Phần Mềm

Download Minitab 20 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Bạn đang xem: Download Minitab 20 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết tại hkmobile.vn/


Minitab 20

Minitab 20 cung cấp một môi trường đáng tin cậy để phân tích thống kê mang lại kết quả chính xác. Nó có giao diện người dùng rất trực quan và môi trường dễ sử dụng với hỗ trợ Nhập dữ liệu thông minh để dễ dàng sửa lỗi không khớp, dữ liệu bị thiếu, dấu cách thừa, độ dài cột và các vấn đề khác trong khi nhập dữ liệu từ trang tính Excel. Cập nhật đồ thị tự động giúp kiểm soát biểu đồ khi chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu.

Minitab cung cấp các tính năng tiện lợi để giúp hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn, một tập hợp thống kê toàn diện để khám phá dữ liệu của bạn và biểu đồ để truyền đạt thành công của bạn.

Bạn không cần phải là một nhà thống kê để có được thông tin chi tiết bạn cần từ dữ liệu của mình. Trợ lý của Minitab hướng dẫn bạn từng bước phân tích và thậm chí giúp bạn giải thích kết quả của mình.

Số liệu thống kê rất dễ sử dụng ngay cả khi chuyên môn của bạn không phải là số liệu thống kê. Dễ dàng xác định các phân phối, tương quan, giá trị ngoại lai và giá trị bị thiếu. Các bài kiểm tra thống kê chính bao gồm: kiểm định t theo cặp, kiểm định tỷ lệ một - hai, kiểm định tính chuẩn, kiểm định chi bình phương, kiểm định phi tham số.

Tính năng Minitab 20


 • Các công cụ mô phỏng và phân tích dữ liệu mạnh mẽ
 • Cung cấp kết quả chính xác và sửa lỗi
 • Đồ thị và biểu đồ tự động cập nhật khi thêm và chỉnh sửa dữ liệu
 • Các tính năng thao tác dữ liệu tốt hơn với việc dễ dàng xác định các phần tử
 • Tạo các đồ thị và biểu đồ khác nhau và xuất dưới dạng Word hoặc PowerPoint
 • Dễ dàng hiểu dữ liệu với các biểu đồ và phương pháp khác nhau
 • Các công cụ phân tích thống kê khác nhau với cấu trúc mô tả, tính chuẩn mực và kiểm tra giả thuyết
 • Xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng
 • Các công cụ đánh giá khác nhau và lập kế hoạch lấy mẫu
 • Phân tích hệ thống đo lường
 • Phân tích đồ thị
 • Thử nghiệm Z đơn mẫu, thử nghiệm t một và hai mẫu, thử nghiệm t kết hợp
 • Một và hai mẫu thử nghiệm tỷ lệ Poisson
 • Biểu đồ phân tán, biểu đồ ma trận, biểu đồ hộp, biểu đồ chấm, biểu đồ, biểu đồ, biểu đồ chuỗi thời gian, v.v.
 • Dễ dàng tạo đồ họa chuyên nghiệp
 • Viền và xoay các ô 3D
 • Xác suất và đồ thị phân phối xác suất
 • Chỉnh sửa các thuộc tính: trục, nhãn, đường tham chiếu, v.v.
 • Bảng tính thu thập dữ liệu
 • Sơ đồ nhân quả

Minitab-2

Định cấu hình Minitab 20

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 2 GB dung lượng đĩa cứng trống
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB
 • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên

Tải xuống Minitab 20 Full Cr4ck

Minitab 20.4 Đa ngôn ngữ

FshareUptoBoxRất

 • Chỉnh sửa tối đa 10
 • Edraw MindMaster Pro 8
 • iMindQ Corporate 9

Hướng dẫn cài đặt Minitab 20

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Sao chép tệp Cr4ck vào nơi đã cài đặt phần mềm "C: Program Files Minitab Minitab 20"
 • Chặn phần mềm với tường lửa bằng cách sử dụng Trình chặn ứng dụng tường lửa
 • Xong, xem video hướng dẫn cài đặt từng bước chi tiết.

https://www.youtube.com/watch?v=uWuBQTxPDfkThông tin thêm về: Download Minitab 20 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Download Minitab 20 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiếtMinitab 20

Minitab 20 cung cấp một môi trường đáng tin cậy để phân tích thống kê mang lại kết quả chính xác. Nó có giao diện người dùng rất trực quan và môi trường dễ sử dụng với hỗ trợ Nhập dữ liệu thông minh để dễ dàng sửa lỗi không khớp, dữ liệu bị thiếu, dấu cách thừa, độ dài cột và các vấn đề khác trong khi nhập dữ liệu từ trang tính Excel. Cập nhật đồ thị tự động giúp kiểm soát biểu đồ khi chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu.

Minitab cung cấp các tính năng tiện lợi để giúp hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn, một tập hợp thống kê toàn diện để khám phá dữ liệu của bạn và biểu đồ để truyền đạt thành công của bạn.

Bạn không cần phải là một nhà thống kê để có được thông tin chi tiết bạn cần từ dữ liệu của mình. Trợ lý của Minitab hướng dẫn bạn từng bước phân tích và thậm chí giúp bạn giải thích kết quả của mình.

Số liệu thống kê rất dễ sử dụng ngay cả khi chuyên môn của bạn không phải là số liệu thống kê. Dễ dàng xác định các phân phối, tương quan, giá trị ngoại lai và giá trị bị thiếu. Các bài kiểm tra thống kê chính bao gồm: kiểm định t theo cặp, kiểm định tỷ lệ một - hai, kiểm định tính chuẩn, kiểm định chi bình phương, kiểm định phi tham số.

Tính năng Minitab 20


 • Các công cụ mô phỏng và phân tích dữ liệu mạnh mẽ
 • Cung cấp kết quả chính xác và sửa lỗi
 • Đồ thị và biểu đồ tự động cập nhật khi thêm và chỉnh sửa dữ liệu
 • Các tính năng thao tác dữ liệu tốt hơn với việc dễ dàng xác định các phần tử
 • Tạo các đồ thị và biểu đồ khác nhau và xuất dưới dạng Word hoặc PowerPoint
 • Dễ dàng hiểu dữ liệu với các biểu đồ và phương pháp khác nhau
 • Các công cụ phân tích thống kê khác nhau với cấu trúc mô tả, tính chuẩn mực và kiểm tra giả thuyết
 • Xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng
 • Các công cụ đánh giá khác nhau và lập kế hoạch lấy mẫu
 • Phân tích hệ thống đo lường
 • Phân tích đồ thị
 • Thử nghiệm Z đơn mẫu, thử nghiệm t một và hai mẫu, thử nghiệm t kết hợp
 • Một và hai mẫu thử nghiệm tỷ lệ Poisson
 • Biểu đồ phân tán, biểu đồ ma trận, biểu đồ hộp, biểu đồ chấm, biểu đồ, biểu đồ, biểu đồ chuỗi thời gian, v.v.
 • Dễ dàng tạo đồ họa chuyên nghiệp
 • Viền và xoay các ô 3D
 • Xác suất và đồ thị phân phối xác suất
 • Chỉnh sửa các thuộc tính: trục, nhãn, đường tham chiếu, v.v.
 • Bảng tính thu thập dữ liệu
 • Sơ đồ nhân quả

Minitab-2

Định cấu hình Minitab 20

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 2 GB dung lượng đĩa cứng trống
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB
 • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên

Tải xuống Minitab 20 Full Cr4ck

Minitab 20.4 Đa ngôn ngữ

FshareUptoBoxRất

 • Chỉnh sửa tối đa 10
 • Edraw MindMaster Pro 8
 • iMindQ Corporate 9

Hướng dẫn cài đặt Minitab 20

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Sao chép tệp Cr4ck vào nơi đã cài đặt phần mềm "C: Program Files Minitab Minitab 20"
 • Chặn phần mềm với tường lửa bằng cách sử dụng Trình chặn ứng dụng tường lửa
 • Xong, xem video hướng dẫn cài đặt từng bước chi tiết.

https://www.youtube.com/watch?v=uWuBQTxPDfk#Download #Minitab #Full #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

[rule_3_plain]

#Download #Minitab #Full #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Minitab 20Tính năng Minitab 20Cấu hình Minitab 20Download Minitab 20 Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt Minitab 20 Minitab 20 Minitab 20 cung cấp một môi trường đáng tin cậy để phân tích thống kê nhằm mang lại kết quả chính xác. Nó có giao diện người dùng rất trực quan và môi trường dễ sử dụng với hỗ trợ Nhập dữ liệu thông minh để dễ dàng sửa lỗi không khớp, dữ liệu bị thiếu, dấu cách thừa, độ dài cột và các vấn đề khác trong khi nhập dữ liệu từ trang tính Excel. Tính năng Cập nhật đồ thị tự động giúp kiểm soát các biểu đồ khi chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu. Minitab cung cấp các tính năng tiện lợi giúp hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn, một tập hợp thống kê toàn diện để khám phá dữ liệu của bạn và các biểu đồ để truyền đạt thành công của bạn. Bạn không cần phải là một chuyên gia thống kê để có được thông tin chi tiết bạn cần từ dữ liệu của mình. Trợ lý của Minitab hướng dẫn bạn qua từng bước phân tích và thậm chí giúp bạn diễn giải kết quả của mình. Thống kê dễ sử dụng ngay cả khi chuyên môn của bạn không phải là thống kê. Dễ dàng xác định các phân phối, tương quan, giá trị ngoại lệ và giá trị bị thiếu. Các phép thử thống kê chính bao gồm: phép thử t theo cặp, phép thử tỷ lệ một và hai, phép thử tính chuẩn, phép thử chi-bình phương, phép thử phi tham số. Tính năng Minitab 20 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Công cụ mô phỏng và phân tích dữ liệu mạnh mẽ Cung cấp kết quả chính xác và sửa lỗi Đồ thị và biểu đồ tự động cập nhật khi thêm và chỉnh sửa dữ liệu Các tính năng thao tác dữ liệu tốt hơn với việc dễ dàng xác định các phần tử Tạo các đồ thị và biểu đồ khác nhau và xuất dưới dạng định dạng Word hoặc PowerPoint Dễ dàng hiểu dữ liệu với các đồ thị và phương pháp khác nhau Các công cụ phân tích thống kê khác nhau với cấu trúc mô tả, kiểm tra tính chuẩn mực và giả thuyết Xác định các yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng Các công cụ đánh giá khác nhau và tạo kế hoạch lấy mẫu Phân tích hệ thống đo lường Phân tích đồ họa Thử nghiệm Z một mẫu, thử nghiệm t một và hai mẫu, thử nghiệm t ghép nối Kiểm tra tỷ lệ Poisson một và hai mẫu Biểu đồ phân tán, biểu đồ ma trận, ô hộp, ô chấm, biểu đồ, biểu đồ, biểu đồ chuỗi thời gian, v.v. Dễ dàng tạo đồ họa chuyên nghiệp Đường viền và xoay các ô 3D Xác suất và đồ thị phân phối xác suất Chỉnh sửa các thuộc tính: trục, nhãn, đường tham chiếu, v.v. Bảng tính thu thập dữ liệu Sơ đồ nhân quả Cấu hình Minitab 20 Hệ điều hành: Windows 10/8/7 Dung lượng đĩa cứng trống: 2 GB ổ cứng còn trống tối thiểu Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên Download Minitab 20 Full Cr4ck Minitab 20.4 Multilingual FshareUptoBoxVery Edraw Max 10 Edraw MindMaster Pro 8 iMindQ Corporate 9 Hướng dẫn cài đặt Minitab 20 Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Copy file Cr4ck đến nơi vừa cài đặt phần mềm đường dẫn “C:Program FilesMinitabMinitab 20“ Block phần mềm với tường lửa sử dụng Firewall App Blocker Đã xong, xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước. /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #Minitab #Full #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #Minitab #Full #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #Minitab #Full #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_3_plain] #Download #Minitab #Full #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Minitab 20Tính năng Minitab 20Cấu hình Minitab 20Download Minitab 20 Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt Minitab 20 Minitab 20 Minitab 20 cung cấp một môi trường đáng tin cậy để phân tích thống kê nhằm mang lại kết quả chính xác. Nó có giao diện người dùng rất trực quan và môi trường dễ sử dụng với hỗ trợ Nhập dữ liệu thông minh để dễ dàng sửa lỗi không khớp, dữ liệu bị thiếu, dấu cách thừa, độ dài cột và các vấn đề khác trong khi nhập dữ liệu từ trang tính Excel. Tính năng Cập nhật đồ thị tự động giúp kiểm soát các biểu đồ khi chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu. Minitab cung cấp các tính năng tiện lợi giúp hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn, một tập hợp thống kê toàn diện để khám phá dữ liệu của bạn và các biểu đồ để truyền đạt thành công của bạn. Bạn không cần phải là một chuyên gia thống kê để có được thông tin chi tiết bạn cần từ dữ liệu của mình. Trợ lý của Minitab hướng dẫn bạn qua từng bước phân tích và thậm chí giúp bạn diễn giải kết quả của mình. Thống kê dễ sử dụng ngay cả khi chuyên môn của bạn không phải là thống kê. Dễ dàng xác định các phân phối, tương quan, giá trị ngoại lệ và giá trị bị thiếu. Các phép thử thống kê chính bao gồm: phép thử t theo cặp, phép thử tỷ lệ một và hai, phép thử tính chuẩn, phép thử chi-bình phương, phép thử phi tham số. Tính năng Minitab 20 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Công cụ mô phỏng và phân tích dữ liệu mạnh mẽ Cung cấp kết quả chính xác và sửa lỗi Đồ thị và biểu đồ tự động cập nhật khi thêm và chỉnh sửa dữ liệu Các tính năng thao tác dữ liệu tốt hơn với việc dễ dàng xác định các phần tử Tạo các đồ thị và biểu đồ khác nhau và xuất dưới dạng định dạng Word hoặc PowerPoint Dễ dàng hiểu dữ liệu với các đồ thị và phương pháp khác nhau Các công cụ phân tích thống kê khác nhau với cấu trúc mô tả, kiểm tra tính chuẩn mực và giả thuyết Xác định các yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng Các công cụ đánh giá khác nhau và tạo kế hoạch lấy mẫu Phân tích hệ thống đo lường Phân tích đồ họa Thử nghiệm Z một mẫu, thử nghiệm t một và hai mẫu, thử nghiệm t ghép nối Kiểm tra tỷ lệ Poisson một và hai mẫu Biểu đồ phân tán, biểu đồ ma trận, ô hộp, ô chấm, biểu đồ, biểu đồ, biểu đồ chuỗi thời gian, v.v. Dễ dàng tạo đồ họa chuyên nghiệp Đường viền và xoay các ô 3D Xác suất và đồ thị phân phối xác suất Chỉnh sửa các thuộc tính: trục, nhãn, đường tham chiếu, v.v. Bảng tính thu thập dữ liệu Sơ đồ nhân quả Cấu hình Minitab 20 Hệ điều hành: Windows 10/8/7 Dung lượng đĩa cứng trống: 2 GB ổ cứng còn trống tối thiểu Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên Download Minitab 20 Full Cr4ck Minitab 20.4 Multilingual FshareUptoBoxVery Edraw Max 10 Edraw MindMaster Pro 8 iMindQ Corporate 9 Hướng dẫn cài đặt Minitab 20 Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Copy file Cr4ck đến nơi vừa cài đặt phần mềm đường dẫn “C:Program FilesMinitabMinitab 20“ Block phần mềm với tường lửa sử dụng Firewall App Blocker Đã xong, xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước. /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #Minitab #Full #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

Xem thêm:   Hướng dẫn cách tạo tài khoản email mới nhanh nhất (Cập nhật 2021)

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button