã trở thành thuộc địa của Nhật, và lúc chúng ta giành được chính quyền tự Nhật, chứ ko phải Pháp. Từ những lí lẽ đó, người đã tuyên bố: “Bởi vậy cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính Phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp; xóa bỏ mọi đặc quyền của Pháp trên tổ quốc Việt Nam”. Toàn thể hệ thống lí lẽ vô cùng gang thép, thuyết phục đã không chấp nhận hoàn toàn luận điệu bịp bợm, xảo trá của bọn chính quyền thực dân. Từ những cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn hết sức đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng, Hồ Chí Minh đã hùng hồn tuyên bố quyền tự do độc lập của dân tộc ta một cách đầy sức hào sảng.
    Nghệ thuật lập luận tài tình còn được trình bày trong việc Bác sử dụng đắc dụng thủ pháp tăng cấp. Trong phần cuối – lời tuyên ngôn, Bác đã sử dụng nhiều lần tuyên bố, nhưng những lần sau bao giờ cũng có mức độ cao hơn những lần trước. Từ chỗ tuyến bố ta là thuộc địa của Nhật cho tới ta giành được chính quyền từ Nhật chứ ko phải Pháp. Tiếp tới Bác tuyên bố xóa bỏ mọi được quyền đặc lợi của Pháp đã ký trên tổ quốc Việt Nam. Và cuối cùng lời kết luận được tăng lên ở mức độ cao nhất: “Hưởng độc lập tự do” ko phải chỉ là một cái quyền phải có, ko phải chỉ là một tư cách cần có, nhưng mà đó là một hiện thực: “Nước Việt Nam có quyền được lợi tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do, độc lập”. Và vì thế “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và tài sản để giữ vững quyền tự do, độc lập đó” (Nguyễn Đăng Mạnh).
    Ngoài ra, nghệ thuật lập luận tài tình còn được trình bày trong việc người vận dụng linh hoạt giải pháp liệt kê, so sánh, để làm sáng tỏ tội ác của Thực dân Pháp. Hình ảnh so sánh rực rỡ nhất phải kể tới đó là: “chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong biển máu”. Liên kết với giải pháp liệt kê, các câu văn dài chia làm nhiều vế đã làm bật lên tội ác “trúc nam sơn ko ghi hết tội” của thực dân Pháp. Giọng điệu linh hoạt, lúc gang thép, lúc khẳng định, đầy tự hào (cuối bài văn) lúc lại đầy xót thương trước thảm cảnh của nước nhà.
    Tuyên Ngôn độc lập cũng xứng đáng được coi là áng “thiên cổ hùng văn”, áng văn chính luận xuất sắc của dân tộc. Bản tuyên ngôn đã khai mở một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta, kỉ nguyên độc lập tự chủ. Đồng thời nó cũng cho thấy tài năng chính luận bậc thầy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thông qua dàn ý và một số bài văn mẫu Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập tiêu biểu được hkmobile.vn tuyển chọn từ những bài viết xuất sắc của các bạn học trò. Mong rằng các em sẽ có khoảng thời kì vui vẻ và hữu ích lúc học môn Văn!
Đăng bởi: hkmobile.vn
Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

#Dàn #phân #tích #nghệ #thuật #lập #luận #trong #bản #Tuyên #ngôn #độc #lập #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Dàn #phân #tích #nghệ #thuật #lập #luận #trong #bản #Tuyên #ngôn #độc #lập #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Dàn #phân #tích #nghệ #thuật #lập #luận #trong #bản #Tuyên #ngôn #độc #lập #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Dàn #phân #tích #nghệ #thuật #lập #luận #trong #bản #Tuyên #ngôn #độc #lập #hay #nhất

Tham khảo Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập, tổng hợp đầy đủ dàn ý chung và những bài văn phân tích hay nhất. Qua các bài văn mẫu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác phẩm, cùng tham khảo nhé!

Xem nhanh nội dung1 Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập chi tiết2 Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập hay nhất3 Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập -ngắn gọn4 Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 15 Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 2
Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập cụ thể
Mở bài
– Giới thiệu một số nét tiêu biểu về tác giả Hồ Chí Minh: Cuộc đời, sự nghiệp sáng cách mệnh và sáng tác.
– Nêu nói chung chung về bản “Tuyên ngôn độc lập”: hoàn cảnh sáng tác, trị giá nội dung, trị giá lịch sử, trị giá nghệ thuật (lập luận chặt chẽ, sắc sảo, là áng văn chính luận mẫu mực).
Thân bài

1. Cấu trúc lập luận của bản Tuyên ngôn độc lập
– Bản tuyên ngôn có cấu trúc lập luận logic, chặt chẽ với ba vấn đề chính:
+ Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn: quyền con người, quyền dân tộc (quyền đồng đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc…)
+ Cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn: Vạch trần thực chất độc ác, xảo trá của thực dân Pháp; công cuộc đấu tranh vì chính nghĩa của nhân dân ta.
+ Lời tuyên bố độc lập: khẳng định trước toàn cầu về nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, bộc bạch ý chí giữ vững nền độc lập đó.
2. Lập luận chứng minh cho cơ sở pháp lý của bản Tuyên ngôn độc lập
– Hồ Chí Minh đã dùng lời trong Tuyên ngôn độc lập của Mĩ (“Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng … ”) và Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân quyền của Pháp (“Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng …”) làm cơ sở pháp lý.
– Ý nghĩa:
+ Lí lẽ thuyết phục hơn bởi đây là hai tuyên ngôn được nhân dân toàn cầu xác nhận, Mỹ và Pháp cũng là hai cường quốc có tiếng nói. Đó cũng là chân lý đúng mực về quyền con người, ko người nào có thể không chấp nhận.
+ Dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông” để đánh vào gương mặt thực dân Pháp và ngăn chặn việc bọn thực dân, đế quốc tái xâm lược nước ta.
+ Đặt ngang hàng cuộc cách mệnh, trị giá bản tuyên ngôn của nước ta với hai cường quốc Mỹ và Pháp, trình bày lòng tự trọng dân tộc.
+ Dùng phương pháp suy luận trực tiếp: “Suy rộng ra” từ quyền tự do của mỗi con người tới quyền tự do, độc lập của mỗi dân tộc. “Đó là những chân lý ko thể chối cãi được”.
– Nhận xét: cách lập luận khôn khéo, thông minh, rõ ràng, chặt chẽ đầy tính thuyết phục.
3. Lập luận chứng minh cho cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn
– Hồ Chí Minh lập luận không chấp nhận luận điệu xảo trá của thực dân Pháp về công cuộc “khai hóa” và “bảo hộ” của chúng bằng cách nêu những dẫn chứng cụ thể:
+ Thi hành nhiều chính sách man di về chính trị, văn hóa – xã hội, giáo dục và kinh tế.
+ Hai lần bán nước ta cho Nhật (vào năm 1940, 1945), làm cho “hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói”, “Ko hợp tác với Việt Minh nhưng mà còn thẳng tay khủng bố Việt Minh…”.
– Hồ Chí Minh khẳng định trị giá các cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta:
+ Nhân dân ta đã chống ách nô lệ hơn 80 năm, đứng về phía Đồng minh chống phát xít, kêu gọi Pháp chống Nhật, lấy lại nước từ tay Nhật.
+ Kết quả: đồng thời phá tan ba xiềng xích đang trói buộc dân tộc ta (Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị), thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
– Dùng từ ngữ có ý nghĩa phủ định để tuyên bố thoát ly hẳn với thực dân Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước đã ký kết, mọi đặc quyền của Pháp tại Việt Nam.
– Khẳng định quyền được tự do, độc lập của Việt Nam thích hợp với nguyên tắc dân tộc đồng đẳng tại hội nghị Tê-hê-răng và Cựu Kim Sơn và để kêu gọi tập thể quốc tế xác nhận điều đó.
– Nhận xét: cách lập luận theo quan hệ nhân quả hợp lý và logic, dẫn chứng thuyết phục, lời văn giàu tính biểu cảm làm nổi trội cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn.
4. Lời tuyên bố độc lập
– Khẳng định việc giành được tự do độc lập của dân tộc ta là điều thế tất: “dân tộc đó phải được độc lập, dân tộc đó phải được tự do”
– Tuyên bố với toàn cầu về nền độc lập của dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do… ”. Trình bày quyết tâm kết đoàn giữ vững chủ quyền, nên độc lập, tự do của dân tộc.
– Nhận xét: Lời văn gang thép, rõ ràng như một lời thề cũng như một lời khích lệ ý thức yêu nước nhân dân cả nước.
Kết bài
– Khẳng định lại trị giá nghệ thuật: là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực, tiếng nói hùng hồn, thân thiện, giàu tính biểu cảm.
– Giám định chung về trị giá nội dung của bản tuyên ngôn độc lập: nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí chống quân xâm lược, lòng tự hào dân tộc; ghi lại mốc son trong lịch sử dân tộc ta, là bản án gang thép chống lại mọi cường quyền.
Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập hay nhất

Mở bài:
    Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh –  nhà cách mệnh yêu nước, một người con ưu tú của dân tộc đồng thời cũng là 1 tác gia lỗi lạc trên văn đàn Việt Nam. Ở mỗi thể loại văn học từ chính luận, truyện, kí cho tới thơ ca, bác đều gặt hái đc nhiều thành công.
    Tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” được sáng tác năm 1945 được giám định là áng văn chính luận mẫu mực sánh ngang với những “áng thiên cổ hùng văn” của dân tộc. Nêu trị giá nội dung, trị giá lịch sử và trị giá nghệ thuật của tác phẩm.
Thân bài: 
1.Phân tích cấu trúc của bản Tuyên ngôn độc lập:
    Bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh được trình diễn khoa học, lập luận chặt chẽ và logic với 3 vấn đề chính:
    Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn  dựa vào quyền con người, quyền dân tộc, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc…
Cơ sở thực tiến lấy dẫn chứng vạch trần tội ác, sự xảo trá của thực dân Pháp.
    Kết bài là lời tuyên bố độc lập: khẳng định chủ quyền của Việt Nam trước toàn cầu. Đồng thời bộc bạch ý chĩ quyết tâm giữ vững nền độc lập đó.
2. Lập luận chứng minh cơ sở pháp lý của bản Tuyên ngôn độc lập
    Hồ Chí Minh đã trích dẫn lời lẽ trong 2 bản tuyên ngôn của mĩ và Pháp để khẳn định con người sinh ra cần có quyền tự do, đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.
    Tác giả dùng phép tắc thuyết phục của 2 bản tuyên ngôn trên để dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông” đánh vào gương mặt giả dối của Pháp và ngăn chặn bọn đế quốc đang nhăm nhe xâm chiếm nước ta.
    Đưa bản tuyên ngôn độc lập của nước ta sáng ngang với 2 bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp để trình bày lòng tự trọng dân tộc.
    Sử dụng phương pháp suy luận trực tiếp, “suy rộng ra” từ quyền tự do của mỗi con người, độc lập của mỗi dân tộc. “Đây chính là những chân lí ko thể chối cãi được.
3. Lập luận chứng minh cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn độc lập
    Hồ Chí Minh đã dùng lập luận để không chấp nhận những luận điểm xảo trá của thực dân Pháp về công cuộc “khai hóa” và “bảo hộ” tại Việt Nam.
    Dẫn chứng những chính sách man di về văn hóa, chính trị, kinh tế, giáo dục…
    Pháp đã 2 lần bán nước ta vào tay Nhật (1940,1945) đã làm cho hơn 2 triệu đồng bào của Việt Nam chết trong nạn đói năm 1945.
    Tác giả cũng vạch trần tội ác của thực dân Pháp. Đồng thời khẳng định lại trị giá của cuộc đấu tranh chính nghĩa toàn dân tộc. Kết quả đã đập tan xiềng xích của 3 cơ chế trói buộc nhân dân ta mang lại nền độc lập tự do, muôn năm.
    Nghệ thuật lập luận logic và hợp lý, dẫn chứng thuyết phục, lời lẽ giàu biểu cảm làm nổi trội cơ sở thực tiễn của bản Tuyên Ngôn.
4. Lời kết của bản tuyên ngôn độc lập
    Tác giả đã khẳng định việc giành được quyền độc lập tự do cho dân tộc là thiết yếu. “ dân tộc đó phải được độc lập, dân tộc đó phải được tự do.
    Tuyên bố 1 lần nữa với toàn cầu rằng “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do…” Từ đó trình bày ý thức quyết tâm giữ vững nền độc lập, dân chủ và tự do của các dân tộc khác.
Kết bài:
    Khẳng định lại trị giá nghệ thuật của tác phẩm là áng văn chính luận chuẩn mực. Với lập luận chặt chẽ, phép tắc thuyết phục, dẫn chứng xác thực và thân thiện với con gái giàu tính biểu cảm.
    Giám định về mặt nội dung thì tác phẩm có tác dụng nêu cao ý thức yêu nước chỗng xâm lược và đầy lòng tự trọng dân tộc.
    Bản tuyên ngôn độc lập đã trình bày được sự nhạy bén, tư duy mạch lạc có tầm văn hóa sâu rộng. Nghệ thuật lập luận chuẩn xác, lời văn gang thép hùng hồn giúp khơi dậy niềm tự do, tự hào của dân tộc.
Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập -ngắn gọn
Mở Bài
– Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh (những nét chính về con người, cuộc đời, các sáng tác chủ đạo, đặc điểm văn chính luận của Người,…).
– Giới thiệu nói chung về văn bản “Tuyên ngôn độc lập” (hoàn cảnh ra đời, những nét rực rỡ về nội dung và nghệ thuật,…)
– Nêu vấn đề cần phân tích: Nghệ thuật lập luận trong văn bản “Tuyên ngôn độc lập”.
Thân Bài
a. Bố cục, kết cấu chặt chẽ và lô-gic
– Đoạn mở đầu: Nêu lên cơ sở pháp lí cho bản tuyên ngôn
– Đoạn hai: Nêu lên cơ sở thực tiễn cho bản tuyên ngôn – thực tiễn về tội ác của thực dân Pháp và thực tiễn về cuộc cách mệnh của nhân dân ta.
– Đoạn kết: Trên cơ sở pháp lí và thực tiễn, nêu lên lời tuyên ngôn độc lập
b. Cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ gang thép, chứng cứ xác thực trong quá trình làm rõ từng vấn đề
– Lập luận chứng minh cho cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn
+ Trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ – hai bản tuyên ngôn đề cao quyền tự do, đồng đẳng của con người.
+ Từ quyền con người đó để suy ra quyền dân tộc, với cụm từ “suy rộng ra”.
→ Sự suy luận rất lô-gic và chặt chẽ của Hồ Chí Minh bởi lẽ nếu nhân loại thừa nhận quyền tự do, đồng đẳng của tư nhân thì tất yêu phải thừa nhận quyền của dân tộc.
– Lập luận chứng minh cho cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn
+ Sử dụng quan hệ từ “thế nhưng mà” ở đầu đoạn văn đã hé mở ra một sự đối lập giữa lí lẽ và hành động của thực dân Pháp.
+ Vạch trần tội ác của thực dân Pháp
Nghệ thuật liệt kê cùng lối nói giàu hình ảnh
Nghệ thuật điệp ngữ với việc lặp lại nhiều lần từ “chúng”
Sử dụng hàng loạt động từ mạnh như “thẳng tay chém giết mổ”, “tắm các cuộc khởi nghĩa trong bể máu”, “bóc lột nhân dân tới tận xương tủy”.
+ Thực tiễn cuộc cách mệnh của nhân dân ta – một cuộc cách mệnh chính nghĩa
– Lập luận trong lời tuyên bố độc lập
– Sử dụng cụm từ “cho nên cho nên” để trình bày mối quan hệ nguyên nhân – kết quả với những cơ sở tiền đề đã được nêu lên từ trước đó.
c. Tiếng nói ngắn gọn, súc tích, chặt chẽ
– Sử dụng với một tần suất cao các từ liên kết, góp phần tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa các cây, các đoạn và tạo nên tính lô-gic cao trong toàn thể tác phẩm.
– Hệ thống từ ngữ trong tác phẩm cũng được tác giả sử dụng xác thực cao độ.
Kết Bài
    Nói chung về nghệ thuật lập luận trong “Tuyên ngôn độc lập” và nêu cảm tưởng của bản thân.

Xem thêm bài viết hay:  Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào? Đặc điểm vị trí địa lý châu Á

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 1
    Hồ Chí Minh ko chỉ là một nhà lãnh đạo thiên tài nhưng mà còn là một thi sĩ, nhà văn kiệt xuất. Những áng văn chính luận của Người ko chỉ gang thép, sắc sảo nhưng mà còn tác động mạnh mẽ tới tiềm thức của người đọc, tất cả đều nhờ vào nghệ thuật lập luận tài tình, sắc bén. Có thể coi Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận ko chỉ của riêng Bác nhưng mà là của cả văn học dân tộc.
    Tháng 8 năm 1945, cách mệnh tháng Tám thành công, mở ra một tuyến đường mới cho dân tộc Việt Nam. Nhận định sáng suốt tình hình trong và ngoài nước, tại phố Hàng Ngang Hồ Chí Minh đã soạn thảo Tuyên ngôn độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 trên quảng trường Ba Đình lịch sử Người đã đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản tuyên ngôn ko chỉ có trị giá lịch sử to lớn nhưng mà còn có trị giá nghệ thuật thâm thúy, đặc thù là hình thức Bác lập luận để đi tới kết luận cuối cùng khai sinh ra nước Việt Nam.
    Nghệ thuật lập luận sắc bén trong bản Tuyên ngôn độc lập trước hết được trình bày trong bố cục, cách sắp xếp các ý của bài văn. Phần trước tiên Bác nêu lên cơ sở pháp lí, làm nền tảng cho bản tuyên ngôn; Phần thứ hai nêu lên cơ sở thực tiễn, làm dẫn chứng tạo điều kiện cho bản tuyên ngôn giàu sức thuyết phục; Sau lúc tụ hội đầy đủ hai yếu tố lí luận và thực tiễn Người đưa ra lời tuyên bố dõng dạc, gang thép, tràn đầy ý thức tự hào, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày từ cách bố cục của bài văn ta đã thấy một tư duy mạch lạc, một lập luận sắc bén trong nghệ thuật lập luận của Người.
    Trước hết, về cơ sở pháp lý, mở đầu bản tuyên ngôn của nước Việt Nam, Bác đã trích dẫn lời trong hai bản Tuyên ngôn của Mỹ và của Pháp: Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mệnh Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Từ đó, Bác khẳng định quyền đồng đẳng, quyền tự do, quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi tư nhân; khẳng định đó là những quyền hiển nhiên, thế tất và bất khả xâm phạm “đó là những lẽ phải ko người nào chối cãi được”. Và một bước phát triển hơn nữa, từ quyền tự do và đồng đẳng của con người, Bác đã suy rộng ra “Tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tương tự, Bác đã nâng quyền con người, quyền tư nhân thành quyền dân tộc. Cách lập luận của Bác vô cùng thuyết phục, Bác đi từ một tiên đề có trị giá như một chân lý ko người nào chối cãi được. Tiên đề được đưa ra ở đây chính là quyền đồng đẳng, quyền tự do, quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người. Bởi vậy, nếu Pháp và Mĩ xâm phạm quyền tự do và độc lập của dân tộc ta thì có nghĩa đã phản bác lại chính ông cha tổ tiên của mình. Với chiến thuật “gậy ông đập lưng ông” mạnh mẽ, dứt khoát, Người đã khiến quân địch ko thể chối cãi, ko thể chống đỡ được. Đồng thời lúc đặt ba cuộc cách mệnh của nhân loại ngang bằng nhau, Bác đã đưa dân tộc ta tử tế bước lên vũ đài chính trị toàn cầu, sánh vai với các cường quốc.
    Ko chỉ ngừng lại ở cơ sở lý luận, để làm bài văn chính luận thêm phần gang thép, thuyết phục, Người đã đưa ra cơ sở thực tiễn phong phú, chân thực. Pháp nhân danh “khai hóa”, mang tới văn minh cho dân tộc Việt nhưng đã bị Bác đã vạch trần tội ác trên hai phương diện. Tội ác gây ra trên mọi mặt đời sống: Về chính trị: chúng tước đoạt tự do dân chủ, thi hành pháp luật man di, chia để trị, lập nhà tù nhiều hơn trường học, chém giết mổ những chiến sĩ yêu nước của ta…; Về kinh tế: bóc lột tước đoạt của nhân dân ta, độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng … Hành động của chúng trái hẳn với những lời nói hoa mỹ chúng tung ra, chúng chỉ mang tới đau thương, mất mát cho nhân dân Việt Nam, khiến hơn hai triệu đồng bào chết đói. Ko chỉ vậy, Pháp nhân danh “bảo hộ”, Bác nêu rõ: chúng ko những ko bảo hộ được nhưng mà “trong vòng 5 năm đã bán nước ta hai lần cho Nhật”. Hành động đó còn chứng minh Pháp là những kẻ phản bội phe Đồng minh, quỳ gối trước phe phát xít Nhật.
    Đồng thời Bác cũng nêu lên quá trình đấu tranh kiên gan, dẻo dai của dân tộc ta. Sau quá trình đấu tranh dẻo dai đó, dân tộc Việt Nam đã giành được những kết quả vô cùng to lớn, được tác giả trình bày trong đoạn văn ngắn gọn “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ cơ chế quân chủ mấy mươi thế kỷ nhưng mà lập nên cơ chế dân chủ cộng hòa”. Câu văn ngắn gọn đã khẳng định thắng lợi của dân tộc trước thế lực thù địch vô cùng mạnh, nguy hiểm. Và lời tuyên bố “Thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết các hiệp ước nhưng mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên tổ quốc Việt Nam”. Tuyên bố khối kết đoàn toàn dân “trên dưới một lòng” kiên quyết chống lại thủ đoạn của thực dân Pháp.
    Từ những cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn hết sức đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng, Hồ Chí Minh đã đi tới tuyên bố độc lập: Tuyên bố Việt Nam đã thành một nước tự do, độc lập và khẳng định ý chí bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Hai nội dung trên chính là hai điều kiện để lời tuyên ngôn độc lập của một dân tộc thực sự có sức thuyết phục.
    Tính chính luận xuất sắc còn được trình bày trong nghệ thuật liệt kê, so sánh để làm bật lên tội ác gớm ghê của Pháp đối với nhân dân ta. Đặc trưng Bác còn tạo nên hình ảnh vừa giàu tính biểu cảm, vừa xác thực, rõ ràng bởi vậy thể loại này ít xuất hiện hình ảnh bay bổng. Nhưng lúc chung được sử dụng với liều lượng hợp lý sẽ phát huy hiệu quả, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. Bác sử dụng linh hoạt hình ảnh giàu trị giá biểu cảm như: chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong biển máu đã làm bật lên tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta. Cách sử dụng câu văn dài, chia làm nhiều vế có sự trùng điệp về cấu trúc tạo nên giọng tố cáo sôi nổi, gang thép.
    Giọng điệu linh hoạt, lúc tố cáo gang thép, lúc khẳng định quyết liệt, đặc thù là ở đoạn văn cuối bài. Câu văn: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và tài sản để giữ vững quyền tự do và độc lập đó” tách ra một đoạn riêng, như một lời khẳng định ngắn gọn, trắc nịch. Cuối tác phẩm Hồ Chí Minh đã trình bày bằng giọng điệu hào sảng và sắc thái trang trọng, khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc đồng thời trình bày quyết tâm cao độ bảo vệ nền tự do, độc lập đó.
    Bằng những lập luận sắc bén, dẫn chứng chân thực giàu sức thuyết phục, cùng với đó là giọng điệu, tiếng nói chuyển đổi linh hoạt, Hồ Chí Minh đã mang tới bản tuyên ngôn bừng bừng khí thế dân tộc. Bản tuyên ngôn đã mở ra một trang sử mới, vẻ vang, lúc dân ta được làm chủ được nắm quyền. Đồng thời bản tuyên ngôn cũng cho thấy nghệ thuật lập luận bậc thầy của Người.

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 2
    Nhận xét về Tuyên ngôn độc lập, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh đã từng nêu lên ý kiến rằng: “Tuyên ngôn độc lập là một bài văn chính luận. Văn chính luận thuyết phục người đọc, người nghe bằng phép tắc, cũng như nếu đánh địch thì cũng đánh bằng những lí lẽ. Lợi khí của nó là những lí lẽ gang thép, những lập luận chặt chẽ, những chứng cớ ko người nào chối cãi được”. Những lời nhận xét ngắn gọn, súc tích này càng khẳng định hơn nữa nghệ thuật lập luận bậc thầy trong bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh.
    Nghệ thuật lập luận có thể hiểu là cách bố cục một bài văn, cách sắp xếp các luận điểm, luận cứ, phép tắc sao cho hợp lý, với những dẫn chứng phong phú nhằm thuyết phục người đọc, người nghe tin tưởng vào những ý kiến, nhận định nhưng mà bài văn, tác phẩm đó nêu lên. Nhưng để một văn bản trở thành tiêu biểu của nghệ thuật lập luận, thì ko chỉ cần sự rập khuôn máy móc những ý trên nhưng mà còn phải có sự liên kết linh hoạt nhuần nhuần những yếu tố: mô tả, biểu cảm… tưởng như ko có ích đối với một bài văn nghị luận khô giòn. Nhưng chính sự giúp sức của các yếu tố tưởng như nhỏ nhỏ đó đã góp phần tạo nên sự thành công cho một văn bản nghị luận. Và Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đã làm được trọn vẹn cả hai yếu tố lí lẽ và tình cảm đó, để khẳng định tính chất bậc thầy nghị luận trên văn đàn Việt Nam.
    Bác đã từng tâm tình rằng, lúc viết, điều Bác suy nghĩ đó chính là tự đặt ra câu hỏi: Viết cho người nào? Viết cái gì? Xuất pháp từ hai yêu cầu đó để cho chuẩn xác, cho dễ đi vào lòng người đọc nhất. Lúc bản Tuyên ngôn độc lập ra đời cũng là lúc nhân dân ta vừa thoát khỏi xiềng xích của thực dân Pháp, vừa nghèo khó, vừa lỗi thời ngu dốt do tác động của chính sách thống trị của Thực dân Pháp. Đồng bào ta đông đảo ko biết chữ, học vấn thấp. Vậy Bác phải viết ra sao, viết như thế nào để nội dung của bản tuyên ngôn ko chỉ giúp người dân hiểu, nhưng mà còn hướng tới cả nhân dân toàn cầu. Chính những yêu cầu bức thiết đó đã khiến Bác viết nên một bản tuyên ngôn độc lập vừa dễ hiểu, lại vừa cô đọng, súc tích, hàm ý vô cùng sâu xa.
    Trước hết, để văn bản để đi vào lòng người, cần có một bố cục mạch lạc, hợp lý. Người đã chia bố cục của bản tuyên ngôn làm ba phần: phần đầu là cơ sở lý luận, thứ hai là cơ sở thực tiễn, hai phần đầu sẽ là nền tảng cho lời tuyên ngôn ở phần cuối cùng. Chính sự mạch lạc trong bố cục giúp người nghe dễ hiểu, dễ dàng tiếp thu hơn rất nhiều.
    Trong phần cơ sở pháp lý, Bác đã dùng chính lý luận của chúng để đập tan phép tắc của đối thủ, đòn “gậy ông đập lưng ông” này tỏ ra vô cùng đắc dụng. Pháp và Mĩ đã từng tuyên bố trong hai bản tuyên ngôn của mình rằng: Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mệnh Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Những lí lẽ đó chính là đại diện cho truyền thống văn hóa, tư tưởng của dân tộc họ, và Bác dung chính lí lẽ đó để nhắc nhở khôn khéo họ ko thể phản bội những lời tổ tiên đã từng nói, ko thể xóa bỏ những thành tựu nhưng mà tổ tiên họ phải đổ xương máu mới đạt được. Cách diễn tả vô cùng khôn khéo, lại vô cùng kiên quyết đã trở thành nền tảng cơ sở vững chắc của bản tuyên ngôn. Cũng từ đó Bác đã suy rộng ra “Tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tương tự, Bác đã nâng quyền con người, quyền tư nhân thành quyền dân tộc.
    Như chúng ta đã biết, Pháp sang xâm lược nước ta, với khẩu hiệu đầy lòng nhân ái, nhiệm vụ cao cả “khai hóa”, nhưng trên thực tiễn chúng lại làm hoàn toàn trái lại với những điều mình nói. Để đập tan luận điệu xảo trá này, Bác đã đưa ra hàng loạt dẫn chứng thuyết phục, vạch trần những hành động trái hẳn với “nhân đạo và chính nghĩa” trong hơn tám mươi năm chúng chèn lấn, đàn áp nhân dân ta. Về chính trị: chúng tước đoạt tự do dân chủ, thi hành pháp luật man di, chia để trị, lập nhà tù nhiều hơn trường học, chém giết mổ những chiến sĩ yêu nước của ta…; Về kinh tế: bóc lột tước đoạt của nhân dân ta, độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng,… ko chỉ vậy, chúng còn ra sức, cố công vơ vét tài sản của ta, bóc lột nhân dân ta tới tận xương tủy, để cuối cùng gây ra nạn đói kinh khủng khiến “từ Quảng Trị tới Bắc kì, hơn hai triệu đồng bào ta chết đói”. Con số kinh khủng đó đã vạch trần tội ác tàn độc của chúng. Thực dân Pháp có thực tới để bảo hộ dân ta như chúng từng tuyên bố. Dập tan luận điệu này, Bác đã chỉ rõ “trong năm năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật”. Và chúng ko còn có quyền thống trị đông Dương, bởi mùa thu năm 1940 ta đã trở thành thuộc địa của Nhật, và lúc chúng ta giành được chính quyền tự Nhật, chứ ko phải Pháp. Từ những lí lẽ đó, người đã tuyên bố: “Bởi vậy cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính Phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp; xóa bỏ mọi đặc quyền của Pháp trên tổ quốc Việt Nam”. Toàn thể hệ thống lí lẽ vô cùng gang thép, thuyết phục đã không chấp nhận hoàn toàn luận điệu bịp bợm, xảo trá của bọn chính quyền thực dân. Từ những cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn hết sức đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng, Hồ Chí Minh đã hùng hồn tuyên bố quyền tự do độc lập của dân tộc ta một cách đầy sức hào sảng.
    Nghệ thuật lập luận tài tình còn được trình bày trong việc Bác sử dụng đắc dụng thủ pháp tăng cấp. Trong phần cuối – lời tuyên ngôn, Bác đã sử dụng nhiều lần tuyên bố, nhưng những lần sau bao giờ cũng có mức độ cao hơn những lần trước. Từ chỗ tuyến bố ta là thuộc địa của Nhật cho tới ta giành được chính quyền từ Nhật chứ ko phải Pháp. Tiếp tới Bác tuyên bố xóa bỏ mọi được quyền đặc lợi của Pháp đã ký trên tổ quốc Việt Nam. Và cuối cùng lời kết luận được tăng lên ở mức độ cao nhất: “Hưởng độc lập tự do” ko phải chỉ là một cái quyền phải có, ko phải chỉ là một tư cách cần có, nhưng mà đó là một hiện thực: “Nước Việt Nam có quyền được lợi tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do, độc lập”. Và vì thế “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và tài sản để giữ vững quyền tự do, độc lập đó” (Nguyễn Đăng Mạnh).
    Ngoài ra, nghệ thuật lập luận tài tình còn được trình bày trong việc người vận dụng linh hoạt giải pháp liệt kê, so sánh, để làm sáng tỏ tội ác của Thực dân Pháp. Hình ảnh so sánh rực rỡ nhất phải kể tới đó là: “chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong biển máu”. Liên kết với giải pháp liệt kê, các câu văn dài chia làm nhiều vế đã làm bật lên tội ác “trúc nam sơn ko ghi hết tội” của thực dân Pháp. Giọng điệu linh hoạt, lúc gang thép, lúc khẳng định, đầy tự hào (cuối bài văn) lúc lại đầy xót thương trước thảm cảnh của nước nhà.
    Tuyên Ngôn độc lập cũng xứng đáng được coi là áng “thiên cổ hùng văn”, áng văn chính luận xuất sắc của dân tộc. Bản tuyên ngôn đã khai mở một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta, kỉ nguyên độc lập tự chủ. Đồng thời nó cũng cho thấy tài năng chính luận bậc thầy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thông qua dàn ý và một số bài văn mẫu Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập tiêu biểu được hkmobile.vn tuyển chọn từ những bài viết xuất sắc của các bạn học trò. Mong rằng các em sẽ có khoảng thời kì vui vẻ và hữu ích lúc học môn Văn!
Đăng bởi: hkmobile.vn
Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Bạn thấy bài viết Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập(hay nhất) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập(hay nhất) bên dưới để hkmobile.vn Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hkmobile.vn của hkmobile.vn
Nhớ để nguồn: Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập(hay nhất)

Viết một bình luận