Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1

Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Tiết 1

Hình ảnh về: Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Tiết 1

Video về: Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Bài 1

Wiki Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề châu lục và khu vực Mục 1

Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1 -

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN


Khí hậu đặc trưng: nóng và khô.

– Cảnh quan chính: hoang mạc, xavan.

– Tài nguyên: bị khai thác nhiều.

+ Tài nguyên: kim loại đen nhưng cạn kiệt dần.

+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác nhiều → hoang mạc hoá.

– Các giải pháp:

Khai thác hợp pháp tài nguyên thiên nhiên.

Tăng cường tưới tiêu.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI

1. Dân số

– Tăng trưởng dân số nhanh.

– Tỷ lệ sinh cao.

– Tuổi thọ trung bình thấp.

– Trình độ dân trí thấp.

2. Xã hội

– Xung đột sắc tộc.

– Nghèo đói trầm trọng.

– Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét …

– HDI thấp.

→ Giải pháp khắc phục:

Cần cải thiện cuộc sống.

+ Cần sự ổn định để tăng trưởng kinh tế.

+ Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống lại đói nghèo và bệnh tật.

→ Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã hỗ trợ giảng dạy và hỗ trợ kỹ thuật.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ

1. Thành tựu

– Nền kinh tế châu Phi hiện đang phát triển theo hướng tích cực.

2. Hạn chế

– Quy mô nền kinh tế nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, chiếm hơn 13% dân số.

Hầu hết các quốc gia châu Phi đều nằm trong số các quốc gia phát triển kém nhất thế giới.

3. Nguyên nhân

– Sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân.

Xem thêm bài viết hay:  Khám phá trọn vẹn khu cắm trại sông Bôi Hòa Bình chỉ cách Hà Nội 80km

– Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến xung đột và tranh chấp.

– Năng lực quản lý của nhà nước còn nhiều yếu kém.

– Tăng trưởng dân số nhanh…

xem thêm Đàm thoại 11: Bài 5, Bài 1. Một số vấn đề của Châu Phi

Đăng bởi: hkmobile.vn

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # thủa # xương #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÔNG NGHIỆPA1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.4 III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN

Khí hậu đặc trưng: nóng và khô.
– Cảnh quan chính: hoang mạc, xavan.
– Tài nguyên: bị khai thác nhiều.
+ Tài nguyên: kim loại đen, nhưng đang cạn kiệt.
+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác nhiều → hoang mạc hoá.

– Các giải pháp:
Khai thác hợp pháp tài nguyên thiên nhiên.
+ Tăng cường tưới tiêu.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI
1. Dân số
– Tăng trưởng dân số nhanh.
– Tỷ lệ sinh cao.
– Tuổi thọ trung bình thấp.
– Trình độ dân trí thấp.
2. Xã hội
– Xung đột sắc tộc.
– Nghèo đói trầm trọng.
– Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét …
– HDI thấp.
→ Giải pháp khắc phục:
Cần cải thiện cuộc sống.
+ Cần sự ổn định để tăng trưởng kinh tế.
+ Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống lại đói nghèo và bệnh tật.
→ Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã hỗ trợ trong việc giảng dạy và tư vấn kỹ thuật.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Thành tựu
– Nền kinh tế châu Phi hiện đang phát triển theo hướng tích cực.
2. Hạn chế
– Quy mô nền kinh tế nhỏ và nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, chiếm hơn 13% dân số.
Phần lớn các quốc gia châu Phi nằm trong số các nhóm dân số kém phát triển nhất thế giới.
3. Nguyên nhân
– Sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân.
– Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến xung đột và tranh chấp.
– Năng lực quản lý của nhà nước còn yếu.
– Tăng trưởng dân số nhanh…
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 1. Một số vấn đề của Châu Phi
Đăng bởi: hkmobile.vn
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Xem thêm bài viết hay:  Phép Thử Và Biến Cố – Lý Thuyết Toán 11 Và Bài Tập Vận Dụng

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # thủa # xương #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # thủa # xương #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÔNG NGHIỆPA1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.4 III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN

Khí hậu đặc trưng: nóng và khô.
– Cảnh quan chính: hoang mạc, xavan.
– Tài nguyên: bị khai thác nhiều.
+ Tài nguyên: kim loại đen, nhưng đang cạn kiệt.
+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác nhiều → hoang mạc hoá.

– Các giải pháp:
Khai thác hợp pháp tài nguyên thiên nhiên.
+ Tăng cường tưới tiêu.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI
1. Dân số
– Tăng trưởng dân số nhanh.
– Tỷ lệ sinh cao.
– Tuổi thọ trung bình thấp.
– Trình độ dân trí thấp.
2. Xã hội
– Xung đột sắc tộc.
– Nghèo đói trầm trọng.
– Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét …
– HDI thấp.
→ Giải pháp khắc phục:
Cần cải thiện cuộc sống.
+ Cần sự ổn định để tăng trưởng kinh tế.
+ Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống lại đói nghèo và bệnh tật.
→ Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã hỗ trợ trong việc giảng dạy và tư vấn kỹ thuật.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Thành tựu
– Nền kinh tế châu Phi hiện đang phát triển theo hướng tích cực.
2. Hạn chế
– Quy mô nền kinh tế nhỏ và nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, chiếm hơn 13% dân số.
Phần lớn các quốc gia châu Phi nằm trong số các nhóm dân số kém phát triển nhất thế giới.
3. Nguyên nhân
– Sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân.
– Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến xung đột và tranh chấp.
– Năng lực quản lý của nhà nước còn yếu.
– Tăng trưởng dân số nhanh…
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 1. Một số vấn đề ở Châu Phi
Đăng bởi: hkmobile.vn
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận về đoạn thơ đầu của bài Tây Tiến

Bạn thấy bài viết Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1 bên dưới để hkmobile.vn Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hkmobile.vn của hkmobile.vn
Nhớ để nguồn: Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1

Viết một bình luận