Phần Mềm

Download OriginPro 2021 – Ứng dụng tạo các loại biểu đồ thông dụng

Bạn đang xem: Download OriginPro 2021 – Ứng dụng tạo các loại biểu đồ thông dụng tại hkmobile.vn/


OriginPro 2021

OriginPro 2021 là một ứng dụng phần mềm dễ sử dụng, cung cấp khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ và vẽ đồ thị chất lượng xuất bản phù hợp với nhu cầu của các nhà khoa học và kỹ sư. Origin cung cấp phân tích đường cong và đỉnh độc đáo, hơn 60 loại biểu đồ có thể tùy chỉnh và các mẫu phân tích, tất cả đều nằm trong môi trường sổ làm việc được tích hợp chặt chẽ.

Một ứng dụng mạnh mẽ để phân tích dữ liệu, OriginPro 2021 đi kèm với một bộ công cụ chuyên nghiệp với nhiều tùy chỉnh và cài đặt để trực quan hóa kết quả đầu ra và tạo đồ thị. Nó cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ cho các kỹ sư và nhà khoa học để tạo ra kết quả chất lượng cao và tạo đồ thị khoa học. Một loạt các mẫu, chủ đề, báo cáo tùy chỉnh và một loạt các tính năng mạnh mẽ khác làm cho nó trở thành một giải pháp đáng tin cậy.

Hơn nữa, nó cung cấp mức hiệu suất cao nhất và các tính năng bảo mật nâng cao cũng như hỗ trợ cho các hình ảnh vi mô và chú giải công cụ để xử lý thông tin. Cải thiện cách tạo các cuộc trò chuyện và tùy chỉnh chúng theo nhu cầu của họ. Ngoài ra, ứng dụng mạnh mẽ này còn hỗ trợ tạo bản đồ nhiệt và tạo điện dung hạt nhân 2D cũng như các tính năng vẽ đồ thị 3D. Nói tóm lại, nó là một ứng dụng đáng tin cậy để phân tích dữ liệu và cung cấp hỗ trợ để tạo các loại biểu đồ khác nhau.

Các tính năng của OriginPro 2021


 • Ứng dụng mạnh mẽ để phân tích dữ liệu
 • Một môi trường chuyên nghiệp cho các kỹ sư và nhà khoa học
 • Cung cấp nhiều công cụ và tùy chỉnh
 • Một giải pháp đáng tin cậy để tạo đồ thị khoa học
 • Tạo Mẫu & Chủ đề Đồ thị Tùy chỉnh
 • Đẩy sang PowerPoint hoặc Copy-Paste vào Word
 • Xuất hình ảnh sang hơn 12 định dạng vector và raster
 • Vẽ hàng loạt trên các cột / Trang tính / Sách
 • Đồ thị 3D cho Khoa học và Kỹ thuật
 • Tùy chỉnh dữ liệu và biểu đồ với các mẫu khác nhau
 • Tạo báo cáo tùy chỉnh và xử lý dữ liệu ở chế độ hàng loạt
 • Cung cấp hỗ trợ cho bản đồ nhiệt và các biểu đồ khác
 • Mang lại mức hiệu suất cao nhất khi xử lý dữ liệu
 • Hỗ trợ hạt nhân 2D, công cụ phân phối và vẽ hàng loạt 3D
 • Phân tích phương sai với dữ liệu không cân bằng
 • Hỗ trợ thêm các điểm dữ liệu 3D
 • Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác
 • Bạn cũng có thể tải xuống XMind 2020 từ icongghe

iMindQ-2

Cấu hình OriginPro 2021

 • Hệ điều hành: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
 • Bộ xử lý: 1GHz 32-bit (x86) hoặc 64-bit (x64)
 • Bộ nhớ: RAM 32-bit 2GB (khuyến nghị 4GB), RAM 64-bit 4GB (khuyến nghị 8GB)
 • Dung lượng ổ cứng: Dung lượng đĩa cứng trống 2,0 GB để cài đặt chương trình (không bao gồm bộ nhớ dữ liệu)
 • Trình duyệt: Hộp thoại Origin Central yêu cầu Internet Explorer phiên bản 9 trở lên

Tải xuống OriginPro 2021 Full Cr4ck

OriginPro 2021 v9.8.0.200 x64 FiXED3

FshareUptoBox

 • Edraw MindMaster Pro 8
 • Chỉnh sửa tối đa 10

Hướng dẫn cài đặt OriginPro 2021

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows) vô cùng quan trọng
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy Thành lập cài đặt phần mềm
 • Chọn Bản dùng thử OriginPro
 • Sao chép tệp Cr4ck đến nơi phần mềm đã được cài đặt "C: Program Files OriginLab Origin2021"
 • XongThông tin thêm về: Download OriginPro 2021 – Ứng dụng tạo các loại biểu đồ thông dụng

Download OriginPro 2021 – Ứng dụng tạo các loại biểu đồ thông dụngOriginPro 2021

OriginPro 2021 là một ứng dụng phần mềm dễ sử dụng, cung cấp khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ và vẽ đồ thị chất lượng xuất bản phù hợp với nhu cầu của các nhà khoa học và kỹ sư. Origin cung cấp phân tích đường cong và đỉnh độc đáo, hơn 60 loại biểu đồ có thể tùy chỉnh và các mẫu phân tích, tất cả đều nằm trong môi trường sổ làm việc được tích hợp chặt chẽ.

Một ứng dụng mạnh mẽ để phân tích dữ liệu, OriginPro 2021 đi kèm với một bộ công cụ chuyên nghiệp với nhiều tùy chỉnh và cài đặt để trực quan hóa kết quả đầu ra và tạo đồ thị. Nó cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ cho các kỹ sư và nhà khoa học để tạo ra kết quả chất lượng cao và tạo đồ thị khoa học. Một loạt các mẫu, chủ đề, báo cáo tùy chỉnh và một loạt các tính năng mạnh mẽ khác làm cho nó trở thành một giải pháp đáng tin cậy.

Hơn nữa, nó cung cấp mức hiệu suất cao nhất và các tính năng bảo mật nâng cao cũng như hỗ trợ cho các hình ảnh vi mô và chú giải công cụ để xử lý thông tin. Cải thiện cách tạo các cuộc trò chuyện và tùy chỉnh chúng theo nhu cầu của họ. Ngoài ra, ứng dụng mạnh mẽ này còn hỗ trợ tạo bản đồ nhiệt và tạo điện dung hạt nhân 2D cũng như các tính năng vẽ đồ thị 3D. Nói tóm lại, nó là một ứng dụng đáng tin cậy để phân tích dữ liệu và cung cấp hỗ trợ để tạo các loại biểu đồ khác nhau.

Các tính năng của OriginPro 2021


 • Ứng dụng mạnh mẽ để phân tích dữ liệu
 • Một môi trường chuyên nghiệp cho các kỹ sư và nhà khoa học
 • Cung cấp nhiều công cụ và tùy chỉnh
 • Một giải pháp đáng tin cậy để tạo đồ thị khoa học
 • Tạo Mẫu & Chủ đề Đồ thị Tùy chỉnh
 • Đẩy sang PowerPoint hoặc Copy-Paste vào Word
 • Xuất hình ảnh sang hơn 12 định dạng vector và raster
 • Vẽ hàng loạt trên các cột / Trang tính / Sách
 • Đồ thị 3D cho Khoa học và Kỹ thuật
 • Tùy chỉnh dữ liệu và biểu đồ với các mẫu khác nhau
 • Tạo báo cáo tùy chỉnh và xử lý dữ liệu ở chế độ hàng loạt
 • Cung cấp hỗ trợ cho bản đồ nhiệt và các biểu đồ khác
 • Mang lại mức hiệu suất cao nhất khi xử lý dữ liệu
 • Hỗ trợ hạt nhân 2D, công cụ phân phối và vẽ hàng loạt 3D
 • Phân tích phương sai với dữ liệu không cân bằng
 • Hỗ trợ thêm các điểm dữ liệu 3D
 • Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác
 • Bạn cũng có thể tải xuống XMind 2020 từ icongghe

iMindQ-2

Cấu hình OriginPro 2021

 • Hệ điều hành: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
 • Bộ xử lý: 1GHz 32-bit (x86) hoặc 64-bit (x64)
 • Bộ nhớ: RAM 32-bit 2GB (khuyến nghị 4GB), RAM 64-bit 4GB (khuyến nghị 8GB)
 • Dung lượng ổ cứng: Dung lượng đĩa cứng trống 2,0 GB để cài đặt chương trình (không bao gồm bộ nhớ dữ liệu)
 • Trình duyệt: Hộp thoại Origin Central yêu cầu Internet Explorer phiên bản 9 trở lên

Tải xuống OriginPro 2021 Full Cr4ck

OriginPro 2021 v9.8.0.200 x64 FiXED3

FshareUptoBox

 • Edraw MindMaster Pro 8
 • Chỉnh sửa tối đa 10

Hướng dẫn cài đặt OriginPro 2021

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows) vô cùng quan trọng
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy Thành lập cài đặt phần mềm
 • Chọn Bản dùng thử OriginPro
 • Sao chép tệp Cr4ck đến nơi phần mềm đã được cài đặt "C: Program Files OriginLab Origin2021"
 • Xong#Download #OriginPro #Ứng #dụng #tạo #các #loại #biểu #đồ #thông #dụng

[rule_3_plain]

#Download #OriginPro #Ứng #dụng #tạo #các #loại #biểu #đồ #thông #dụng

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung OriginPro 2021Tính năng OriginPro 2021Cấu hình OriginPro 2021Download OriginPro 2021 Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt OriginPro 2021 OriginPro 2021 OriginPro 2021 là một ứng dụng phần mềm dễ sử dụng cung cấp khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ và vẽ đồ thị chất lượng xuất bản phù hợp với nhu cầu của các nhà khoa học và kỹ sư. Origin cung cấp khả năng phân tích đỉnh và điều chỉnh đường cong độc đáo, hơn 60 loại biểu đồ có thể tùy chỉnh và các mẫu phân tích, tất cả đều nằm trong môi trường sổ làm việc được tích hợp chặt chẽ. Một ứng dụng mạnh mẽ để phân tích dữ liệu, OriginPro 2021 đi kèm với một bộ công cụ chuyên nghiệp với nhiều tùy chỉnh và cài đặt để trực quan hóa kết quả đầu ra và tạo biểu đồ. Nó cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ cho các kỹ sư và nhà khoa học để tạo ra các kết quả chất lượng cao và tạo ra các biểu đồ khoa học. Có nhiều mẫu, chủ đề, báo cáo tùy chỉnh và một loạt các tính năng mạnh mẽ khác làm cho nó trở thành một giải pháp đáng tin cậy. Hơn nữa, nó mang lại mức hiệu suất cao nhất và các tính năng bảo mật nâng cao cũng như hỗ trợ xử lý các đồ thị nhỏ và chú giải công cụ để xử lý thông tin. Cải thiện cách tạo các cuộc trò chuyện và tùy chỉnh chúng theo nhu cầu của họ. Ngoài ra, ứng dụng mạnh mẽ này cũng hỗ trợ tạo bản đồ nhiệt và tạo ra điện dung hạt nhân 2D cũng như các tính năng vẽ lô 3D. Tóm lại, nó là một ứng dụng đáng tin cậy để phân tích dữ liệu và cung cấp hỗ trợ để tạo các loại biểu đồ khác nhau. Tính năng OriginPro 2021 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ứng dụng mạnh mẽ để phân tích dữ liệu Một môi trường chuyên nghiệp cho các kỹ sư và nhà khoa học Cung cấp nhiều công cụ và tùy chỉnh Giải pháp đáng tin cậy để tạo biểu đồ khoa học Tạo Mẫu & Chủ đề Đồ thị Tùy chỉnh Đẩy sang PowerPoint hoặc Sao chép-Dán vào Word Xuất hình ảnh sang hơn 12 định dạng vector và Raster Thực hiện vẽ hàng loạt trên các cột / Trang tính / Sách Đồ thị 3D cho Khoa học và Kỹ thuật Tùy chỉnh dữ liệu và biểu đồ bằng các mẫu khác nhau Tạo báo cáo tùy chỉnh và xử lý dữ liệu ở chế độ hàng loạt Cung cấp hỗ trợ cho bản đồ nhiệt và các biểu đồ khác Mang lại mức hiệu suất cao nhất khi xử lý dữ liệu Hỗ trợ hạt nhân 2D, vẽ hàng loạt 3D và các công cụ phân phối Tính năng phân tích phương sai với dữ liệu không cân bằng Hỗ trợ thêm các điểm dữ liệu 3D Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác Bạn cũng có thể download XMind 2020 từ icongnghe Cấu hình OriginPro 2021 Hệ điều hành: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Bộ xử lý: 1GHz 32-bit (x86) hoặc 64-bit (x64) Bộ nhớ: RAM 32-bit 2GB (khuyến nghị 4 GB), RAM 64-bit 4 GB (khuyến nghị 8GB) Dung lượng đĩa cứng: Dung lượng đĩa cứng trống 2,0 GB để cài đặt chương trình (không bao gồm bộ nhớ dữ liệu) Trình duyệt: Hộp thoại Origin Central yêu cầu Internet Explorer phiên bản 9 trở lên Download OriginPro 2021 Full Cr4ck OriginPro 2021 v9.8.0.200 x64 FiXED3 FshareUptoBox Edraw MindMaster Pro 8 Edraw Max 10 Hướng dẫn cài đặt OriginPro 2021 Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) cực kỳ quan trọng Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Chọn OriginPro Trial Copy file Cr4ck đến nơi vừa cài đặt phần mềm đường dẫn “C:Program FilesOriginLabOrigin2021“ Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #OriginPro #Ứng #dụng #tạo #các #loại #biểu #đồ #thông #dụng [rule_2_plain] #Download #OriginPro #Ứng #dụng #tạo #các #loại #biểu #đồ #thông #dụng [rule_2_plain] #Download #OriginPro #Ứng #dụng #tạo #các #loại #biểu #đồ #thông #dụng [rule_3_plain] #Download #OriginPro #Ứng #dụng #tạo #các #loại #biểu #đồ #thông #dụng /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung OriginPro 2021Tính năng OriginPro 2021Cấu hình OriginPro 2021Download OriginPro 2021 Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt OriginPro 2021 OriginPro 2021 OriginPro 2021 là một ứng dụng phần mềm dễ sử dụng cung cấp khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ và vẽ đồ thị chất lượng xuất bản phù hợp với nhu cầu của các nhà khoa học và kỹ sư. Origin cung cấp khả năng phân tích đỉnh và điều chỉnh đường cong độc đáo, hơn 60 loại biểu đồ có thể tùy chỉnh và các mẫu phân tích, tất cả đều nằm trong môi trường sổ làm việc được tích hợp chặt chẽ. Một ứng dụng mạnh mẽ để phân tích dữ liệu, OriginPro 2021 đi kèm với một bộ công cụ chuyên nghiệp với nhiều tùy chỉnh và cài đặt để trực quan hóa kết quả đầu ra và tạo biểu đồ. Nó cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ cho các kỹ sư và nhà khoa học để tạo ra các kết quả chất lượng cao và tạo ra các biểu đồ khoa học. Có nhiều mẫu, chủ đề, báo cáo tùy chỉnh và một loạt các tính năng mạnh mẽ khác làm cho nó trở thành một giải pháp đáng tin cậy. Hơn nữa, nó mang lại mức hiệu suất cao nhất và các tính năng bảo mật nâng cao cũng như hỗ trợ xử lý các đồ thị nhỏ và chú giải công cụ để xử lý thông tin. Cải thiện cách tạo các cuộc trò chuyện và tùy chỉnh chúng theo nhu cầu của họ. Ngoài ra, ứng dụng mạnh mẽ này cũng hỗ trợ tạo bản đồ nhiệt và tạo ra điện dung hạt nhân 2D cũng như các tính năng vẽ lô 3D. Tóm lại, nó là một ứng dụng đáng tin cậy để phân tích dữ liệu và cung cấp hỗ trợ để tạo các loại biểu đồ khác nhau. Tính năng OriginPro 2021 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ứng dụng mạnh mẽ để phân tích dữ liệu Một môi trường chuyên nghiệp cho các kỹ sư và nhà khoa học Cung cấp nhiều công cụ và tùy chỉnh Giải pháp đáng tin cậy để tạo biểu đồ khoa học Tạo Mẫu & Chủ đề Đồ thị Tùy chỉnh Đẩy sang PowerPoint hoặc Sao chép-Dán vào Word Xuất hình ảnh sang hơn 12 định dạng vector và Raster Thực hiện vẽ hàng loạt trên các cột / Trang tính / Sách Đồ thị 3D cho Khoa học và Kỹ thuật Tùy chỉnh dữ liệu và biểu đồ bằng các mẫu khác nhau Tạo báo cáo tùy chỉnh và xử lý dữ liệu ở chế độ hàng loạt Cung cấp hỗ trợ cho bản đồ nhiệt và các biểu đồ khác Mang lại mức hiệu suất cao nhất khi xử lý dữ liệu Hỗ trợ hạt nhân 2D, vẽ hàng loạt 3D và các công cụ phân phối Tính năng phân tích phương sai với dữ liệu không cân bằng Hỗ trợ thêm các điểm dữ liệu 3D Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác Bạn cũng có thể download XMind 2020 từ icongnghe Cấu hình OriginPro 2021 Hệ điều hành: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Bộ xử lý: 1GHz 32-bit (x86) hoặc 64-bit (x64) Bộ nhớ: RAM 32-bit 2GB (khuyến nghị 4 GB), RAM 64-bit 4 GB (khuyến nghị 8GB) Dung lượng đĩa cứng: Dung lượng đĩa cứng trống 2,0 GB để cài đặt chương trình (không bao gồm bộ nhớ dữ liệu) Trình duyệt: Hộp thoại Origin Central yêu cầu Internet Explorer phiên bản 9 trở lên Download OriginPro 2021 Full Cr4ck OriginPro 2021 v9.8.0.200 x64 FiXED3 FshareUptoBox Edraw MindMaster Pro 8 Edraw Max 10 Hướng dẫn cài đặt OriginPro 2021 Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) cực kỳ quan trọng Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Chọn OriginPro Trial Copy file Cr4ck đến nơi vừa cài đặt phần mềm đường dẫn “C:Program FilesOriginLabOrigin2021“ Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #OriginPro #Ứng #dụng #tạo #các #loại #biểu #đồ #thông #dụng

Xem thêm:   Top 20 trang web thiết kế logo online miễn phí tốt nhất 2021

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button