Phần Mềm

Download pdfFactory Pro – Ứng dụng rất mạnh đểtạo và sửa các tệp PDF

Bạn đang xem: Download pdfFactory Pro – Ứng dụng rất mạnh đểtạo và sửa các tệp PDF tại hkmobile.vn/


pdfFactory Pro

pdfFactory Pro là một ứng dụng rất mạnh có thể được sử dụng để tạo các tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào bằng cách sử dụng một họa sĩ ảo đơn giản cho phép bạn đánh dấu các trang. Bạn cũng có thể nhúng các phông chữ và cũng có thể gửi các tệp PDF qua email.

pdfFactory Pro có giao diện người dùng rất đơn giản và dễ hiểu, rất dễ làm việc. Chỉ cần in tài liệu của bạn từ bất kỳ ứng dụng nào và chọn pdfFactory Pro cho máy in. Các tệp PDF được tạo sẽ mở trong một cửa sổ riêng biệt cho phép bạn làm phong phú nội dung bằng cách thêm ghi chú hoặc hình mờ và mã hóa thông tin. Cửa sổ này cũng có thể được sử dụng để lưu tệp đầu ra và gửi qua thư hoặc đến máy in thông thường.

pdfFactory Pro cũng cung cấp rất nhiều tùy chọn bổ sung để giúp bạn tạo các tệp PDF tùy chỉnh. Bạn có thể thêm dấu trang, thay đổi giao diện của siêu liên kết, thêm hình mờ tùy chỉnh và chỉnh sửa mô tả của tài liệu.

Một trình chỉnh sửa và chuyển đổi PDF mạnh mẽ, pdfFactory Pro đi kèm với một giải pháp đáng tin cậy để tạo các tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào. Nó cung cấp hỗ trợ cho một máy in ảo đơn giản cho phép người dùng đánh dấu trang và sử dụng các phông chữ nhúng và nhiều công cụ mạnh mẽ khác để xử lý tài liệu. Ngoài ra, nó cung cấp một giải pháp mạnh mẽ hiện nay đi kèm với hỗ trợ mã hóa 128 hoặc 256-bit.

Tính năng của pdfFactory Pro


 • Một ứng dụng rất mạnh có thể được sử dụng để tạo các tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào.
 • Nó cũng có thể nhúng các phông chữ và cũng có thể gửi các tệp PDF qua email.
 • Có giao diện người dùng rất đơn giản và dễ hiểu, rất dễ làm việc.
 • Cung cấp nhiều tùy chọn bổ sung để giúp bạn tạo các tệp PDF tùy chỉnh.
 • Bạn có thể thêm dấu trang, thay đổi giao diện của siêu liên kết, thêm hình mờ tùy chỉnh và chỉnh sửa mô tả của tài liệu.
 • Tạo tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào
 • Máy in ảo đơn giản với các tính năng đánh dấu trang
 • Các bản sửa lỗi và cải tiến khác nhau
 • Các tính năng mã hóa AES và nhiều cải tiến khác nhau
 • Gửi tài liệu PDF qua email
 • Xử lý tài liệu thông qua máy in ảo
 • Bảo vệ nội dung của tài liệu được sửa đổi
 • Các tính năng mã hóa AES 128-bit và 256-bit
 • Dụng cụ đánh dấu nước và nhiều công cụ tiện dụng hơn
 • Một loạt các tính năng bổ sung để tùy chỉnh tệp PDF
 • Thay đổi giao diện của siêu liên kết
 • Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác

PDF Annotator-1

Định cấu hình pdfFactory Pro

 • Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM.
 • Dung lượng ổ cứng: 20 MB dung lượng trống cần thiết.
 • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên.

Tải xuống pdfFactory Pro Full Cr4ck

pdfFactory Pro 8.00 Đa ngôn ngữ

Fshare4everUserDrive

 • Văn phòng 2010
 • Acrobat Pro DC 2019
 • Nitro Pro 12

Hướng dẫn cài đặt pdfFactory Pro

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy Thành lập cài đặt phần mềm
 • Sao chép Cr4ck vào đường dẫn “C: Windows System32 spool drivers x64 3 "
 • Nhập khóa vào tệp văn bản
 • XongThông tin thêm về: Download pdfFactory Pro – Ứng dụng rất mạnh đểtạo và sửa các tệp PDF

Download pdfFactory Pro – Ứng dụng rất mạnh đểtạo và sửa các tệp PDFpdfFactory Pro

pdfFactory Pro là một ứng dụng rất mạnh có thể được sử dụng để tạo các tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào bằng cách sử dụng một họa sĩ ảo đơn giản cho phép bạn đánh dấu các trang. Bạn cũng có thể nhúng các phông chữ và cũng có thể gửi các tệp PDF qua email.

pdfFactory Pro có giao diện người dùng rất đơn giản và dễ hiểu, rất dễ làm việc. Chỉ cần in tài liệu của bạn từ bất kỳ ứng dụng nào và chọn pdfFactory Pro cho máy in. Các tệp PDF được tạo sẽ mở trong một cửa sổ riêng biệt cho phép bạn làm phong phú nội dung bằng cách thêm ghi chú hoặc hình mờ và mã hóa thông tin. Cửa sổ này cũng có thể được sử dụng để lưu tệp đầu ra và gửi qua thư hoặc đến máy in thông thường.

pdfFactory Pro cũng cung cấp rất nhiều tùy chọn bổ sung để giúp bạn tạo các tệp PDF tùy chỉnh. Bạn có thể thêm dấu trang, thay đổi giao diện của siêu liên kết, thêm hình mờ tùy chỉnh và chỉnh sửa mô tả của tài liệu.

Một trình chỉnh sửa và chuyển đổi PDF mạnh mẽ, pdfFactory Pro đi kèm với một giải pháp đáng tin cậy để tạo các tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào. Nó cung cấp hỗ trợ cho một máy in ảo đơn giản cho phép người dùng đánh dấu trang và sử dụng các phông chữ nhúng và nhiều công cụ mạnh mẽ khác để xử lý tài liệu. Ngoài ra, nó cung cấp một giải pháp mạnh mẽ hiện nay đi kèm với hỗ trợ mã hóa 128 hoặc 256-bit.

Tính năng của pdfFactory Pro


 • Một ứng dụng rất mạnh có thể được sử dụng để tạo các tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào.
 • Nó cũng có thể nhúng các phông chữ và cũng có thể gửi các tệp PDF qua email.
 • Có giao diện người dùng rất đơn giản và dễ hiểu, rất dễ làm việc.
 • Cung cấp nhiều tùy chọn bổ sung để giúp bạn tạo các tệp PDF tùy chỉnh.
 • Bạn có thể thêm dấu trang, thay đổi giao diện của siêu liên kết, thêm hình mờ tùy chỉnh và chỉnh sửa mô tả của tài liệu.
 • Tạo tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào
 • Máy in ảo đơn giản với các tính năng đánh dấu trang
 • Các bản sửa lỗi và cải tiến khác nhau
 • Các tính năng mã hóa AES và nhiều cải tiến khác nhau
 • Gửi tài liệu PDF qua email
 • Xử lý tài liệu thông qua máy in ảo
 • Bảo vệ nội dung của tài liệu được sửa đổi
 • Các tính năng mã hóa AES 128-bit và 256-bit
 • Dụng cụ đánh dấu nước và nhiều công cụ tiện dụng hơn
 • Một loạt các tính năng bổ sung để tùy chỉnh tệp PDF
 • Thay đổi giao diện của siêu liên kết
 • Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác

PDF Annotator-1

Định cấu hình pdfFactory Pro

 • Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM.
 • Dung lượng ổ cứng: 20 MB dung lượng trống cần thiết.
 • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên.

Tải xuống pdfFactory Pro Full Cr4ck

pdfFactory Pro 8.00 Đa ngôn ngữ

Fshare4everUserDrive

 • Văn phòng 2010
 • Acrobat Pro DC 2019
 • Nitro Pro 12

Hướng dẫn cài đặt pdfFactory Pro

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy Thành lập cài đặt phần mềm
 • Sao chép Cr4ck vào đường dẫn “C: Windows System32 spool drivers x64 3 "
 • Nhập khóa vào tệp văn bản
 • Xong#Download #pdfFactory #Pro #Ứng #dụng #rất #mạnh #đểtạo #và #sửa #các #tệp #PDF

[rule_3_plain]

#Download #pdfFactory #Pro #Ứng #dụng #rất #mạnh #đểtạo #và #sửa #các #tệp #PDF

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung pdfFactory ProTính năng pdfFactory ProCấu hình pdfFactory ProDownload pdfFactory Pro Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt pdfFactory Pro pdfFactory Pro pdfFactory Pro là một ứng dụng rất mạnh có thể được sử dụng để tạo các tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào bằng cách sử dụng một họa sĩ ảo đơn giản cho phép bạn đánh dấu các trang. Bạn cũng có thể nhúng phông chữ và cũng có thể gửi các tệp PDF qua email. pdfFactory Pro có giao diện người dùng rất đơn giản và dễ hiểu, rất dễ làm việc. Bạn chỉ cần in tài liệu của mình từ bất kỳ ứng dụng nào và chọn pdfFactory Pro cho máy in. Các tệp PDF được tạo mở trong một cửa sổ riêng biệt cho phép bạn làm phong phú nội dung bằng cách thêm ghi chú hoặc hình mờ và mã hóa thông tin. Cửa sổ này cũng có thể được sử dụng để lưu tệp đầu ra và gửi nó qua thư hoặc đến một máy in thông thường. pdfFactory Pro cũng cung cấp vô số tùy chọn bổ sung giúp bạn tạo tệp PDF tùy chỉnh. Bạn có thể thêm dấu trang, thay đổi giao diện của siêu liên kết, thêm hình mờ tùy chỉnh và chỉnh sửa mô tả của tài liệu. Một trình chỉnh sửa và chuyển đổi PDF mạnh mẽ, pdfFactory Pro đi kèm với một giải pháp đáng tin cậy để tạo các tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào. Nó cung cấp hỗ trợ cho máy in ảo đơn giản cho phép người dùng đánh dấu trang và sử dụng phông chữ nhúng và nhiều công cụ mạnh mẽ khác để xử lý tài liệu. Ngoài ra, nó cung cấp một giải pháp mạnh mẽ hiện nay đi kèm với hỗ trợ mã hóa 128 hoặc 256-bit. Tính năng pdfFactory Pro (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Một ứng dụng rất mạnh có thể được sử dụng để tạo các tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào. Cũng có thể nhúng phông chữ và cũng có thể gửi các tệp PDF qua email. Có một giao diện người dùng rất đơn giản và dễ hiểu, rất dễ làm việc. Cung cấp vô số tùy chọn bổ sung giúp bạn tạo tệp PDF tùy chỉnh. Có thể thêm dấu trang, thay đổi giao diện của siêu liên kết, thêm hình mờ tùy chỉnh và chỉnh sửa mô tả của tài liệu. Tạo tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào Máy in ảo đơn giản với các tính năng đánh dấu trang Các bản sửa lỗi và cải tiến khác nhau Các tính năng mã hóa AES và nhiều cải tiến khác nhau Gửi tài liệu PDF qua email Xử lý tài liệu thông qua máy in ảo Bảo vệ nội dung của tài liệu để được sửa đổi Các tính năng mã hóa AES 128-bit và 256-bit Các công cụ đánh dấu nước và nhiều công cụ tiện dụng khác Một loạt các tính năng bổ sung để tùy chỉnh các tệp PDF Thay đổi giao diện của các siêu liên kết Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác Cấu hình pdfFactory Pro Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM. Dung lượng đĩa cứng: 20 MB dung lượng trống cần thiết. Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên. Download pdfFactory Pro Full Cr4ck pdfFactory Pro 8.00 Multilingual Fshare4everUserDrive Office 2010 Acrobat Pro DC 2019 Nitro Pro 12 Hướng dẫn cài đặt pdfFactory Pro Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Copy Cr4ck đến đường dẫn “C:WindowsSystem32spooldriversx643“ Nhập key trong file text Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #pdfFactory #Pro #Ứng #dụng #rất #mạnh #đểtạo #và #sửa #các #tệp #PDF [rule_2_plain] #Download #pdfFactory #Pro #Ứng #dụng #rất #mạnh #đểtạo #và #sửa #các #tệp #PDF [rule_2_plain] #Download #pdfFactory #Pro #Ứng #dụng #rất #mạnh #đểtạo #và #sửa #các #tệp #PDF [rule_3_plain] #Download #pdfFactory #Pro #Ứng #dụng #rất #mạnh #đểtạo #và #sửa #các #tệp #PDF /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung pdfFactory ProTính năng pdfFactory ProCấu hình pdfFactory ProDownload pdfFactory Pro Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt pdfFactory Pro pdfFactory Pro pdfFactory Pro là một ứng dụng rất mạnh có thể được sử dụng để tạo các tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào bằng cách sử dụng một họa sĩ ảo đơn giản cho phép bạn đánh dấu các trang. Bạn cũng có thể nhúng phông chữ và cũng có thể gửi các tệp PDF qua email. pdfFactory Pro có giao diện người dùng rất đơn giản và dễ hiểu, rất dễ làm việc. Bạn chỉ cần in tài liệu của mình từ bất kỳ ứng dụng nào và chọn pdfFactory Pro cho máy in. Các tệp PDF được tạo mở trong một cửa sổ riêng biệt cho phép bạn làm phong phú nội dung bằng cách thêm ghi chú hoặc hình mờ và mã hóa thông tin. Cửa sổ này cũng có thể được sử dụng để lưu tệp đầu ra và gửi nó qua thư hoặc đến một máy in thông thường. pdfFactory Pro cũng cung cấp vô số tùy chọn bổ sung giúp bạn tạo tệp PDF tùy chỉnh. Bạn có thể thêm dấu trang, thay đổi giao diện của siêu liên kết, thêm hình mờ tùy chỉnh và chỉnh sửa mô tả của tài liệu. Một trình chỉnh sửa và chuyển đổi PDF mạnh mẽ, pdfFactory Pro đi kèm với một giải pháp đáng tin cậy để tạo các tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào. Nó cung cấp hỗ trợ cho máy in ảo đơn giản cho phép người dùng đánh dấu trang và sử dụng phông chữ nhúng và nhiều công cụ mạnh mẽ khác để xử lý tài liệu. Ngoài ra, nó cung cấp một giải pháp mạnh mẽ hiện nay đi kèm với hỗ trợ mã hóa 128 hoặc 256-bit. Tính năng pdfFactory Pro (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Một ứng dụng rất mạnh có thể được sử dụng để tạo các tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào. Cũng có thể nhúng phông chữ và cũng có thể gửi các tệp PDF qua email. Có một giao diện người dùng rất đơn giản và dễ hiểu, rất dễ làm việc. Cung cấp vô số tùy chọn bổ sung giúp bạn tạo tệp PDF tùy chỉnh. Có thể thêm dấu trang, thay đổi giao diện của siêu liên kết, thêm hình mờ tùy chỉnh và chỉnh sửa mô tả của tài liệu. Tạo tệp PDF an toàn từ bất kỳ tài liệu nào Máy in ảo đơn giản với các tính năng đánh dấu trang Các bản sửa lỗi và cải tiến khác nhau Các tính năng mã hóa AES và nhiều cải tiến khác nhau Gửi tài liệu PDF qua email Xử lý tài liệu thông qua máy in ảo Bảo vệ nội dung của tài liệu để được sửa đổi Các tính năng mã hóa AES 128-bit và 256-bit Các công cụ đánh dấu nước và nhiều công cụ tiện dụng khác Một loạt các tính năng bổ sung để tùy chỉnh các tệp PDF Thay đổi giao diện của các siêu liên kết Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác Cấu hình pdfFactory Pro Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 1 GB RAM. Dung lượng đĩa cứng: 20 MB dung lượng trống cần thiết. Bộ xử lý: Intel Pentium 4 trở lên. Download pdfFactory Pro Full Cr4ck pdfFactory Pro 8.00 Multilingual Fshare4everUserDrive Office 2010 Acrobat Pro DC 2019 Nitro Pro 12 Hướng dẫn cài đặt pdfFactory Pro Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Copy Cr4ck đến đường dẫn “C:WindowsSystem32spooldriversx643“ Nhập key trong file text Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #pdfFactory #Pro #Ứng #dụng #rất #mạnh #đểtạo #và #sửa #các #tệp #PDF

Xem thêm:   Tải Bộ Office 2007 Miễn Phí Full Key Dùng Vĩnh Viễn, Download Office 2007

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button