Phần Mềm

Download FluidRay 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Bạn đang xem: Download FluidRay 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết tại hkmobile.vn/


FluidRay

FluidRay là một ứng dụng rất mạnh mẽ để hiển thị nội dung 3D với nhiều tùy chỉnh và cài đặt khác nhau để tạo ra kết quả chất lượng cao khi làm việc cộng tác với SketchUp, Rhino, Wavefront và những người khác.

Là một ứng dụng kết xuất 3D mạnh mẽ, FluidRay 2.4 hỗ trợ kết xuất thời gian thực và cung cấp nội dung chất lượng cao với mức hiệu suất tối ưu. Đây là một môi trường ổn định có thể hoạt động với các ứng dụng khác nhau như Rhino, Sketchup, Wavefront và nhiều ứng dụng khác. Nhiều tùy chỉnh và cài đặt giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác khác nhau một cách hoàn hảo. Ứng dụng mạnh mẽ này cung cấp quy trình làm việc đơn giản giúp kết xuất dễ dàng và thực hiện mọi tác vụ với tốc độ tốt hơn.

Môi trường nhiều khung hình cho phép người dùng xử lý nhiều tác vụ cùng một lúc và cung cấp chế độ xem kết xuất trung tâm để xử lý và xem trước đồ họa. Ứng dụng mạnh mẽ này cung cấp đầu ra chất lượng cao với trí tuệ nhân tạo và các tính năng máy học. Người dùng cũng có thể hưởng lợi từ một thư viện vật liệu, đèn và mô hình phong phú. Người dùng có thể điều chỉnh bóng và ánh sáng cùng với nhiều chi tiết khác một cách dễ dàng. Kiểm soát màu sắc và thêm các hiệu ứng khác nhau và điều chỉnh hầu hết mọi khía cạnh của hình ảnh một cách dễ dàng. Tóm lại, đây là một giải pháp kết xuất thời gian thực nhanh và ổn định với nhiều thuật toán mạnh mẽ để cung cấp đầu ra chất lượng cao.

Các tính năng của FluidRay


 • Ứng dụng kết xuất mạnh mẽ
 • Ứng dụng đơn giản và dễ sử dụng
 • Mang lại mức hiệu suất cao nhất
 • Làm việc với mọi chi tiết đồ họa
 • Điều chỉnh màu sắc, ánh sáng và bóng tối
 • Hỗ trợ xử lý bất kỳ loại nội dung đồ họa nào
 • Quản lý nhiều tác vụ trong một trình xem kết xuất trung tâm
 • Bao gồm các vật liệu khác nhau để sử dụng trong các dự án
 • Hỗ trợ làm việc với sự phân tán và nhiễu xạ
 • Một giải pháp toàn diện cho hình ảnh thời gian thực chi tiết
 • Xem trước khung và đồ thị và cung cấp trình chỉnh sửa thuộc tính
 • Thêm kết cấu và hiệu ứng để nâng cao nội dung đồ họa
 • Xử lý các thay đổi trong thời gian thực và nhiều hơn thế nữa để khám phá

3DCoat 2

Định cấu hình FluidRay

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7
 • Dung lượng ổ cứng trống: Dung lượng ổ cứng trống tối thiểu 4 GB
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 2 GB
 • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên

Tải xuống FluidRay Full Cr4ck

FluidRay 3.0.3.1 x64

FshareUptoBoxUserDrive

 • SketchUp Pro mới nhất
 • VRay Next cho SketchUp Pro 2020
 • VRAY cho 3Ds Max 2021

Hướng dẫn cài đặt FluidRay

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Sao chép tệp [email protected] đến con đường "C: Program Files FluidInteractive FluidRay"
 • XongThông tin thêm về: Download FluidRay 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Download FluidRay 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiếtFluidRay

FluidRay là một ứng dụng rất mạnh mẽ để hiển thị nội dung 3D với nhiều tùy chỉnh và cài đặt khác nhau để tạo ra kết quả chất lượng cao khi làm việc cộng tác với SketchUp, Rhino, Wavefront và những người khác.

Là một ứng dụng kết xuất 3D mạnh mẽ, FluidRay 2.4 hỗ trợ kết xuất thời gian thực và cung cấp nội dung chất lượng cao với mức hiệu suất tối ưu. Đây là một môi trường ổn định có thể hoạt động với các ứng dụng khác nhau như Rhino, Sketchup, Wavefront và nhiều ứng dụng khác. Nhiều tùy chỉnh và cài đặt giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác khác nhau một cách hoàn hảo. Ứng dụng mạnh mẽ này cung cấp quy trình làm việc đơn giản giúp kết xuất dễ dàng và thực hiện mọi tác vụ với tốc độ tốt hơn.

Môi trường nhiều khung hình cho phép người dùng xử lý nhiều tác vụ cùng một lúc và cung cấp chế độ xem kết xuất trung tâm để xử lý và xem trước đồ họa. Ứng dụng mạnh mẽ này cung cấp đầu ra chất lượng cao với trí tuệ nhân tạo và các tính năng máy học. Người dùng cũng có thể hưởng lợi từ một thư viện vật liệu, đèn và mô hình phong phú. Người dùng có thể điều chỉnh bóng và ánh sáng cùng với nhiều chi tiết khác một cách dễ dàng. Kiểm soát màu sắc và thêm các hiệu ứng khác nhau và điều chỉnh hầu hết mọi khía cạnh của hình ảnh một cách dễ dàng. Tóm lại, đây là một giải pháp kết xuất thời gian thực nhanh và ổn định với nhiều thuật toán mạnh mẽ để cung cấp đầu ra chất lượng cao.

Các tính năng của FluidRay


 • Ứng dụng kết xuất mạnh mẽ
 • Ứng dụng đơn giản và dễ sử dụng
 • Mang lại mức hiệu suất cao nhất
 • Làm việc với mọi chi tiết đồ họa
 • Điều chỉnh màu sắc, ánh sáng và bóng tối
 • Hỗ trợ xử lý bất kỳ loại nội dung đồ họa nào
 • Quản lý nhiều tác vụ trong một trình xem kết xuất trung tâm
 • Bao gồm các vật liệu khác nhau để sử dụng trong các dự án
 • Hỗ trợ làm việc với sự phân tán và nhiễu xạ
 • Một giải pháp toàn diện cho hình ảnh thời gian thực chi tiết
 • Xem trước khung và đồ thị và cung cấp trình chỉnh sửa thuộc tính
 • Thêm kết cấu và hiệu ứng để nâng cao nội dung đồ họa
 • Xử lý các thay đổi trong thời gian thực và nhiều hơn thế nữa để khám phá

3DCoat 2

Định cấu hình FluidRay

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7
 • Dung lượng ổ cứng trống: Dung lượng ổ cứng trống tối thiểu 4 GB
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 2 GB
 • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên

Tải xuống FluidRay Full Cr4ck

FluidRay 3.0.3.1 x64

FshareUptoBoxUserDrive

 • SketchUp Pro mới nhất
 • VRay Next cho SketchUp Pro 2020
 • VRAY cho 3Ds Max 2021

Hướng dẫn cài đặt FluidRay

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Sao chép tệp [email protected] đến con đường "C: Program Files FluidInteractive FluidRay"
 • Xongđến con đường "C: Program Files FluidInteractive FluidRay"
 • Xong

 • #Download #FluidRay #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

  [rule_3_plain]

  #Download #FluidRay #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

  /* custom css */
  .tdi_2.td-a-rec{
  text-align: center;
  }.tdi_2 .td-element-style{
  z-index: -1;
  }.tdi_2.td-a-rec-img{
  text-align: left;
  }.tdi_2.td-a-rec-img img{
  margin: 0 auto 0 0;
  }@media (max-width: 767px) {
  .tdi_2.td-a-rec-img {
  text-align: center;
  }
  }

  var td_screen_width = window.innerWidth;
  window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

  /* large monitors */
  var adEl = document.createElement("ins");
  placeAdEl.replaceWith(adEl);
  adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
  adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
  adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
  adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  }
  });window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung FluidRayTính năng FluidRayCấu hình FluidRayDownload FluidRay Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt FluidRay FluidRay FluidRay là một ứng dụng rất mạnh mẽ để kết xuất nội dung 3D với nhiều tùy chỉnh và cài đặt khác nhau để tạo ra kết quả chất lượng cao khi làm việc với sự cộng tác của SketchUp, Rhino, Wavefront và các ứng dụng khác. Là một ứng dụng kết xuất 3D mạnh mẽ, FluidRay 2.4 hỗ trợ kết xuất đồ họa theo thời gian thực và cung cấp nội dung chất lượng cao với mức hiệu suất tối ưu. Đây là một môi trường ổn định có thể hoạt động với các ứng dụng khác nhau như Rhino, Sketchup, Wavefront và nhiều ứng dụng khác. Nhiều tùy chỉnh và cài đặt giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác khác nhau một cách hoàn hảo. Ứng dụng mạnh mẽ này cung cấp một quy trình làm việc đơn giản giúp kết xuất dễ dàng và thực hiện tất cả các tác vụ với tốc độ tốt hơn. Môi trường nhiều khung hình cho phép người dùng xử lý nhiều tác vụ cùng lúc và cung cấp chế độ xem kết xuất trung tâm để xử lý và xem trước đồ họa. Ứng dụng mạnh mẽ này cung cấp đầu ra chất lượng cao với trí tuệ nhân tạo và các tính năng máy học. Người dùng cũng có thể hưởng lợi từ thư viện vật liệu, đèn và mô hình phong phú. Người dùng có thể điều chỉnh bóng và ánh sáng cùng với nhiều chi tiết khác một cách dễ dàng. Kiểm soát màu sắc và thêm các hiệu ứng khác nhau cũng như điều chỉnh hầu hết các khía cạnh hình ảnh một cách dễ dàng. Về phần kết luận, đây là một giải pháp kết xuất thời gian thực nhanh và ổn định với nhiều thuật toán mạnh mẽ để cung cấp đầu ra chất lượng cao. Tính năng FluidRay (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ứng dụng kết xuất mạnh mẽ Ứng dụng đơn giản và dễ sử dụng Mang lại mức hiệu suất cao nhất Làm việc với từng chi tiết đồ họa Điều chỉnh màu sắc, ánh sáng và bóng đổ Hỗ trợ xử lý bất kỳ loại nội dung đồ họa nào Quản lý nhiều tác vụ trong trình xem kết xuất trung tâm Bao gồm các vật liệu khác nhau để sử dụng trong các dự án Hỗ trợ làm việc với sự phân tán và nhiễu xạ Một giải pháp toàn diện để hiển thị thời gian thực chi tiết Xem trước khung và đồ thị và cung cấp trình chỉnh sửa thuộc tính Thêm kết cấu và nhiều hiệu ứng để nâng cao nội dung đồ họa Xử lý các thay đổi trong thời gian thực và nhiều hơn thế nữa để khám phá Cấu hình FluidRay Hệ điều hành: Windows 10/8/7 Dung lượng đĩa cứng trống: 4 GB ổ cứng trống tối thiểu Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 2 GB Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên Download FluidRay Full Cr4ck FluidRay 3.0.3.1 x64 FshareUptoBoxUserDrive SketchUp Pro mới nhất VRay Next for SketchUp Pro 2020 VRAY for 3Ds Max 2021 Hướng dẫn cài đặt FluidRay Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Copy file [email protected] đến đường dẫn “C:Program FilesFluidInteractiveFluidRay“ Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

  /* large monitors */
  var adEl = document.createElement("ins");
  placeAdEl.replaceWith(adEl);
  adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
  adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
  adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
  adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  }
  });window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #FluidRay #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #FluidRay #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #FluidRay #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_3_plain] #Download #FluidRay #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

  /* large monitors */
  var adEl = document.createElement("ins");
  placeAdEl.replaceWith(adEl);
  adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
  adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
  adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
  adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  }
  });window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung FluidRayTính năng FluidRayCấu hình FluidRayDownload FluidRay Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt FluidRay FluidRay FluidRay là một ứng dụng rất mạnh mẽ để kết xuất nội dung 3D với nhiều tùy chỉnh và cài đặt khác nhau để tạo ra kết quả chất lượng cao khi làm việc với sự cộng tác của SketchUp, Rhino, Wavefront và các ứng dụng khác. Là một ứng dụng kết xuất 3D mạnh mẽ, FluidRay 2.4 hỗ trợ kết xuất đồ họa theo thời gian thực và cung cấp nội dung chất lượng cao với mức hiệu suất tối ưu. Đây là một môi trường ổn định có thể hoạt động với các ứng dụng khác nhau như Rhino, Sketchup, Wavefront và nhiều ứng dụng khác. Nhiều tùy chỉnh và cài đặt giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác khác nhau một cách hoàn hảo. Ứng dụng mạnh mẽ này cung cấp một quy trình làm việc đơn giản giúp kết xuất dễ dàng và thực hiện tất cả các tác vụ với tốc độ tốt hơn. Môi trường nhiều khung hình cho phép người dùng xử lý nhiều tác vụ cùng lúc và cung cấp chế độ xem kết xuất trung tâm để xử lý và xem trước đồ họa. Ứng dụng mạnh mẽ này cung cấp đầu ra chất lượng cao với trí tuệ nhân tạo và các tính năng máy học. Người dùng cũng có thể hưởng lợi từ thư viện vật liệu, đèn và mô hình phong phú. Người dùng có thể điều chỉnh bóng và ánh sáng cùng với nhiều chi tiết khác một cách dễ dàng. Kiểm soát màu sắc và thêm các hiệu ứng khác nhau cũng như điều chỉnh hầu hết các khía cạnh hình ảnh một cách dễ dàng. Về phần kết luận, đây là một giải pháp kết xuất thời gian thực nhanh và ổn định với nhiều thuật toán mạnh mẽ để cung cấp đầu ra chất lượng cao. Tính năng FluidRay (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ứng dụng kết xuất mạnh mẽ Ứng dụng đơn giản và dễ sử dụng Mang lại mức hiệu suất cao nhất Làm việc với từng chi tiết đồ họa Điều chỉnh màu sắc, ánh sáng và bóng đổ Hỗ trợ xử lý bất kỳ loại nội dung đồ họa nào Quản lý nhiều tác vụ trong trình xem kết xuất trung tâm Bao gồm các vật liệu khác nhau để sử dụng trong các dự án Hỗ trợ làm việc với sự phân tán và nhiễu xạ Một giải pháp toàn diện để hiển thị thời gian thực chi tiết Xem trước khung và đồ thị và cung cấp trình chỉnh sửa thuộc tính Thêm kết cấu và nhiều hiệu ứng để nâng cao nội dung đồ họa Xử lý các thay đổi trong thời gian thực và nhiều hơn thế nữa để khám phá Cấu hình FluidRay Hệ điều hành: Windows 10/8/7 Dung lượng đĩa cứng trống: 4 GB ổ cứng trống tối thiểu Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 2 GB Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên Download FluidRay Full Cr4ck FluidRay 3.0.3.1 x64 FshareUptoBoxUserDrive SketchUp Pro mới nhất VRay Next for SketchUp Pro 2020 VRAY for 3Ds Max 2021 Hướng dẫn cài đặt FluidRay Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Copy file [email protected] đến đường dẫn “C:Program FilesFluidInteractiveFluidRay“ Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

  /* large monitors */
  var adEl = document.createElement("ins");
  placeAdEl.replaceWith(adEl);
  adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
  adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
  adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
  adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  }
  });window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
  Chuyên mục: Phần mềm

  #Download #FluidRay #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

  Xem thêm:   Hướng Dẫn Tải Itunes Và Firmware Itunes Tải Về Ở Đâu Trên Máy Tính?

  HK Mobile

  Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button