Phần Mềm

Download ABBYY FineReader 15 – Scan chữ từ ảnh sang Word dễ dàng

Bạn đang xem: Download ABBYY FineReader 15 – Scan chữ từ ảnh sang Word dễ dàng tại hkmobile.vn/


ABBYY FineReader 15

ABBYY FineReader 15 là phần mềm PDF và OCR tất cả trong một tuyệt vời có thể dễ dàng nâng cao năng suất kinh doanh của bạn. Nó sẽ cung cấp một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để truy cập và sửa đổi thông tin bị khóa trong các tài liệu giấy và PDF.

Điểm độc đáo của phần mềm này là nó là một giải pháp duy nhất để chỉnh sửa, xem xét, bảo vệ, so sánh và chuyển đổi các tệp PDF và bản quét. Nó làm tăng năng suất bằng cách số hóa và truy cập thông tin. Với phần mềm này, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bình luận trên các tập tin PDF.

Bạn cũng có thể so sánh văn bản từ các phiên bản khác nhau của tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nó có thể tự động chuyển đổi và theo cách này cho phép bạn xử lý quá nhiều tài liệu. Nó có một công cụ Thư mục nóng cho phép bạn lên lịch xử lý tự động các tài liệu của mình. Nói chung, phần mềm này thực sự cần thiết cho các chuyên gia vì các tính năng dành cho công ty của nó.

Tính năng ABBYY FineReader 15


 • Một phần mềm PDF và OCR tất cả trong một tuyệt vời có thể dễ dàng nâng cao năng suất kinh doanh của bạn.
 • Cung cấp một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để truy cập và sửa đổi thông tin bị khóa trong tài liệu giấy và PDF.
 • Một giải pháp duy nhất để chỉnh sửa, xem xét, bảo vệ, so sánh và chuyển đổi các tệp PDF và bản quét.
 • Tăng năng suất bằng cách số hóa và truy cập thông tin.
 • Các tệp PDF có thể dễ dàng chỉnh sửa và nhận xét.
 • Cũng có thể so sánh văn bản từ các phiên bản khác nhau của tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Có thể tự động hóa các chuyển đổi và theo cách này, nó cho phép bạn xử lý quá nhiều tài liệu.
 • Có một công cụ Thư mục nóng cho phép bạn lập lịch xử lý tự động tài liệu của mình.

Định cấu hình ABBYY FineReader 15

 • Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM.
 • Dung lượng đĩa cứng: 700 MB dung lượng trống cần thiết.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Pentium 1 GHz trở lên.

Tải xuống ABBYY FineReader 15 Full Cr4ck

ABBYY FineReader 15.0.114.4683

FshareUptoBoxUploadRAR

Tóm tắt PDF

Fshare

 • Nitro Pro 13
 • Bluebeam Revu eXtreme 2019
 • PDF Anti-Copy Pro

Hướng dẫn cài đặt ABBYY FineReader 15

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Với phiên bản rút gọn, bạn có thể chạy nó
 • Phiên bản cài đặt phải được giải nén bằng winrar
 • Chạy tệp Thành lập cài đặt phần mềm
 • Hãy nhớ bỏ chọn bước cuối cùng đây là một quảng cáo
 • Chuyển đổi ngôn ngữ ở góc trên bên trái
 • Xem video test Windows 10 - 64bitThông tin thêm về: Download ABBYY FineReader 15 – Scan chữ từ ảnh sang Word dễ dàng

Download ABBYY FineReader 15 – Scan chữ từ ảnh sang Word dễ dàngABBYY FineReader 15

ABBYY FineReader 15 là phần mềm PDF và OCR tất cả trong một tuyệt vời có thể dễ dàng nâng cao năng suất kinh doanh của bạn. Nó sẽ cung cấp một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để truy cập và sửa đổi thông tin bị khóa trong các tài liệu giấy và PDF.

Điểm độc đáo của phần mềm này là nó là một giải pháp duy nhất để chỉnh sửa, xem xét, bảo vệ, so sánh và chuyển đổi các tệp PDF và bản quét. Nó làm tăng năng suất bằng cách số hóa và truy cập thông tin. Với phần mềm này, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bình luận trên các tập tin PDF.

Bạn cũng có thể so sánh văn bản từ các phiên bản khác nhau của tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nó có thể tự động chuyển đổi và theo cách này cho phép bạn xử lý quá nhiều tài liệu. Nó có một công cụ Thư mục nóng cho phép bạn lên lịch xử lý tự động các tài liệu của mình. Nói chung, phần mềm này thực sự cần thiết cho các chuyên gia vì các tính năng dành cho công ty của nó.

Tính năng ABBYY FineReader 15


 • Một phần mềm PDF và OCR tất cả trong một tuyệt vời có thể dễ dàng nâng cao năng suất kinh doanh của bạn.
 • Cung cấp một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để truy cập và sửa đổi thông tin bị khóa trong tài liệu giấy và PDF.
 • Một giải pháp duy nhất để chỉnh sửa, xem xét, bảo vệ, so sánh và chuyển đổi các tệp PDF và bản quét.
 • Tăng năng suất bằng cách số hóa và truy cập thông tin.
 • Các tệp PDF có thể dễ dàng chỉnh sửa và nhận xét.
 • Cũng có thể so sánh văn bản từ các phiên bản khác nhau của tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Có thể tự động hóa các chuyển đổi và theo cách này, nó cho phép bạn xử lý quá nhiều tài liệu.
 • Có một công cụ Thư mục nóng cho phép bạn lập lịch xử lý tự động tài liệu của mình.

Định cấu hình ABBYY FineReader 15

 • Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM.
 • Dung lượng đĩa cứng: 700 MB dung lượng trống cần thiết.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Pentium 1 GHz trở lên.

Tải xuống ABBYY FineReader 15 Full Cr4ck

ABBYY FineReader 15.0.114.4683

FshareUptoBoxUploadRAR

Tóm tắt PDF

Fshare

 • Nitro Pro 13
 • Bluebeam Revu eXtreme 2019
 • PDF Anti-Copy Pro

Hướng dẫn cài đặt ABBYY FineReader 15

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Với phiên bản rút gọn, bạn có thể chạy nó
 • Phiên bản cài đặt phải được giải nén bằng winrar
 • Chạy tệp Thành lập cài đặt phần mềm
 • Hãy nhớ bỏ chọn bước cuối cùng đây là một quảng cáo
 • Chuyển đổi ngôn ngữ ở góc trên bên trái
 • Xem video test Windows 10 - 64bit#Download #ABBYY #FineReader #Scan #chữ #từ #ảnh #sang #Word #dễ #dàng

[rule_3_plain]

#Download #ABBYY #FineReader #Scan #chữ #từ #ảnh #sang #Word #dễ #dàng

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung ABBYY FineReader 15Tính năng ABBYY FineReader 15Cấu hình ABBYY FineReader 15Download ABBYY FineReader 15 Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt ABBYY FineReader 15 ABBYY FineReader 15 ABBYY FineReader 15 là một phần mềm OCR và PDF tất cả trong một tuyệt vời có thể dễ dàng tăng năng suất kinh doanh của bạn. Nó sẽ cung cấp một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để truy cập và sửa đổi thông tin bị khóa trong các tài liệu và tệp PDF trên giấy. Điều độc đáo của phần mềm này là nó là một giải pháp duy nhất để chỉnh sửa, xem xét, bảo vệ, so sánh và chuyển đổi các tệp PDF và quét. Nó tăng năng suất bằng cách số hóa và truy cập thông tin. Với phần mềm này, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và nhận xét các tệp PDF. Bạn cũng có thể so sánh văn bản từ các phiên bản khác nhau của tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nó có thể tự động hóa các chuyển đổi và theo cách này cho phép bạn xử lý quá nhiều tài liệu. Nó có một công cụ Thư mục nóng cho phép bạn lên lịch xử lý tự động các tài liệu của mình. Tất cả trong tất cả các phần mềm này là thực sự cần thiết cho các chuyên gia vì các tính năng công ty của nó. Tính năng ABBYY FineReader 15 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Một phần mềm OCR và PDF tất cả trong một tuyệt vời có thể dễ dàng tăng năng suất kinh doanh của bạn. Cung cấp một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để truy cập và sửa đổi thông tin bị khóa trong tài liệu và tệp PDF trên giấy. Một giải pháp duy nhất để chỉnh sửa, xem xét, bảo vệ, so sánh và chuyển đổi các tệp PDF và quét. Tăng năng suất bằng cách số hóa và truy cập thông tin. Có thể dễ dàng chỉnh sửa và nhận xét các tệp PDF. Cũng có thể so sánh văn bản từ các phiên bản khác nhau của tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Có thể tự động hóa các chuyển đổi và theo cách này, nó cho phép bạn xử lý quá nhiều tài liệu. Có một công cụ Thư mục nóng cho phép bạn lên lịch xử lý tự động các tài liệu của mình. Cấu hình ABBYY FineReader 15 Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10 Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM. Dung lượng đĩa cứng: Cần 700 MB dung lượng trống. Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Pentium 1 GHz trở lên. Download ABBYY FineReader 15 Full Cr4ck ABBYY FineReader 15.0.114.4683 FshareUptoBoxUploadRAR Tổng Hợp PDF Fshare Nitro Pro 13 Bluebeam Revu eXtreme 2019 PDF Anti-Copy Pro Hướng dẫn cài đặt ABBYY FineReader 15 Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Với bản rút gọn thì bạn có thể chạy luôn Còn bản cài đặt thì phải giải nén với winrar Chạy file Setup để cài đặt phần mềm Nhớ bỏ tích dấu ở bước cuối cái này là quảng cáo Chuyển đổi ngôn ngữ ở góc trên bên trái Xem video test Windows 10 – 64bit /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #ABBYY #FineReader #Scan #chữ #từ #ảnh #sang #Word #dễ #dàng [rule_2_plain] #Download #ABBYY #FineReader #Scan #chữ #từ #ảnh #sang #Word #dễ #dàng [rule_2_plain] #Download #ABBYY #FineReader #Scan #chữ #từ #ảnh #sang #Word #dễ #dàng [rule_3_plain] #Download #ABBYY #FineReader #Scan #chữ #từ #ảnh #sang #Word #dễ #dàng /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung ABBYY FineReader 15Tính năng ABBYY FineReader 15Cấu hình ABBYY FineReader 15Download ABBYY FineReader 15 Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt ABBYY FineReader 15 ABBYY FineReader 15 ABBYY FineReader 15 là một phần mềm OCR và PDF tất cả trong một tuyệt vời có thể dễ dàng tăng năng suất kinh doanh của bạn. Nó sẽ cung cấp một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để truy cập và sửa đổi thông tin bị khóa trong các tài liệu và tệp PDF trên giấy. Điều độc đáo của phần mềm này là nó là một giải pháp duy nhất để chỉnh sửa, xem xét, bảo vệ, so sánh và chuyển đổi các tệp PDF và quét. Nó tăng năng suất bằng cách số hóa và truy cập thông tin. Với phần mềm này, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và nhận xét các tệp PDF. Bạn cũng có thể so sánh văn bản từ các phiên bản khác nhau của tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nó có thể tự động hóa các chuyển đổi và theo cách này cho phép bạn xử lý quá nhiều tài liệu. Nó có một công cụ Thư mục nóng cho phép bạn lên lịch xử lý tự động các tài liệu của mình. Tất cả trong tất cả các phần mềm này là thực sự cần thiết cho các chuyên gia vì các tính năng công ty của nó. Tính năng ABBYY FineReader 15 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Một phần mềm OCR và PDF tất cả trong một tuyệt vời có thể dễ dàng tăng năng suất kinh doanh của bạn. Cung cấp một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để truy cập và sửa đổi thông tin bị khóa trong tài liệu và tệp PDF trên giấy. Một giải pháp duy nhất để chỉnh sửa, xem xét, bảo vệ, so sánh và chuyển đổi các tệp PDF và quét. Tăng năng suất bằng cách số hóa và truy cập thông tin. Có thể dễ dàng chỉnh sửa và nhận xét các tệp PDF. Cũng có thể so sánh văn bản từ các phiên bản khác nhau của tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Có thể tự động hóa các chuyển đổi và theo cách này, nó cho phép bạn xử lý quá nhiều tài liệu. Có một công cụ Thư mục nóng cho phép bạn lên lịch xử lý tự động các tài liệu của mình. Cấu hình ABBYY FineReader 15 Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10 Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM. Dung lượng đĩa cứng: Cần 700 MB dung lượng trống. Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Pentium 1 GHz trở lên. Download ABBYY FineReader 15 Full Cr4ck ABBYY FineReader 15.0.114.4683 FshareUptoBoxUploadRAR Tổng Hợp PDF Fshare Nitro Pro 13 Bluebeam Revu eXtreme 2019 PDF Anti-Copy Pro Hướng dẫn cài đặt ABBYY FineReader 15 Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Với bản rút gọn thì bạn có thể chạy luôn Còn bản cài đặt thì phải giải nén với winrar Chạy file Setup để cài đặt phần mềm Nhớ bỏ tích dấu ở bước cuối cái này là quảng cáo Chuyển đổi ngôn ngữ ở góc trên bên trái Xem video test Windows 10 – 64bit /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #ABBYY #FineReader #Scan #chữ #từ #ảnh #sang #Word #dễ #dàng

Xem thêm:   Free Idm Crack 6 - Download Free Idm Full Version 6

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button