Top

Top 20+ danh mục thủ thuật theo thông tư 43 mới nhất hiện nay

hkmobile.vn tổng hợp và liệt ra những danh mục thủ thuật theo thông tư 43 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

Nội dung chính

1.Thông tư 43/2013/TT-BYT phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cơ sở …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1539 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Thông tư 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1135 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

 • Tác giả: bthh.org.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1933 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Quyết định về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 (Link đính kèm: …
Xem thêm:   Top 20+ phần mềm download youtube chuẩn nhất hiện nay

Xem ngay

4.Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 về Quy định chi tiết …

 • Tác giả: medinet.gov.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1569 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.[PDF] Danh mục tương đương thực hiện TT37 15.01.2019

 • Tác giả: kcb.vn
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(267 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Hướng dẫn sử dụng danh mục tương đương để triển khai Thông tư …

 • Tác giả: kcb.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1048 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.[DOC] Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư thay thế Danh mục kỹ

 • Tác giả: phuly.hanam.gov.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1204 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: THÔNG TƯ. Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thay thế danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 …

Xem ngay

8.Thông tư 43/2013/TT-BYT Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn …

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1396 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Thông tư 43/2013/TT-BYT Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Xem ngay

9.[PDF] danh mục thống nhất tên các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa …

 • Tác giả: binhdinhhospital.com.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(505 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: TT43,. 50, 21. Tên theo Danh mục kỹ thuật tại Thông tư. 43,50,21 … 114 Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng. 2,317,000. 77 01.0201.0849.

Xem ngay

10.Thông tư 43/2013/TT-BYT phân tuyến hệ thống cơ sở khám chữa …

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1655 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Bảng danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bổ sung phải được trình bày theo đúng kết cấu (viết đúng chuyên khoa, số thứ tự kỹ thuật, tên kỹ thuật) của Danh mục kỹ …

Xem ngay

11.Thông tư 43/2018/TT-BYT phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở …

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(910 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

12.Danh mục kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh được – Bệnh viện Da Liễu

 • Tác giả: bvdl.org.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(922 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

13.Danh mục các kĩ thuật đã được BHXH chi trả (Thông tư 43)

 • Tác giả: vnaccemt.org.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1847 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc phân loại …
Xem thêm:   Tổng hợp 20+ opera là phần mềm gì ngon nhất

Xem ngay

14.Sở Y Tế Khám chữa bệnh

 • Tác giả: soyte.danang.gov.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1162 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

15.Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực …

 • Tác giả: trungtamytethachha.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1044 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Đối với giảng viên đào tạo thực hành lâm sàng phải được bồi dưỡng về phương pháp dạy – học lâm sàng theo quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BYT ngày 17/6/2019 của …

Xem ngay

16.Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế Sữa đổi, bổ …

 • Tác giả: soyte.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1874 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Nội dung theo file đính kèm. … bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ …

Xem ngay

17.Ban hành danh mục kỹ thuật tương đương (đợt 1) cho 6 chuyên khoa

 • Tác giả: bvcmay.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1301 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Cột (2): Mã danh mục tương đương (Sử dụng làm mã tham chiếu danh mục):. – “Số thứ tự chuyên khoa theo Thông tư 43, 50″.”Số thứ tự dịch vụ kỹ thuật trong …

Xem ngay

18.Danh mục kỹ thuật theo thông tư 43 đã được phê duyệt – MPH

 • Tác giả: benhvienmyphuoc.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(785 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Danh mục kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước được Bộ Y tế phê duyệt theo danh mục kỹ thuật tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y …

Xem ngay

19.02. DANH MỤC KỸ THUẬT – Bệnh viện Nhi Thái Bình

 • Tác giả: bvnhithaibinh.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(353 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

20.Góp ý dự thảo văn bản – Cổng thông tin Bộ Y tế

 • Tác giả: moh.gov.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(930 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thay thế danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày …

Xem ngay

21.Danh mục kỹ thuật theo thông tư 43/2013/ TT-BYT ngày 11/12/2013 …

 • Tác giả: benhviennhi.org.vn
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1047 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:
Xem thêm:   Top 20+ mẹo android ước mơ hot nhất được tổng hợp bởi HKMobile

Xem ngay

22.Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế

 • Tác giả: www.bqllang.gov.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(542 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

23.Danh mục kỹ thuật

 • Tác giả: www.trungtamytenamdan.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1672 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Thông tư số 43/2013/ TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh …

Xem ngay

24.[DOC] Phẫu thuật vết thương sọ não (có rách màng não

 • Tác giả: soyt.vinhphuc.gov.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1223 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: b) Thông tư 43/2013/TT-BYT: Khoản 2, Điều 2: “Danh mục kỹ thuật ban hành kèm … Do vậy thống nhất sử dụng phân loại phẫu thuật thủ thuật theo Thông tư 50, …

Xem ngay

25.Quyết định 4883/QĐ-BYT 2018 bổ sung danh mục dịch vụ khám …

 • Tác giả: vanbanphapluat.co
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1889 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

26.Quyết định 1854/QĐ-BYT Phê duyệt bổ sung danh mục 800 kỹ thuật …

 • Tác giả: trogiupluat.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1746 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

27.Quyết định 2099/QĐ-BYT Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật …

 • Tác giả: luattrongtay.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(950 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: DANH MỤC. THỐNG NHẤT TÊN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA THÔNG TƯ SỐ 43 VÀ 50 VỚI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37 (Ban hành kèm theo …

Xem ngay

28.[DOC] Bộ YTÉ – VNRAS

 • Tác giả: vnras.com
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(373 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC XẾP TƯƠNG … chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ …

Xem ngay

29.Dịch vụ công trực tuyến – Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang

 • Tác giả: syt.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1685 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Thủ tục đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu … Cột 3: Tên chương, mục, tiểu mục chuyên khoa, tên kỹ thuật theo đúng Thông tư 43/2013/TT-BYT. Danh …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về danh mục thủ thuật theo thông tư 43 trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button