Phần Mềm

Download SimLab Composer 10 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Bạn đang xem: Download SimLab Composer 10 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết tại hkmobile.vn/


SimLab Composer 10

SimLab Composer 10 là một ứng dụng mạnh mẽ với nhiều công cụ và tính năng có thể xử lý cảnh 3D từ các mô hình và chỉnh sửa chúng. Nó là một ứng dụng đáng tin cậy với giao diện người dùng hiện đại và các tùy chọn rõ ràng để giúp các nhà thiết kế dễ dàng hiểu được quy trình làm việc. Người dùng có thể dễ dàng tạo mô hình 3D bằng nhiều công cụ có sẵn và sửa đổi chúng.

Bắt đầu với bất kỳ mô hình 3D nào và biến nó thành hiện thực với SimLab Composer để sử dụng nó trong tiếp thị, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, phản hồi của người dùng, giáo dục và hơn thế nữa. Phiên bản Pro của SimLab Composer được thiết kế cho các kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế nội thất để đáp ứng nhu cầu của họ từ ánh sáng đến kết xuất.

Phiên bản VR có thể biến bất kỳ dự án nào thành cảnh VR có thể xem được trên nhiều thiết bị khác nhau, chẳng hạn như HTC VIVE, Oculus Rift, Desktop hoặc Mobile. Phiên bản Cơ khí được thiết kế đặc biệt cho các kỹ sư thiết kế và sản xuất sản phẩm để tạo ra hình ảnh trực quan cao cấp và chạy phân tích mô phỏng động.

Chọn loại dự án, tạo kế hoạch 2D và bắt đầu dự án từ đầu. Người dùng có thể dễ dàng mở một cảnh để chỉnh sửa cũng như thêm các mô hình 3D vào cảnh. Cũng có thể chọn từ các hình dạng và đối tượng khác nhau để giới thiệu trong các mô hình và điều chỉnh các cài đặt khác nhau trước khi xuất. Sau khi thiết kế hoàn tất, người dùng có thể chia sẻ các dự án dưới dạng tệp PDF 3D, tệp Android / iPad và định dạng WebGL. Nói chung, nó là một ứng dụng thiết kế rất mạnh mẽ với nhiều công cụ để tạo mô hình 3D và tùy chỉnh cảnh.

Tính năng SimLab Composer 10


 • Các giải pháp mô hình 3D phức tạp
 • Cung cấp cho người dùng tất cả các công cụ cần thiết để xây dựng các giác quan 3D từ các mô hình hiện có, một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • Nó cung cấp cho người dùng các tùy chọn khác nhau để chia sẻ cảnh và mô hình 3D.
 • Trình kết xuất thời gian thực chất lượng cao, phù hợp với cảnh nội thất và ngoại thất.
 • Tạo hoạt ảnh thể hiện chuyển động của một cỗ máy được chế tạo hoặc hướng dẫn của một ngôi nhà.
 • Automation Workbench cho phép người dùng sử dụng các tập lệnh Java để tự động hóa các quy trình
 • Tạo cảnh 3D bằng cách sử dụng các mô hình hiện có
 • Một loạt các công cụ thiết kế
 • Cài đặt hoạt ảnh và kết cấu
 • Tạo một dự án từ đầu hoặc chỉnh sửa các dự án hiện có
 • Dễ dàng tạo mô hình 3D bằng nhiều công cụ và hình dạng
 • Xoay đối tượng theo bất kỳ hướng nào để có một cái nhìn rõ ràng
 • Nhặt vật liệu và thay đổi cài đặt ánh sáng
 • Tạo mặt phẳng mặt cắt với các điều chỉnh thuộc tính
 • Thay đổi vị trí, quy mô và hướng, v.v.
 • Điều chỉnh kết cấu và thay đổi tọa độ
 • Khả năng kết xuất mạnh mẽ và hơn thế nữa

3DCoat 2

Định cấu hình SimLab Composer 10

 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7
 • Bộ xử lý: Dòng Intel đa lõi trở lên, tương đương với Xeon hoặc AMD
 • RAM: 4GB (khuyến nghị 8GB hoặc hơn)
 • Dung lượng đĩa cứng trống: khuyến nghị 4GB trở lên

Tải xuống SimLab Composer 10 Full Cr4ck

SimLab Composer 10.21.2 x64 Đa ngôn ngữ

FshareUptoBoxMega4Up

SimLab Composer 10.17 MacOS đa ngôn ngữ cuối cùng

FshareUptoBox

 • Smith Micro Moho Pro 13 "
 • Pano2VR Pro
 • Vue R5 - PlantFactory 2020

Hướng dẫn cài đặt SimLab Composer 10

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Sao chép [email protected] đến nơi phần mềm đã được cài đặt "C: Program Files SimLab SimLab Composer 10"
 • Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiếtThông tin thêm về: Download SimLab Composer 10 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Download SimLab Composer 10 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiếtSimLab Composer 10

SimLab Composer 10 là một ứng dụng mạnh mẽ với nhiều công cụ và tính năng có thể xử lý cảnh 3D từ các mô hình và chỉnh sửa chúng. Nó là một ứng dụng đáng tin cậy với giao diện người dùng hiện đại và các tùy chọn rõ ràng để giúp các nhà thiết kế dễ dàng hiểu được quy trình làm việc. Người dùng có thể dễ dàng tạo mô hình 3D bằng nhiều công cụ có sẵn và sửa đổi chúng.

Bắt đầu với bất kỳ mô hình 3D nào và biến nó thành hiện thực với SimLab Composer để sử dụng nó trong tiếp thị, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, phản hồi của người dùng, giáo dục và hơn thế nữa. Phiên bản Pro của SimLab Composer được thiết kế cho các kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế nội thất để đáp ứng nhu cầu của họ từ ánh sáng đến kết xuất.

Phiên bản VR có thể biến bất kỳ dự án nào thành cảnh VR có thể xem được trên nhiều thiết bị khác nhau, chẳng hạn như HTC VIVE, Oculus Rift, Desktop hoặc Mobile. Phiên bản Cơ khí được thiết kế đặc biệt cho các kỹ sư thiết kế và sản xuất sản phẩm để tạo ra hình ảnh trực quan cao cấp và chạy phân tích mô phỏng động.

Chọn loại dự án, tạo kế hoạch 2D và bắt đầu dự án từ đầu. Người dùng có thể dễ dàng mở một cảnh để chỉnh sửa cũng như thêm các mô hình 3D vào cảnh. Cũng có thể chọn từ các hình dạng và đối tượng khác nhau để giới thiệu trong các mô hình và điều chỉnh các cài đặt khác nhau trước khi xuất. Sau khi thiết kế hoàn tất, người dùng có thể chia sẻ các dự án dưới dạng tệp PDF 3D, tệp Android / iPad và định dạng WebGL. Nói chung, nó là một ứng dụng thiết kế rất mạnh mẽ với nhiều công cụ để tạo mô hình 3D và tùy chỉnh cảnh.

Tính năng SimLab Composer 10


 • Các giải pháp mô hình 3D phức tạp
 • Cung cấp cho người dùng tất cả các công cụ cần thiết để xây dựng các giác quan 3D từ các mô hình hiện có, một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • Nó cung cấp cho người dùng các tùy chọn khác nhau để chia sẻ cảnh và mô hình 3D.
 • Trình kết xuất thời gian thực chất lượng cao, phù hợp với cảnh nội thất và ngoại thất.
 • Tạo hoạt ảnh thể hiện chuyển động của một cỗ máy được chế tạo hoặc hướng dẫn của một ngôi nhà.
 • Automation Workbench cho phép người dùng sử dụng các tập lệnh Java để tự động hóa các quy trình
 • Tạo cảnh 3D bằng cách sử dụng các mô hình hiện có
 • Một loạt các công cụ thiết kế
 • Cài đặt hoạt ảnh và kết cấu
 • Tạo một dự án từ đầu hoặc chỉnh sửa các dự án hiện có
 • Dễ dàng tạo mô hình 3D bằng nhiều công cụ và hình dạng
 • Xoay đối tượng theo bất kỳ hướng nào để có một cái nhìn rõ ràng
 • Nhặt vật liệu và thay đổi cài đặt ánh sáng
 • Tạo mặt phẳng mặt cắt với các điều chỉnh thuộc tính
 • Thay đổi vị trí, quy mô và hướng, v.v.
 • Điều chỉnh kết cấu và thay đổi tọa độ
 • Khả năng kết xuất mạnh mẽ và hơn thế nữa

3DCoat 2

Định cấu hình SimLab Composer 10

 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7
 • Bộ xử lý: Dòng Intel đa lõi trở lên, tương đương với Xeon hoặc AMD
 • RAM: 4GB (khuyến nghị 8GB hoặc hơn)
 • Dung lượng đĩa cứng trống: khuyến nghị 4GB trở lên

Tải xuống SimLab Composer 10 Full Cr4ck

SimLab Composer 10.21.2 x64 Đa ngôn ngữ

FshareUptoBoxMega4Up

SimLab Composer 10.17 MacOS đa ngôn ngữ cuối cùng

FshareUptoBox

 • Smith Micro Moho Pro 13 "
 • Pano2VR Pro
 • Vue R5 - PlantFactory 2020

Hướng dẫn cài đặt SimLab Composer 10

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy thiết lập để cài đặt phần mềm
 • Sao chép [email protected] đến nơi phần mềm đã được cài đặt "C: Program Files SimLab SimLab Composer 10"
 • Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiếtđến nơi phần mềm đã được cài đặt "C: Program Files SimLab SimLab Composer 10"
 • Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết

 • #Download #SimLab #Composer #Video #hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

  [rule_3_plain]

  #Download #SimLab #Composer #Video #hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

  /* custom css */
  .tdi_2.td-a-rec{
  text-align: center;
  }.tdi_2 .td-element-style{
  z-index: -1;
  }.tdi_2.td-a-rec-img{
  text-align: left;
  }.tdi_2.td-a-rec-img img{
  margin: 0 auto 0 0;
  }@media (max-width: 767px) {
  .tdi_2.td-a-rec-img {
  text-align: center;
  }
  }

  var td_screen_width = window.innerWidth;
  window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

  /* large monitors */
  var adEl = document.createElement("ins");
  placeAdEl.replaceWith(adEl);
  adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
  adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
  adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
  adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  }
  });window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung SimLab Composer 10Tính năng SimLab Composer 10Cấu hình SimLab Composer 10Download SimLab Composer 10 Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt SimLab Composer 10 SimLab Composer 10 SimLab Composer 10 là một ứng dụng mạnh mẽ với nhiều công cụ và tính năng có thể xử lý các cảnh 3D từ các mô hình và chỉnh sửa chúng. Đây là một ứng dụng đáng tin cậy với giao diện người dùng hiện đại và các tùy chọn rõ ràng để giúp các nhà thiết kế dễ dàng hiểu được quy trình làm việc. Người dùng có thể dễ dàng tạo các mô hình 3D bằng nhiều công cụ có sẵn và thay đổi chúng. Bắt đầu với bất kỳ mô hình 3D nào và đưa nó vào cuộc sống với SimLab Composer để sử dụng nó trong tiếp thị, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, phản hồi của người dùng, giáo dục và nhiều hơn nữa. Phiên bản Pro của SimLab Composer được thiết kế cho các kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế nội thất đáp ứng nhu cầu của họ từ ánh sáng đến kết xuất. Phiên bản VR có thể biến bất kỳ dự án nào thành cảnh VR có thể xem trên nhiều thiết bị khác nhau, chẳng hạn như HTC VIVE, Oculus Rift, Máy tính để bàn hoặc thiết bị Di động. Phiên bản Cơ khí dành riêng cho các kỹ sư sản xuất & thiết kế sản phẩm để tạo ra trực quan hóa cao cấp và để chạy phân tích mô phỏng động. Chọn loại dự án, tạo mặt bằng 2D và bắt đầu một dự án từ đầu. Người dùng có thể dễ dàng mở một cảnh để chỉnh sửa cũng như thêm các mô hình 3D vào các cảnh. Cũng có thể chọn từ các hình dạng và đối tượng khác nhau để giới thiệu trong các mô hình cũng như điều chỉnh các cài đặt khác nhau trước khi xuất. Sau khi thiết kế hoàn tất, người dùng có thể chia sẻ các dự án dưới dạng tệp 3D PDF, tệp Android / iPad và định dạng WebGL. Nói chung, nó là một ứng dụng thiết kế rất mạnh mẽ với nhiều công cụ để tạo các mô hình 3D và tùy chỉnh các cảnh. Tính năng SimLab Composer 10 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Giải pháp mô hình 3D phức tạp Cung cấp cho người dùng tất cả các công cụ cần thiết để xây dựng các giác quan 3D từ các mô hình hiện có, dễ dàng và nhanh chóng. Nó cung cấp cho người dùng các tùy chọn khác nhau để chia sẻ cảnh 3D và mô hình. Trình kết xuất thời gian thực chất lượng cao, thích hợp cho các cảnh bên trong và bên ngoài. Tạo hình ảnh động cho thấy chuyển động của một cỗ máy được thiết kế hoặc hướng dẫn của một ngôi nhà. Bàn làm việc tự động hóa cho phép người dùng sử dụng tập lệnh Java để tự động hóa các quy trình Xây dựng cảnh 3D bằng các mô hình hiện có Một loạt các công cụ thiết kế Cài đặt hoạt hình và kết cấu Tạo một dự án từ đầu hoặc chỉnh sửa các dự án hiện có Dễ dàng tạo mô hình 3D bằng nhiều công cụ và hình dạng Xoay đối tượng theo bất kỳ hướng nào để có được cái nhìn rõ ràng Nhặt vật liệu và thay đổi cài đặt ánh sáng Tạo mặt phẳng phần với các điều chỉnh thuộc tính Thay đổi vị trí, tỷ lệ và định hướng, vv Điều chỉnh kết cấu và thay đổi tọa độ Khả năng kết xuất mạnh mẽ và nhiều hơn nữa Cấu hình SimLab Composer 10 Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 Bộ xử lý: Dòng Intel đa lõi trở lên, tương đương Xeon hoặc AMD RAM: 4GB (khuyên dùng 8GB trở lên) Dung lượng đĩa cứng miễn phí: Khuyến nghị 4GB trở lên Download SimLab Composer 10 Full Cr4ck SimLab Composer 10.21.2 x64 Multilingual FshareUptoBoxMega4Up SimLab Composer 10.17 Ultimate Multilingual macOS FshareUptoBox Smith Micro Moho Pro 13 Pano2VR Pro Vue R5 – PlantFactory 2020 Hướng dẫn cài đặt SimLab Composer 10 Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Copy [email protected] đến nơi vừa cài đặt phần mềm đường dẫn “C:Program FilesSimLabSimLab Composer 10“ Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

  /* large monitors */
  var adEl = document.createElement("ins");
  placeAdEl.replaceWith(adEl);
  adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
  adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
  adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
  adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  }
  });window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #SimLab #Composer #Video #hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #SimLab #Composer #Video #hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #SimLab #Composer #Video #hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_3_plain] #Download #SimLab #Composer #Video #hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

  /* large monitors */
  var adEl = document.createElement("ins");
  placeAdEl.replaceWith(adEl);
  adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
  adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
  adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
  adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  }
  });window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung SimLab Composer 10Tính năng SimLab Composer 10Cấu hình SimLab Composer 10Download SimLab Composer 10 Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt SimLab Composer 10 SimLab Composer 10 SimLab Composer 10 là một ứng dụng mạnh mẽ với nhiều công cụ và tính năng có thể xử lý các cảnh 3D từ các mô hình và chỉnh sửa chúng. Đây là một ứng dụng đáng tin cậy với giao diện người dùng hiện đại và các tùy chọn rõ ràng để giúp các nhà thiết kế dễ dàng hiểu được quy trình làm việc. Người dùng có thể dễ dàng tạo các mô hình 3D bằng nhiều công cụ có sẵn và thay đổi chúng. Bắt đầu với bất kỳ mô hình 3D nào và đưa nó vào cuộc sống với SimLab Composer để sử dụng nó trong tiếp thị, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, phản hồi của người dùng, giáo dục và nhiều hơn nữa. Phiên bản Pro của SimLab Composer được thiết kế cho các kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế nội thất đáp ứng nhu cầu của họ từ ánh sáng đến kết xuất. Phiên bản VR có thể biến bất kỳ dự án nào thành cảnh VR có thể xem trên nhiều thiết bị khác nhau, chẳng hạn như HTC VIVE, Oculus Rift, Máy tính để bàn hoặc thiết bị Di động. Phiên bản Cơ khí dành riêng cho các kỹ sư sản xuất & thiết kế sản phẩm để tạo ra trực quan hóa cao cấp và để chạy phân tích mô phỏng động. Chọn loại dự án, tạo mặt bằng 2D và bắt đầu một dự án từ đầu. Người dùng có thể dễ dàng mở một cảnh để chỉnh sửa cũng như thêm các mô hình 3D vào các cảnh. Cũng có thể chọn từ các hình dạng và đối tượng khác nhau để giới thiệu trong các mô hình cũng như điều chỉnh các cài đặt khác nhau trước khi xuất. Sau khi thiết kế hoàn tất, người dùng có thể chia sẻ các dự án dưới dạng tệp 3D PDF, tệp Android / iPad và định dạng WebGL. Nói chung, nó là một ứng dụng thiết kế rất mạnh mẽ với nhiều công cụ để tạo các mô hình 3D và tùy chỉnh các cảnh. Tính năng SimLab Composer 10 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Giải pháp mô hình 3D phức tạp Cung cấp cho người dùng tất cả các công cụ cần thiết để xây dựng các giác quan 3D từ các mô hình hiện có, dễ dàng và nhanh chóng. Nó cung cấp cho người dùng các tùy chọn khác nhau để chia sẻ cảnh 3D và mô hình. Trình kết xuất thời gian thực chất lượng cao, thích hợp cho các cảnh bên trong và bên ngoài. Tạo hình ảnh động cho thấy chuyển động của một cỗ máy được thiết kế hoặc hướng dẫn của một ngôi nhà. Bàn làm việc tự động hóa cho phép người dùng sử dụng tập lệnh Java để tự động hóa các quy trình Xây dựng cảnh 3D bằng các mô hình hiện có Một loạt các công cụ thiết kế Cài đặt hoạt hình và kết cấu Tạo một dự án từ đầu hoặc chỉnh sửa các dự án hiện có Dễ dàng tạo mô hình 3D bằng nhiều công cụ và hình dạng Xoay đối tượng theo bất kỳ hướng nào để có được cái nhìn rõ ràng Nhặt vật liệu và thay đổi cài đặt ánh sáng Tạo mặt phẳng phần với các điều chỉnh thuộc tính Thay đổi vị trí, tỷ lệ và định hướng, vv Điều chỉnh kết cấu và thay đổi tọa độ Khả năng kết xuất mạnh mẽ và nhiều hơn nữa Cấu hình SimLab Composer 10 Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 Bộ xử lý: Dòng Intel đa lõi trở lên, tương đương Xeon hoặc AMD RAM: 4GB (khuyên dùng 8GB trở lên) Dung lượng đĩa cứng miễn phí: Khuyến nghị 4GB trở lên Download SimLab Composer 10 Full Cr4ck SimLab Composer 10.21.2 x64 Multilingual FshareUptoBoxMega4Up SimLab Composer 10.17 Ultimate Multilingual macOS FshareUptoBox Smith Micro Moho Pro 13 Pano2VR Pro Vue R5 – PlantFactory 2020 Hướng dẫn cài đặt SimLab Composer 10 Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Copy [email protected] đến nơi vừa cài đặt phần mềm đường dẫn “C:Program FilesSimLabSimLab Composer 10“ Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

  /* large monitors */
  var adEl = document.createElement("ins");
  placeAdEl.replaceWith(adEl);
  adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
  adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
  adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
  adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  }
  });window.addEventListener("load", function(){
  var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
  if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
  Chuyên mục: Phần mềm

  #Download #SimLab #Composer #Video #hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

  Xem thêm:   Tải Game Lái Máy Bay Hay Nhất Trên Pc, Download Flightgear 2020

  HK Mobile

  Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button