Phần Mềm

Download Splunk Enterprise – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Bạn đang xem: Download Splunk Enterprise – Hướng dẫn cài đặt chi tiết tại hkmobile.vn/


Splunk Enterprise

Splunk Enterprise là một ứng dụng mạnh mẽ với môi trường hoàn chỉnh để phân tích và đánh giá Dữ liệu lớn trong cơ sở hạ tầng công nghệ doanh nghiệp, hệ thống bảo mật và kế hoạch kinh doanh. Một loạt các cài đặt tùy chỉnh và các tính năng nâng cao cải thiện quá trình phân tích. Ứng dụng mạnh mẽ này đi kèm với sự hỗ trợ cho một loạt các công cụ chuyên nghiệp để giám sát hoặc phân tích các giao dịch kinh doanh, hoạt động mạng và dữ liệu RAW đã cải thiện trí thông minh kinh doanh. Nó có một môi trường chuyên nghiệp với nhiều khả năng khác nhau cùng với tính năng tìm kiếm, trực quan hóa nâng cao và nhiều tính năng mạnh mẽ khác.

Ứng dụng mạnh mẽ này có nhiều quyền kiểm soát dữ liệu hơn và hỗ trợ phân tích dữ liệu RAW chính xác hơn. Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này có thể tạo ra kết quả tốt hơn để xác định những điểm yếu và vấn đề của doanh nghiệp để cải thiện năng suất. Phân tích và xử lý dữ liệu RAW để phân tích và tạo ra các kết quả hữu ích. Nhiều bộ lọc cũng có sẵn để thao tác dữ liệu nhanh chóng. Nói chung, nó là một giải pháp đáng tin cậy để xử lý dữ liệu kinh doanh cùng với hỗ trợ phân tích tốt hơn để nâng cao năng suất kinh doanh.

Các tính năng của Splunk Enterprise


 • Một công cụ phân tích mạnh mẽ cho Dữ liệu lớn
 • Một môi trường chuyên nghiệp với nhiều công cụ mạnh mẽ khác
 • Theo dõi từng quy trình và tiến độ kinh doanh
 • Cải thiện trí tuệ kinh doanh với các tính năng khác nhau
 • Môi trường chuyên nghiệp với hơn 10.000 khách hàng
 • Khả năng tìm kiếm nâng cao với hỗ trợ trực quan hóa
 • Áp dụng các bộ lọc khác nhau cho dữ liệu để thao tác nhanh
 • Phân tích dữ liệu RAW để tạo ra thông tin hữu ích
 • Ứng dụng cung cấp các giải pháp về bảo mật, hoạt động CNTT, phân tích kinh doanh, v.v.
 • Cho phép khả năng hiển thị trên các môi trường tại chỗ, đám mây và môi trường kết hợp
 • Cung cấp quy mô, bảo mật và tính khả dụng để phù hợp với mọi tổ chức
 • Có sẵn dưới dạng phần mềm hoặc dưới dạng giải pháp SaaS
 • Tăng năng suất bằng cách xác định điểm yếu của doanh nghiệp
 • Thu thập dữ liệu chỉ mục với biểu đồ và sơ đồ

Định cấu hình Splunk Enterprise

 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
 • RAM (Bộ nhớ): RAM 2 GB (khuyến nghị 4 GB)
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 1 GB trở lên

Tải xuống Splunk Enterprise Full Cr4ck

Splunk Enterprise 8.2.5 x64

FshareUptoBoxTải lên

 • Wondershare EdrawMind
 • Mindjet MindManager 2022
 • XMind 2021

Hướng dẫn cài đặt Splunk Enterprise

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy Thành lập cài đặt phần mềm
 • Đăng ký phần mềm bằng tệp Giấy phép
 • XongThông tin thêm về: Download Splunk Enterprise – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Download Splunk Enterprise – Hướng dẫn cài đặt chi tiếtSplunk Enterprise

Splunk Enterprise là một ứng dụng mạnh mẽ với môi trường hoàn chỉnh để phân tích và đánh giá Dữ liệu lớn trong cơ sở hạ tầng công nghệ doanh nghiệp, hệ thống bảo mật và kế hoạch kinh doanh. Một loạt các cài đặt tùy chỉnh và các tính năng nâng cao cải thiện quá trình phân tích. Ứng dụng mạnh mẽ này đi kèm với sự hỗ trợ cho một loạt các công cụ chuyên nghiệp để giám sát hoặc phân tích các giao dịch kinh doanh, hoạt động mạng và dữ liệu RAW đã cải thiện trí thông minh kinh doanh. Nó có một môi trường chuyên nghiệp với nhiều khả năng khác nhau cùng với tính năng tìm kiếm, trực quan hóa nâng cao và nhiều tính năng mạnh mẽ khác.

Ứng dụng mạnh mẽ này có nhiều quyền kiểm soát dữ liệu hơn và hỗ trợ phân tích dữ liệu RAW chính xác hơn. Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này có thể tạo ra kết quả tốt hơn để xác định những điểm yếu và vấn đề của doanh nghiệp để cải thiện năng suất. Phân tích và xử lý dữ liệu RAW để phân tích và tạo ra các kết quả hữu ích. Nhiều bộ lọc cũng có sẵn để thao tác dữ liệu nhanh chóng. Nói chung, nó là một giải pháp đáng tin cậy để xử lý dữ liệu kinh doanh cùng với hỗ trợ phân tích tốt hơn để nâng cao năng suất kinh doanh.

Các tính năng của Splunk Enterprise


 • Một công cụ phân tích mạnh mẽ cho Dữ liệu lớn
 • Một môi trường chuyên nghiệp với nhiều công cụ mạnh mẽ khác
 • Theo dõi từng quy trình và tiến độ kinh doanh
 • Cải thiện trí tuệ kinh doanh với các tính năng khác nhau
 • Môi trường chuyên nghiệp với hơn 10.000 khách hàng
 • Khả năng tìm kiếm nâng cao với hỗ trợ trực quan hóa
 • Áp dụng các bộ lọc khác nhau cho dữ liệu để thao tác nhanh
 • Phân tích dữ liệu RAW để tạo ra thông tin hữu ích
 • Ứng dụng cung cấp các giải pháp về bảo mật, hoạt động CNTT, phân tích kinh doanh, v.v.
 • Cho phép khả năng hiển thị trên các môi trường tại chỗ, đám mây và môi trường kết hợp
 • Cung cấp quy mô, bảo mật và tính khả dụng để phù hợp với mọi tổ chức
 • Có sẵn dưới dạng phần mềm hoặc dưới dạng giải pháp SaaS
 • Tăng năng suất bằng cách xác định điểm yếu của doanh nghiệp
 • Thu thập dữ liệu chỉ mục với biểu đồ và sơ đồ

Định cấu hình Splunk Enterprise

 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
 • RAM (Bộ nhớ): RAM 2 GB (khuyến nghị 4 GB)
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 1 GB trở lên

Tải xuống Splunk Enterprise Full Cr4ck

Splunk Enterprise 8.2.5 x64

FshareUptoBoxTải lên

 • Wondershare EdrawMind
 • Mindjet MindManager 2022
 • XMind 2021

Hướng dẫn cài đặt Splunk Enterprise

 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Chạy Thành lập cài đặt phần mềm
 • Đăng ký phần mềm bằng tệp Giấy phép
 • Xong#Download #Splunk #Enterprise #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

[rule_3_plain]

#Download #Splunk #Enterprise #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Splunk EnterpriseTính năng Splunk EnterpriseCấu hình Splunk EnterpriseDownload Splunk Enterprise Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt Splunk Enterprise Splunk Enterprise Splunk Enterprise là một ứng dụng mạnh mẽ với môi trường hoàn chỉnh để phân tích và đánh giá Dữ liệu lớn trong cơ sở hạ tầng công nghệ, hệ thống bảo mật và kế hoạch kinh doanh của công ty. Một loạt các cài đặt tùy chỉnh và các tính năng nâng cao cải thiện quá trình phân tích. Ứng dụng mạnh mẽ này đi kèm với sự hỗ trợ cho một loạt các công cụ chuyên nghiệp để giám sát hoặc phân tích các giao dịch kinh doanh, hoạt động mạng và dữ liệu RAW đã cải thiện trí thông minh kinh doanh. Nó có một môi trường chuyên nghiệp với các khả năng khác nhau cùng với tính năng tìm kiếm, trực quan hóa nâng cao và nhiều tính năng mạnh mẽ khác. Ứng dụng mạnh mẽ này có khả năng kiểm soát dữ liệu nhiều hơn và hỗ trợ phân tích dữ liệu RAW chính xác hơn. Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này có thể tạo ra kết quả tốt hơn để xác định những điểm yếu và vấn đề của doanh nghiệp để cải thiện năng suất. Phân tích và xử lý dữ liệu RAW để phân tích và tạo ra các kết quả hữu ích. Nhiều bộ lọc cũng có sẵn để thao tác nhanh dữ liệu. Nói chung, nó là một giải pháp đáng tin cậy để xử lý dữ liệu kinh doanh cùng với hỗ trợ phân tích tốt hơn để nâng cao năng suất của doanh nghiệp. Tính năng Splunk Enterprise (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Một công cụ phân tích mạnh mẽ cho Dữ liệu lớn Một môi trường chuyên nghiệp với nhiều công cụ mạnh mẽ khác Theo dõi từng quy trình kinh doanh và tiến độ Cải thiện trí tuệ kinh doanh với các tính năng khác nhau Môi trường chuyên nghiệp với hơn 10.000 khách hàng Khả năng tìm kiếm nâng cao với hỗ trợ trực quan hóa Áp dụng các bộ lọc khác nhau cho dữ liệu để thao tác nhanh Phân tích dữ liệu RAW để tạo ra thông tin hữu ích Ứng dụng cung cấp các giải pháp về bảo mật, hoạt động CNTT, phân tích kinh doanh, v.v. Cho phép khả năng hiển thị trên các môi trường tại chỗ, đám mây và môi trường kết hợp Mang lại quy mô, bảo mật và tính khả dụng để phù hợp với mọi tổ chức Có sẵn dưới dạng phần mềm hoặc giải pháp SaaS Tăng năng suất bằng cách xác định những điểm yếu của doanh nghiệp Thu thập dữ liệu chỉ mục bằng biểu đồ và sơ đồ Cấu hình Splunk Enterprise Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 RAM (Bộ nhớ): RAM 2 GB (khuyến nghị 4 GB) Dung lượng đĩa cứng trống: 1 GB trở lên Download Splunk Enterprise Full Cr4ck Splunk Enterprise 8.2.5 x64 FshareUptoBoxUploady Wondershare EdrawMind Mindjet MindManager 2022 XMind 2021 Hướng dẫn cài đặt Splunk Enterprise Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Đăng kí phần mềm với file License Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #Splunk #Enterprise #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #Splunk #Enterprise #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #Splunk #Enterprise #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_3_plain] #Download #Splunk #Enterprise #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Splunk EnterpriseTính năng Splunk EnterpriseCấu hình Splunk EnterpriseDownload Splunk Enterprise Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt Splunk Enterprise Splunk Enterprise Splunk Enterprise là một ứng dụng mạnh mẽ với môi trường hoàn chỉnh để phân tích và đánh giá Dữ liệu lớn trong cơ sở hạ tầng công nghệ, hệ thống bảo mật và kế hoạch kinh doanh của công ty. Một loạt các cài đặt tùy chỉnh và các tính năng nâng cao cải thiện quá trình phân tích. Ứng dụng mạnh mẽ này đi kèm với sự hỗ trợ cho một loạt các công cụ chuyên nghiệp để giám sát hoặc phân tích các giao dịch kinh doanh, hoạt động mạng và dữ liệu RAW đã cải thiện trí thông minh kinh doanh. Nó có một môi trường chuyên nghiệp với các khả năng khác nhau cùng với tính năng tìm kiếm, trực quan hóa nâng cao và nhiều tính năng mạnh mẽ khác. Ứng dụng mạnh mẽ này có khả năng kiểm soát dữ liệu nhiều hơn và hỗ trợ phân tích dữ liệu RAW chính xác hơn. Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này có thể tạo ra kết quả tốt hơn để xác định những điểm yếu và vấn đề của doanh nghiệp để cải thiện năng suất. Phân tích và xử lý dữ liệu RAW để phân tích và tạo ra các kết quả hữu ích. Nhiều bộ lọc cũng có sẵn để thao tác nhanh dữ liệu. Nói chung, nó là một giải pháp đáng tin cậy để xử lý dữ liệu kinh doanh cùng với hỗ trợ phân tích tốt hơn để nâng cao năng suất của doanh nghiệp. Tính năng Splunk Enterprise (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Một công cụ phân tích mạnh mẽ cho Dữ liệu lớn Một môi trường chuyên nghiệp với nhiều công cụ mạnh mẽ khác Theo dõi từng quy trình kinh doanh và tiến độ Cải thiện trí tuệ kinh doanh với các tính năng khác nhau Môi trường chuyên nghiệp với hơn 10.000 khách hàng Khả năng tìm kiếm nâng cao với hỗ trợ trực quan hóa Áp dụng các bộ lọc khác nhau cho dữ liệu để thao tác nhanh Phân tích dữ liệu RAW để tạo ra thông tin hữu ích Ứng dụng cung cấp các giải pháp về bảo mật, hoạt động CNTT, phân tích kinh doanh, v.v. Cho phép khả năng hiển thị trên các môi trường tại chỗ, đám mây và môi trường kết hợp Mang lại quy mô, bảo mật và tính khả dụng để phù hợp với mọi tổ chức Có sẵn dưới dạng phần mềm hoặc giải pháp SaaS Tăng năng suất bằng cách xác định những điểm yếu của doanh nghiệp Thu thập dữ liệu chỉ mục bằng biểu đồ và sơ đồ Cấu hình Splunk Enterprise Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 RAM (Bộ nhớ): RAM 2 GB (khuyến nghị 4 GB) Dung lượng đĩa cứng trống: 1 GB trở lên Download Splunk Enterprise Full Cr4ck Splunk Enterprise 8.2.5 x64 FshareUptoBoxUploady Wondershare EdrawMind Mindjet MindManager 2022 XMind 2021 Hướng dẫn cài đặt Splunk Enterprise Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Đăng kí phần mềm với file License Đã xong /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #Splunk #Enterprise #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

Xem thêm:   Tải Game Dead Target Zombie Hack Full Tiền Vàng Cho Android Mới Nhất

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button