Phần Mềm

Download KMS Offline – Actice Windows and Office với 1 click

Bạn đang xem: Download KMS Offline – Actice Windows and Office với 1 click tại hkmobile.vn/


KMS trực tuyến

KMSonline là một công cụ kích hoạt KMS mới để kích hoạt Windows và Office trực tuyến của bậc thầy người Nga Ratiborus. Nó có thể tìm thấy khóa kích hoạt từ các máy chủ khác nhau và với nó, bạn có thể dễ dàng kích hoạt hệ điều hành.

Dựa trên Dịch vụ KMS. Chương trình cho phép bạn tạo cơ sở dữ liệu máy chủ CCM trực tuyến. Nhiều khả năng nó sẽ liên quan đến việc kích hoạt Windows.

Các tính năng của KMS Online


 • Kích hoạt hầu hết các sản phẩm dòng Office phổ biến.
 • Kích hoạt các sản phẩm phổ biến nhất của dòng Windows VL (phiên bản Enterprise).
 • Tự động và thường xuyên kích hoạt lại các sản phẩm Office và Windows VL phổ biến nhất.
 • Lưu, khôi phục, xóa, kích hoạt các sản phẩm Office và Windows VL.
 • Xóa thủ công các sản phẩm Office và Windows VL cũng như dấu vết của chúng khỏi PC của bạn.
 • Xác thực các khóa hợp lệ và tạo cơ sở dữ liệu các khóa hợp lệ để kích hoạt các sản phẩm Windows và Office phổ biến.

Định cấu hình KMS ngoại tuyến

 • Hệ điều hành: Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Server
 • Hỗ trợ hệ điều hành 32 bit và 64 bit
 • Hỗ trợ kích hoạt Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Windows Server 2008/2012/2016/2019
 • Hỗ trợ kích hoạt Office 2010/2013/2016/2019
 • Chương trình này yêu cầu hỗ trợ từ .NET Framework 4.5.

Tải xuống KMS ngoại tuyến

KMSOffline 2.3.6

Fshare UploadRAR Rất

KMOnline v2.0.9

Fshare

 • KMS Tool Portable
 • KMS Pico
 • Trình kích hoạt nạp lại

Hướng dẫn sử dụng KMS Trực tuyến

 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Mở phần mềm tại Sản phẩm Chọn phần mềm phù hợp để Tích cực xong rôi

KMSOnlineThông tin thêm về: Download KMS Offline – Actice Windows and Office với 1 click

Download KMS Offline – Actice Windows and Office với 1 clickKMS trực tuyến

KMSonline là một công cụ kích hoạt KMS mới để kích hoạt Windows và Office trực tuyến của bậc thầy người Nga Ratiborus. Nó có thể tìm thấy khóa kích hoạt từ các máy chủ khác nhau và với nó, bạn có thể dễ dàng kích hoạt hệ điều hành.

Dựa trên Dịch vụ KMS. Chương trình cho phép bạn tạo cơ sở dữ liệu máy chủ CCM trực tuyến. Nhiều khả năng nó sẽ liên quan đến việc kích hoạt Windows.

Các tính năng của KMS Online


 • Kích hoạt hầu hết các sản phẩm dòng Office phổ biến.
 • Kích hoạt các sản phẩm phổ biến nhất của dòng Windows VL (phiên bản Enterprise).
 • Tự động và thường xuyên kích hoạt lại các sản phẩm Office và Windows VL phổ biến nhất.
 • Lưu, khôi phục, xóa, kích hoạt các sản phẩm Office và Windows VL.
 • Xóa thủ công các sản phẩm Office và Windows VL cũng như dấu vết của chúng khỏi PC của bạn.
 • Xác thực các khóa hợp lệ và tạo cơ sở dữ liệu các khóa hợp lệ để kích hoạt các sản phẩm Windows và Office phổ biến.

Định cấu hình KMS ngoại tuyến

 • Hệ điều hành: Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Server
 • Hỗ trợ hệ điều hành 32 bit và 64 bit
 • Hỗ trợ kích hoạt Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Windows Server 2008/2012/2016/2019
 • Hỗ trợ kích hoạt Office 2010/2013/2016/2019
 • Chương trình này yêu cầu hỗ trợ từ .NET Framework 4.5.

Tải xuống KMS ngoại tuyến

KMSOffline 2.3.6

Fshare UploadRAR Rất

KMOnline v2.0.9

Fshare

 • KMS Tool Portable
 • KMS Pico
 • Trình kích hoạt nạp lại

Hướng dẫn sử dụng KMS Trực tuyến

 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Mở phần mềm tại Sản phẩm Chọn phần mềm phù hợp để Tích cực xong rôi

KMSOnline#Download #KMS #Offline #Actice #Windows #Office #với #click

[rule_3_plain]

#Download #KMS #Offline #Actice #Windows #Office #với #click

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung KMS OnlineTính năng KMS OnlineCấu hình KMS OfflineDownload KMS OfflineHướng dẫn sử dụng KMS Online KMS Online KMSonline là một công cụ kích hoạt KMS mới để kích hoạt trực tuyến Windows và Office bởi bậc thầy Ratiborus của Nga. Nó có thể tìm thấy khóa kích hoạt từ các máy chủ khác nhau và với nó, bạn có thể dễ dàng kích hoạt điều hành hệ thống. Dựa trên Dịch vụ KMS. Chương trình cho phép bạn tạo cơ sở dữ liệu máy chủ CCM trực tuyến. Nhiều khả năng nó sẽ liên quan đến việc kích hoạt Windows. Tính năng KMS Online (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kích hoạt hầu hết các sản phẩm dòng Office phổ biến. Kích hoạt các sản phẩm phổ biến nhất của dòng Windows VL (phiên bản Enterprise). Tự động kích hoạt lại thường xuyên các sản phẩm phổ biến nhất của dòng Office và Windows VL. Lưu, khôi phục, xóa, kích hoạt các sản phẩm Office và Windows VL. Tự xóa các sản phẩm Office và Windows VL và dấu vết của chúng khỏi PC của bạn. Xác thực các khóa cho tính hợp lệ và hình thành cơ sở dữ liệu của các khóa hợp lệ để kích hoạt các sản phẩm Windows và Office phổ biến. Cấu hình KMS Offline Hệ điều hành: Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Server Hỗ trợ hệ điều hành 32 bit và 64 bit Hỗ trợ kích hoạt Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Windows Server 2008/2012/2016/2019 Hỗ trợ kích hoạt Office 2010/2013/2016/2019 Chương trình này yêu cầu hỗ trợ từ .NET Framework 4.5. Download KMS Offline KMSOffline 2.3.6  Fshare UploadRAR Very KMSonline v2.0.9 Fshare KMS Tool Portable KMS Pico Reloader Activator Hướng dẫn sử dụng KMS Online Giải nén phần mềm vừa download Mở phần mềm lên tại phần Product chọn đúng phần mềm cần bẻ khoá ấn Active là xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #KMS #Offline #Actice #Windows #Office #với #click [rule_2_plain] #Download #KMS #Offline #Actice #Windows #Office #với #click [rule_2_plain] #Download #KMS #Offline #Actice #Windows #Office #với #click [rule_3_plain] #Download #KMS #Offline #Actice #Windows #Office #với #click /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung KMS OnlineTính năng KMS OnlineCấu hình KMS OfflineDownload KMS OfflineHướng dẫn sử dụng KMS Online KMS Online KMSonline là một công cụ kích hoạt KMS mới để kích hoạt trực tuyến Windows và Office bởi bậc thầy Ratiborus của Nga. Nó có thể tìm thấy khóa kích hoạt từ các máy chủ khác nhau và với nó, bạn có thể dễ dàng kích hoạt điều hành hệ thống. Dựa trên Dịch vụ KMS. Chương trình cho phép bạn tạo cơ sở dữ liệu máy chủ CCM trực tuyến. Nhiều khả năng nó sẽ liên quan đến việc kích hoạt Windows. Tính năng KMS Online (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kích hoạt hầu hết các sản phẩm dòng Office phổ biến. Kích hoạt các sản phẩm phổ biến nhất của dòng Windows VL (phiên bản Enterprise). Tự động kích hoạt lại thường xuyên các sản phẩm phổ biến nhất của dòng Office và Windows VL. Lưu, khôi phục, xóa, kích hoạt các sản phẩm Office và Windows VL. Tự xóa các sản phẩm Office và Windows VL và dấu vết của chúng khỏi PC của bạn. Xác thực các khóa cho tính hợp lệ và hình thành cơ sở dữ liệu của các khóa hợp lệ để kích hoạt các sản phẩm Windows và Office phổ biến. Cấu hình KMS Offline Hệ điều hành: Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Server Hỗ trợ hệ điều hành 32 bit và 64 bit Hỗ trợ kích hoạt Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Windows Server 2008/2012/2016/2019 Hỗ trợ kích hoạt Office 2010/2013/2016/2019 Chương trình này yêu cầu hỗ trợ từ .NET Framework 4.5. Download KMS Offline KMSOffline 2.3.6  Fshare UploadRAR Very KMSonline v2.0.9 Fshare KMS Tool Portable KMS Pico Reloader Activator Hướng dẫn sử dụng KMS Online Giải nén phần mềm vừa download Mở phần mềm lên tại phần Product chọn đúng phần mềm cần bẻ khoá ấn Active là xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #KMS #Offline #Actice #Windows #Office #với #click

Xem thêm:   Cách Chuyển Tiền Không Cần Tài Khoản Ngân Hàng, Cách Chuyển Tiền Và Nhận Tiền Không Cần Tài Khoản

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button