Phần Mềm

Download Office Tool 2022 – Bộ công cụ toàn diện cho Microsoft Office

Bạn đang xem: Download Office Tool 2022 – Bộ công cụ toàn diện cho Microsoft Office tại hkmobile.vn/


Công cụ văn phòng

Office Tool là một trong những công cụ tốt nhất để quản lý, tải xuống và cài đặt Microsoft Office. Công cụ nhỏ này dựa trên Công cụ triển khai Office của Microsoft. Không có cài đặt phức tạp nào liên quan đến việc sử dụng nó vì nó cung cấp một giao diện sạch sẽ, thân thiện với người dùng và dễ hiểu. Nó được sử dụng để cấu hình cài đặt MS Office, cũng như tùy chỉnh các sản phẩm C2R đã cài đặt, chẳng hạn như thêm và xóa các thành phần, gói ngôn ngữ, v.v.

Bạn có thể sử dụng các tập lệnh hoặc công cụ tích hợp sẵn để dọn dẹp Office. Với điều này, bạn có thể kích hoạt văn phòng của mình và có thể dễ dàng đặt khóa sản phẩm và có thể định cấu hình địa chỉ máy chủ KMS của mình hoặc chuyển đổi các phiên bản Office.

Chương trình cũng giúp bạn định cấu hình Office hiện tại, thay đổi kênh cập nhật, loại bỏ ngôn ngữ sản phẩm hoặc loại bỏ sản phẩm hoặc sử dụng các tập lệnh hoặc công cụ tích hợp sẵn để dọn dẹp Office. Tóm lại câu chuyện, Office Tool 2022 là thứ cần phải có nếu bạn thực sự muốn tận hưởng tất cả các tính năng của Microsoft Office.

Các tính năng của Công cụ Office


 • Định cấu hình cài đặt Office và tùy chỉnh các sản phẩm C2R đã cài đặt, chẳng hạn như thêm và xóa các thành phần, gói ngôn ngữ, v.v.
 • Tải xuống gói cài đặt Office hoặc gói ngôn ngữ, có thể tải xuống gói này bằng các chương trình chính thức Thunder, Aria hoặc Microsoft.
 • Định cấu hình Office hiện tại của bạn, thay đổi kênh cập nhật, loại bỏ ngôn ngữ sản phẩm, loại bỏ sản phẩm hoặc sử dụng các tập lệnh hoặc công cụ tích hợp sẵn để dọn dẹp Office
 • Kích hoạt Office của bạn. Nhanh chóng đặt khóa sản phẩm và định cấu hình địa chỉ máy chủ KMS của bạn hoặc chuyển đổi các phiên bản Office. (Tái bút: công cụ này không có trình kích hoạt KMS tích hợp, nó chỉ cung cấp khả năng định cấu hình máy chủ KMS.)

Sử dụng Công cụ Office

 • MS Office 2016 -> Standard, Pro Plus, Mondo, Professional, Personal, Home Business, Home Student, O365 ProPlus, O365 Business, O365 Small Business, O365 Home Premium
 • MS Office 2019 -> Standard, Pro Plus, Professional, Standard 2019 Volume, ProPlus 2019 Volume, Office 365, Home Business, Home Student
 • MS Office 2021 -> Standard, Pro Plus, Professional, Standard 2021 Volume, ProPlus 2021 Volume, Office 365, Home Business, Home Student
 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
 • RAM (Bộ nhớ): RAM 2 GB (khuyến nghị 4 GB)
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 200 MB trở lên

Tải xuống Office Tool Full Cr4ck

Công cụ văn phòng v9.0.0.1

FshareUptoBoxRất

Công cụ Office với thời gian chạy v9.0.0.1

FshareUptoBoxRất

 • Office 2016 - 2019 Tất cả trong một
 • Office 2013 Tất cả trong một
 • Office 2010 Tất cả trong một

Hướng dẫn Sử dụng Công cụ Office

 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy Thiết lập để mở phần mềm
 • Các tab của phần mềm sẽ có các công dụng sau
 • Tab thứ hai là tải phần mềm và cài đặt như hình bên dưới. Chỉ cần chọn phần mềm và ngôn ngữ

Công cụ văn phòng 2

Tab thứ 3 là phần mềm Active vừa tải ở bước trên

Công cụ văn phòng 3

Tab thứ 4 này là xóa, sửa lỗi, sao lưu, kiểm tra bản quyền Office ...

Công cụ Office 1

Tab thứ 5 là Chuyển đổi từ cũ sang mới hoặc sang PDF và nhiều hơn nữa

Công cụ văn phòng 5Thông tin thêm về: Download Office Tool 2022 – Bộ công cụ toàn diện cho Microsoft Office

Download Office Tool 2022 – Bộ công cụ toàn diện cho Microsoft OfficeCông cụ văn phòng

Office Tool là một trong những công cụ tốt nhất để quản lý, tải xuống và cài đặt Microsoft Office. Công cụ nhỏ này dựa trên Công cụ triển khai Office của Microsoft. Không có cài đặt phức tạp nào liên quan đến việc sử dụng nó vì nó cung cấp một giao diện sạch sẽ, thân thiện với người dùng và dễ hiểu. Nó được sử dụng để cấu hình cài đặt MS Office, cũng như tùy chỉnh các sản phẩm C2R đã cài đặt, chẳng hạn như thêm và xóa các thành phần, gói ngôn ngữ, v.v.

Bạn có thể sử dụng các tập lệnh hoặc công cụ tích hợp sẵn để dọn dẹp Office. Với điều này, bạn có thể kích hoạt văn phòng của mình và có thể dễ dàng đặt khóa sản phẩm và có thể định cấu hình địa chỉ máy chủ KMS của mình hoặc chuyển đổi các phiên bản Office.

Chương trình cũng giúp bạn định cấu hình Office hiện tại, thay đổi kênh cập nhật, loại bỏ ngôn ngữ sản phẩm hoặc loại bỏ sản phẩm hoặc sử dụng các tập lệnh hoặc công cụ tích hợp sẵn để dọn dẹp Office. Tóm lại câu chuyện, Office Tool 2022 là thứ cần phải có nếu bạn thực sự muốn tận hưởng tất cả các tính năng của Microsoft Office.

Các tính năng của Công cụ Office


 • Định cấu hình cài đặt Office và tùy chỉnh các sản phẩm C2R đã cài đặt, chẳng hạn như thêm và xóa các thành phần, gói ngôn ngữ, v.v.
 • Tải xuống gói cài đặt Office hoặc gói ngôn ngữ, có thể tải xuống gói này bằng các chương trình chính thức Thunder, Aria hoặc Microsoft.
 • Định cấu hình Office hiện tại của bạn, thay đổi kênh cập nhật, loại bỏ ngôn ngữ sản phẩm, loại bỏ sản phẩm hoặc sử dụng các tập lệnh hoặc công cụ tích hợp sẵn để dọn dẹp Office
 • Kích hoạt Office của bạn. Nhanh chóng đặt khóa sản phẩm và định cấu hình địa chỉ máy chủ KMS của bạn hoặc chuyển đổi các phiên bản Office. (Tái bút: công cụ này không có trình kích hoạt KMS tích hợp, nó chỉ cung cấp khả năng định cấu hình máy chủ KMS.)

Sử dụng Công cụ Office

 • MS Office 2016 -> Standard, Pro Plus, Mondo, Professional, Personal, Home Business, Home Student, O365 ProPlus, O365 Business, O365 Small Business, O365 Home Premium
 • MS Office 2019 -> Standard, Pro Plus, Professional, Standard 2019 Volume, ProPlus 2019 Volume, Office 365, Home Business, Home Student
 • MS Office 2021 -> Standard, Pro Plus, Professional, Standard 2021 Volume, ProPlus 2021 Volume, Office 365, Home Business, Home Student
 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
 • RAM (Bộ nhớ): RAM 2 GB (khuyến nghị 4 GB)
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 200 MB trở lên

Tải xuống Office Tool Full Cr4ck

Công cụ văn phòng v9.0.0.1

FshareUptoBoxRất

Công cụ Office với thời gian chạy v9.0.0.1

FshareUptoBoxRất

 • Office 2016 - 2019 Tất cả trong một
 • Office 2013 Tất cả trong một
 • Office 2010 Tất cả trong một

Hướng dẫn Sử dụng Công cụ Office

 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy Thiết lập để mở phần mềm
 • Các tab của phần mềm sẽ có các công dụng sau
 • Tab thứ hai là tải phần mềm và cài đặt như hình bên dưới. Chỉ cần chọn phần mềm và ngôn ngữ

Công cụ văn phòng 2

Tab thứ 3 là phần mềm Active vừa tải ở bước trên

Công cụ văn phòng 3

Tab thứ 4 này là xóa, sửa lỗi, sao lưu, kiểm tra bản quyền Office ...

Công cụ Office 1

Tab thứ 5 là Chuyển đổi từ cũ sang mới hoặc sang PDF và nhiều hơn nữa

Công cụ văn phòng 5#Download #Office #Tool #Bộ #công #cụ #toàn #diện #cho #Microsoft #Office

[rule_3_plain]

#Download #Office #Tool #Bộ #công #cụ #toàn #diện #cho #Microsoft #Office

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Office ToolTính năng Office ToolSử dụng Office ToolDownload Office Tool Full Cr4ckHướng dẫn sử dụng Office Tool Office Tool Office Tool là một trong những công cụ tốt nhất để quản lý, tải xuống và cài đặt Microsoft Office. Công cụ nhỏ bé này dựa trên Công cụ triển khai Office của Microsoft. Không có cài đặt phức tạp nào liên quan đến việc sử dụng nó vì nó cung cấp một giao diện sạch sẽ, thân thiện với người dùng và dễ hiểu. Nó được sử dụng để định cấu hình cài đặt MS Office, cũng như tùy chỉnh các sản phẩm C2R đã cài đặt, chẳng hạn như thêm và xóa các thành phần, gói ngôn ngữ, v.v Bạn có thể sử dụng các tập lệnh cài sẵn hoặc các công cụ để dọn dẹp Office. Với điều này, bạn có thể kích hoạt văn phòng của mình và có thể dễ dàng đặt mã khóa sản phẩm và có thể định cấu hình địa chỉ máy chủ KMS của bạn hoặc chuyển đổi phiên bản Office. Chương trình cũng giúp bạn định cấu hình Office hiện tại, thay đổi kênh cập nhật, xóa ngôn ngữ sản phẩm hoặc xóa sản phẩm hoặc sử dụng các tập lệnh hoặc công cụ tích hợp sẵn để dọn dẹp Office. Để tóm tắt câu chuyện, Office Tool 2022 là một công cụ cần phải có nếu bạn thực sự muốn tận hưởng tất cả các tính năng của Microsoft Office. Tính năng Office Tool (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Định cấu hình cài đặt Office và tùy chỉnh các sản phẩm C2R đã cài đặt, chẳng hạn như thêm và xóa các thành phần, gói ngôn ngữ, v.v. Tải xuống gói cài đặt Office hoặc gói ngôn ngữ, có thể được tải xuống bằng các chương trình chính thức Thunder, Aria hoặc Microsoft. Định cấu hình Office hiện tại của bạn, thay đổi kênh cập nhật, xóa ngôn ngữ sản phẩm, xóa sản phẩm hoặc sử dụng các tập lệnh hoặc công cụ tích hợp sẵn để dọn dẹp Office Kích hoạt Office của bạn. Nhanh chóng đặt khóa sản phẩm và định cấu hình địa chỉ máy chủ KMS của bạn hoặc chuyển đổi phiên bản Office. (Tái bút: công cụ không có kích hoạt KMS tích hợp, nó chỉ cung cấp khả năng định cấu hình máy chủ KMS.) Sử dụng Office Tool MS Office 2016 -> Standard, Pro Plus, Mondo, Professional, Personal, Home Business, Home Student, O365 ProPlus, O365 Business, O365 Small Business, O365 Home Premium MS Office 2019 -> Standard, Pro Plus, Professional, Standard 2019 Volume, ProPlus 2019 Volume, Office 365, Home Business, Home Student MS Office 2021 -> Standard, Pro Plus, Professional, Standard 2021 Volume, ProPlus 2021 Volume, Office 365, Home Business, Home Student Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 RAM (Bộ nhớ): RAM 2 GB (khuyến nghị 4 GB) Dung lượng đĩa cứng trống: 200 MB trở lên Download Office Tool Full Cr4ck Office Tool v9.0.0.1 FshareUptoBoxVery Office Tool with runtime v9.0.0.1 FshareUptoBoxVery Office 2016 – 2019 All in One Office 2013 All in One Office 2010 All in One Hướng dẫn sử dụng Office Tool Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để mở phần mềm Các tab của phần mềm sẽ có công dụng như sau Tab thứ 2 là tải phần mềm và cài đặt như hình dưới. Chỉ cần chọn phần mềm và ngôn ngữ Tab thứ 3 là Active phần mềm vừa tải ở bước trên Tab thứ 4 này là xoá, sửa lỗi, backup, kiểm tra license Office…   Tab thứ 5 là Convert từ cũ sang mới hoặc sang PDF và nhiều loại khác /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #Office #Tool #Bộ #công #cụ #toàn #diện #cho #Microsoft #Office [rule_2_plain] #Download #Office #Tool #Bộ #công #cụ #toàn #diện #cho #Microsoft #Office [rule_2_plain] #Download #Office #Tool #Bộ #công #cụ #toàn #diện #cho #Microsoft #Office [rule_3_plain] #Download #Office #Tool #Bộ #công #cụ #toàn #diện #cho #Microsoft #Office /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Office ToolTính năng Office ToolSử dụng Office ToolDownload Office Tool Full Cr4ckHướng dẫn sử dụng Office Tool Office Tool Office Tool là một trong những công cụ tốt nhất để quản lý, tải xuống và cài đặt Microsoft Office. Công cụ nhỏ bé này dựa trên Công cụ triển khai Office của Microsoft. Không có cài đặt phức tạp nào liên quan đến việc sử dụng nó vì nó cung cấp một giao diện sạch sẽ, thân thiện với người dùng và dễ hiểu. Nó được sử dụng để định cấu hình cài đặt MS Office, cũng như tùy chỉnh các sản phẩm C2R đã cài đặt, chẳng hạn như thêm và xóa các thành phần, gói ngôn ngữ, v.v Bạn có thể sử dụng các tập lệnh cài sẵn hoặc các công cụ để dọn dẹp Office. Với điều này, bạn có thể kích hoạt văn phòng của mình và có thể dễ dàng đặt mã khóa sản phẩm và có thể định cấu hình địa chỉ máy chủ KMS của bạn hoặc chuyển đổi phiên bản Office. Chương trình cũng giúp bạn định cấu hình Office hiện tại, thay đổi kênh cập nhật, xóa ngôn ngữ sản phẩm hoặc xóa sản phẩm hoặc sử dụng các tập lệnh hoặc công cụ tích hợp sẵn để dọn dẹp Office. Để tóm tắt câu chuyện, Office Tool 2022 là một công cụ cần phải có nếu bạn thực sự muốn tận hưởng tất cả các tính năng của Microsoft Office. Tính năng Office Tool (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Định cấu hình cài đặt Office và tùy chỉnh các sản phẩm C2R đã cài đặt, chẳng hạn như thêm và xóa các thành phần, gói ngôn ngữ, v.v. Tải xuống gói cài đặt Office hoặc gói ngôn ngữ, có thể được tải xuống bằng các chương trình chính thức Thunder, Aria hoặc Microsoft. Định cấu hình Office hiện tại của bạn, thay đổi kênh cập nhật, xóa ngôn ngữ sản phẩm, xóa sản phẩm hoặc sử dụng các tập lệnh hoặc công cụ tích hợp sẵn để dọn dẹp Office Kích hoạt Office của bạn. Nhanh chóng đặt khóa sản phẩm và định cấu hình địa chỉ máy chủ KMS của bạn hoặc chuyển đổi phiên bản Office. (Tái bút: công cụ không có kích hoạt KMS tích hợp, nó chỉ cung cấp khả năng định cấu hình máy chủ KMS.) Sử dụng Office Tool MS Office 2016 -> Standard, Pro Plus, Mondo, Professional, Personal, Home Business, Home Student, O365 ProPlus, O365 Business, O365 Small Business, O365 Home Premium MS Office 2019 -> Standard, Pro Plus, Professional, Standard 2019 Volume, ProPlus 2019 Volume, Office 365, Home Business, Home Student MS Office 2021 -> Standard, Pro Plus, Professional, Standard 2021 Volume, ProPlus 2021 Volume, Office 365, Home Business, Home Student Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 RAM (Bộ nhớ): RAM 2 GB (khuyến nghị 4 GB) Dung lượng đĩa cứng trống: 200 MB trở lên Download Office Tool Full Cr4ck Office Tool v9.0.0.1 FshareUptoBoxVery Office Tool with runtime v9.0.0.1 FshareUptoBoxVery Office 2016 – 2019 All in One Office 2013 All in One Office 2010 All in One Hướng dẫn sử dụng Office Tool Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để mở phần mềm Các tab của phần mềm sẽ có công dụng như sau Tab thứ 2 là tải phần mềm và cài đặt như hình dưới. Chỉ cần chọn phần mềm và ngôn ngữ Tab thứ 3 là Active phần mềm vừa tải ở bước trên Tab thứ 4 này là xoá, sửa lỗi, backup, kiểm tra license Office…   Tab thứ 5 là Convert từ cũ sang mới hoặc sang PDF và nhiều loại khác /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #Office #Tool #Bộ #công #cụ #toàn #diện #cho #Microsoft #Office

Xem thêm:   Ảnh Về Hình Nền Điện Thoại Di Động, Top Ứng Dụng Tìm Và Tải Ảnh Đẹp Cho Điện Thoại

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button