Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến công nghiệp. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10

Hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với ngành công nghiệp. Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa lý 10

Hình ảnh về: Phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với ngành công nghiệp. Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa lý 10

Video về: Phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với ngành công nghiệp. Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa lý 10

Wiki on Hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với ngành công nghiệp. Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa lý 10

Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của chuyển đổi khí hậu tới công nghiệp. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của chuyển đổi khí hậu | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Nhìn vào hình 1.5, hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với ngành công nghiệp. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với sản xuất công nghiệp ở nước ta hoặc ở địa phương.

Câu trả lời:

* Tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với công nghiệp:

– Va chạm:

+ Tăng cường đầu tư cải tiến công nghệ để giảm phát thải khí nhà kính.

+ Tăng nguy cơ lũ lụt, hư hỏng cơ sở hạ tầng, chi phí sửa chữa, và có thể bị gián đoạn sản xuất.

+ Tăng tính bất ổn trong sản xuất, nhất là chế biến nông, lâm, thủy, hải sản.

+ Giảm khả năng chủ động về nguồn nước cho nhiều ngành công nghiệp như: năng lượng, dệt may, khai thác và chế biến tài nguyên, v.v.

– Hậu quả:

+ Tăng vốn đầu tư xây dựng, chi phí sửa chữa và vận hành

+ Làm giảm hiệu quả kinh tế của các ngành sản xuất công nghiệp.

* Ví dụ:

– Hệ thống cơ sở hạ tầng trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, đặc biệt là tài sản vật chất của cơ sở hạ tầng đường bộ do thiệt hại do lũ, bão, lũ quét. Tác động của biến đổi khí hậu có thể phá hủy 19.000 km đường ở Việt Nam, tương đương 12% trữ lượng đường hiện có. Việc xây dựng lại những con đường bị hư hỏng này sẽ tiêu tốn khoảng 2,1 tỷ USD.

>>> Xem thêm: Đọc thông tin và quan sát hình 1.1, bảng 1.1, giải thích nguyên nhân của biến đổi khí hậu

Vai trò của công nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế – xã hội

Công nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân:

– Sản xuất một lượng rất lớn vật chất.

– Cung cấp phần lớn tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng – kỹ thuật cho các thành phần kinh tế.

– Tạo ra các sản phẩm tiêu dùng nâng cao đời sống xã hội.

– Tăng nhanh tốc độ tăng trưởng của nhiều thành phần kinh tế khác, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác có hiệu quả tài nguyên, tạo khả năng mở rộng sản xuất, thị trường lao động, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, củng cố an ninh quốc phòng.

– Tiêu chí xác định mức độ tăng trưởng của một quốc gia.

– Công nghiệp nước ta hiện nay đã đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và trở thành ngành xuất khẩu chủ lực, có tốc độ tăng trưởng mạnh. Cơ cấu ngành có chuyển biến tích cực như điện, điện tử, công nghệ thông tin viễn thông, sản xuất thiết bị năng lượng, dệt may, v.v.

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập(hay nhất)

– Trong 10 năm (2011 – 2020) là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các thành phần kinh tế với tỷ trọng đóng góp vào GDP là 30%, trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của cả nước, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. từ thứ 50 đến thứ 22 về quy mô lớn nhất. các nước xuất khẩu trên thế giới.

– Đến nay, Việt Nam đã tạo ra một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như: khai khoáng, chế biến dầu khí, viễn thông, công nghệ thông tin, luyện kim, gang thép, xi măng, vật liệu xây dựng. ngành cơ khí ô tô, xe máy, … tạo nền tảng cho sự tăng trưởng lâu dài, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Đồng thời, sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp góp phần giải quyết việc làm và nâng cao mức sống của người dân. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 300.000 lao động.

Đăng bởi: hkmobile.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Hãy # phân tích # sự # tác động # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # công nghiệp # Lấy # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_3_plain]

# Hãy # phân tích # sự # tác động # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # công nghiệp # Lấy # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

Câu hỏi: Quan sát hình 1.5, hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với ngành công nghiệp. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với sản xuất công nghiệp ở nước ta hoặc ở địa phương.
Câu trả lời:
* Tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với công nghiệp:
– Va chạm:
+ Phải tăng cường đầu tư cải tiến công nghệ để giảm phát thải khí nhà kính.
+ Tăng nguy cơ lũ lụt, hư hỏng cơ sở hạ tầng, chi phí sửa chữa, và có thể bị gián đoạn sản xuất.
+ Tăng tính bất ổn trong sản xuất, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy, hải sản.

+ Giảm khả năng chủ động về nguồn nước cho nhiều ngành công nghiệp như năng lượng, dệt may, khai thác và chế biến tài nguyên, v.v.
– Hậu quả:
+ Tăng vốn đầu tư xây dựng, chi phí sửa chữa và vận hành
+ Làm giảm hiệu quả kinh tế của các ngành sản xuất công nghiệp.
* Ví dụ:

– Hệ thống cơ sở hạ tầng trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, đặc biệt là tài sản vật chất của cơ sở hạ tầng đường bộ do lũ, bão, lũ quét bị hư hỏng. Tác động của biến đổi khí hậu có thể phá hủy 19.000 km đường ở Việt Nam, tương đương 12% trữ lượng đường hiện có. Việc xây dựng lại những con đường bị hư hỏng này sẽ tiêu tốn khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ.
>>> Xem thêm: Đọc thông tin và quan sát hình 1.1, bảng 1.1, giải thích nguyên nhân của biến đổi khí hậu
Vai trò của công nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế – xã hội
Công nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân:
– Sản xuất một lượng rất lớn vật chất.
– Cung cấp mọi tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các thành phần kinh tế.
– Tạo ra các sản phẩm tiêu dùng nâng cao đời sống xã hội.
– Thúc đẩy tăng trưởng nhiều thành phần kinh tế khác, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tài nguyên, mở rộng năng lực sản xuất, thị trường lao động, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, củng cố an ninh quốc phòng.
– Mục tiêu xác định mức độ tăng trưởng của một quốc gia.
– Ngành công nghiệp nước ta hiện nay đã đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước và trở thành ngành xuất khẩu chủ lực, tăng trưởng mạnh. Cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển biến tích cực như điện, điện tử, công nghệ thông tin viễn thông, sản xuất thiết bị năng lượng, dệt may, v.v.
– Trong 10 năm (2011 – 2020) là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế, đóng góp 30% vào GDP, trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của cả nước, góp phần đưa Việt Nam từ vị trí thứ 50 đến 22 về xuất khẩu lớn nhất. các nước trên thế giới.
– Đến nay, Việt Nam đã tạo ra một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như: khai thác, chế biến dầu khí, viễn thông, công nghệ thông tin, luyện kim, gang thép, xi măng, vật liệu xây dựng. cơ khí chế tạo ô tô, xe máy, … tạo nền tảng cho sự tăng trưởng lâu dài, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Đồng thời, sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp góp phần giải quyết việc làm và nâng cao mức sống của người dân. Trung bình mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 300.000 lao động.
Đăng bởi: hkmobile.vn
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Xem thêm bài viết hay:  Tiết lộ thông tin thành viên nhóm Da LAB & list nhạc cực hay ai cũng mê

# Hãy # phân tích # sự # tác động # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # công nghiệp # Lấy # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_2_plain]

# Hãy # phân tích # sự # tác động # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # công nghiệp # Lấy # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_2_plain]

# Hãy # phân tích # sự # tác động # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # công nghiệp # Lấy # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_3_plain]

# Hãy # phân tích # sự # tác động # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # công nghiệp # Lấy # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

Câu hỏi: Quan sát hình 1.5, hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với ngành công nghiệp. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với sản xuất công nghiệp ở nước ta hoặc ở địa phương.
Câu trả lời:
* Tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với công nghiệp:
– Va chạm:
+ Phải tăng cường đầu tư cải tiến công nghệ để giảm phát thải khí nhà kính.
+ Tăng nguy cơ lũ lụt, hư hỏng cơ sở hạ tầng, chi phí sửa chữa, và có thể bị gián đoạn sản xuất.
+ Tăng tính bất ổn trong sản xuất, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy, hải sản.

+ Giảm khả năng chủ động về nguồn nước cho nhiều ngành công nghiệp như năng lượng, dệt may, khai thác và chế biến tài nguyên, v.v.
– Hậu quả:
+ Tăng vốn đầu tư xây dựng, chi phí sửa chữa và vận hành
+ Làm giảm hiệu quả kinh tế của các ngành sản xuất công nghiệp.
* Ví dụ:

Xem thêm bài viết hay:  TOP các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam danh giá, chất lượng nhất

– Hệ thống cơ sở hạ tầng trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, đặc biệt là tài sản vật chất của cơ sở hạ tầng đường bộ do lũ, bão, lũ quét bị hư hỏng. Tác động của biến đổi khí hậu có thể phá hủy 19.000 km đường ở Việt Nam, tương đương 12% trữ lượng đường hiện có. Việc xây dựng lại những con đường bị hư hỏng này sẽ tiêu tốn khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ.
>>> Xem thêm: Đọc thông tin và quan sát hình 1.1, bảng 1.1, giải thích nguyên nhân của biến đổi khí hậu
Vai trò của công nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế – xã hội
Công nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân:
– Sản xuất một lượng rất lớn vật chất.
– Cung cấp mọi tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các thành phần kinh tế.
– Tạo ra các sản phẩm tiêu dùng nâng cao đời sống xã hội.
– Thúc đẩy tăng trưởng nhiều thành phần kinh tế khác, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tài nguyên, mở rộng năng lực sản xuất, thị trường lao động, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, củng cố an ninh quốc phòng.
– Mục tiêu xác định mức độ tăng trưởng của một quốc gia.
– Ngành công nghiệp nước ta hiện nay đã đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước và trở thành ngành xuất khẩu chủ lực với tốc độ tăng trưởng mạnh. Cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển biến tích cực như điện, điện tử, công nghệ thông tin viễn thông, sản xuất thiết bị năng lượng, dệt may, v.v.
– Trong 10 năm (2011 – 2020) là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế với tỷ trọng đóng góp vào GDP là 30%, trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của cả nước, góp phần đưa Việt Nam từ vị trí thứ 50 đến 22 trong các ngành các nước xuất khẩu lớn nhất trên toàn cầu.
– Đến nay, Việt Nam đã tạo ra một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như: khai khoáng, chế biến dầu khí, viễn thông, công nghệ thông tin, luyện kim, gang thép, xi măng và vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo ô tô, xe máy, v.v. ., tạo nền tảng cho sự tăng trưởng lâu dài, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Đồng thời, sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp góp phần giải quyết việc làm và nâng cao mức sống của người dân. Trung bình mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 300.000 lao động.
Đăng bởi: hkmobile.vn
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến công nghiệp. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến công nghiệp. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10 bên dưới để hkmobile.vn Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hkmobile.vn của hkmobile.vn
Nhớ để nguồn: Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến công nghiệp. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10

Viết một bình luận