Phần Mềm

Download KMSAuto Lite Portable- Active Windows and Office cực chuẩn

Bạn đang xem: Download KMSAuto Lite Portable- Active Windows and Office cực chuẩn tại hkmobile.vn/


KMSAuto Lite Portable

 • Kích hoạt trọn đời: Kích hoạt giấy phép suốt đời.
 • Phiên bản Windows VL: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012,
  2012 R2, 2016, 2019 và Office 2010, 2013, 2016, 2019. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt Office 2010 VL trên Windows XP.
 • Công tắc cung cấp quyền truy cập vào các khóa GVLK cài đặt và định cấu hình bộ lập lịch tác vụ.
 • Nhanh chóng và dễ sử dụng: Chỉ 10 giây sau khi nhấp vào nút Hoạt động.
 • Phần mềm sạch: Không chứa bất kỳ mã độc hại nào trên PC của bạn.
 • Công cụ bổ sung: Trong tab Công cụ chương trình, bạn có thể sử dụng một số công cụ hữu ích như sao lưu và khôi phục kích hoạt.
 • Chuyển đổi hệ điều hành và Office sang phiên bản VL.
 • Tùy chọn thiết lập nâng cao: Đơn giản để cài đặt và cấu hình bộ lập lịch tác vụ.
 • Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ: Hỗ trợ các ngôn ngữ nước ngoài của Windows và Office ngoài tiếng Anh.
 • Hỗ trợ 32 bit và 64 bit: Có khả năng hỗ trợ tất cả các phiên bản 32 bit và 64 bit.

Các tham số khởi động chương trình bổ sung (phím)


/ win = act - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt Windows và thoát khỏi chương trình.
/ ofs = act - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt Office và thoát khỏi chương trình.
/ wingvlk = inst - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, cài đặt khóa Windows và thoát khỏi chương trình.
/ ofsgvlk = inst - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, cài đặt các phím Office và thoát khỏi chương trình.
/ ofs = convert - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, chuyển Office 2013 RETAIL thành VL và thoát khỏi chương trình. Chỉ những sản phẩm không hoạt động mới được chuyển đổi.
/ Sched = win - Tạo một tác vụ trong bộ lập lịch để kích hoạt Windows 25 ngày một lần.
/ Sched = ofs - Tạo một tác vụ trong Bộ lập lịch để kích hoạt Office 25 ngày một lần.

Tải xuống KMSAuto Lite Portable mới nhất

KmsAuto Lite Portable 1.7.3 (ngày 1 tháng 9 năm 2022)

Fshare UploadRAR UptoBox

KmsAuto Lite Portable 1.5.6 (ngày 20 tháng 4)

Fshare

 • Phần mềm hoạt động khác
 • Trình kích hoạt nạp lại
 • KMSPico mới nhất
 • KMS AutoNet

Hướng dẫn sử dụng KMSAuto Lite Portable

 • Giải nén và chạy tệp KMS Auto
 • Nhấp vào Active Windows hoặc Active Office để chạy chương trình
 • Chờ một lúc nhận được thông báo Successfull là xong
 • Cài đặt Office 2016 và kích hoạt với KmsAuto Lite PortableThông tin thêm về: Download KMSAuto Lite Portable- Active Windows and Office cực chuẩn

Download KMSAuto Lite Portable- Active Windows and Office cực chuẩnKMSAuto Lite Portable

 • Kích hoạt trọn đời: Kích hoạt giấy phép suốt đời.
 • Phiên bản Windows VL: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012,
  2012 R2, 2016, 2019 và Office 2010, 2013, 2016, 2019. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt Office 2010 VL trên Windows XP.
 • Công tắc cung cấp quyền truy cập vào các khóa GVLK cài đặt và định cấu hình bộ lập lịch tác vụ.
 • Nhanh chóng và dễ sử dụng: Chỉ 10 giây sau khi nhấp vào nút Hoạt động.
 • Phần mềm sạch: Không chứa bất kỳ mã độc hại nào trên PC của bạn.
 • Công cụ bổ sung: Trong tab Công cụ chương trình, bạn có thể sử dụng một số công cụ hữu ích như sao lưu và khôi phục kích hoạt.
 • Chuyển đổi hệ điều hành và Office sang phiên bản VL.
 • Tùy chọn thiết lập nâng cao: Đơn giản để cài đặt và cấu hình bộ lập lịch tác vụ.
 • Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ: Hỗ trợ các ngôn ngữ nước ngoài của Windows và Office ngoài tiếng Anh.
 • Hỗ trợ 32 bit và 64 bit: Có khả năng hỗ trợ tất cả các phiên bản 32 bit và 64 bit.

Các tham số khởi động chương trình bổ sung (phím)


/ win = act - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt Windows và thoát khỏi chương trình.
/ ofs = act - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt Office và thoát khỏi chương trình.
/ wingvlk = inst - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, cài đặt khóa Windows và thoát khỏi chương trình.
/ ofsgvlk = inst - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, cài đặt các phím Office và thoát khỏi chương trình.
/ ofs = convert - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, chuyển Office 2013 RETAIL thành VL và thoát khỏi chương trình. Chỉ những sản phẩm không hoạt động mới được chuyển đổi.
/ Sched = win - Tạo một tác vụ trong bộ lập lịch để kích hoạt Windows 25 ngày một lần.
/ Sched = ofs - Tạo một tác vụ trong Bộ lập lịch để kích hoạt Office 25 ngày một lần.

Tải xuống KMSAuto Lite Portable mới nhất

KmsAuto Lite Portable 1.7.3 (ngày 1 tháng 9 năm 2022)

Fshare UploadRAR UptoBox

KmsAuto Lite Portable 1.5.6 (ngày 20 tháng 4)

Fshare

 • Phần mềm hoạt động khác
 • Trình kích hoạt nạp lại
 • KMSPico mới nhất
 • KMS AutoNet

Hướng dẫn sử dụng KMSAuto Lite Portable

 • Giải nén và chạy tệp KMS Auto
 • Nhấp vào Active Windows hoặc Active Office để chạy chương trình
 • Chờ một lúc nhận được thông báo Successfull là xong
 • Cài đặt Office 2016 và kích hoạt với KmsAuto Lite Portable#Download #KMSAuto #Lite #Portable #Active #Windows #Office #cực #chuẩn

[rule_3_plain]

#Download #KMSAuto #Lite #Portable #Active #Windows #Office #cực #chuẩn

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung KMSAuto Lite PortableTham số khởi động chương trình bổ sung (phím)Download KMSAuto Lite Portable mới nhấtHướng dẫn sử dụng KMSAuto Lite Portable KMSAuto Lite Portable Kích hoạt suốt đời: Kích hoạt bản quyền với thời gian vĩnh viễn.  Windows VL editions: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, and Office 2010, 2013, 2016, 2019. Also you can activate Office 2010 VL on Windows XP. Các công tắc cung cấp quyền truy cập vào các khóa GVLK cài đặt và định cấu hình bộ lập lịch tác vụ. Nhanh chóng và dễ sử dụng: Chỉ cần 10 giây sau khi nhấp vào nút Active. Phần mềm sạch: Không chứa bất kỳ mã độc nào trên PC của bạn. Các công cụ bổ sung: Theo tab Công cụ chương trình, bạn có thể sử dụng một số công cụ hữu ích như sao lưu và khôi phục kích hoạt. Chuyển đổi hệ điều hành và Office sang các phiên bản VL. Tùy chọn thiết lập nâng cao: Đơn giản để cài đặt và định cấu hình trình lên lịch tác vụ. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ: Hỗ trợ ngôn ngữ nước ngoài của Windows và Office ngoài tiếng Anh. Hỗ trợ 32 bit và 64 bit: Có khả năng hỗ trợ tất cả các phiên bản 32 bit và 64 bit. Tham số khởi động chương trình bổ sung (phím) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); / win = act – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt Windows và thoát khỏi chương trình. / ofs = act – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt Office và thoát khỏi chương trình. / wingvlk = inst – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, cài đặt khóa Windows và thoát khỏi chương trình. / ofsgvlk = inst – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, cài đặt các phím Office và thoát khỏi chương trình. / ofs = conv – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, chuyển Office 2013 RETAIL sang VL và thoát khỏi chương trình. Chỉ các sản phẩm không kích hoạt mới được chuyển đổi. / sched = win – Tạo một tác vụ trong bộ lập lịch để kích hoạt Windows sau mỗi 25 ngày. / sched = ofs – Tạo một tác vụ trong Trình lập lịch biểu để kích hoạt Office sau mỗi 25 ngày. Download KMSAuto Lite Portable mới nhất KmsAuto Lite Portable 1.7.3(01/09/2022)  Fshare UploadRAR UptoBox KmsAuto Lite Portable 1.5.6(20/04) Fshare Các phần mềm active khác Reloader Activator KMSPico mới nhất KMS AutoNet Hướng dẫn sử dụng KMSAuto Lite Portable Giải nén và chạy file KMS Auto Ấn vào Active Windows hoặc Active Office để chương trình thực hiện Đợi 1 lúc có thông báo Successfull là xong cài đặt Office 2016 và kích hoạt với KmsAuto Lite Portable /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #KMSAuto #Lite #Portable #Active #Windows #Office #cực #chuẩn [rule_2_plain] #Download #KMSAuto #Lite #Portable #Active #Windows #Office #cực #chuẩn [rule_2_plain] #Download #KMSAuto #Lite #Portable #Active #Windows #Office #cực #chuẩn [rule_3_plain] #Download #KMSAuto #Lite #Portable #Active #Windows #Office #cực #chuẩn /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung KMSAuto Lite PortableTham số khởi động chương trình bổ sung (phím)Download KMSAuto Lite Portable mới nhấtHướng dẫn sử dụng KMSAuto Lite Portable KMSAuto Lite Portable Kích hoạt suốt đời: Kích hoạt bản quyền với thời gian vĩnh viễn.  Windows VL editions: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, and Office 2010, 2013, 2016, 2019. Also you can activate Office 2010 VL on Windows XP. Các công tắc cung cấp quyền truy cập vào các khóa GVLK cài đặt và định cấu hình bộ lập lịch tác vụ. Nhanh chóng và dễ sử dụng: Chỉ cần 10 giây sau khi nhấp vào nút Active. Phần mềm sạch: Không chứa bất kỳ mã độc nào trên PC của bạn. Các công cụ bổ sung: Theo tab Công cụ chương trình, bạn có thể sử dụng một số công cụ hữu ích như sao lưu và khôi phục kích hoạt. Chuyển đổi hệ điều hành và Office sang các phiên bản VL. Tùy chọn thiết lập nâng cao: Đơn giản để cài đặt và định cấu hình trình lên lịch tác vụ. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ: Hỗ trợ ngôn ngữ nước ngoài của Windows và Office ngoài tiếng Anh. Hỗ trợ 32 bit và 64 bit: Có khả năng hỗ trợ tất cả các phiên bản 32 bit và 64 bit. Tham số khởi động chương trình bổ sung (phím) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); / win = act – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt Windows và thoát khỏi chương trình. / ofs = act – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt Office và thoát khỏi chương trình. / wingvlk = inst – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, cài đặt khóa Windows và thoát khỏi chương trình. / ofsgvlk = inst – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, cài đặt các phím Office và thoát khỏi chương trình. / ofs = conv – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, chuyển Office 2013 RETAIL sang VL và thoát khỏi chương trình. Chỉ các sản phẩm không kích hoạt mới được chuyển đổi. / sched = win – Tạo một tác vụ trong bộ lập lịch để kích hoạt Windows sau mỗi 25 ngày. / sched = ofs – Tạo một tác vụ trong Trình lập lịch biểu để kích hoạt Office sau mỗi 25 ngày. Download KMSAuto Lite Portable mới nhất KmsAuto Lite Portable 1.7.3(01/09/2022)  Fshare UploadRAR UptoBox KmsAuto Lite Portable 1.5.6(20/04) Fshare Các phần mềm active khác Reloader Activator KMSPico mới nhất KMS AutoNet Hướng dẫn sử dụng KMSAuto Lite Portable Giải nén và chạy file KMS Auto Ấn vào Active Windows hoặc Active Office để chương trình thực hiện Đợi 1 lúc có thông báo Successfull là xong cài đặt Office 2016 và kích hoạt với KmsAuto Lite Portable /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #KMSAuto #Lite #Portable #Active #Windows #Office #cực #chuẩn

Xem thêm:   Phần Mềm Burn In Tai Nghe Là Gì? Tại Sao Cần Phải Burn Hướng Dẫn Burn In Tai Nghe Đúng Cách

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button