Phần Mềm

Download Office 2013 – Visio – Project – All in One – Video cài đặt chi tiết

Bạn đang xem: Download Office 2013 – Visio – Project – All in One – Video cài đặt chi tiết tại hkmobile.vn/


Office 2013 Tất cả trong một

Microsoft Office 2013 All in One là một ứng dụng chuyên nghiệp để xử lý các tài liệu khác nhau và cung cấp giải pháp hoàn chỉnh để xử lý cơ sở dữ liệu, bảng tính, bản trình bày và các loại dữ liệu khác.

Bộ Office của Microsoft được biết đến với bộ công cụ quản lý và xử lý tài liệu tốt nhất. Đây là một ứng dụng mạnh mẽ với giao diện người dùng dựa trên ruy-băng đơn giản cho phép người dùng thực hiện tất cả các thao tác một cách dễ dàng. Office cung cấp các ứng dụng khác nhau bao gồm Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher, Visio, OneNote và nhiều ứng dụng khác. Phiên bản mới nhất bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến khác nhau để cải thiện năng suất. Nó cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ và một loạt các tùy chỉnh như bố cục, chi tiết văn bản và hơn thế nữa.

Microsoft Word có thể xử lý các tài liệu khác nhau, Microsoft Excel có thể xử lý bảng tính, PowerPoint có thể xử lý các bài thuyết trình, Visio cho phép tạo các sơ đồ, biểu đồ khác nhau và hơn thế nữa. Có quyền truy cập để quản lý cơ sở dữ liệu, vv Có nhiều mẫu cho từng loại tài liệu và cũng hỗ trợ tạo tệp từ đầu bằng cách sử dụng tài liệu trống. Trong khi làm việc trên một bản trình bày, PowerPoint bao gồm nhiều hiệu ứng và hiệu ứng chuyển tiếp.

Nó cũng cung cấp hỗ trợ cho các dịch vụ đám mây và các tính năng đồng bộ hóa tốt hơn. Nó mang lại tốc độ và hiệu suất hàng đầu, giúp người dùng dễ dàng xử lý tất cả các loại tài liệu. PowerPoint cũng có nhiều hiệu ứng mới hấp dẫn hơn.

Các tính năng của Office 2013 Tất cả trong một


 • Một bộ năng suất mạnh mẽ
 • Hỗ trợ hầu hết các định dạng tài liệu
 • Làm việc với bảng tính, bản trình bày và cơ sở dữ liệu
 • Hỗ trợ đám mây để truy cập nhanh vào tài liệu
 • Giao diện người dùng dựa trên ruy-băng với quyền truy cập nhanh vào tất cả các công cụ
 • Hiệu ứng mới cho bản trình bày PowerPoint
 • Nhiều mẫu khác nhau để bắt đầu nhanh chóng
 • Dễ dàng xử lý tất cả các tài liệu
 • Tùy chỉnh bố cục của tài liệu
 • Đồng bộ hóa tốt hơn với các dịch vụ đám mây

Office 2013 Tất cả trong một Bao gồm phần mềm

 • Word 2013
 • Excel 2013
 • PowerPoint 2013
 • Truy cập 2013
 • Outlook 2013
 • InfoPath 2013
 • Nhà xuất bản 2013
 • OneNote 2013
 • SharePoint Workspace 2013
 • Visio Viewer 2013
 • Visio Premium 2013
 • Project Professional 2013
 • Tab văn phòng
 • Menu UBit

Định cấu hình Office 2013 Tất cả trong một

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7 / Vista / XP
 • Dung lượng đĩa cứng: 2 GB
 • Bộ nhớ đã cài đặt: 1 GB RAM tối thiểu
 • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên

Tải xuống Office 2013 All in One Full Cr4ck

Office 2013 Professional + Visio Premium + Project Pro - 64bit (tháng 8 năm 2022)

FshareHộp thư đếnUploadRAR

Office 2013 Professional + Visio Premium + Project Pro - 32bit (tháng 8 năm 2022)

FshareUptoBoxUploadRAR

Bộ sưu tập Microsoft Office

Fshare

 • Office 2016 - 2019 Tất cả trong một
 • Office 2010 Tất cả trong một
 • KMSPico 2021

Hướng dẫn cài đặt Office 2013 All in One

 • Vì phiên bản này là phiên bản đầy đủ và tất cả đều tốt [email protected] có sẵn Chỉ cần cài đặt và sử dụng nên sẽ nặng hơn phiên bản Office 2013 riêng lẻ đây.
 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Chọn ENG để chuyển sang tiếng Anh
 • Chọn phần mềm để cài đặt và nhấn Bắt đầu cài đặt
 • Nó được thực hiện
 • Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiếtThông tin thêm về: Download Office 2013 – Visio – Project – All in One – Video cài đặt chi tiết

Download Office 2013 – Visio – Project – All in One – Video cài đặt chi tiếtOffice 2013 Tất cả trong một

Microsoft Office 2013 All in One là một ứng dụng chuyên nghiệp để xử lý các tài liệu khác nhau và cung cấp giải pháp hoàn chỉnh để xử lý cơ sở dữ liệu, bảng tính, bản trình bày và các loại dữ liệu khác.

Bộ Office của Microsoft được biết đến với bộ công cụ quản lý và xử lý tài liệu tốt nhất. Đây là một ứng dụng mạnh mẽ với giao diện người dùng dựa trên ruy-băng đơn giản cho phép người dùng thực hiện tất cả các thao tác một cách dễ dàng. Office cung cấp các ứng dụng khác nhau bao gồm Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher, Visio, OneNote và nhiều ứng dụng khác. Phiên bản mới nhất bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến khác nhau để cải thiện năng suất. Nó cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ và một loạt các tùy chỉnh như bố cục, chi tiết văn bản và hơn thế nữa.

Microsoft Word có thể xử lý các tài liệu khác nhau, Microsoft Excel có thể xử lý bảng tính, PowerPoint có thể xử lý các bài thuyết trình, Visio cho phép tạo các sơ đồ, biểu đồ khác nhau và hơn thế nữa. Có quyền truy cập để quản lý cơ sở dữ liệu, vv Có nhiều mẫu cho từng loại tài liệu và cũng hỗ trợ tạo tệp từ đầu bằng cách sử dụng tài liệu trống. Trong khi làm việc trên một bản trình bày, PowerPoint bao gồm nhiều hiệu ứng và hiệu ứng chuyển tiếp.

Nó cũng cung cấp hỗ trợ cho các dịch vụ đám mây và các tính năng đồng bộ hóa tốt hơn. Nó mang lại tốc độ và hiệu suất hàng đầu, giúp người dùng dễ dàng xử lý tất cả các loại tài liệu. PowerPoint cũng có nhiều hiệu ứng mới hấp dẫn hơn.

Các tính năng của Office 2013 Tất cả trong một


 • Một bộ năng suất mạnh mẽ
 • Hỗ trợ hầu hết các định dạng tài liệu
 • Làm việc với bảng tính, bản trình bày và cơ sở dữ liệu
 • Hỗ trợ đám mây để truy cập nhanh vào tài liệu
 • Giao diện người dùng dựa trên ruy-băng với quyền truy cập nhanh vào tất cả các công cụ
 • Hiệu ứng mới cho bản trình bày PowerPoint
 • Nhiều mẫu khác nhau để bắt đầu nhanh chóng
 • Dễ dàng xử lý tất cả các tài liệu
 • Tùy chỉnh bố cục của tài liệu
 • Đồng bộ hóa tốt hơn với các dịch vụ đám mây

Office 2013 Tất cả trong một Bao gồm phần mềm

 • Word 2013
 • Excel 2013
 • PowerPoint 2013
 • Truy cập 2013
 • Outlook 2013
 • InfoPath 2013
 • Nhà xuất bản 2013
 • OneNote 2013
 • SharePoint Workspace 2013
 • Visio Viewer 2013
 • Visio Premium 2013
 • Project Professional 2013
 • Tab văn phòng
 • Menu UBit

Định cấu hình Office 2013 Tất cả trong một

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7 / Vista / XP
 • Dung lượng đĩa cứng: 2 GB
 • Bộ nhớ đã cài đặt: 1 GB RAM tối thiểu
 • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên

Tải xuống Office 2013 All in One Full Cr4ck

Office 2013 Professional + Visio Premium + Project Pro - 64bit (tháng 8 năm 2022)

FshareHộp thư đếnUploadRAR

Office 2013 Professional + Visio Premium + Project Pro - 32bit (tháng 8 năm 2022)

FshareUptoBoxUploadRAR

Bộ sưu tập Microsoft Office

Fshare

 • Office 2016 - 2019 Tất cả trong một
 • Office 2010 Tất cả trong một
 • KMSPico 2021

Hướng dẫn cài đặt Office 2013 All in One

 • Vì phiên bản này là phiên bản đầy đủ và tất cả đều tốt [email protected] có sẵn Chỉ cần cài đặt và sử dụng nên sẽ nặng hơn phiên bản Office 2013 riêng lẻ đây.
 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Chọn ENG để chuyển sang tiếng Anh
 • Chọn phần mềm để cài đặt và nhấn Bắt đầu cài đặt
 • Nó được thực hiện
 • Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiếtcó sẵn Chỉ cần cài đặt và sử dụng nên sẽ nặng hơn phiên bản Office 2013 riêng lẻ đây.
 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Chọn ENG để chuyển sang tiếng Anh
 • Chọn phần mềm để cài đặt và nhấn Bắt đầu cài đặt
 • Nó được thực hiện
 • Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết

 • #Download #Office #Visio #Project #Video #cài #đặt #chi #tiết

  [rule_3_plain]

  #Download #Office #Visio #Project #Video #cài #đặt #chi #tiết

  /* custom css */
  .tdi_2.td-a-rec{
  text-align: center;
  }.tdi_2 .td-element-style{
  z-index: -1;
  }.tdi_2.td-a-rec-img{
  text-align: left;
  }.tdi_2.td-a-rec-img img{
  margin: 0 auto 0 0;
  }@media (max-width: 767px) {
  .tdi_2.td-a-rec-img {
  text-align: center;
  }
  }

  var td_screen_width = window.innerWidth;
  window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

  /* large monitors */
  var adEl = document.createElement("ins");
  placeAdEl.replaceWith(adEl);
  adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
  adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
  adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
  adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  }
  });window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Office 2013 All in OneTính năng Office 2013 All in OneOffice 2013 All in One Gồm các phần mềmCấu hình Office 2013 All in OneDownload Office 2013 All in One Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt Office 2013 All in One Office 2013 All in One Microsoft Office 2013 All in One là một ứng dụng chuyên nghiệp để xử lý các tài liệu khác nhau và cung cấp giải pháp hoàn chỉnh để xử lý cơ sở dữ liệu, bảng tính, bản trình bày và các loại dữ liệu khác. Office Suite của Microsoft được biết đến với bộ công cụ quản lý và xử lý tài liệu tốt nhất. Đây là một ứng dụng mạnh mẽ với giao diện người dùng dựa trên ruy-băng đơn giản cho phép người dùng thực hiện tất cả các thao tác một cách dễ dàng. Office đưa ra các ứng dụng khác nhau bao gồm Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher, Visio, OneNote và nhiều ứng dụng khác. Phiên bản mới nhất bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến khác nhau để cải thiện năng suất. Nó cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ và một loạt các tùy chỉnh như bố cục, chi tiết văn bản và hơn thế nữa. Microsoft Word có thể xử lý các tài liệu khác nhau, Microsoft Excel có thể xử lý bảng tính, PowerPoint có thể xử lý các bài thuyết trình, Visio cho phép tạo các sơ đồ, biểu đồ khác nhau và hơn thế nữa. Có quyền truy cập để quản lý cơ sở dữ liệu, v.v. Có rất nhiều mẫu cho từng loại tài liệu và cũng hỗ trợ tạo tệp từ đầu bằng cách sử dụng tài liệu trống. Trong khi làm việc trên bản trình bày, PowerPoint bao gồm nhiều hiệu ứng và chuyển tiếp. Nó cũng cung cấp hỗ trợ cho các dịch vụ đám mây và các tính năng đồng bộ hóa tốt hơn. Nó mang lại tốc độ và hiệu suất cao nhất giúp người dùng dễ dàng xử lý tất cả các loại tài liệu. PowerPoint cũng có các hiệu ứng mới hấp dẫn hơn. Tính năng Office 2013 All in One (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Một bộ năng suất mạnh mẽ Hỗ trợ hầu hết các định dạng tài liệu Xử lý bảng tính, bản trình bày và cơ sở dữ liệu Hỗ trợ đám mây để truy cập nhanh vào tài liệu Giao diện người dùng dựa trên ruy-băng với quyền truy cập nhanh vào tất cả các công cụ Hiệu ứng mới cho bản trình bày PowerPoint Các mẫu khác nhau để bắt đầu nhanh Dễ dàng xử lý tất cả các tài liệu Tùy chỉnh bố cục của tài liệu Đồng bộ hóa tốt hơn với các dịch vụ đám mây Office 2013 All in One Gồm các phần mềm Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 Access 2013 Outlook 2013 InfoPath 2013 Publisher 2013 OneNote 2013 SharePoint Workspace 2013 Visio Viewer 2013 Visio Premium 2013 Project Professional 2013 Office Tab UBit Menu Cấu hình Office 2013 All in One Hệ điều hành: Windows 10/8/7 / Vista / XP Dung lượng đĩa cứng: 2 GB Bộ nhớ đã cài đặt: 1 GB RAM tối thiểu Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên Download Office 2013 All in One Full Cr4ck Office 2013 Professional + Visio Premium + Project Pro – 64bit (08/2022) FshareUptoboxUploadRAR Office 2013 Professional + Visio Premium + Project Pro – 32bit (08/2022) FshareUptoBoxUploadRAR Microsoft Office Collection Fshare Office 2016 – 2019 All in One Office 2010 All in One KMSPico 2021 Hướng dẫn cài đặt Office 2013 All in One Vì bản này là bản full đủ tất cả và được [email protected] sẵn chỉ việc cài và dùng nên sẽ nặng hơn bản Office 2013 riêng lẻ này. Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Chọn ENG để chuyển qua tiếng anh Chọn phần mềm cần cài và ấn Start Installation Vậy là xong Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

  /* large monitors */
  var adEl = document.createElement("ins");
  placeAdEl.replaceWith(adEl);
  adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
  adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
  adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
  adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  }
  });window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #Office #Visio #Project #Video #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #Office #Visio #Project #Video #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #Office #Visio #Project #Video #cài #đặt #chi #tiết [rule_3_plain] #Download #Office #Visio #Project #Video #cài #đặt #chi #tiết /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

  /* large monitors */
  var adEl = document.createElement("ins");
  placeAdEl.replaceWith(adEl);
  adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
  adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
  adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
  adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  }
  });window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Office 2013 All in OneTính năng Office 2013 All in OneOffice 2013 All in One Gồm các phần mềmCấu hình Office 2013 All in OneDownload Office 2013 All in One Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt Office 2013 All in One Office 2013 All in One Microsoft Office 2013 All in One là một ứng dụng chuyên nghiệp để xử lý các tài liệu khác nhau và cung cấp giải pháp hoàn chỉnh để xử lý cơ sở dữ liệu, bảng tính, bản trình bày và các loại dữ liệu khác. Office Suite của Microsoft được biết đến với bộ công cụ quản lý và xử lý tài liệu tốt nhất. Đây là một ứng dụng mạnh mẽ với giao diện người dùng dựa trên ruy-băng đơn giản cho phép người dùng thực hiện tất cả các thao tác một cách dễ dàng. Office đưa ra các ứng dụng khác nhau bao gồm Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher, Visio, OneNote và nhiều ứng dụng khác. Phiên bản mới nhất bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến khác nhau để cải thiện năng suất. Nó cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ và một loạt các tùy chỉnh như bố cục, chi tiết văn bản và hơn thế nữa. Microsoft Word có thể xử lý các tài liệu khác nhau, Microsoft Excel có thể xử lý bảng tính, PowerPoint có thể xử lý các bài thuyết trình, Visio cho phép tạo các sơ đồ, biểu đồ khác nhau và hơn thế nữa. Có quyền truy cập để quản lý cơ sở dữ liệu, v.v. Có rất nhiều mẫu cho từng loại tài liệu và cũng hỗ trợ tạo tệp từ đầu bằng cách sử dụng tài liệu trống. Trong khi làm việc trên bản trình bày, PowerPoint bao gồm nhiều hiệu ứng và chuyển tiếp. Nó cũng cung cấp hỗ trợ cho các dịch vụ đám mây và các tính năng đồng bộ hóa tốt hơn. Nó mang lại tốc độ và hiệu suất cao nhất giúp người dùng dễ dàng xử lý tất cả các loại tài liệu. PowerPoint cũng có các hiệu ứng mới hấp dẫn hơn. Tính năng Office 2013 All in One (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Một bộ năng suất mạnh mẽ Hỗ trợ hầu hết các định dạng tài liệu Xử lý bảng tính, bản trình bày và cơ sở dữ liệu Hỗ trợ đám mây để truy cập nhanh vào tài liệu Giao diện người dùng dựa trên ruy-băng với quyền truy cập nhanh vào tất cả các công cụ Hiệu ứng mới cho bản trình bày PowerPoint Các mẫu khác nhau để bắt đầu nhanh Dễ dàng xử lý tất cả các tài liệu Tùy chỉnh bố cục của tài liệu Đồng bộ hóa tốt hơn với các dịch vụ đám mây Office 2013 All in One Gồm các phần mềm Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 Access 2013 Outlook 2013 InfoPath 2013 Publisher 2013 OneNote 2013 SharePoint Workspace 2013 Visio Viewer 2013 Visio Premium 2013 Project Professional 2013 Office Tab UBit Menu Cấu hình Office 2013 All in One Hệ điều hành: Windows 10/8/7 / Vista / XP Dung lượng đĩa cứng: 2 GB Bộ nhớ đã cài đặt: 1 GB RAM tối thiểu Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên Download Office 2013 All in One Full Cr4ck Office 2013 Professional + Visio Premium + Project Pro – 64bit (08/2022) FshareUptoboxUploadRAR Office 2013 Professional + Visio Premium + Project Pro – 32bit (08/2022) FshareUptoBoxUploadRAR Microsoft Office Collection Fshare Office 2016 – 2019 All in One Office 2010 All in One KMSPico 2021 Hướng dẫn cài đặt Office 2013 All in One Vì bản này là bản full đủ tất cả và được [email protected] sẵn chỉ việc cài và dùng nên sẽ nặng hơn bản Office 2013 riêng lẻ này. Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Chọn ENG để chuyển qua tiếng anh Chọn phần mềm cần cài và ấn Start Installation Vậy là xong Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

  /* large monitors */
  var adEl = document.createElement("ins");
  placeAdEl.replaceWith(adEl);
  adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
  adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
  adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
  adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  }
  });window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
  Chuyên mục: Phần mềm

  #Download #Office #Visio #Project #Video #cài #đặt #chi #tiết

  Xem thêm:   Cách Cài đặt, Sử dụng GS Auto Clicker 3.1.4

  HK Mobile

  Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button