Phần Mềm

Download ConceptDraw OFFICE 7 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Bạn đang xem: Download ConceptDraw OFFICE 7 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết tại hkmobile.vn/


ConceptDraw OFFICE

ConceptDraw OFFICE là một bộ phần mềm mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt cho các nhà quản lý doanh nghiệp thuộc mọi loại, nhưng cũng được thiết kế để toàn diện cho bất kỳ nhiệm vụ kinh doanh nào bạn đang thực hiện. Nó bao gồm ba sản phẩm phần mềm được tích hợp bởi công nghệ trao đổi dữ liệu độc đáo. Bộ phần mềm kết hợp lập bản đồ kinh doanh, lập bản đồ tư duy và phần mềm quản lý dự án. ConceptDraw OFFICE cần thiết để cung cấp các phiên động não, tạo sơ đồ, sơ đồ, bản đồ tư duy, kế hoạch dự án, bảng điều khiển, bản trình bày và nhiều hình ảnh kinh doanh khác.

Dễ dàng đọc suy nghĩ bằng cách vẽ các sơ đồ khác nhau, ConceptDraw Office cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ giúp người dùng khắc họa tâm lý. Nó cung cấp một môi trường dễ sử dụng cho phép người dùng làm việc mà không cần nỗ lực. Ứng dụng này giúp nắm bắt suy nghĩ và ý tưởng bằng nhiều công cụ lập bản đồ tư duy.

Hình dung trí tưởng tượng bằng cách sử dụng các sơ đồ và dự án khác nhau, đồng thời vẽ các hình dạng khác nhau và xây dựng một sơ đồ hoàn chỉnh. Nó có thể phục vụ cho các vấn đề cụ thể và cung cấp một môi trường giải quyết vấn đề thực tế.

Có các thành phần khác nhau của ứng dụng bao gồm MINDMAP để lập kế hoạch và động não, ConceptDraw Pro để tạo các sơ đồ khác nhau, Dự án ConceptDraw để thiết kế các dự án phức tạp. Sử dụng các đối tượng trực tiếp để có được đầu ra tương tác.

Tính năng ConceptDraw OFFICE


 • Ứng dụng mạnh mẽ để hình dung ý tưởng
 • Vẽ các sơ đồ khác nhau và sử dụng các hình dạng hình học
 • Dễ dàng nắm bắt suy nghĩ và ý tưởng
 • Tạo bản trình bày tương tác bằng cách sử dụng các đối tượng trực tiếp
 • Cung cấp sơ đồ của dự án
 • Làm việc với các hình dạng hình học khác nhau
 • Công nghệ Live Objects cung cấp một công cụ độc đáo để vẽ sơ đồ và bảng điều khiển tương tác trực tiếp.
 • DIAGRAM là giải pháp thay thế chuyên nghiệp duy nhất cho MS Visio trên Mac và PC đã thực sự là chuẩn mực cho đồ họa doanh nghiệp trong hai mươi năm qua.
 • Khả năng trình bày mạnh mẽ, tích hợp liền mạch với các ứng dụng MS Office và các ứng dụng lập bản đồ tư duy khác khiến MINDMAP trở thành một công cụ lập kế hoạch và phân tích tuyệt vời trong môi trường trực quan được chia sẻ.
 • PROJECT cung cấp khả năng lập kế hoạch lịch trình dự án, tính toán chi phí, theo dõi hiệu suất nhiệm vụ, quản lý phân bổ nguồn lực và thiết lập giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm thông qua danh sách việc cần làm. Việc cần làm, báo cáo toàn diện và khả năng tương thích với MS Project và MS Excel.
 • DIAGRAM giải pháp đồ họa chất lượng chuyên nghiệp thuộc mọi loại hình cho mọi doanh nghiệp
 • MINDMAP cần thiết cho việc lập kế hoạch chiến lược, kiến ​​thức và quản lý nhóm
 • DỰ ÁN cung cấp một cách tiếp cận chuyên nghiệp để quản lý danh mục đầu tư và dự án

iMindQ-2

Định cấu hình văn phòng ConceptDraw

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7 / Vista / XP
 • Dung lượng ổ cứng trống: Ổ cứng trống tối thiểu 1 GB
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB
 • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên

Tải xuống ConceptDraw OFFICE Full Cr4ck

ConceptDraw OFFICE 7.2.0.0 x64

FshareHộp thư đếnUserDrive

 • Office 2016 - 2021 Tất cả trong một
 • Office 2013 Tất cả trong một
 • Office 2010 Tất cả trong một

Hướng dẫn cài đặt ConceptDraw OFFICE

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Chạy tệp với Chạy như quản trị viên
 • Sử dụng Trình chặn ứng dụng tường lửa chặn phần mềm kết nối thông qua tường lửa để tránh quét khóa
 • XongThông tin thêm về: Download ConceptDraw OFFICE 7 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Download ConceptDraw OFFICE 7 – Hướng dẫn cài đặt chi tiếtConceptDraw OFFICE

ConceptDraw OFFICE là một bộ phần mềm mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt cho các nhà quản lý doanh nghiệp thuộc mọi loại, nhưng cũng được thiết kế để toàn diện cho bất kỳ nhiệm vụ kinh doanh nào bạn đang thực hiện. Nó bao gồm ba sản phẩm phần mềm được tích hợp bởi công nghệ trao đổi dữ liệu độc đáo. Bộ phần mềm kết hợp lập bản đồ kinh doanh, lập bản đồ tư duy và phần mềm quản lý dự án. ConceptDraw OFFICE cần thiết để cung cấp các phiên động não, tạo sơ đồ, sơ đồ, bản đồ tư duy, kế hoạch dự án, bảng điều khiển, bản trình bày và nhiều hình ảnh kinh doanh khác.

Dễ dàng đọc suy nghĩ bằng cách vẽ các sơ đồ khác nhau, ConceptDraw Office cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ giúp người dùng khắc họa tâm lý. Nó cung cấp một môi trường dễ sử dụng cho phép người dùng làm việc mà không cần nỗ lực. Ứng dụng này giúp nắm bắt suy nghĩ và ý tưởng bằng nhiều công cụ lập bản đồ tư duy.

Hình dung trí tưởng tượng bằng cách sử dụng các sơ đồ và dự án khác nhau, đồng thời vẽ các hình dạng khác nhau và xây dựng một sơ đồ hoàn chỉnh. Nó có thể phục vụ cho các vấn đề cụ thể và cung cấp một môi trường giải quyết vấn đề thực tế.

Có các thành phần khác nhau của ứng dụng bao gồm MINDMAP để lập kế hoạch và động não, ConceptDraw Pro để tạo các sơ đồ khác nhau, Dự án ConceptDraw để thiết kế các dự án phức tạp. Sử dụng các đối tượng trực tiếp để có được đầu ra tương tác.

Tính năng ConceptDraw OFFICE


 • Ứng dụng mạnh mẽ để hình dung ý tưởng
 • Vẽ các sơ đồ khác nhau và sử dụng các hình dạng hình học
 • Dễ dàng nắm bắt suy nghĩ và ý tưởng
 • Tạo bản trình bày tương tác bằng cách sử dụng các đối tượng trực tiếp
 • Cung cấp sơ đồ của dự án
 • Làm việc với các hình dạng hình học khác nhau
 • Công nghệ Live Objects cung cấp một công cụ độc đáo để vẽ sơ đồ và bảng điều khiển tương tác trực tiếp.
 • DIAGRAM là giải pháp thay thế chuyên nghiệp duy nhất cho MS Visio trên Mac và PC đã thực sự là chuẩn mực cho đồ họa doanh nghiệp trong hai mươi năm qua.
 • Khả năng trình bày mạnh mẽ, tích hợp liền mạch với các ứng dụng MS Office và các ứng dụng lập bản đồ tư duy khác khiến MINDMAP trở thành một công cụ lập kế hoạch và phân tích tuyệt vời trong môi trường trực quan được chia sẻ.
 • PROJECT cung cấp khả năng lập kế hoạch lịch trình dự án, tính toán chi phí, theo dõi hiệu suất nhiệm vụ, quản lý phân bổ nguồn lực và thiết lập giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm thông qua danh sách việc cần làm. Việc cần làm, báo cáo toàn diện và khả năng tương thích với MS Project và MS Excel.
 • DIAGRAM giải pháp đồ họa chất lượng chuyên nghiệp thuộc mọi loại hình cho mọi doanh nghiệp
 • MINDMAP cần thiết cho việc lập kế hoạch chiến lược, kiến ​​thức và quản lý nhóm
 • DỰ ÁN cung cấp một cách tiếp cận chuyên nghiệp để quản lý danh mục đầu tư và dự án

iMindQ-2

Định cấu hình văn phòng ConceptDraw

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7 / Vista / XP
 • Dung lượng ổ cứng trống: Ổ cứng trống tối thiểu 1 GB
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB
 • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên

Tải xuống ConceptDraw OFFICE Full Cr4ck

ConceptDraw OFFICE 7.2.0.0 x64

FshareHộp thư đếnUserDrive

 • Office 2016 - 2021 Tất cả trong một
 • Office 2013 Tất cả trong một
 • Office 2010 Tất cả trong một

Hướng dẫn cài đặt ConceptDraw OFFICE

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Chạy tệp với Chạy như quản trị viên
 • Sử dụng Trình chặn ứng dụng tường lửa chặn phần mềm kết nối thông qua tường lửa để tránh quét khóa
 • Xong#Download #ConceptDraw #OFFICE #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

[rule_3_plain]

#Download #ConceptDraw #OFFICE #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung ConceptDraw OFFICETính năng ConceptDraw OFFICECấu hình ConceptDraw OFFICEDownload ConceptDraw OFFICE Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt ConceptDraw OFFICE ConceptDraw OFFICE ConceptDraw OFFICE là một bộ phần mềm mạnh mẽ đặc biệt được thiết kế riêng cho các nhà quản lý doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, nhưng cũng được thiết kế để toàn diện cho bất kỳ nhiệm vụ kinh doanh nào bạn đang làm. Nó bao gồm ba sản phẩm phần mềm được tích hợp bởi công nghệ trao đổi dữ liệu độc đáo. Bộ phần mềm kết hợp phần mềm lập sơ đồ kinh doanh, lập bản đồ tư duy và quản lý dự án. ConceptDraw OFFICE rất cần thiết để cung cấp các phiên động não, tạo sơ đồ, sơ đồ, bản đồ tư duy, kế hoạch dự án, bảng điều khiển, bản trình bày và nhiều hình ảnh kinh doanh khác. Dễ dàng đọc suy nghĩ bằng cách vẽ các sơ đồ khác nhau, ConceptDraw Office cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ giúp người dùng khắc họa tâm lý. Nó cung cấp một môi trường dễ sử dụng cho phép người dùng làm việc mà không cần nỗ lực. Ứng dụng này giúp nắm bắt những suy nghĩ và ý tưởng bằng cách sử dụng nhiều công cụ lập bản đồ tư duy. Hình dung các trí tưởng tượng bằng cách sử dụng các sơ đồ và dự án khác nhau cũng như vẽ các hình dạng khác nhau và xây dựng một sơ đồ hoàn chỉnh. Nó có thể phục vụ cho các vấn đề cụ thể và cung cấp một môi trường giải quyết vấn đề thực tế. Có các thành phần khác nhau của ứng dụng bao gồm MINDMAP để lập kế hoạch và động não, ConceptDraw Pro để tạo các sơ đồ khác nhau, Dự án ConceptDraw để thiết kế các dự án phức tạp. Sử dụng các đối tượng trực tiếp để có được đầu ra tương tác. Tính năng ConceptDraw OFFICE (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ứng dụng mạnh mẽ để hình dung các ý tưởng Vẽ các sơ đồ khác nhau và sử dụng các hình dạng hình học Dễ dàng nắm bắt suy nghĩ và ý tưởng Tạo bản trình bày tương tác bằng cách sử dụng các đối tượng trực tiếp Cung cấp một sơ đồ của các dự án Làm việc với các hình dạng hình học khác nhau Công nghệ Live Objects cung cấp một công cụ độc đáo để vẽ sơ đồ và trang tổng quan tương tác trực tiếp. DIAGRAM là giải pháp thay thế chuyên nghiệp duy nhất cho MS Visio trên Mac và PC, thực sự là chuẩn mực cho đồ họa doanh nghiệp trong hai mươi năm qua. Khả năng thuyết trình mạnh mẽ, tích hợp liền mạch với các ứng dụng MS Office và các ứng dụng bản đồ tư duy khác biến MINDMAP thành một công cụ phân tích và lập kế hoạch tuyệt vời trong môi trường trực quan được chia sẻ. PROJECT cung cấp khả năng lập kế hoạch lịch trình dự án, tính toán chi phí, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ, quản lý phân bổ tài nguyên và thiết lập quy trình giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm thông qua danh sách việc cần làm, báo cáo toàn diện và khả năng tương thích với MS Project và MS Excel. DIAGRAM giải pháp đồ họa chất lượng chuyên nghiệp của tất cả các loại cho tất cả các doanh nghiệp MINDMAP cần thiết cho việc lập kế hoạch chiến lược, kiến ​​thức và quản lý nhóm DỰ ÁN cung cấp một cách tiếp cận chuyên nghiệp để quản lý danh mục đầu tư và dự án Cấu hình ConceptDraw OFFICE Hệ điều hành: Windows 10/8/7 / Vista / XP Dung lượng ổ cứng trống: 1 GB ổ cứng trống tối thiểu Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên Download ConceptDraw OFFICE Full Cr4ck ConceptDraw OFFICE 7.2.0.0 x64 FshareUptoboxUserDrive Office 2016 – 2021 All in One Office 2013 All in One Office 2010 All in One Hướng dẫn cài đặt ConceptDraw OFFICE Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Chạy file Patch với Run as Administrator Sử dụng Firewall App Blocker chặn phần mềm kết nối qua tường lửa để tránh bị quét key Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #ConceptDraw #OFFICE #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #ConceptDraw #OFFICE #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #ConceptDraw #OFFICE #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_3_plain] #Download #ConceptDraw #OFFICE #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung ConceptDraw OFFICETính năng ConceptDraw OFFICECấu hình ConceptDraw OFFICEDownload ConceptDraw OFFICE Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt ConceptDraw OFFICE ConceptDraw OFFICE ConceptDraw OFFICE là một bộ phần mềm mạnh mẽ đặc biệt được thiết kế riêng cho các nhà quản lý doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, nhưng cũng được thiết kế để toàn diện cho bất kỳ nhiệm vụ kinh doanh nào bạn đang làm. Nó bao gồm ba sản phẩm phần mềm được tích hợp bởi công nghệ trao đổi dữ liệu độc đáo. Bộ phần mềm kết hợp phần mềm lập sơ đồ kinh doanh, lập bản đồ tư duy và quản lý dự án. ConceptDraw OFFICE rất cần thiết để cung cấp các phiên động não, tạo sơ đồ, sơ đồ, bản đồ tư duy, kế hoạch dự án, bảng điều khiển, bản trình bày và nhiều hình ảnh kinh doanh khác. Dễ dàng đọc suy nghĩ bằng cách vẽ các sơ đồ khác nhau, ConceptDraw Office cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ giúp người dùng khắc họa tâm lý. Nó cung cấp một môi trường dễ sử dụng cho phép người dùng làm việc mà không cần nỗ lực. Ứng dụng này giúp nắm bắt những suy nghĩ và ý tưởng bằng cách sử dụng nhiều công cụ lập bản đồ tư duy. Hình dung các trí tưởng tượng bằng cách sử dụng các sơ đồ và dự án khác nhau cũng như vẽ các hình dạng khác nhau và xây dựng một sơ đồ hoàn chỉnh. Nó có thể phục vụ cho các vấn đề cụ thể và cung cấp một môi trường giải quyết vấn đề thực tế. Có các thành phần khác nhau của ứng dụng bao gồm MINDMAP để lập kế hoạch và động não, ConceptDraw Pro để tạo các sơ đồ khác nhau, Dự án ConceptDraw để thiết kế các dự án phức tạp. Sử dụng các đối tượng trực tiếp để có được đầu ra tương tác. Tính năng ConceptDraw OFFICE (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ứng dụng mạnh mẽ để hình dung các ý tưởng Vẽ các sơ đồ khác nhau và sử dụng các hình dạng hình học Dễ dàng nắm bắt suy nghĩ và ý tưởng Tạo bản trình bày tương tác bằng cách sử dụng các đối tượng trực tiếp Cung cấp một sơ đồ của các dự án Làm việc với các hình dạng hình học khác nhau Công nghệ Live Objects cung cấp một công cụ độc đáo để vẽ sơ đồ và trang tổng quan tương tác trực tiếp. DIAGRAM là giải pháp thay thế chuyên nghiệp duy nhất cho MS Visio trên Mac và PC, thực sự là chuẩn mực cho đồ họa doanh nghiệp trong hai mươi năm qua. Khả năng thuyết trình mạnh mẽ, tích hợp liền mạch với các ứng dụng MS Office và các ứng dụng bản đồ tư duy khác biến MINDMAP thành một công cụ phân tích và lập kế hoạch tuyệt vời trong môi trường trực quan được chia sẻ. PROJECT cung cấp khả năng lập kế hoạch lịch trình dự án, tính toán chi phí, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ, quản lý phân bổ tài nguyên và thiết lập quy trình giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm thông qua danh sách việc cần làm, báo cáo toàn diện và khả năng tương thích với MS Project và MS Excel. DIAGRAM giải pháp đồ họa chất lượng chuyên nghiệp của tất cả các loại cho tất cả các doanh nghiệp MINDMAP cần thiết cho việc lập kế hoạch chiến lược, kiến ​​thức và quản lý nhóm DỰ ÁN cung cấp một cách tiếp cận chuyên nghiệp để quản lý danh mục đầu tư và dự án Cấu hình ConceptDraw OFFICE Hệ điều hành: Windows 10/8/7 / Vista / XP Dung lượng ổ cứng trống: 1 GB ổ cứng trống tối thiểu Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên Download ConceptDraw OFFICE Full Cr4ck ConceptDraw OFFICE 7.2.0.0 x64 FshareUptoboxUserDrive Office 2016 – 2021 All in One Office 2013 All in One Office 2010 All in One Hướng dẫn cài đặt ConceptDraw OFFICE Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Chạy file Patch với Run as Administrator Sử dụng Firewall App Blocker chặn phần mềm kết nối qua tường lửa để tránh bị quét key Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #ConceptDraw #OFFICE #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

Xem thêm:   Download PVS Studio Full – Phát hiện các lỗi và điểm yếu bảo mật

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button