Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập(hay nhất)

Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập

(hay nhất)

Hình Ảnh về: Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập

(hay nhất)

Video về: Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập

(hay nhất)

Wiki về Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập

(hay nhất)

Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập

(hay nhất) –

Hướng dẫn lập Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập hay nhất. Với các bài dàn ý và văn mẫu được tổng hợp và biên soạn dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé! 

Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – ngắn gọn

Mở bài

– Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và phần cuối tác phẩm.

Thân bài

– Hồ Chủ tịch đưa ra lời tuyên ngôn mạnh mẽ về quyền được độc lập, được đứng lên làm chủ vận mệnh non sông của dân tộc

=> Kết cấu trùng điệp, ngữ điệu dồn dập, xúc động và tâm huyết đã trình bày khát khao cháy bỏng, mạnh mẽ.

– Thoát ly hoàn toàn khỏi giai cấp thống trị của Pháp rằng “Bởi vậy cho nên chúng tôi, …, xóa bỏ tất cả các đặc quyền của Pháp trên non sông Việt Nam”.

+ Khẳng định mạnh mẽ sự độc lập về chính trị của non sông ta, cũng như không chấp nhận hoàn toàn những mưu đồ chính trị phi lý và Pháp đã áp đặt lên non sông ta suốt mấy mươi năm trời.

+ Mở ra cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một tương lai mới, một trục đường mới, độc lập tự cường.

– Đặt tên mới cho nước ta là “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, càng khẳng định mạnh mẽ thêm ý thức tự cường, độc lập quyết tâm gây dựng một non sông mới tươi đẹp và tăng trưởng trong tương lai.

– Kết thúc bản tuyên ngôn Hồ Chủ tịch đã thay mặt nhân dân cả nước khẳng định lại một lần nữa nền độc lập tự do của dân tộc “Nước Việt Nam … giữ vững quyền tự do độc lập đấy”.

+ Khẳng định ý thức kết đoàn, sức mạnh tổng hợp, ý chí đấu tranh mạnh mẽ, đồng thời cũng là tấm lòng yêu chuộng hòa bình, trân quý nền tự do, độc lập.

+ Là lời cảnh cáo mạnh mẽ tới tất cả những kẻ đang có mưu đồ cướp nước, một lần nữa muốn đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của ông cha để vơ vét, tàn hại Tổ quốc ta.

+ Khích lệ mạnh mẽ ý thức yêu nước, đại kết đoàn chống giặc và chung tay xây dựng một non sông vững mạnh sánh ngang cùng với các cường quốc năm châu, trên cơ sở nền tảng của một non sông non trẻ, mới thành lập.

Kết bài

Nêu cảm nhận chung.

Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – ngắn nhất

Mở bài

Giới thiệu tác phẩm: Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận xuất sắc, là bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thân bài

– Lời tuyên bố của chủ tịch Hồ Chí Minh cuối tác phẩm là kết tinh sáng ngời của tình yêu nước, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc.

– Lập luận  vô cùng trí tuệ và sắc sảo lúc dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ đầu tác phẩm tạo cơ sở lập luận để khẳng định quyền hưởng độc lập, tự do là quyền lợi chính đáng, hợp với đạo lí và pháp lí của dân tộc Việt Nam.

– Độc lập, tự do của ngày hôm nay chính là thành tựu đấu tranh kết đoàn, kiên trì, trong khoảng thời gian dài của toàn đảng, toàn dân ta

– Mục tiêu của lời tuyên bố:

+ Lời tuyên bố hùng hồn, sắt đá đã khẳng định sức mạnh và quyết tâm mạnh mẽ của toàn dân tộc trong công cuộc bảo vệ và giữ vững nền độc lập thiêng liêng nhưng gian nan, hi sinh lắm chúng ta mới giành lại được.

+ Lời tuyên bố của chủ tịch Hồ Chí Minh còn là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với thực dân Pháp, với những thế lực bạo tàn phản cách mệnh đang mưu mô xâm chiếm, thôn tính Việt nam một lần nữa.

+ Lời tuyên bố của Bác đã khơi dậy ý thức yêu nước, ý thức kết đoàn sức mạnh của toàn dân, toàn quân trong việc bảo vệ nền độc lập và chính quyền non trẻ vừa được thành lập.

Kết bài

    Bằng những lập luận chắt chẽ, lí lẽ thuyết phục, tiếng nói sắt đá, chủ tịch Hồ Chí Minh đã mạnh mẽ tuyên bố nền độc lập, tự chủ trong niềm tự hào, đồng thời khẳng định sức mạnh và quyết tâm của cả dân tộc trong việc bảo vệ, duy trì nền độc lập đấy.

Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – cụ thể nhất

Mở bài:

    Tuyên Ngôn độc lập được xem là áng văn chính luận mẫu mực, “áng thiên cổ hùng văn” của dân tộc. Bản tuyên ngôn cũng là bản khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mở ra mọt kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Tuyên bố này đã được trình bày một cách hùng hồn trong đoạn cuối của bản Tuyên ngôn độc lập. Đoạn văn với những phép tắc sắt đá một lần nữa khẳng định lại quyền tự do, độc lập chủ quyền cho dân tộc Việt Nam.

Thân bài

    Đoạn cuối của bản Tuyên ngôn độc lập tóm tắt diễn biến quá trình đấu tranh của nhân dân ta. Đồng thời nêu lên niềm tự hào mãnh liệt về sự thắng lợi của cuộc CMT8 long trời lở đất đã làm lên lịch sử nước nhà.

1. Bối cảnh lịch sử non sông ta thời kỳ từ năm 1940 – 1945:

    Mùa thu năm 1940, Phát xít Nhật xâm lược Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh quân Đồng Minh. Dưới sức ép của Nhật bọn Thực dân Pháp đã quỳ gối đầu hàng, mở cửa rước Nhật vào nước ta. Từ đó dân ta rơi vào tình cảnh một cổ hai tròng. Người dân đã đói khổ lầm than nay càng khổ cực hơn. Kết quả là tới cuối năm 1944 tới đầu năm 1945 đã có hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói.

    Tới ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã kêu gọi Pháp liên minh chống Nhật . Chúng ko phục vụ còn thẳng tay đàn áp cho tới lúc thua chạy chúng còn nhẫn tâm giết thịt nốt số tù binh chính trị.

    Sau lúc Pháp chạy, Nhật thua quân Đồng Minh, Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã nắm lấy thời cơ nghìn vàng vùng lên đập tan xiềng xích đô hộ của thực dân Pháp gần 100 năm nay. Lật đổ cơ chế quân chủ lập hiến đã tồn tại hàng chục thế kỷ trên non sông ta.

2. Lời khẳng định sắt đá về độc lập, chủ quyền, tự do dân tộc

    Bác đã khẳng định “ Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đừng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do. Dân tộc đó phải được độc lập”. Đây là lời tuyên bố non sông ta đã thoát li hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những Hiệp ước nhưng Pháp đã ký với Việt Nam trong quá khứ. Xóa bỏ hết những đặc quyền, đặc lợi của Pháp tại Việt Nam.

    Từ đó,  bác tuyên bố “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do, độc lập đấy”. Sử dụng cụm từ “ toàn thể dân tộc Việt Nam” để khẳng định sức mạnh đại kết đoàn của dân tộc Việt Nam. Người người, nhà nhà kết thành một khối làm cho quân địch tàn bạo nào cũng có thể khuất phục được. Lời tuyên bố hùng hồn đấy cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc với thực dân Pháp đang lăm le xâm chiếm non sông ta một lần nữa. 

3. Cơ sở pháp lý của bản Tuyên Ngôn độc lập

    Bản Tuyên ngôn độc lập có trị giá pháp lý lúc được các nước Đồng Minh xác nhận dựa trên những nguyên tắc dân tộc đồng đẳng ở Hội nghị Tê hê răng và Cựu Kim Sơn.

    Từ phép tắc trên đây tạo tiền đề cho tuyên bố hùng hồn của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa: “ Nước Việt Nam có quyền được lợi tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do độc lập”.

    Lời tuyên bố cũng là lời khẳng định sắt đá rằng Việt Nam đã trở thành nước độc lập. Dân tộc Việt Nam đã có quyền tự do, tự quyết các vấn đề kinh tế, chính trí. Và chúng tôi “toàn thể dân tộc Việt Nam” sẽ quyết tâm đem tất cả ý thức, lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững nền độc lập tự do đấy.

Kết bài:

    Bản Tuyên ngôn độc lập ko chỉ là một áng văn chính luận mẫu mực nhưng còn là văn kiện lịch sử vô giá của non sông ta. Tác phẩm xứng đáng là “áng thiên cổ hùng văn” kế thừa được truyền thống vinh quang của nhân dân ta. Từ “Nam quốc sơn hà” cho tới “Bình Ngô Đại Cáo” và nay là Tuyên ngôn độc lập. Ở tác phẩm nào cũng thấy lòng tự trọng dân tộc, ý chí quyết tâm và tư tưởng lớn lao “Ko có gì quý hơn độc lập tự do” của nhân dân ta.

    Đọc đoạn văn cuối của bản “Tuyên ngôn độ lập” chúng ta lại càng thấm thía được  niềm tự hào về nền độc lập, tự do nhưng ông cha ta đã dùng xương máu bao đời nay để giữ vững.

Bài mẫu Phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập

    Tuyên Ngôn độc lập là một tác phẩm có trị giá lịch sử và chính trị vô cùng to lớn, mở ra một kỷ nguyên mới trong vận mệnh của dân tộc, một kỷ nguyên độc lập, tự do, nhưng cũng nhiều khó khăn thử thách trong tương lai. Tác phẩm trình bày niềm tự hào, mong ước tha thiết về một non sông hoàn toàn độc lập, cũng như sức mạnh đại kết đoàn của dân tộc Việt Nam ta, sẵn sàng hy sinh tất cả chứ nhất mực ko chịu mất nước.

    Nói tới Hồ Chí Minh tức là đang nói tới một khái niệm rộng rãi nhất của hai tiếng “con người”, Người đã phấn đấu nỗ lực và hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Ngay cả với sự nghiệp văn thơ của mình, Hồ Chí Minh cũng khôn khéo xem đó là một vũ khí đấu tranh lợi hại, có sức mạnh to lớn để phục vụ cho sự nghiệp chính trị, quân sự cao cả của mình. Trong số vô vàn các tác phẩm của mình bao gồm cả thơ, văn chính luận, truyện ngắn, ký sự,… thì Tuyên ngôn độc lập được xem là tác phẩm để đời, kinh điển ko chỉ có trị giá về mặt văn học và hơn hết chính là những trị giá lịch sử, chính trị thâm thúy, ghi lại một bước ngoặt lớn trong vận mệnh của dân tộc Việt Nam ta. Đặc thù ở phần kết của tác phẩm lời tuyên ngôn sắc bén, mạnh mẽ đã khẳng định một nền độc lập mới hoàn toàn của nước Việt Nam ta sau hơn 80 năm giời nô lệ, mở ra một kỷ nguyên mới độc lập và tràn đầy kỳ vọng cho dân tộc.

    Sau lúc đã nêu ra được cơ sở pháp lý đậm tính nhân văn là chân lý của thời đại, thông qua việc dẫn chứng từ hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ, cùng với cơ sở thực tiễn, vạch trần khuôn mặt xảo trá và tàn độc của thực dân Pháp trên non sông ta, khẳng định quá trình nhân dân ta đứng lên đấu tranh để giành lại quyền tự chủ từ tay Nhật, chứ ko phải Pháp. Điều đó đã đủ cơ sở, đủ căn cứ để Hồ Chủ tịch đưa ra lời tuyên ngôn mạnh mẽ về quyền được độc lập, được đứng lên làm chủ vận mệnh non sông của dân tộc. Rằng “Một dân tộc đã gan góc chống lại ách nô lệ hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đấy phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”. Từng câu từng chữ, từng lời với kết cấu trùng điệp, ngữ điệu dồn dập, xúc động và tâm huyết đã trình bày khát khao cháy bỏng, mạnh mẽ về một mong ước lớn lao nhưng cả đời Người theo đuổi đấy là mang lại cho dân tộc một nền tự do, độc lập. Thêm vào đó có thể nhận thấy một điểm chung của phần kết tác phẩm đấy chính là lời lẽ hùng hồn, xúc tích trình bày sự tự tin, hùng cường, của một dân tộc tuy nhỏ nhỏ nhưng người hùng, gan góc, dám đương đầu với thực dân, phát xít, quyết giữ lấy từng tấc đất nhưng ông cha mấy nghìn năm giữ giàng, gây dựng. Kế bên việc khẳng định nền độc lập, tự do nhưng Bác hàng tâm huyết lâu nay, bản tuyên ngôn còn nhấn mạnh và đặc trưng xem xét những điểm sáng rất quan trọng trong việc thoát ly hoàn toàn khỏi giai cấp thống trị của Pháp rằng “Bởi vậy cho nên chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân tộc Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết hiệp ước nhưng Pháp đã ký về Việt Nam, xóa bỏ tất cả các đặc quyền của Pháp trên non sông Việt Nam”. Lời tuyên bố đã khẳng định mạnh mẽ sự độc lập về chính trị của non sông ta, cũng như không chấp nhận hoàn toàn những mưu đồ chính trị phi lý và Pháp đã áp đặt lên non sông ta suốt mấy mươi năm trời, mở ra cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một tương lai mới, một trục đường mới, độc lập tự cường, thoát khỏi cái luận điệu “bảo hộ”, “khai sáng” xảo trá nhưng bọn thực dân đã vạch ra để lừa bịp nhân dân và dư luận toàn cầu. Dẫu biết rằng, việc tự khẳng định độc lập và yêu cầu toàn cầu xác nhận sự độc lập của một quốc gia nhỏ nhỏ là điều vô cùng khó khăn, tuy nhiên với ngòi bút sắc bén và hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng, ko chỉ nêu ra chân lý thời đại nhưng còn vạch trần được sự gian ác, xảo trá của đế quốc, cũng như những nỗ lực đấu tranh mạnh mẽ kéo dài trong suốt gần một thế kỷ với biết bao xương máu của nhân dân ta, thì lời khẳng định tuyên bố này lại trở thành hết sức hợp lý và thuyết phục, dễ dàng thu được sự đồng thuận, ủng hộ của các dân tộc anh em trên toàn cầu. Tuy nhiên một non sông “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, cũng cần có một khởi đầu mới bắt nguồn từ cái tên mới nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra trong phần kết của tác phẩm là “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, càng khẳng định mạnh mẽ thêm ý thức tự cường, độc lập quyết tâm gây dựng một non sông mới tươi đẹp và tăng trưởng trong tương lai.

Xem thêm bài viết hay:  Đường Tiệm Cận Của Đồ Thị Hàm Số: Lý Thuyết Và Cách Tìm Đường Tiệm Cận

    Kết thúc bản tuyên ngôn Hồ Chủ tịch đã thay mặt nhân dân cả nước khẳng định lại một lần nữa nền độc lập tự do của dân tộc, cũng như những quyết tâm bảo vệ, giữ gìn nền độc lập quý giá đấy bằng mọi giá “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do độc lập đấy”. Khẳng định ý thức kết đoàn, sức mạnh tổng hợp, ý chí đấu tranh mạnh mẽ, đồng thời cũng là tấm lòng yêu chuộng hòa bình, trân quý nền tự do, độc lập đã giành về bằng xương máu của ông cha. Lời tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là lời chung của toàn thể dân tộc Việt Nam vào thời khắc đấy, ko chỉ trình bày ý thức yêu nước, nhưng còn là lời cảnh cáo mạnh mẽ tới tất cả những kẻ đang có mưu đồ cướp nước, một lần nữa muốn đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của ông cha để vơ vét, tàn hại Tổ quốc ta. Đồng thời đây cũng là những lời tâm huyết động viên mạnh mẽ ý thức yêu nước, đại kết đoàn chống giặc và chung tay xây dựng một non sông vững mạnh sánh ngang cùng với các cường quốc năm châu, trên cơ sở nền tảng của một non sông non trẻ, mới thành lập.

    Tuyên Ngôn độc lập là một tác phẩm có trị giá lịch sử và chính trị vô cùng to lớn, mở ra một kỷ nguyên mới trong vận mệnh của dân tộc, một kỷ nguyên độc lập, tự do, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn thử thách trong tương lai. Khẳng định niềm tự hào, mong ước tha thiết về một non sông hoàn toàn độc lập, cũng như sức mạnh đại kết đoàn của dân tộc Việt Nam ta, sẵn sàng hy sinh tất cả chứ nhất mực ko chịu mất nước.

Tương tự, hkmobile.vn đã vừa cung ứng những dàn ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu hay Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập để các em tham khảo và có thể tự viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc các em học tốt môn Ngữ Văn !

Đăng bởi: hkmobile.vn

Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

[rule_{ruleNumber}]

#Dàn #ýphân #tích #phần #cuối #của #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Dàn #ýphân #tích #phần #cuối #của #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #hay #nhất

Hướng dẫn lập Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập hay nhất. Với các bài dàn ý và văn mẫu được tổng hợp và biên soạn dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé! 

Xem nhanh nội dung1 Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – ngắn gọn2 Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – ngắn nhất3 Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – cụ thể nhất4 Bài mẫu Phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập
Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – ngắn gọn
Mở bài
– Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và phần cuối tác phẩm.
Thân bài
– Hồ Chủ tịch đưa ra lời tuyên ngôn mạnh mẽ về quyền được độc lập, được đứng lên làm chủ vận mệnh non sông của dân tộc

=> Kết cấu trùng điệp, ngữ điệu dồn dập, xúc động và tâm huyết đã trình bày khát khao cháy bỏng, mạnh mẽ.
– Thoát ly hoàn toàn khỏi giai cấp thống trị của Pháp rằng “Bởi vậy cho nên chúng tôi, …, xóa bỏ tất cả các đặc quyền của Pháp trên non sông Việt Nam”.
+ Khẳng định mạnh mẽ sự độc lập về chính trị của non sông ta, cũng như không chấp nhận hoàn toàn những mưu đồ chính trị phi lý và Pháp đã áp đặt lên non sông ta suốt mấy mươi năm trời.
+ Mở ra cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một tương lai mới, một trục đường mới, độc lập tự cường.
– Đặt tên mới cho nước ta là “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, càng khẳng định mạnh mẽ thêm ý thức tự cường, độc lập quyết tâm gây dựng một non sông mới tươi đẹp và tăng trưởng trong tương lai.
– Kết thúc bản tuyên ngôn Hồ Chủ tịch đã thay mặt nhân dân cả nước khẳng định lại một lần nữa nền độc lập tự do của dân tộc “Nước Việt Nam … giữ vững quyền tự do độc lập đấy”.
+ Khẳng định ý thức kết đoàn, sức mạnh tổng hợp, ý chí đấu tranh mạnh mẽ, đồng thời cũng là tấm lòng yêu chuộng hòa bình, trân quý nền tự do, độc lập.
+ Là lời cảnh cáo mạnh mẽ tới tất cả những kẻ đang có mưu đồ cướp nước, một lần nữa muốn đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của ông cha để vơ vét, tàn hại Tổ quốc ta.
+ Khích lệ mạnh mẽ ý thức yêu nước, đại kết đoàn chống giặc và chung tay xây dựng một non sông vững mạnh sánh ngang cùng với các cường quốc năm châu, trên cơ sở nền tảng của một non sông non trẻ, mới thành lập.
Kết bài
Nêu cảm nhận chung.
Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – ngắn nhất

Mở bài
Giới thiệu tác phẩm: Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận xuất sắc, là bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Thân bài
– Lời tuyên bố của chủ tịch Hồ Chí Minh cuối tác phẩm là kết tinh sáng ngời của tình yêu nước, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc.
– Lập luận  vô cùng trí tuệ và sắc sảo lúc dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ đầu tác phẩm tạo cơ sở lập luận để khẳng định quyền hưởng độc lập, tự do là quyền lợi chính đáng, hợp với đạo lí và pháp lí của dân tộc Việt Nam.
– Độc lập, tự do của ngày hôm nay chính là thành tựu đấu tranh kết đoàn, kiên trì, trong khoảng thời gian dài của toàn đảng, toàn dân ta
– Mục tiêu của lời tuyên bố:
+ Lời tuyên bố hùng hồn, sắt đá đã khẳng định sức mạnh và quyết tâm mạnh mẽ của toàn dân tộc trong công cuộc bảo vệ và giữ vững nền độc lập thiêng liêng nhưng gian nan, hi sinh lắm chúng ta mới giành lại được.
+ Lời tuyên bố của chủ tịch Hồ Chí Minh còn là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với thực dân Pháp, với những thế lực bạo tàn phản cách mệnh đang mưu mô xâm chiếm, thôn tính Việt nam một lần nữa.
+ Lời tuyên bố của Bác đã khơi dậy ý thức yêu nước, ý thức kết đoàn sức mạnh của toàn dân, toàn quân trong việc bảo vệ nền độc lập và chính quyền non trẻ vừa được thành lập.
Kết bài
    Bằng những lập luận chắt chẽ, lí lẽ thuyết phục, tiếng nói sắt đá, chủ tịch Hồ Chí Minh đã mạnh mẽ tuyên bố nền độc lập, tự chủ trong niềm tự hào, đồng thời khẳng định sức mạnh và quyết tâm của cả dân tộc trong việc bảo vệ, duy trì nền độc lập đấy.
Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – cụ thể nhất
Mở bài:
    Tuyên Ngôn độc lập được xem là áng văn chính luận mẫu mực, “áng thiên cổ hùng văn” của dân tộc. Bản tuyên ngôn cũng là bản khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mở ra mọt kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Tuyên bố này đã được trình bày một cách hùng hồn trong đoạn cuối của bản Tuyên ngôn độc lập. Đoạn văn với những phép tắc sắt đá một lần nữa khẳng định lại quyền tự do, độc lập chủ quyền cho dân tộc Việt Nam.
Thân bài
    Đoạn cuối của bản Tuyên ngôn độc lập tóm tắt diễn biến quá trình đấu tranh của nhân dân ta. Đồng thời nêu lên niềm tự hào mãnh liệt về sự thắng lợi của cuộc CMT8 long trời lở đất đã làm lên lịch sử nước nhà.
1. Bối cảnh lịch sử non sông ta thời kỳ từ năm 1940 – 1945:
    Mùa thu năm 1940, Phát xít Nhật xâm lược Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh quân Đồng Minh. Dưới sức ép của Nhật bọn Thực dân Pháp đã quỳ gối đầu hàng, mở cửa rước Nhật vào nước ta. Từ đó dân ta rơi vào tình cảnh một cổ hai tròng. Người dân đã đói khổ lầm than nay càng khổ cực hơn. Kết quả là tới cuối năm 1944 tới đầu năm 1945 đã có hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói.
    Tới ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã kêu gọi Pháp liên minh chống Nhật . Chúng ko phục vụ còn thẳng tay đàn áp cho tới lúc thua chạy chúng còn nhẫn tâm giết thịt nốt số tù binh chính trị.
    Sau lúc Pháp chạy, Nhật thua quân Đồng Minh, Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã nắm lấy thời cơ nghìn vàng vùng lên đập tan xiềng xích đô hộ của thực dân Pháp gần 100 năm nay. Lật đổ cơ chế quân chủ lập hiến đã tồn tại hàng chục thế kỷ trên non sông ta.
2. Lời khẳng định sắt đá về độc lập, chủ quyền, tự do dân tộc
    Bác đã khẳng định “ Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đừng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do. Dân tộc đó phải được độc lập”. Đây là lời tuyên bố non sông ta đã thoát li hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những Hiệp ước nhưng Pháp đã ký với Việt Nam trong quá khứ. Xóa bỏ hết những đặc quyền, đặc lợi của Pháp tại Việt Nam.
    Từ đó,  bác tuyên bố “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do, độc lập đấy”. Sử dụng cụm từ “ toàn thể dân tộc Việt Nam” để khẳng định sức mạnh đại kết đoàn của dân tộc Việt Nam. Người người, nhà nhà kết thành một khối làm cho quân địch tàn bạo nào cũng có thể khuất phục được. Lời tuyên bố hùng hồn đấy cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc với thực dân Pháp đang lăm le xâm chiếm non sông ta một lần nữa. 
3. Cơ sở pháp lý của bản Tuyên Ngôn độc lập
    Bản Tuyên ngôn độc lập có trị giá pháp lý lúc được các nước Đồng Minh xác nhận dựa trên những nguyên tắc dân tộc đồng đẳng ở Hội nghị Tê hê răng và Cựu Kim Sơn.
    Từ phép tắc trên đây tạo tiền đề cho tuyên bố hùng hồn của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa: “ Nước Việt Nam có quyền được lợi tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do độc lập”.
    Lời tuyên bố cũng là lời khẳng định sắt đá rằng Việt Nam đã trở thành nước độc lập. Dân tộc Việt Nam đã có quyền tự do, tự quyết các vấn đề kinh tế, chính trí. Và chúng tôi “toàn thể dân tộc Việt Nam” sẽ quyết tâm đem tất cả ý thức, lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững nền độc lập tự do đấy.
Kết bài:
    Bản Tuyên ngôn độc lập ko chỉ là một áng văn chính luận mẫu mực nhưng còn là văn kiện lịch sử vô giá của non sông ta. Tác phẩm xứng đáng là “áng thiên cổ hùng văn” kế thừa được truyền thống vinh quang của nhân dân ta. Từ “Nam quốc sơn hà” cho tới “Bình Ngô Đại Cáo” và nay là Tuyên ngôn độc lập. Ở tác phẩm nào cũng thấy lòng tự trọng dân tộc, ý chí quyết tâm và tư tưởng lớn lao “Ko có gì quý hơn độc lập tự do” của nhân dân ta.
    Đọc đoạn văn cuối của bản “Tuyên ngôn độ lập” chúng ta lại càng thấm thía được  niềm tự hào về nền độc lập, tự do nhưng ông cha ta đã dùng xương máu bao đời nay để giữ vững.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Kể lại một truyện cổ tích ngắn gọn, Ngữ văn lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Bài mẫu Phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập
    Tuyên Ngôn độc lập là một tác phẩm có trị giá lịch sử và chính trị vô cùng to lớn, mở ra một kỷ nguyên mới trong vận mệnh của dân tộc, một kỷ nguyên độc lập, tự do, nhưng cũng nhiều khó khăn thử thách trong tương lai. Tác phẩm trình bày niềm tự hào, mong ước tha thiết về một non sông hoàn toàn độc lập, cũng như sức mạnh đại kết đoàn của dân tộc Việt Nam ta, sẵn sàng hy sinh tất cả chứ nhất mực ko chịu mất nước.
    Nói tới Hồ Chí Minh tức là đang nói tới một khái niệm rộng rãi nhất của hai tiếng “con người”, Người đã phấn đấu nỗ lực và hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Ngay cả với sự nghiệp văn thơ của mình, Hồ Chí Minh cũng khôn khéo xem đó là một vũ khí đấu tranh lợi hại, có sức mạnh to lớn để phục vụ cho sự nghiệp chính trị, quân sự cao cả của mình. Trong số vô vàn các tác phẩm của mình bao gồm cả thơ, văn chính luận, truyện ngắn, ký sự,… thì Tuyên ngôn độc lập được xem là tác phẩm để đời, kinh điển ko chỉ có trị giá về mặt văn học và hơn hết chính là những trị giá lịch sử, chính trị thâm thúy, ghi lại một bước ngoặt lớn trong vận mệnh của dân tộc Việt Nam ta. Đặc thù ở phần kết của tác phẩm lời tuyên ngôn sắc bén, mạnh mẽ đã khẳng định một nền độc lập mới hoàn toàn của nước Việt Nam ta sau hơn 80 năm giời nô lệ, mở ra một kỷ nguyên mới độc lập và tràn đầy kỳ vọng cho dân tộc.
    Sau lúc đã nêu ra được cơ sở pháp lý đậm tính nhân văn là chân lý của thời đại, thông qua việc dẫn chứng từ hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ, cùng với cơ sở thực tiễn, vạch trần khuôn mặt xảo trá và tàn độc của thực dân Pháp trên non sông ta, khẳng định quá trình nhân dân ta đứng lên đấu tranh để giành lại quyền tự chủ từ tay Nhật, chứ ko phải Pháp. Điều đó đã đủ cơ sở, đủ căn cứ để Hồ Chủ tịch đưa ra lời tuyên ngôn mạnh mẽ về quyền được độc lập, được đứng lên làm chủ vận mệnh non sông của dân tộc. Rằng “Một dân tộc đã gan góc chống lại ách nô lệ hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đấy phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”. Từng câu từng chữ, từng lời với kết cấu trùng điệp, ngữ điệu dồn dập, xúc động và tâm huyết đã trình bày khát khao cháy bỏng, mạnh mẽ về một mong ước lớn lao nhưng cả đời Người theo đuổi đấy là mang lại cho dân tộc một nền tự do, độc lập. Thêm vào đó có thể nhận thấy một điểm chung của phần kết tác phẩm đấy chính là lời lẽ hùng hồn, xúc tích trình bày sự tự tin, hùng cường, của một dân tộc tuy nhỏ nhỏ nhưng người hùng, gan góc, dám đương đầu với thực dân, phát xít, quyết giữ lấy từng tấc đất nhưng ông cha mấy nghìn năm giữ giàng, gây dựng. Kế bên việc khẳng định nền độc lập, tự do nhưng Bác hàng tâm huyết lâu nay, bản tuyên ngôn còn nhấn mạnh và đặc trưng xem xét những điểm sáng rất quan trọng trong việc thoát ly hoàn toàn khỏi giai cấp thống trị của Pháp rằng “Bởi vậy cho nên chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân tộc Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết hiệp ước nhưng Pháp đã ký về Việt Nam, xóa bỏ tất cả các đặc quyền của Pháp trên non sông Việt Nam”. Lời tuyên bố đã khẳng định mạnh mẽ sự độc lập về chính trị của non sông ta, cũng như không chấp nhận hoàn toàn những mưu đồ chính trị phi lý và Pháp đã áp đặt lên non sông ta suốt mấy mươi năm trời, mở ra cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một tương lai mới, một trục đường mới, độc lập tự cường, thoát khỏi cái luận điệu “bảo hộ”, “khai sáng” xảo trá nhưng bọn thực dân đã vạch ra để lừa bịp nhân dân và dư luận toàn cầu. Dẫu biết rằng, việc tự khẳng định độc lập và yêu cầu toàn cầu xác nhận sự độc lập của một quốc gia nhỏ nhỏ là điều vô cùng khó khăn, tuy nhiên với ngòi bút sắc bén và hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng, ko chỉ nêu ra chân lý thời đại nhưng còn vạch trần được sự gian ác, xảo trá của đế quốc, cũng như những nỗ lực đấu tranh mạnh mẽ kéo dài trong suốt gần một thế kỷ với biết bao xương máu của nhân dân ta, thì lời khẳng định tuyên bố này lại trở thành hết sức hợp lý và thuyết phục, dễ dàng thu được sự đồng thuận, ủng hộ của các dân tộc anh em trên toàn cầu. Tuy nhiên một non sông “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, cũng cần có một khởi đầu mới bắt nguồn từ cái tên mới nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra trong phần kết của tác phẩm là “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, càng khẳng định mạnh mẽ thêm ý thức tự cường, độc lập quyết tâm gây dựng một non sông mới tươi đẹp và tăng trưởng trong tương lai.
    Kết thúc bản tuyên ngôn Hồ Chủ tịch đã thay mặt nhân dân cả nước khẳng định lại một lần nữa nền độc lập tự do của dân tộc, cũng như những quyết tâm bảo vệ, giữ gìn nền độc lập quý giá đấy bằng mọi giá “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do độc lập đấy”. Khẳng định ý thức kết đoàn, sức mạnh tổng hợp, ý chí đấu tranh mạnh mẽ, đồng thời cũng là tấm lòng yêu chuộng hòa bình, trân quý nền tự do, độc lập đã giành về bằng xương máu của ông cha. Lời tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là lời chung của toàn thể dân tộc Việt Nam vào thời khắc đấy, ko chỉ trình bày ý thức yêu nước, nhưng còn là lời cảnh cáo mạnh mẽ tới tất cả những kẻ đang có mưu đồ cướp nước, một lần nữa muốn đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của ông cha để vơ vét, tàn hại Tổ quốc ta. Đồng thời đây cũng là những lời tâm huyết động viên mạnh mẽ ý thức yêu nước, đại kết đoàn chống giặc và chung tay xây dựng một non sông vững mạnh sánh ngang cùng với các cường quốc năm châu, trên cơ sở nền tảng của một non sông non trẻ, mới thành lập.
    Tuyên Ngôn độc lập là một tác phẩm có trị giá lịch sử và chính trị vô cùng to lớn, mở ra một kỷ nguyên mới trong vận mệnh của dân tộc, một kỷ nguyên độc lập, tự do, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn thử thách trong tương lai. Khẳng định niềm tự hào, mong ước tha thiết về một non sông hoàn toàn độc lập, cũng như sức mạnh đại kết đoàn của dân tộc Việt Nam ta, sẵn sàng hy sinh tất cả chứ nhất mực ko chịu mất nước.
Tương tự, hkmobile.vn đã vừa cung ứng những dàn ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu hay Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập để các em tham khảo và có thể tự viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc các em học tốt môn Ngữ Văn !
Đăng bởi: hkmobile.vn
Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

#Dàn #ýphân #tích #phần #cuối #của #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Dàn #ýphân #tích #phần #cuối #của #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Dàn #ýphân #tích #phần #cuối #của #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Dàn #ýphân #tích #phần #cuối #của #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #hay #nhất

Hướng dẫn lập Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập hay nhất. Với các bài dàn ý và văn mẫu được tổng hợp và biên soạn dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé! 

Xem nhanh nội dung1 Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – ngắn gọn2 Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – ngắn nhất3 Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – cụ thể nhất4 Bài mẫu Phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập
Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – ngắn gọn
Mở bài
– Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và phần cuối tác phẩm.
Thân bài
– Hồ Chủ tịch đưa ra lời tuyên ngôn mạnh mẽ về quyền được độc lập, được đứng lên làm chủ vận mệnh non sông của dân tộc

=> Kết cấu trùng điệp, ngữ điệu dồn dập, xúc động và tâm huyết đã trình bày khát khao cháy bỏng, mạnh mẽ.
– Thoát ly hoàn toàn khỏi giai cấp thống trị của Pháp rằng “Bởi vậy cho nên chúng tôi, …, xóa bỏ tất cả các đặc quyền của Pháp trên non sông Việt Nam”.
+ Khẳng định mạnh mẽ sự độc lập về chính trị của non sông ta, cũng như không chấp nhận hoàn toàn những mưu đồ chính trị phi lý và Pháp đã áp đặt lên non sông ta suốt mấy mươi năm trời.
+ Mở ra cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một tương lai mới, một trục đường mới, độc lập tự cường.
– Đặt tên mới cho nước ta là “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, càng khẳng định mạnh mẽ thêm ý thức tự cường, độc lập quyết tâm gây dựng một non sông mới tươi đẹp và tăng trưởng trong tương lai.
– Kết thúc bản tuyên ngôn Hồ Chủ tịch đã thay mặt nhân dân cả nước khẳng định lại một lần nữa nền độc lập tự do của dân tộc “Nước Việt Nam … giữ vững quyền tự do độc lập đấy”.
+ Khẳng định ý thức kết đoàn, sức mạnh tổng hợp, ý chí đấu tranh mạnh mẽ, đồng thời cũng là tấm lòng yêu chuộng hòa bình, trân quý nền tự do, độc lập.
+ Là lời cảnh cáo mạnh mẽ tới tất cả những kẻ đang có mưu đồ cướp nước, một lần nữa muốn đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của ông cha để vơ vét, tàn hại Tổ quốc ta.
+ Khích lệ mạnh mẽ ý thức yêu nước, đại kết đoàn chống giặc và chung tay xây dựng một non sông vững mạnh sánh ngang cùng với các cường quốc năm châu, trên cơ sở nền tảng của một non sông non trẻ, mới thành lập.
Kết bài
Nêu cảm nhận chung.
Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – ngắn nhất

Mở bài
Giới thiệu tác phẩm: Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận xuất sắc, là bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Thân bài
– Lời tuyên bố của chủ tịch Hồ Chí Minh cuối tác phẩm là kết tinh sáng ngời của tình yêu nước, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc.
– Lập luận  vô cùng trí tuệ và sắc sảo lúc dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ đầu tác phẩm tạo cơ sở lập luận để khẳng định quyền hưởng độc lập, tự do là quyền lợi chính đáng, hợp với đạo lí và pháp lí của dân tộc Việt Nam.
– Độc lập, tự do của ngày hôm nay chính là thành tựu đấu tranh kết đoàn, kiên trì, trong khoảng thời gian dài của toàn đảng, toàn dân ta
– Mục tiêu của lời tuyên bố:
+ Lời tuyên bố hùng hồn, sắt đá đã khẳng định sức mạnh và quyết tâm mạnh mẽ của toàn dân tộc trong công cuộc bảo vệ và giữ vững nền độc lập thiêng liêng nhưng gian nan, hi sinh lắm chúng ta mới giành lại được.
+ Lời tuyên bố của chủ tịch Hồ Chí Minh còn là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với thực dân Pháp, với những thế lực bạo tàn phản cách mệnh đang mưu mô xâm chiếm, thôn tính Việt nam một lần nữa.
+ Lời tuyên bố của Bác đã khơi dậy ý thức yêu nước, ý thức kết đoàn sức mạnh của toàn dân, toàn quân trong việc bảo vệ nền độc lập và chính quyền non trẻ vừa được thành lập.
Kết bài
    Bằng những lập luận chắt chẽ, lí lẽ thuyết phục, tiếng nói sắt đá, chủ tịch Hồ Chí Minh đã mạnh mẽ tuyên bố nền độc lập, tự chủ trong niềm tự hào, đồng thời khẳng định sức mạnh và quyết tâm của cả dân tộc trong việc bảo vệ, duy trì nền độc lập đấy.
Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập – cụ thể nhất
Mở bài:
    Tuyên Ngôn độc lập được xem là áng văn chính luận mẫu mực, “áng thiên cổ hùng văn” của dân tộc. Bản tuyên ngôn cũng là bản khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mở ra mọt kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Tuyên bố này đã được trình bày một cách hùng hồn trong đoạn cuối của bản Tuyên ngôn độc lập. Đoạn văn với những phép tắc sắt đá một lần nữa khẳng định lại quyền tự do, độc lập chủ quyền cho dân tộc Việt Nam.
Thân bài
    Đoạn cuối của bản Tuyên ngôn độc lập tóm tắt diễn biến quá trình đấu tranh của nhân dân ta. Đồng thời nêu lên niềm tự hào mãnh liệt về sự thắng lợi của cuộc CMT8 long trời lở đất đã làm lên lịch sử nước nhà.
1. Bối cảnh lịch sử non sông ta thời kỳ từ năm 1940 – 1945:
    Mùa thu năm 1940, Phát xít Nhật xâm lược Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh quân Đồng Minh. Dưới sức ép của Nhật bọn Thực dân Pháp đã quỳ gối đầu hàng, mở cửa rước Nhật vào nước ta. Từ đó dân ta rơi vào tình cảnh một cổ hai tròng. Người dân đã đói khổ lầm than nay càng khổ cực hơn. Kết quả là tới cuối năm 1944 tới đầu năm 1945 đã có hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói.
    Tới ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã kêu gọi Pháp liên minh chống Nhật . Chúng ko phục vụ còn thẳng tay đàn áp cho tới lúc thua chạy chúng còn nhẫn tâm giết thịt nốt số tù binh chính trị.
    Sau lúc Pháp chạy, Nhật thua quân Đồng Minh, Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã nắm lấy thời cơ nghìn vàng vùng lên đập tan xiềng xích đô hộ của thực dân Pháp gần 100 năm nay. Lật đổ cơ chế quân chủ lập hiến đã tồn tại hàng chục thế kỷ trên non sông ta.
2. Lời khẳng định sắt đá về độc lập, chủ quyền, tự do dân tộc
    Bác đã khẳng định “ Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đừng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do. Dân tộc đó phải được độc lập”. Đây là lời tuyên bố non sông ta đã thoát li hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những Hiệp ước nhưng Pháp đã ký với Việt Nam trong quá khứ. Xóa bỏ hết những đặc quyền, đặc lợi của Pháp tại Việt Nam.
    Từ đó,  bác tuyên bố “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do, độc lập đấy”. Sử dụng cụm từ “ toàn thể dân tộc Việt Nam” để khẳng định sức mạnh đại kết đoàn của dân tộc Việt Nam. Người người, nhà nhà kết thành một khối làm cho quân địch tàn bạo nào cũng có thể khuất phục được. Lời tuyên bố hùng hồn đấy cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc với thực dân Pháp đang lăm le xâm chiếm non sông ta một lần nữa. 
3. Cơ sở pháp lý của bản Tuyên Ngôn độc lập
    Bản Tuyên ngôn độc lập có trị giá pháp lý lúc được các nước Đồng Minh xác nhận dựa trên những nguyên tắc dân tộc đồng đẳng ở Hội nghị Tê hê răng và Cựu Kim Sơn.
    Từ phép tắc trên đây tạo tiền đề cho tuyên bố hùng hồn của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa: “ Nước Việt Nam có quyền được lợi tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do độc lập”.
    Lời tuyên bố cũng là lời khẳng định sắt đá rằng Việt Nam đã trở thành nước độc lập. Dân tộc Việt Nam đã có quyền tự do, tự quyết các vấn đề kinh tế, chính trí. Và chúng tôi “toàn thể dân tộc Việt Nam” sẽ quyết tâm đem tất cả ý thức, lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững nền độc lập tự do đấy.
Kết bài:
    Bản Tuyên ngôn độc lập ko chỉ là một áng văn chính luận mẫu mực nhưng còn là văn kiện lịch sử vô giá của non sông ta. Tác phẩm xứng đáng là “áng thiên cổ hùng văn” kế thừa được truyền thống vinh quang của nhân dân ta. Từ “Nam quốc sơn hà” cho tới “Bình Ngô Đại Cáo” và nay là Tuyên ngôn độc lập. Ở tác phẩm nào cũng thấy lòng tự trọng dân tộc, ý chí quyết tâm và tư tưởng lớn lao “Ko có gì quý hơn độc lập tự do” của nhân dân ta.
    Đọc đoạn văn cuối của bản “Tuyên ngôn độ lập” chúng ta lại càng thấm thía được  niềm tự hào về nền độc lập, tự do nhưng ông cha ta đã dùng xương máu bao đời nay để giữ vững.

Xem thêm bài viết hay:  Động Lượng Là Gì? Định Luật Bảo Toàn Động Lượng

Bài mẫu Phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập
    Tuyên Ngôn độc lập là một tác phẩm có trị giá lịch sử và chính trị vô cùng to lớn, mở ra một kỷ nguyên mới trong vận mệnh của dân tộc, một kỷ nguyên độc lập, tự do, nhưng cũng nhiều khó khăn thử thách trong tương lai. Tác phẩm trình bày niềm tự hào, mong ước tha thiết về một non sông hoàn toàn độc lập, cũng như sức mạnh đại kết đoàn của dân tộc Việt Nam ta, sẵn sàng hy sinh tất cả chứ nhất mực ko chịu mất nước.
    Nói tới Hồ Chí Minh tức là đang nói tới một khái niệm rộng rãi nhất của hai tiếng “con người”, Người đã phấn đấu nỗ lực và hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Ngay cả với sự nghiệp văn thơ của mình, Hồ Chí Minh cũng khôn khéo xem đó là một vũ khí đấu tranh lợi hại, có sức mạnh to lớn để phục vụ cho sự nghiệp chính trị, quân sự cao cả của mình. Trong số vô vàn các tác phẩm của mình bao gồm cả thơ, văn chính luận, truyện ngắn, ký sự,… thì Tuyên ngôn độc lập được xem là tác phẩm để đời, kinh điển ko chỉ có trị giá về mặt văn học và hơn hết chính là những trị giá lịch sử, chính trị thâm thúy, ghi lại một bước ngoặt lớn trong vận mệnh của dân tộc Việt Nam ta. Đặc thù ở phần kết của tác phẩm lời tuyên ngôn sắc bén, mạnh mẽ đã khẳng định một nền độc lập mới hoàn toàn của nước Việt Nam ta sau hơn 80 năm giời nô lệ, mở ra một kỷ nguyên mới độc lập và tràn đầy kỳ vọng cho dân tộc.
    Sau lúc đã nêu ra được cơ sở pháp lý đậm tính nhân văn là chân lý của thời đại, thông qua việc dẫn chứng từ hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ, cùng với cơ sở thực tiễn, vạch trần khuôn mặt xảo trá và tàn độc của thực dân Pháp trên non sông ta, khẳng định quá trình nhân dân ta đứng lên đấu tranh để giành lại quyền tự chủ từ tay Nhật, chứ ko phải Pháp. Điều đó đã đủ cơ sở, đủ căn cứ để Hồ Chủ tịch đưa ra lời tuyên ngôn mạnh mẽ về quyền được độc lập, được đứng lên làm chủ vận mệnh non sông của dân tộc. Rằng “Một dân tộc đã gan góc chống lại ách nô lệ hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đấy phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”. Từng câu từng chữ, từng lời với kết cấu trùng điệp, ngữ điệu dồn dập, xúc động và tâm huyết đã trình bày khát khao cháy bỏng, mạnh mẽ về một mong ước lớn lao nhưng cả đời Người theo đuổi đấy là mang lại cho dân tộc một nền tự do, độc lập. Thêm vào đó có thể nhận thấy một điểm chung của phần kết tác phẩm đấy chính là lời lẽ hùng hồn, xúc tích trình bày sự tự tin, hùng cường, của một dân tộc tuy nhỏ nhỏ nhưng người hùng, gan góc, dám đương đầu với thực dân, phát xít, quyết giữ lấy từng tấc đất nhưng ông cha mấy nghìn năm giữ giàng, gây dựng. Kế bên việc khẳng định nền độc lập, tự do nhưng Bác hàng tâm huyết lâu nay, bản tuyên ngôn còn nhấn mạnh và đặc trưng xem xét những điểm sáng rất quan trọng trong việc thoát ly hoàn toàn khỏi giai cấp thống trị của Pháp rằng “Bởi vậy cho nên chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân tộc Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết hiệp ước nhưng Pháp đã ký về Việt Nam, xóa bỏ tất cả các đặc quyền của Pháp trên non sông Việt Nam”. Lời tuyên bố đã khẳng định mạnh mẽ sự độc lập về chính trị của non sông ta, cũng như không chấp nhận hoàn toàn những mưu đồ chính trị phi lý và Pháp đã áp đặt lên non sông ta suốt mấy mươi năm trời, mở ra cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một tương lai mới, một trục đường mới, độc lập tự cường, thoát khỏi cái luận điệu “bảo hộ”, “khai sáng” xảo trá nhưng bọn thực dân đã vạch ra để lừa bịp nhân dân và dư luận toàn cầu. Dẫu biết rằng, việc tự khẳng định độc lập và yêu cầu toàn cầu xác nhận sự độc lập của một quốc gia nhỏ nhỏ là điều vô cùng khó khăn, tuy nhiên với ngòi bút sắc bén và hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng, ko chỉ nêu ra chân lý thời đại nhưng còn vạch trần được sự gian ác, xảo trá của đế quốc, cũng như những nỗ lực đấu tranh mạnh mẽ kéo dài trong suốt gần một thế kỷ với biết bao xương máu của nhân dân ta, thì lời khẳng định tuyên bố này lại trở thành hết sức hợp lý và thuyết phục, dễ dàng thu được sự đồng thuận, ủng hộ của các dân tộc anh em trên toàn cầu. Tuy nhiên một non sông “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, cũng cần có một khởi đầu mới bắt nguồn từ cái tên mới nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra trong phần kết của tác phẩm là “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, càng khẳng định mạnh mẽ thêm ý thức tự cường, độc lập quyết tâm gây dựng một non sông mới tươi đẹp và tăng trưởng trong tương lai.
    Kết thúc bản tuyên ngôn Hồ Chủ tịch đã thay mặt nhân dân cả nước khẳng định lại một lần nữa nền độc lập tự do của dân tộc, cũng như những quyết tâm bảo vệ, giữ gìn nền độc lập quý giá đấy bằng mọi giá “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do độc lập đấy”. Khẳng định ý thức kết đoàn, sức mạnh tổng hợp, ý chí đấu tranh mạnh mẽ, đồng thời cũng là tấm lòng yêu chuộng hòa bình, trân quý nền tự do, độc lập đã giành về bằng xương máu của ông cha. Lời tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là lời chung của toàn thể dân tộc Việt Nam vào thời khắc đấy, ko chỉ trình bày ý thức yêu nước, nhưng còn là lời cảnh cáo mạnh mẽ tới tất cả những kẻ đang có mưu đồ cướp nước, một lần nữa muốn đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của ông cha để vơ vét, tàn hại Tổ quốc ta. Đồng thời đây cũng là những lời tâm huyết động viên mạnh mẽ ý thức yêu nước, đại kết đoàn chống giặc và chung tay xây dựng một non sông vững mạnh sánh ngang cùng với các cường quốc năm châu, trên cơ sở nền tảng của một non sông non trẻ, mới thành lập.
    Tuyên Ngôn độc lập là một tác phẩm có trị giá lịch sử và chính trị vô cùng to lớn, mở ra một kỷ nguyên mới trong vận mệnh của dân tộc, một kỷ nguyên độc lập, tự do, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn thử thách trong tương lai. Khẳng định niềm tự hào, mong ước tha thiết về một non sông hoàn toàn độc lập, cũng như sức mạnh đại kết đoàn của dân tộc Việt Nam ta, sẵn sàng hy sinh tất cả chứ nhất mực ko chịu mất nước.
Tương tự, hkmobile.vn đã vừa cung ứng những dàn ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu hay Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập để các em tham khảo và có thể tự viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc các em học tốt môn Ngữ Văn !
Đăng bởi: hkmobile.vn
Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Bạn thấy bài viết Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập(hay nhất) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập(hay nhất) bên dưới để hkmobile.vn Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hkmobile.vn của hkmobile.vn
Nhớ để nguồn: Dàn ý phân tích phần cuối của bản Tuyên Ngôn Độc Lập(hay nhất)

Viết một bình luận