Phần Mềm

Download NI LabVIEW 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

Bạn đang xem: Download NI LabVIEW 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước tại hkmobile.vn/


NI LabVIEW 2021

NI LabVIEW 2021 là một phần mềm kỹ thuật hệ thống để lập sơ đồ và giải quyết bằng cách thu thập và xử lý dữ liệu với sự hỗ trợ cho các công cụ đo lường.

Một công cụ lập sơ đồ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề, LabVIEW là một trong những phần mềm kỹ thuật hệ thống đáng tin cậy thu thập và xử lý dữ liệu cho các mục đích khác nhau. Công cụ chuyên nghiệp này đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng tạo sơ đồ vì nó có thể tạo ra các hệ thống điều khiển phức tạp và các công cụ độc lập. Tự động hóa xử lý dữ liệu và tạo các ứng dụng giám sát một cách dễ dàng.

Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này có thể ghi lại dữ liệu và xử lý để đưa ra kết quả. Thực hiện các bài kiểm tra và thí nghiệm khác nhau để hình dung kết quả. Giao diện người dùng đơn giản hỗ trợ người dùng thực hiện tất cả các thao tác. Nó cung cấp một cách tiếp cận lập trình đồ họa toàn diện cùng với hỗ trợ cấu hình phần cứng, đo lường dữ liệu và các tính năng gỡ lỗi. Có nhiều thuật toán phân tích khác nhau và một loạt các tính năng mạnh mẽ để xử lý và xử lý dữ liệu.

Tính năng NI LabVIEW 2021


 • Phương pháp lập trình đồ họa để trực quan hóa các ứng dụng
 • Hoàn thiện môi trường kỹ thuật hệ thống để tạo sơ đồ
 • Thu thập và xử lý dữ liệu từ các công cụ khác nhau để tạo ra kết quả
 • Quản lý hệ thống đo lường và điều khiển
 • Ứng dụng giải quyết vấn đề đáng tin cậy
 • Hình dung kết quả của các thí nghiệm và thử nghiệm khác nhau
 • Tự động hóa quy trình thu thập dữ liệu
 • Giao diện người dùng rõ ràng với các tùy chọn đơn giản
 • Tích hợp phần cứng với các công cụ đo lường
 • Phân tích tín hiệu và thêm cảm biến
 • Thiết kế trực quan các hệ thống điều khiển phức tạp
 • Các mẫu và ví dụ khác nhau

NI LabVIEW NXG

Định cấu hình NI LabVIEW 2021

 • Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10/11
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu RAM 1 GB
 • Dung lượng ổ cứng: Cần 2 GB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.
 • Màn hình: 1024 x 768 pixel

Tải xuống NI LabVIEW 2021 Full Cr4ck

NI LabVIEW 2021 SP1 F1 (21.1.1) x64

FshareUptoBox

 • NI LabVIEW NXG 2021 - Phiên bản thế hệ mới
 • Vray Next dành cho Maya
 • Vray Next cho SketchUp

Hướng dẫn cài đặt NI LabVIEW 2021

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Gắn tệp tin ISOchạy Thành lập cài đặt phần mềm
 • Quá trình cài đặt đã bỏ qua mô-đun trực tuyến vì vậy bạn cần phải cất những thứ đó đi
 • Sau khi cài đặt xong, hãy chạy tệp "NI License Activator 1.2.exe”Và Hoạt động tất cả
 • XongThông tin thêm về: Download NI LabVIEW 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

Download NI LabVIEW 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bướcNI LabVIEW 2021

NI LabVIEW 2021 là một phần mềm kỹ thuật hệ thống để lập sơ đồ và giải quyết bằng cách thu thập và xử lý dữ liệu với sự hỗ trợ cho các công cụ đo lường.

Một công cụ lập sơ đồ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề, LabVIEW là một trong những phần mềm kỹ thuật hệ thống đáng tin cậy thu thập và xử lý dữ liệu cho các mục đích khác nhau. Công cụ chuyên nghiệp này đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng tạo sơ đồ vì nó có thể tạo ra các hệ thống điều khiển phức tạp và các công cụ độc lập. Tự động hóa xử lý dữ liệu và tạo các ứng dụng giám sát một cách dễ dàng.

Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này có thể ghi lại dữ liệu và xử lý để đưa ra kết quả. Thực hiện các bài kiểm tra và thí nghiệm khác nhau để hình dung kết quả. Giao diện người dùng đơn giản hỗ trợ người dùng thực hiện tất cả các thao tác. Nó cung cấp một cách tiếp cận lập trình đồ họa toàn diện cùng với hỗ trợ cấu hình phần cứng, đo lường dữ liệu và các tính năng gỡ lỗi. Có nhiều thuật toán phân tích khác nhau và một loạt các tính năng mạnh mẽ để xử lý và xử lý dữ liệu.

Tính năng NI LabVIEW 2021


 • Phương pháp lập trình đồ họa để trực quan hóa các ứng dụng
 • Hoàn thiện môi trường kỹ thuật hệ thống để tạo sơ đồ
 • Thu thập và xử lý dữ liệu từ các công cụ khác nhau để tạo ra kết quả
 • Quản lý hệ thống đo lường và điều khiển
 • Ứng dụng giải quyết vấn đề đáng tin cậy
 • Hình dung kết quả của các thí nghiệm và thử nghiệm khác nhau
 • Tự động hóa quy trình thu thập dữ liệu
 • Giao diện người dùng rõ ràng với các tùy chọn đơn giản
 • Tích hợp phần cứng với các công cụ đo lường
 • Phân tích tín hiệu và thêm cảm biến
 • Thiết kế trực quan các hệ thống điều khiển phức tạp
 • Các mẫu và ví dụ khác nhau

NI LabVIEW NXG

Định cấu hình NI LabVIEW 2021

 • Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10/11
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu RAM 1 GB
 • Dung lượng ổ cứng: Cần 2 GB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.
 • Màn hình: 1024 x 768 pixel

Tải xuống NI LabVIEW 2021 Full Cr4ck

NI LabVIEW 2021 SP1 F1 (21.1.1) x64

FshareUptoBox

 • NI LabVIEW NXG 2021 - Phiên bản thế hệ mới
 • Vray Next dành cho Maya
 • Vray Next cho SketchUp

Hướng dẫn cài đặt NI LabVIEW 2021

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Gắn tệp tin ISOchạy Thành lập cài đặt phần mềm
 • Quá trình cài đặt đã bỏ qua mô-đun trực tuyến vì vậy bạn cần phải cất những thứ đó đi
 • Sau khi cài đặt xong, hãy chạy tệp "NI License Activator 1.2.exe”Và Hoạt động tất cả
 • Xong#Download #LabVIEW #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết #từng #bước

[rule_3_plain]

#Download #LabVIEW #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết #từng #bước

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung NI LabVIEW 2021Tính năng NI LabVIEW 2021Cấu hình NI LabVIEW 2021Download NI LabVIEW 2021 Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt NI LabVIEW 2021 NI LabVIEW 2021 NI LabVIEW 2021 là một phần mềm kỹ thuật hệ thống để tạo sơ đồ và giải quyết bằng cách thu thập và xử lý dữ liệu với sự hỗ trợ cho các công cụ đo lường. Một công cụ tạo sơ đồ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề, LabVIEW là một trong những phần mềm kỹ thuật hệ thống đáng tin cậy thu thập và xử lý dữ liệu cho các mục đích khác nhau. Công cụ chuyên nghiệp này đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng tạo sơ đồ vì nó có thể tạo ra các hệ thống điều khiển phức tạp và các công cụ độc lập. Tự động hóa việc xử lý dữ liệu và tạo các ứng dụng giám sát một cách dễ dàng. Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này có thể ghi lại dữ liệu và xử lý để tạo ra kết quả. Thực hiện các bài kiểm tra và thí nghiệm khác nhau để hình dung kết quả. Giao diện người dùng đơn giản hỗ trợ người dùng thực hiện tất cả các thao tác. Nó cung cấp một cách tiếp cận lập trình đồ họa toàn diện cùng với hỗ trợ cấu hình phần cứng, phép đo dữ liệu và các tính năng gỡ lỗi. Có nhiều thuật toán phân tích khác nhau và một loạt các tính năng mạnh mẽ để xử lý và xử lý dữ liệu. Tính năng NI LabVIEW 2021 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Phương pháp lập trình đồ họa để trực quan hóa các ứng dụng Hoàn thiện môi trường kỹ thuật hệ thống để tạo sơ đồ Thu thập và xử lý dữ liệu từ các công cụ khác nhau để tạo ra kết quả Quản lý hệ thống đo lường và điều khiển Ứng dụng giải quyết vấn đề đáng tin cậy Hình dung kết quả của các thí nghiệm và thử nghiệm khác nhau Tự động hóa quy trình thu thập dữ liệu Giao diện người dùng rõ ràng với các tùy chọn đơn giản Tích hợp phần cứng với các công cụ đo lường Phân tích tín hiệu và thêm cảm biến Thiết kế trực quan các hệ thống điều khiển phức tạp Các mẫu và ví dụ khác nhau Cấu hình NI LabVIEW 2021 Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10/11 Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu RAM 1 GB Dung lượng đĩa cứng: Cần 2 GB dung lượng trống. Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên. Màn hình: 1024 x 768 pixels Download NI LabVIEW 2021 Full Cr4ck NI LabVIEW 2021 SP1 F1 (21.1.1) x64 FshareUptoBox NI LabVIEW NXG 2021 – Phiên bản thế hệ mới Vray Next for Maya Vray Next for SketchUp Hướng dẫn cài đặt NI LabVIEW 2021 Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Mount file ISO, chạy Setup để cài đặt phần mềm Bản cài đặt đã lược bỏ các modul online nên cần bỏ tích mấy cái đó Sau khi cài đặt xong, chạy file “NI License Activator 1.2.exe” và Active toàn bộ lên Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #LabVIEW #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết #từng #bước [rule_2_plain] #Download #LabVIEW #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết #từng #bước [rule_2_plain] #Download #LabVIEW #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết #từng #bước [rule_3_plain] #Download #LabVIEW #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết #từng #bước /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung NI LabVIEW 2021Tính năng NI LabVIEW 2021Cấu hình NI LabVIEW 2021Download NI LabVIEW 2021 Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt NI LabVIEW 2021 NI LabVIEW 2021 NI LabVIEW 2021 là một phần mềm kỹ thuật hệ thống để tạo sơ đồ và giải quyết bằng cách thu thập và xử lý dữ liệu với sự hỗ trợ cho các công cụ đo lường. Một công cụ tạo sơ đồ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề, LabVIEW là một trong những phần mềm kỹ thuật hệ thống đáng tin cậy thu thập và xử lý dữ liệu cho các mục đích khác nhau. Công cụ chuyên nghiệp này đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng tạo sơ đồ vì nó có thể tạo ra các hệ thống điều khiển phức tạp và các công cụ độc lập. Tự động hóa việc xử lý dữ liệu và tạo các ứng dụng giám sát một cách dễ dàng. Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này có thể ghi lại dữ liệu và xử lý để tạo ra kết quả. Thực hiện các bài kiểm tra và thí nghiệm khác nhau để hình dung kết quả. Giao diện người dùng đơn giản hỗ trợ người dùng thực hiện tất cả các thao tác. Nó cung cấp một cách tiếp cận lập trình đồ họa toàn diện cùng với hỗ trợ cấu hình phần cứng, phép đo dữ liệu và các tính năng gỡ lỗi. Có nhiều thuật toán phân tích khác nhau và một loạt các tính năng mạnh mẽ để xử lý và xử lý dữ liệu. Tính năng NI LabVIEW 2021 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Phương pháp lập trình đồ họa để trực quan hóa các ứng dụng Hoàn thiện môi trường kỹ thuật hệ thống để tạo sơ đồ Thu thập và xử lý dữ liệu từ các công cụ khác nhau để tạo ra kết quả Quản lý hệ thống đo lường và điều khiển Ứng dụng giải quyết vấn đề đáng tin cậy Hình dung kết quả của các thí nghiệm và thử nghiệm khác nhau Tự động hóa quy trình thu thập dữ liệu Giao diện người dùng rõ ràng với các tùy chọn đơn giản Tích hợp phần cứng với các công cụ đo lường Phân tích tín hiệu và thêm cảm biến Thiết kế trực quan các hệ thống điều khiển phức tạp Các mẫu và ví dụ khác nhau Cấu hình NI LabVIEW 2021 Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10/11 Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu RAM 1 GB Dung lượng đĩa cứng: Cần 2 GB dung lượng trống. Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên. Màn hình: 1024 x 768 pixels Download NI LabVIEW 2021 Full Cr4ck NI LabVIEW 2021 SP1 F1 (21.1.1) x64 FshareUptoBox NI LabVIEW NXG 2021 – Phiên bản thế hệ mới Vray Next for Maya Vray Next for SketchUp Hướng dẫn cài đặt NI LabVIEW 2021 Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Mount file ISO, chạy Setup để cài đặt phần mềm Bản cài đặt đã lược bỏ các modul online nên cần bỏ tích mấy cái đó Sau khi cài đặt xong, chạy file “NI License Activator 1.2.exe” và Active toàn bộ lên Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #LabVIEW #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết #từng #bước

Xem thêm:   Tải Phần Mềm Foxit Reader Miễn Phí, Tính Năng Của Phần Mềm Đọc File Pdf Foxit Reader

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button