Phần Mềm

Download Trapcode Suite 17 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Bạn đang xem: Download Trapcode Suite 17 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết tại hkmobile.vn/


Trapcode Suite 17

Red Giant Trapcode Suite 17 là một ứng dụng mạnh mẽ để mô phỏng và mô hình hóa các hạt và áp dụng các hiệu ứng 3D.

Một môi trường chuyên nghiệp để người dùng mô phỏng và mô phỏng các hiệu ứng 3D và các hạt từ After Effects. Nó có thể mô phỏng các hạt khác nhau như nước, khói, tuyết và lửa, v.v. Người dùng cũng có thể sử dụng kết hợp các hạt và giúp tạo ra kết quả chính xác với giao diện thực tế.

Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này đi kèm với nhiều cải tiến khác nhau và một gói công cụ mạnh mẽ để thiết kế các đối tượng 3D và áp dụng nhiều hiệu ứng mà không cần nỗ lực khó khăn nào. Có hơn 11 công cụ thiết kế khác nhau và hỗ trợ để mô phỏng các hiệu ứng cho chất lỏng, các thành phần 3D, âm thanh và chuyển động và các bề mặt.

Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này đi kèm với nhiều cải tiến khác nhau và một gói công cụ mạnh mẽ để thiết kế các đối tượng 3D và áp dụng nhiều hiệu ứng mà không cần nỗ lực khó khăn nào. Có hơn 11 công cụ thiết kế khác nhau và hỗ trợ để mô phỏng các hiệu ứng cho chất lỏng, các thành phần 3D, âm thanh và chuyển động và các bề mặt. Nó mang lại hiệu suất cao hơn và hỗ trợ tạo ra các hình ảnh động phức tạp với độ chính xác cao hơn.

Nó mang lại hiệu suất cao hơn và hỗ trợ tạo ra các hình ảnh động phức tạp với độ chính xác cao hơn. Tóm lại, nó là một gói hoàn chỉnh để mô phỏng các hạt khác nhau và tạo hiệu ứng 3D mà không cần nỗ lực khó khăn nào.

Trapcode Suite 17. Đặc trưng


 • Mô phỏng và mô hình hóa các hạt khác nhau
 • Hỗ trợ các hiệu ứng 3D khác nhau
 • Mô phỏng các hạt khác nhau
 • Hiệu ứng khói, lửa, nước và tuyết
 • Kết hợp nhiều hạt để tạo thành một
 • Kết quả chính xác và thực tế
 • 11 công cụ khác nhau để thiết kế các đối tượng 3D
 • Áp dụng hiệu ứng hình ảnh và mô phỏng hiệu ứng hạt
 • Chất lỏng, thành phần 3D, bề mặt, âm thanh và chuyển động
 • Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác

Các plugin có trong Trapcode Suite 17

 • TRAPCODE PARTICULAR
 • MẪU TRAPCODE
 • TRAPCODE MIR
 • TRAPCODE 3D STROKE
 • TRAPCODE SHINE
 • TRAPCODE STARGLOW
 • BÀN PHÍM ÂM THANH TRAPCODE
 • TRAPCODE TAO
 • TRAPCODE LUX
 • TRAPCODE ECHOSPACE
 • TRAPCODE HORIZON

Adobe Prelude

Định cấu hình Trapcode Suite 17

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7
 • Dung lượng ổ cứng trống: 1 GB HDD trống
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB
 • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên

Tải xuống Trapcode Suite 17 Full Cr4ck

Red Giant Trapcode Suite 17.1.0 x64

FshareUptoBoxUserDrive

Bộ sưu tập khổng lồ đỏ

Fshare

 • Boris FX Continuum Complete 2022
 • Boris FX Mocha Pro 2022
 • Adobe Premiere Pro 2022

Hướng dẫn cài đặt Trapcode Suite 17

 • Cần Cài đặt Adobe After Effects trước
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Cài đặt Ứng dụng Maxon có sẵn trong thư mục Cr4ck hoặc tải xuống từ trang chủ Maxon
 • Đăng nhập vào tài khoản có thể sử dụng Gmail
 • Chạy Thành lập để cài đặt phần mềm (Hoặc bạn có thể cài đặt nó sau)
 • Chọn Thực đơn ở góc trên bên phải của phần mềm> Nhập số sê-ri> Nhập số sê-ri theo cách thủ công
 • Mở After Effect hoặc bất kỳ phần mềm nào hỗ trợ và sử dụng nó
 • Xem video hướng dẫn cài đặt từng bước chi tiếtThông tin thêm về: Download Trapcode Suite 17 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Download Trapcode Suite 17 – Hướng dẫn cài đặt chi tiếtTrapcode Suite 17

Red Giant Trapcode Suite 17 là một ứng dụng mạnh mẽ để mô phỏng và mô hình hóa các hạt và áp dụng các hiệu ứng 3D.

Một môi trường chuyên nghiệp để người dùng mô phỏng và mô phỏng các hiệu ứng 3D và các hạt từ After Effects. Nó có thể mô phỏng các hạt khác nhau như nước, khói, tuyết và lửa, v.v. Người dùng cũng có thể sử dụng kết hợp các hạt và giúp tạo ra kết quả chính xác với giao diện thực tế.

Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này đi kèm với nhiều cải tiến khác nhau và một gói công cụ mạnh mẽ để thiết kế các đối tượng 3D và áp dụng nhiều hiệu ứng mà không cần nỗ lực khó khăn nào. Có hơn 11 công cụ thiết kế khác nhau và hỗ trợ để mô phỏng các hiệu ứng cho chất lỏng, các thành phần 3D, âm thanh và chuyển động và các bề mặt.

Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này đi kèm với nhiều cải tiến khác nhau và một gói công cụ mạnh mẽ để thiết kế các đối tượng 3D và áp dụng nhiều hiệu ứng mà không cần nỗ lực khó khăn nào. Có hơn 11 công cụ thiết kế khác nhau và hỗ trợ để mô phỏng các hiệu ứng cho chất lỏng, các thành phần 3D, âm thanh và chuyển động và các bề mặt. Nó mang lại hiệu suất cao hơn và hỗ trợ tạo ra các hình ảnh động phức tạp với độ chính xác cao hơn.

Nó mang lại hiệu suất cao hơn và hỗ trợ tạo ra các hình ảnh động phức tạp với độ chính xác cao hơn. Tóm lại, nó là một gói hoàn chỉnh để mô phỏng các hạt khác nhau và tạo hiệu ứng 3D mà không cần nỗ lực khó khăn nào.

Trapcode Suite 17. Đặc trưng


 • Mô phỏng và mô hình hóa các hạt khác nhau
 • Hỗ trợ các hiệu ứng 3D khác nhau
 • Mô phỏng các hạt khác nhau
 • Hiệu ứng khói, lửa, nước và tuyết
 • Kết hợp nhiều hạt để tạo thành một
 • Kết quả chính xác và thực tế
 • 11 công cụ khác nhau để thiết kế các đối tượng 3D
 • Áp dụng hiệu ứng hình ảnh và mô phỏng hiệu ứng hạt
 • Chất lỏng, thành phần 3D, bề mặt, âm thanh và chuyển động
 • Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác

Các plugin có trong Trapcode Suite 17

 • TRAPCODE PARTICULAR
 • MẪU TRAPCODE
 • TRAPCODE MIR
 • TRAPCODE 3D STROKE
 • TRAPCODE SHINE
 • TRAPCODE STARGLOW
 • BÀN PHÍM ÂM THANH TRAPCODE
 • TRAPCODE TAO
 • TRAPCODE LUX
 • TRAPCODE ECHOSPACE
 • TRAPCODE HORIZON

Adobe Prelude

Định cấu hình Trapcode Suite 17

 • Hệ điều hành: Windows 10/8/7
 • Dung lượng ổ cứng trống: 1 GB HDD trống
 • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB
 • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên

Tải xuống Trapcode Suite 17 Full Cr4ck

Red Giant Trapcode Suite 17.1.0 x64

FshareUptoBoxUserDrive

Bộ sưu tập khổng lồ đỏ

Fshare

 • Boris FX Continuum Complete 2022
 • Boris FX Mocha Pro 2022
 • Adobe Premiere Pro 2022

Hướng dẫn cài đặt Trapcode Suite 17

 • Cần Cài đặt Adobe After Effects trước
 • Giải nén phần mềm đã tải xuống
 • Cài đặt Ứng dụng Maxon có sẵn trong thư mục Cr4ck hoặc tải xuống từ trang chủ Maxon
 • Đăng nhập vào tài khoản có thể sử dụng Gmail
 • Chạy Thành lập để cài đặt phần mềm (Hoặc bạn có thể cài đặt nó sau)
 • Chọn Thực đơn ở góc trên bên phải của phần mềm> Nhập số sê-ri> Nhập số sê-ri theo cách thủ công
 • Mở After Effect hoặc bất kỳ phần mềm nào hỗ trợ và sử dụng nó
 • Xem video hướng dẫn cài đặt từng bước chi tiết#Download #Trapcode #Suite #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

[rule_3_plain]

#Download #Trapcode #Suite #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Trapcode Suite 17Tính năng Trapcode Suite 17Các plugin có trong Trapcode Suite 17Cấu hình Trapcode Suite 17Download Trapcode Suite 17 Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt Trapcode Suite 17 Trapcode Suite 17 Red Giant Trapcode Suite 17 là một ứng dụng mạnh mẽ để mô phỏng và mô hình hóa các hạt cũng như áp dụng các hiệu ứng 3D. Một môi trường chuyên nghiệp để người dùng mô phỏng và mô phỏng các hiệu ứng 3D và các hạt từ After Effects. Nó có thể mô phỏng các hạt khác nhau như nước, khói, tuyết và lửa, v.v. Người dùng cũng có thể sử dụng kết hợp các hạt và giúp tạo ra kết quả chính xác với giao diện thực tế. Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này đi kèm với các cải tiến khác nhau và một gói công cụ mạnh mẽ để thiết kế các đối tượng 3D cũng như áp dụng nhiều hiệu ứng mà không cần nỗ lực khó khăn nào. Có hơn 11 công cụ thiết kế khác nhau và hỗ trợ mô phỏng các hiệu ứng cho chất lỏng, các thành phần 3D, âm thanh và chuyển động cũng như các bề mặt. Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này đi kèm với các cải tiến khác nhau và một gói công cụ mạnh mẽ để thiết kế các đối tượng 3D cũng như áp dụng nhiều hiệu ứng mà không cần nỗ lực khó khăn nào. Có hơn 11 công cụ thiết kế khác nhau và hỗ trợ mô phỏng các hiệu ứng cho chất lỏng, các thành phần 3D, âm thanh và chuyển động cũng như các bề mặt. Nó mang lại hiệu suất cao hơn và hỗ trợ tạo các hình ảnh động phức tạp với độ chính xác cao hơn. Nó mang lại hiệu suất cao hơn và hỗ trợ tạo các hình ảnh động phức tạp với độ chính xác cao hơn. Tóm lại, nó là một gói hoàn chỉnh để mô phỏng các hạt khác nhau và tạo hiệu ứng 3D mà không cần nỗ lực khó khăn nào. Tính năng Trapcode Suite 17 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mô phỏng và mô hình hóa các hạt khác nhau Hỗ trợ các hiệu ứng 3D khác nhau Mô phỏng các hạt khác nhau Hiệu ứng khói, lửa, nước và tuyết Kết hợp nhiều hạt để tạo thành một Kết quả chính xác và thực tế 11 công cụ khác nhau để thiết kế các đối tượng 3D Áp dụng hiệu ứng hình ảnh và mô phỏng hiệu ứng hạt Chất lỏng, thành phần 3D, bề mặt, âm thanh và chuyển động Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác Các plugin có trong Trapcode Suite 17 TRAPCODE PARTICULAR TRAPCODE FORM TRAPCODE MIR TRAPCODE 3D STROKE TRAPCODE SHINE TRAPCODE STARGLOW TRAPCODE SOUND KEYS TRAPCODE TAO TRAPCODE LUX TRAPCODE ECHOSPACE TRAPCODE HORIZON Cấu hình Trapcode Suite 17 Hệ điều hành: Windows 10/8/7 Dung lượng đĩa cứng trống: 1 GB HDD trống Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên Download Trapcode Suite 17 Full Cr4ck Red Giant Trapcode Suite 17.1.0 x64 FshareUptoBoxUserDrive Red Giant Collection Fshare Boris FX Continuum Complete 2022 Boris FX Mocha Pro 2022 Adobe Premiere Pro 2022 Hướng dẫn cài đặt Trapcode Suite 17 Cần cài đặt Adobe After Effects trước Giải nén phần mềm vừa download Cài đặt Maxon App có trong folder Cr4ck hoặc download từ trang chủ Maxon Đăng nhập tài khoản có thể sử dụng Gmail Chạy Setup để cài đặt phần mềm (Hoặc có thể cài sau) Chọn Menu ở góc trên bên phải của phần mềm > Import Serial Number > Manually Enter a Serial Number Mở After Effect hoặc phần mềm nào hỗ trợ và sử dụng Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #Download #Trapcode #Suite #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #Trapcode #Suite #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_2_plain] #Download #Trapcode #Suite #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết [rule_3_plain] #Download #Trapcode #Suite #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung Trapcode Suite 17Tính năng Trapcode Suite 17Các plugin có trong Trapcode Suite 17Cấu hình Trapcode Suite 17Download Trapcode Suite 17 Full Cr4ckHướng dẫn cài đặt Trapcode Suite 17 Trapcode Suite 17 Red Giant Trapcode Suite 17 là một ứng dụng mạnh mẽ để mô phỏng và mô hình hóa các hạt cũng như áp dụng các hiệu ứng 3D. Một môi trường chuyên nghiệp để người dùng mô phỏng và mô phỏng các hiệu ứng 3D và các hạt từ After Effects. Nó có thể mô phỏng các hạt khác nhau như nước, khói, tuyết và lửa, v.v. Người dùng cũng có thể sử dụng kết hợp các hạt và giúp tạo ra kết quả chính xác với giao diện thực tế. Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này đi kèm với các cải tiến khác nhau và một gói công cụ mạnh mẽ để thiết kế các đối tượng 3D cũng như áp dụng nhiều hiệu ứng mà không cần nỗ lực khó khăn nào. Có hơn 11 công cụ thiết kế khác nhau và hỗ trợ mô phỏng các hiệu ứng cho chất lỏng, các thành phần 3D, âm thanh và chuyển động cũng như các bề mặt. Hơn nữa, ứng dụng mạnh mẽ này đi kèm với các cải tiến khác nhau và một gói công cụ mạnh mẽ để thiết kế các đối tượng 3D cũng như áp dụng nhiều hiệu ứng mà không cần nỗ lực khó khăn nào. Có hơn 11 công cụ thiết kế khác nhau và hỗ trợ mô phỏng các hiệu ứng cho chất lỏng, các thành phần 3D, âm thanh và chuyển động cũng như các bề mặt. Nó mang lại hiệu suất cao hơn và hỗ trợ tạo các hình ảnh động phức tạp với độ chính xác cao hơn. Nó mang lại hiệu suất cao hơn và hỗ trợ tạo các hình ảnh động phức tạp với độ chính xác cao hơn. Tóm lại, nó là một gói hoàn chỉnh để mô phỏng các hạt khác nhau và tạo hiệu ứng 3D mà không cần nỗ lực khó khăn nào. Tính năng Trapcode Suite 17 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mô phỏng và mô hình hóa các hạt khác nhau Hỗ trợ các hiệu ứng 3D khác nhau Mô phỏng các hạt khác nhau Hiệu ứng khói, lửa, nước và tuyết Kết hợp nhiều hạt để tạo thành một Kết quả chính xác và thực tế 11 công cụ khác nhau để thiết kế các đối tượng 3D Áp dụng hiệu ứng hình ảnh và mô phỏng hiệu ứng hạt Chất lỏng, thành phần 3D, bề mặt, âm thanh và chuyển động Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác Các plugin có trong Trapcode Suite 17 TRAPCODE PARTICULAR TRAPCODE FORM TRAPCODE MIR TRAPCODE 3D STROKE TRAPCODE SHINE TRAPCODE STARGLOW TRAPCODE SOUND KEYS TRAPCODE TAO TRAPCODE LUX TRAPCODE ECHOSPACE TRAPCODE HORIZON Cấu hình Trapcode Suite 17 Hệ điều hành: Windows 10/8/7 Dung lượng đĩa cứng trống: 1 GB HDD trống Bộ nhớ đã cài đặt: RAM tối thiểu 1 GB Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên Download Trapcode Suite 17 Full Cr4ck Red Giant Trapcode Suite 17.1.0 x64 FshareUptoBoxUserDrive Red Giant Collection Fshare Boris FX Continuum Complete 2022 Boris FX Mocha Pro 2022 Adobe Premiere Pro 2022 Hướng dẫn cài đặt Trapcode Suite 17 Cần cài đặt Adobe After Effects trước Giải nén phần mềm vừa download Cài đặt Maxon App có trong folder Cr4ck hoặc download từ trang chủ Maxon Đăng nhập tài khoản có thể sử dụng Gmail Chạy Setup để cài đặt phần mềm (Hoặc có thể cài sau) Chọn Menu ở góc trên bên phải của phần mềm > Import Serial Number > Manually Enter a Serial Number Mở After Effect hoặc phần mềm nào hỗ trợ và sử dụng Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#Download #Trapcode #Suite #Hướng #dẫn #cài #đặt #chi #tiết

Xem thêm:   Download Tải Microsoft Word 2003 Miễn Phí, Office 2003 Service Pack 3 White Paper

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button