Phần Mềm

Download Chaos Corona for 3ds Max – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Bạn đang xem: Download Chaos Corona for 3ds Max – Hướng dẫn cài đặt chi tiết tại hkmobile.vn/


Chaos Corona cho 3ds Max

Chaos Corona cho 3ds Max là một công cụ kết xuất ấn tượng mang lại chất lượng cao và đổ bóng dựa trên vật lý trong kết xuất sản xuất. Tất cả các tính năng của nó được tích hợp chặt chẽ vào Autodesk 3ds Max. Đây là một trong những công cụ kết xuất dễ học nhất và hầu hết người dùng Corona mới sử dụng nó sẽ học nó trong một ngày.

Corona là một plugin mạnh mẽ cho Cinema 4D và 3Ds Max, cung cấp sức mạnh hiển thị tối đa cho người dùng để làm việc với các loại đồ họa khác nhau và cung cấp các tính năng làm mờ dựa trên GPU. Nó cung cấp các tính năng theo dõi thực tế với các điều chỉnh tương tác và một bộ công cụ đáng tin cậy để xử lý đồ họa. Plugin cung cấp khả năng bật và tắt nguồn sáng cũng như cung cấp các tính năng lấy mẫu hình ảnh thích ứng. Bản phát hành mới nhất đi kèm với nhiều cải tiến và sửa lỗi giúp cải thiện hiệu suất và cung cấp quy trình làm việc mượt mà hơn.

Tính năng Chaos Corona cho 3ds Max


 • Một công cụ kết xuất ấn tượng mang lại chất lượng cao và đổ bóng dựa trên vật lý trong kết xuất sản xuất.
 • Một trong những công cụ kết xuất dễ học nhất và hầu hết người dùng Corona mới sử dụng nó sẽ học nó trong một ngày.
 • Mang lại kết quả có thể dự đoán được, đáng tin cậy và hợp lý về mặt vật lý mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
 • Một trình kết xuất tốt và có thể sử dụng được cần cung cấp kết quả cuối cùng nhanh nhất có thể và phản ứng nhanh với hành động của người dùng.
 • Giới thiệu các chỉnh sửa quy trình làm việc khác nhau sẽ giúp cuộc sống của bạn như một nghệ sĩ kỹ thuật số dễ dàng hơn.

Định cấu hình Chaos Corona cho 3ds Max

 • Định cấu hình theo phần mềm 3DS Max đã cài đặt
 • Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM.
 • Dung lượng ổ cứng: Yêu cầu 1 GB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.

Tải xuống Chaos Corona cho 3ds Max Full Cr4ck

Chaos Corona 8 (hotfix 1) cho 3ds Max 2014-2023

FshareUptoBoxUploadRAR

Thư viện vật liệu Corona Renderer 8

FshareUploadRAR

 • Chaos Phoenix cho 3ds Max
 • FumeFX cho 3Ds Max
 • Vray Next cho 3Ds Max

Hướng dẫn cài đặt Chaos Corona cho 3ds Max

 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Sao chép LegionLib_Release.dll
  • Đi tới thư mục gốc 3dsMax, đường dẫn "C: Program Files Autodesk 3ds Max 20XX"
  • Hoặc đi đến thư mục gốc Corona Render đường dẫn “C: Program Files Corona Standalone"
  • Hoặc Liên kết chỉnh sửa ảnh của Corona "C: Program Files Corona Image Editor"
 • Sao chép ScatterCore.ForScatter_Release.dll đến con đường C: Program Files Chaos Group Scatter 3ds Max 20XX
 • Lặp lại các bước này cho mọi người dùng cần CoronaThông tin thêm về: Download Chaos Corona for 3ds Max – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Download Chaos Corona for 3ds Max – Hướng dẫn cài đặt chi tiếtChaos Corona cho 3ds Max

Chaos Corona cho 3ds Max là một công cụ kết xuất ấn tượng mang lại chất lượng cao và đổ bóng dựa trên vật lý trong kết xuất sản xuất. Tất cả các tính năng của nó được tích hợp chặt chẽ vào Autodesk 3ds Max. Đây là một trong những công cụ kết xuất dễ học nhất và hầu hết người dùng Corona mới sử dụng nó sẽ học nó trong một ngày.

Corona là một plugin mạnh mẽ cho Cinema 4D và 3Ds Max, cung cấp sức mạnh hiển thị tối đa cho người dùng để làm việc với các loại đồ họa khác nhau và cung cấp các tính năng làm mờ dựa trên GPU. Nó cung cấp các tính năng theo dõi thực tế với các điều chỉnh tương tác và một bộ công cụ đáng tin cậy để xử lý đồ họa. Plugin cung cấp khả năng bật và tắt nguồn sáng cũng như cung cấp các tính năng lấy mẫu hình ảnh thích ứng. Bản phát hành mới nhất đi kèm với nhiều cải tiến và sửa lỗi giúp cải thiện hiệu suất và cung cấp quy trình làm việc mượt mà hơn.

Tính năng Chaos Corona cho 3ds Max


 • Một công cụ kết xuất ấn tượng mang lại chất lượng cao và đổ bóng dựa trên vật lý trong kết xuất sản xuất.
 • Một trong những công cụ kết xuất dễ học nhất và hầu hết người dùng Corona mới sử dụng nó sẽ học nó trong một ngày.
 • Mang lại kết quả có thể dự đoán được, đáng tin cậy và hợp lý về mặt vật lý mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
 • Một trình kết xuất tốt và có thể sử dụng được cần cung cấp kết quả cuối cùng nhanh nhất có thể và phản ứng nhanh với hành động của người dùng.
 • Giới thiệu các chỉnh sửa quy trình làm việc khác nhau sẽ giúp cuộc sống của bạn như một nghệ sĩ kỹ thuật số dễ dàng hơn.

Định cấu hình Chaos Corona cho 3ds Max

 • Định cấu hình theo phần mềm 3DS Max đã cài đặt
 • Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM.
 • Dung lượng ổ cứng: Yêu cầu 1 GB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.

Tải xuống Chaos Corona cho 3ds Max Full Cr4ck

Chaos Corona 8 (hotfix 1) cho 3ds Max 2014-2023

FshareUptoBoxUploadRAR

Thư viện vật liệu Corona Renderer 8

FshareUploadRAR

 • Chaos Phoenix cho 3ds Max
 • FumeFX cho 3Ds Max
 • Vray Next cho 3Ds Max

Hướng dẫn cài đặt Chaos Corona cho 3ds Max

 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Sao chép LegionLib_Release.dll
  • Đi tới thư mục gốc 3dsMax, đường dẫn "C: Program Files Autodesk 3ds Max 20XX"
  • Hoặc đi đến thư mục gốc Corona Render đường dẫn “C: Program Files Corona Standalone"
  • Hoặc Liên kết chỉnh sửa ảnh của Corona "C: Program Files Corona Image Editor"
 • Sao chép ScatterCore.ForScatter_Release.dll đến con đường C: Program Files Chaos Group Scatter 3ds Max 20XX
 • Lặp lại các bước này cho mọi người dùng cần Corona#Download #Chaos #Corona #3ds #Max #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

[rule_3_plain]

#Download #Chaos #Corona #3ds #Max #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Chaos Corona for 3ds MaxTính năng Chaos Corona for 3ds MaxCấu hình Chaos Corona for 3ds MaxDownload Chaos Corona for 3ds Max Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt Chaos Corona for 3ds Max Chaos Corona for 3ds Max Chaos Corona for 3ds Max là một công cụ kết xuất ấn tượng mang lại chất lượng cao và đổ bóng dựa trên vật lý trong kết xuất sản xuất. Tất cả các tính năng của nó đều được tích hợp chặt chẽ vào Autodesk 3ds Max. Nó là một trong những công cụ kết xuất dễ học nhất và hầu hết những người dùng Corona mới làm quen với nó sẽ học nó trong một ngày. Corona là một plugin mạnh mẽ dành cho Cinema 4D và 3Ds Max, mang lại sức mạnh kết xuất tối đa cho người dùng để làm việc với các loại đồ họa khác nhau và cung cấp các tính năng làm giảm độ sáng dựa trên GPU. Nó cung cấp các tính năng theo dõi đường đi thực tế với các điều chỉnh tương tác và một bộ công cụ đáng tin cậy để xử lý đồ họa. Plugin cung cấp khả năng bật và tắt nguồn sáng cũng như cung cấp các tính năng lấy mẫu hình ảnh thích ứng. Bản phát hành mới nhất đi kèm với nhiều cải tiến và sửa lỗi giúp cải thiện hiệu suất và mang lại quy trình làm việc mượt mà hơn. Tính năng Chaos Corona for 3ds Max (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Một công cụ kết xuất ấn tượng mang lại chất lượng cao và đổ bóng dựa trên vật lý trong kết xuất sản xuất. Một trong những công cụ kết xuất dễ học nhất và hầu hết người dùng Corona mới sử dụng nó sẽ học nó trong một ngày. Mang lại kết quả có thể dự đoán được, đáng tin cậy cũng như hợp lý về mặt vật lý mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Một trình kết xuất tốt và có thể sử dụng được cần cung cấp kết quả cuối cùng nhanh nhất có thể và phản ứng với hành động của người dùng trong nháy mắt. Giới thiệu nhiều điều chỉnh quy trình làm việc khác nhau sẽ giúp cuộc sống của bạn như một nghệ sĩ kỹ thuật số dễ dàng hơn. Cấu hình Chaos Corona for 3ds Max Cấu hình theo các phần mềm 3DS Max được cài đặt Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10 Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM. Dung lượng đĩa cứng: Cần 1 GB dung lượng trống. Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên. Download Chaos Corona for 3ds Max Full Cr4ck Chaos Corona 8 (hotfix 1) for 3ds Max 2014 – 2023 FshareUptoBoxUploadRAR Corona Renderer 8 Material Library FshareUploadRAR Chaos Phoenix for 3ds Max FumeFX for 3Ds Max Vray Next for 3Ds Max Hướng dẫn cài đặt Chaos Corona for 3ds Max Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Copy LegionLib_Release.dll Vào thư mục gốc 3dsMax đường dẫn “C:Program FilesAutodesk3ds Max 20XX“ Hoặc vào thư mục gốc Corona Render đường dẫn “C:Program FilesCoronaStandalone“ Hoặc đường dẫn chỉnh sửa ảnh của Corona đường dẫn “C:Program FilesCoronaImage Editor“ Copy ScatterCore.ForScatter_Release.dll đến đường dẫn C:Program FilesChaos GroupScatter3ds Max 20XX Lặp lại các bước này cho mọi User cần Corona /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #Chaos #Corona #3ds #Max #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #Chaos #Corona #3ds #Max #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #Chaos #Corona #3ds #Max #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_3_plain] #Download #Chaos #Corona #3ds #Max #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Chaos Corona for 3ds MaxTính năng Chaos Corona for 3ds MaxCấu hình Chaos Corona for 3ds MaxDownload Chaos Corona for 3ds Max Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt Chaos Corona for 3ds Max Chaos Corona for 3ds Max Chaos Corona for 3ds Max là một công cụ kết xuất ấn tượng mang lại chất lượng cao và đổ bóng dựa trên vật lý trong kết xuất sản xuất. Tất cả các tính năng của nó đều được tích hợp chặt chẽ vào Autodesk 3ds Max. Nó là một trong những công cụ kết xuất dễ học nhất và hầu hết những người dùng Corona mới làm quen với nó sẽ học nó trong một ngày. Corona là một plugin mạnh mẽ dành cho Cinema 4D và 3Ds Max, mang lại sức mạnh kết xuất tối đa cho người dùng để làm việc với các loại đồ họa khác nhau và cung cấp các tính năng làm giảm độ sáng dựa trên GPU. Nó cung cấp các tính năng theo dõi đường đi thực tế với các điều chỉnh tương tác và một bộ công cụ đáng tin cậy để xử lý đồ họa. Plugin cung cấp khả năng bật và tắt nguồn sáng cũng như cung cấp các tính năng lấy mẫu hình ảnh thích ứng. Bản phát hành mới nhất đi kèm với nhiều cải tiến và sửa lỗi giúp cải thiện hiệu suất và mang lại quy trình làm việc mượt mà hơn. Tính năng Chaos Corona for 3ds Max (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Một công cụ kết xuất ấn tượng mang lại chất lượng cao và đổ bóng dựa trên vật lý trong kết xuất sản xuất. Một trong những công cụ kết xuất dễ học nhất và hầu hết người dùng Corona mới sử dụng nó sẽ học nó trong một ngày. Mang lại kết quả có thể dự đoán được, đáng tin cậy cũng như hợp lý về mặt vật lý mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Một trình kết xuất tốt và có thể sử dụng được cần cung cấp kết quả cuối cùng nhanh nhất có thể và phản ứng với hành động của người dùng trong nháy mắt. Giới thiệu nhiều điều chỉnh quy trình làm việc khác nhau sẽ giúp cuộc sống của bạn như một nghệ sĩ kỹ thuật số dễ dàng hơn. Cấu hình Chaos Corona for 3ds Max Cấu hình theo các phần mềm 3DS Max được cài đặt Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10 Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM. Dung lượng đĩa cứng: Cần 1 GB dung lượng trống. Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên. Download Chaos Corona for 3ds Max Full Cr4ck Chaos Corona 8 (hotfix 1) for 3ds Max 2014 – 2023 FshareUptoBoxUploadRAR Corona Renderer 8 Material Library FshareUploadRAR Chaos Phoenix for 3ds Max FumeFX for 3Ds Max Vray Next for 3Ds Max Hướng dẫn cài đặt Chaos Corona for 3ds Max Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Copy LegionLib_Release.dll Vào thư mục gốc 3dsMax đường dẫn “C:Program FilesAutodesk3ds Max 20XX“ Hoặc vào thư mục gốc Corona Render đường dẫn “C:Program FilesCoronaStandalone“ Hoặc đường dẫn chỉnh sửa ảnh của Corona đường dẫn “C:Program FilesCoronaImage Editor“ Copy ScatterCore.ForScatter_Release.dll đến đường dẫn C:Program FilesChaos GroupScatter3ds Max 20XX Lặp lại các bước này cho mọi User cần Corona /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #Chaos #Corona #3ds #Max #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

Xem thêm:   Hướng Dẫn Download Windows 10 Disc Image (Iso File), Tải Windows 10 2004 05/2020 Chính Chủ Microsoft

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button