Phần Mềm

Download Altium CircuitStudio – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Bạn đang xem: Download Altium CircuitStudio – Hướng dẫn cài đặt chi tiết tại hkmobile.vn/


Altium CircuitStudio

Altium CircuitStudio là một Công cụ Thiết kế PCB ấn tượng có thể được sử dụng để thiết kế các bố cục bảng tiên tiến với định tuyến tương tác. Với ứng dụng này, bạn có thể cộng tác với nhóm thiết kế cơ khí của mình với tính năng chỉnh sửa PCB 3D gốc cũng như hỗ trợ STEP MCAD.

Với Altium CircuitStudio, bạn có thể nhanh chóng biến ý tưởng thành hiện thực với công nghệ vẽ phân cấp và công nghệ bố trí PCB theo hướng ràng buộc. Nó có giao diện trực quan và dễ sử dụng và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh. Bạn có thể tận dụng toàn bộ lịch sử thiết kế với khả năng tương thích của EAGLE và Altium Designer.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các phần của thiết kế của mình, có quyền truy cập không giới hạn vào hơn 350.000 thành phần trong Thư viện nội dung CircuitStudio. Các phần tùy chỉnh có thể được tạo ngay lập tức với các thông số được bao gồm cũng như các bảng dữ liệu từ Thư viện Nội dung CircuitStudio.

Ưu điểm của phần mềm này dựa trên các công cụ ghi sơ đồ đơn giản và quản lý dự án là một công cụ thiết kế bảng mạch mạnh mẽ hỗ trợ chỉnh sửa 3D các mạch này. Các công cụ thiết yếu có trong công cụ này cho phép bạn bố trí và các bảng tài liệu và cung cấp thông tin sản xuất của chúng, giúp biến ý tưởng của bạn thành hiện thực trên màn hình máy tính.

Tính năng Altium CircuitStudio


 • Công cụ thiết kế PCB ấn tượng được sử dụng để thiết kế bố cục bảng tiên tiến với định tuyến tương tác.
 • Có thể cộng tác với nhóm thiết kế cơ khí của bạn với hỗ trợ Native 3D PCB editng và STEO MCAD.
 • Smart Schematic Capture & PCB Layout: Lập tức thiết kế các thiết kế bảng tiên tiến với định tuyến tương tác và công nghệ Situs ™ AutoRouting thông minh.
 • Cộng tác ECAD-MCAD trực quan: Cộng tác dễ dàng với nhóm thiết kế cơ khí của bạn với tính năng chỉnh sửa Native 3D ™ PCB và hỗ trợ STEP MCAD.
 • Tích hợp Analog & Digital Simulation: Mô phỏng chính xác và gửi các thiết bị điện tử tiên tiến với mô phỏng tương tự & kỹ thuật số XSPICE được tích hợp sẵn.
 • Ý tưởng có thể nhanh chóng trở thành hiện thực với công nghệ vẽ biểu đồ phân cấp và công nghệ bố trí PCB theo hướng ràng buộc.
 • Có giao diện trực quan và dễ sử dụng và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh.
 • Bạn có thể dễ dàng tìm thấy một phần của thiết kế ở nơi có quyền truy cập không giới hạn vào hơn 350.000 thành phần.

AutoCAD điện-2

Altium CircuitStudio Cấu hình

 • Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu RAM 1 GB
 • Dung lượng ổ cứng: Cần 2 GB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.

Tải xuống Altium CircuitStudio Full Cr4ck

Altium CircuitStudio 1.1.0 xây dựng 44421

FshareUptoBox

 • PolyWorks Metrology Suite 2022
 • Multisim
 • COMSOL Multiphysics

Hướng dẫn cài đặt Altium CircuitStudio

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Sao chép tệp Cr4ck vào đường dẫn C: Program Files (x86) Altium CS
 • XongThông tin thêm về: Download Altium CircuitStudio – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Download Altium CircuitStudio – Hướng dẫn cài đặt chi tiếtAltium CircuitStudio

Altium CircuitStudio là một Công cụ Thiết kế PCB ấn tượng có thể được sử dụng để thiết kế các bố cục bảng tiên tiến với định tuyến tương tác. Với ứng dụng này, bạn có thể cộng tác với nhóm thiết kế cơ khí của mình với tính năng chỉnh sửa PCB 3D gốc cũng như hỗ trợ STEP MCAD.

Với Altium CircuitStudio, bạn có thể nhanh chóng biến ý tưởng thành hiện thực với công nghệ vẽ phân cấp và công nghệ bố trí PCB theo hướng ràng buộc. Nó có giao diện trực quan và dễ sử dụng và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh. Bạn có thể tận dụng toàn bộ lịch sử thiết kế với khả năng tương thích của EAGLE và Altium Designer.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các phần của thiết kế của mình, có quyền truy cập không giới hạn vào hơn 350.000 thành phần trong Thư viện nội dung CircuitStudio. Các phần tùy chỉnh có thể được tạo ngay lập tức với các thông số được bao gồm cũng như các bảng dữ liệu từ Thư viện Nội dung CircuitStudio.

Ưu điểm của phần mềm này dựa trên các công cụ ghi sơ đồ đơn giản và quản lý dự án là một công cụ thiết kế bảng mạch mạnh mẽ hỗ trợ chỉnh sửa 3D các mạch này. Các công cụ thiết yếu có trong công cụ này cho phép bạn bố trí và các bảng tài liệu và cung cấp thông tin sản xuất của chúng, giúp biến ý tưởng của bạn thành hiện thực trên màn hình máy tính.

Tính năng Altium CircuitStudio


 • Công cụ thiết kế PCB ấn tượng được sử dụng để thiết kế bố cục bảng tiên tiến với định tuyến tương tác.
 • Có thể cộng tác với nhóm thiết kế cơ khí của bạn với hỗ trợ Native 3D PCB editng và STEO MCAD.
 • Smart Schematic Capture & PCB Layout: Lập tức thiết kế các thiết kế bảng tiên tiến với định tuyến tương tác và công nghệ Situs ™ AutoRouting thông minh.
 • Cộng tác ECAD-MCAD trực quan: Cộng tác dễ dàng với nhóm thiết kế cơ khí của bạn với tính năng chỉnh sửa Native 3D ™ PCB và hỗ trợ STEP MCAD.
 • Tích hợp Analog & Digital Simulation: Mô phỏng chính xác và gửi các thiết bị điện tử tiên tiến với mô phỏng tương tự & kỹ thuật số XSPICE được tích hợp sẵn.
 • Ý tưởng có thể nhanh chóng trở thành hiện thực với công nghệ vẽ biểu đồ phân cấp và công nghệ bố trí PCB theo hướng ràng buộc.
 • Có giao diện trực quan và dễ sử dụng và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh.
 • Bạn có thể dễ dàng tìm thấy một phần của thiết kế ở nơi có quyền truy cập không giới hạn vào hơn 350.000 thành phần.

AutoCAD điện-2

Altium CircuitStudio Cấu hình

 • Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu RAM 1 GB
 • Dung lượng ổ cứng: Cần 2 GB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.

Tải xuống Altium CircuitStudio Full Cr4ck

Altium CircuitStudio 1.1.0 xây dựng 44421

FshareUptoBox

 • PolyWorks Metrology Suite 2022
 • Multisim
 • COMSOL Multiphysics

Hướng dẫn cài đặt Altium CircuitStudio

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Sao chép tệp Cr4ck vào đường dẫn C: Program Files (x86) Altium CS
 • Xong#Download #Altium #CircuitStudio #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

[rule_3_plain]

#Download #Altium #CircuitStudio #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Altium CircuitStudioTính năng Altium CircuitStudioCấu hình Altium CircuitStudioDownload Altium CircuitStudio Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt Altium CircuitStudio Altium CircuitStudio Altium CircuitStudio là một Công cụ thiết kế PCB ấn tượng có thể được sử dụng để thiết kế các bố cục bảng tiên tiến với định tuyến tương tác. Với ứng dụng này, bạn có thể cộng tác với nhóm thiết kế cơ khí của mình với tính năng chỉnh sửa Native 3D PCB cũng như hỗ trợ STEP MCAD. Với Altium CircuitStudio bạn có thể nhanh chóng biến các ý tưởng thành hiện thực với công nghệ thu thập sơ đồ phân cấp và công nghệ bố trí PCB theo hướng ràng buộc. Nó có giao diện trực quan và dễ sử dụng và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh. Bạn có thể tận dụng toàn bộ lịch sử thiết kế với khả năng tương thích của EAGLE và Altium Designer. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các phần trong thiết kế của mình, có quyền truy cập không giới hạn vào hơn 350.000 thành phần trong Thư viện nội dung CircuitStudio. Các phần tùy chỉnh có thể được tạo ngay lập tức với các tham số được bao gồm cũng như bảng dữ liệu từ Thư viện nội dung CircuitStudio. Ưu điểm của phần mềm này dựa trên các công cụ quản lý dự án và ghi sơ đồ đơn giản là một công cụ thiết kế bảng mạch mạnh mẽ hỗ trợ chỉnh sửa 3D cho các mạch này. Các công cụ thiết yếu có trong công cụ này cho phép bạn bố trí và ghi lại các bảng và cung cấp thông tin sản xuất của chúng, giúp biến ý tưởng của bạn thành hiện thực trên màn hình máy tính. Tính năng Altium CircuitStudio (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Công cụ thiết kế PCB ấn tượng được sử dụng để thiết kế bố cục bảng tiên tiến với định tuyến tương tác. Có thể cộng tác với nhóm thiết kế cơ khí của bạn với hỗ trợ Native 3D PCB editng và STEO MCAD. Chụp sơ đồ thông minh & Bố cục PCB: Thiết kế ngay lập tức các thiết kế ván nâng cao với định tuyến tương tác và công nghệ Tự động định tuyến Situs ™ thông minh. Cộng tác ECAD-MCAD trực quan: Cộng tác dễ dàng với nhóm thiết kế cơ khí của bạn với tính năng chỉnh sửa Native 3D ™ PCB và hỗ trợ STEP MCAD. Tích hợp Analog & Digital Simulation: Mô phỏng chính xác và gửi các thiết bị điện tử tiên tiến với mô phỏng kỹ thuật số & analog XSPICE được tích hợp. Có thể nhanh chóng biến các ý tưởng thành hiện thực với công nghệ thu thập sơ đồ phân cấp và công nghệ bố trí PCB theo hướng ràng buộc. Có giao diện trực quan và dễ sử dụng và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh. Có thể dễ dàng tìm thấy một phần của thiết kế, nơi có quyền truy cập không giới hạn vào hơn 350.000 thành phần. Cấu hình Altium CircuitStudio Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10 Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu RAM 1 GB Dung lượng đĩa cứng: Cần 2 GB dung lượng trống. Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên. Download Altium CircuitStudio Full Cr4ck Altium CircuitStudio 1.1.0 build 44421 FshareUptoBox PolyWorks Metrology Suite 2022 Multisim COMSOL Multiphysics Hướng dẫn cài đặt Altium CircuitStudio Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Copy Cr4ck file đến đường dẫn C:Program Files (x86)AltiumCS Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #Altium #CircuitStudio #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #Altium #CircuitStudio #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #Altium #CircuitStudio #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_3_plain] #Download #Altium #CircuitStudio #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Altium CircuitStudioTính năng Altium CircuitStudioCấu hình Altium CircuitStudioDownload Altium CircuitStudio Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt Altium CircuitStudio Altium CircuitStudio Altium CircuitStudio là một Công cụ thiết kế PCB ấn tượng có thể được sử dụng để thiết kế các bố cục bảng tiên tiến với định tuyến tương tác. Với ứng dụng này, bạn có thể cộng tác với nhóm thiết kế cơ khí của mình với tính năng chỉnh sửa Native 3D PCB cũng như hỗ trợ STEP MCAD. Với Altium CircuitStudio bạn có thể nhanh chóng biến các ý tưởng thành hiện thực với công nghệ thu thập sơ đồ phân cấp và công nghệ bố trí PCB theo hướng ràng buộc. Nó có giao diện trực quan và dễ sử dụng và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh. Bạn có thể tận dụng toàn bộ lịch sử thiết kế với khả năng tương thích của EAGLE và Altium Designer. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các phần trong thiết kế của mình, có quyền truy cập không giới hạn vào hơn 350.000 thành phần trong Thư viện nội dung CircuitStudio. Các phần tùy chỉnh có thể được tạo ngay lập tức với các tham số được bao gồm cũng như bảng dữ liệu từ Thư viện nội dung CircuitStudio. Ưu điểm của phần mềm này dựa trên các công cụ quản lý dự án và ghi sơ đồ đơn giản là một công cụ thiết kế bảng mạch mạnh mẽ hỗ trợ chỉnh sửa 3D cho các mạch này. Các công cụ thiết yếu có trong công cụ này cho phép bạn bố trí và ghi lại các bảng và cung cấp thông tin sản xuất của chúng, giúp biến ý tưởng của bạn thành hiện thực trên màn hình máy tính. Tính năng Altium CircuitStudio (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Công cụ thiết kế PCB ấn tượng được sử dụng để thiết kế bố cục bảng tiên tiến với định tuyến tương tác. Có thể cộng tác với nhóm thiết kế cơ khí của bạn với hỗ trợ Native 3D PCB editng và STEO MCAD. Chụp sơ đồ thông minh & Bố cục PCB: Thiết kế ngay lập tức các thiết kế ván nâng cao với định tuyến tương tác và công nghệ Tự động định tuyến Situs ™ thông minh. Cộng tác ECAD-MCAD trực quan: Cộng tác dễ dàng với nhóm thiết kế cơ khí của bạn với tính năng chỉnh sửa Native 3D ™ PCB và hỗ trợ STEP MCAD. Tích hợp Analog & Digital Simulation: Mô phỏng chính xác và gửi các thiết bị điện tử tiên tiến với mô phỏng kỹ thuật số & analog XSPICE được tích hợp. Có thể nhanh chóng biến các ý tưởng thành hiện thực với công nghệ thu thập sơ đồ phân cấp và công nghệ bố trí PCB theo hướng ràng buộc. Có giao diện trực quan và dễ sử dụng và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh. Có thể dễ dàng tìm thấy một phần của thiết kế, nơi có quyền truy cập không giới hạn vào hơn 350.000 thành phần. Cấu hình Altium CircuitStudio Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10 Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu RAM 1 GB Dung lượng đĩa cứng: Cần 2 GB dung lượng trống. Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên. Download Altium CircuitStudio Full Cr4ck Altium CircuitStudio 1.1.0 build 44421 FshareUptoBox PolyWorks Metrology Suite 2022 Multisim COMSOL Multiphysics Hướng dẫn cài đặt Altium CircuitStudio Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Copy Cr4ck file đến đường dẫn C:Program Files (x86)AltiumCS Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #Altium #CircuitStudio #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

Xem thêm:   Đề Xuất 12/2021 # Giá Vàng 18K Ngày Hôm Nay Tai Binh Duong Mới Nhất # Top Like

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button