Office

Hướng dẫn cách chèn thêm một trang nội dung mới trong Microsoft Word

Khi bắt đầu tạo tài liệu trong Microsoft Word – được nhiều người coi là trình soạn thảo văn bản tốt nhất hiện có cho hệ điều hành Windows – người dùng thường chèn các trang trống mới vào các phần khác nhau của tài liệu. Cho dù lý do bạn tạo ra thêm trang mới trong Word để trình bày một khoảng nghỉ ngắn trước khi xem qua một chương mới của nội dung hoặc chỉ đơn giản là để tạm dừng bất kỳ trang nội dung nào để bạn có thể in tài liệu, bạn sẽ không đạt được mục tiêu của mình trừ khi bạn biết cách thêm một trang trống vào tài liệu Microsoft Word của mình .

Công việc chèn nhiều trang hơn trong Word Nó cũng đơn giản và quá trình này khá giống nhau trên tất cả các phiên bản Microsoft Office khác nhau. Tuy nhiên, có hai cách khác nhau mà bạn có thể làm nếu muốn Tạo một trang mới trong Microsoft Word.

  • Hướng dẫn cách xóa trang trống trong Microsoft Word
  • Hướng dẫn đánh số trang trong Word theo ý muốn
  • Cách vẽ khung, tạo viền trong Word

Nội dung chính:

Phương pháp 1: Cách thêm trang trong Word

Nếu muốn chèn trang trống vào tài liệu Microsoft Word, cách đơn giản nhất bạn có thể thực hiện là chèn trang trực tiếp bằng thanh công cụ của phần mềm Microsoft Word. Được chèn trang trống trong Wordbạn chỉ cần:

Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí chính xác trong tài liệu Microsoft Word mà bạn muốn chèn vào một trang trống mới.

Bước 2: Điều hướng đến tab Chèn trong thanh công cụ Microsoft Word.

Bước 3: Nhấp chuột Trang trống.

Rất nhanh sau khi bạn làm như vậy, toàn bộ trang trống (trống) trong Microsoft Word sẽ được thêm vào ngay phía sau vị trí chính xác của con trỏ chuột của bạn trong tài liệu.

Phương pháp 2: Chèn nhiều ngắt dòng để tạo một trang trống mới

Ngoài cách trên, bạn cũng có thể chèn một trang trống hoàn toàn mới vào tài liệu Microsoft Word bằng cách chèn nhiều dấu ngắt dòng. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí chính xác trong tài liệu Word mà bạn muốn chèn vào trang trống.

Xem thêm:   Hướng dẫn 2 cách tắt bỏ dấu gạch chân đỏ trong Microsoft Word

Bước 2: Tiếp tục nhấn Enter để tạo ngắt dòng cho đến khi tất cả các ngắt dòng có thể gộp lại để tạo thành 1 trang trống. Khi làm như vậy, bạn sẽ có một trang trống hoàn chỉnh trong tài liệu Microsoft Word của mình sau vị trí của con trỏ chuột khi bạn bắt đầu ngắt dòng.


Thông tin thêm

Hướng dẫn cách chèn thêm một trang nội dung mới trong Microsoft Word

#Hướng #dẫn #cách #chèn #thêm #một #trang #nội #dung #mới #trong #Microsoft #Word

[rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #cách #chèn #thêm #một #trang #nội #dung #mới #trong #Microsoft #Word

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Khi bắt đầu tạo một tài liệu trong Microsoft Word – được xem là trình soạn thảo văn bản tốt nhất hiện có của hệ điều hành Windows – người dùng thường chèn thêm các trang trống mới vào các phần khác nhau của tài liệu. Cho dù lý do bạn tạo thêm trang mới trong Word để thể hiện một khoảng thời gian nghỉ ngắn trước khi qua chương nội dung mới hay đơn giản chỉ là ngắt trang nội dung bất kỳ để có thể in tài liệu ra, thì bạn cũng không thể đạt được mục đích của mình trừ khi bạn biết cách để thêm 1 trang trống vào tài liệu Microsoft Word của mình.
Việc chèn thêm trang trong Word cũng đơn giản và quy trình tương đối giống nhau trên tất cả phiên bản Microsoft Office khác nhau. Tuy nhiên, sẽ có hai cách khác nhau mà bạn có thể thực hiện nếu như bạn đang muốn tạo 1 trang mới trong Microsoft Word.

Hướng dẫn cách xóa trang trắng trong Microsoft Word
Hướng dẫn đánh số trang trong Word theo ý muốn
Cách kẻ khung, tạo đường viền trong Word

Nội dung chính:

Phương pháp 1: Cách thêm 1 trang trong Word
Phương pháp 2: Chèn nhiều dấu ngắt dòng để tạo thêm 1 trang trống mới

Phương pháp 1: Cách thêm 1 trang trong Word

Nếu bạn muốn chèn thêm một trang trắng vào trong tài liệu Microsoft Word, thì cách đơn giản nhất bạn có thể làm là chèn trực tiếp 1 trang bằng thanh công cụ của phần mềm Microsoft Word. Để có thể chèn trang trắng trong Word, đơn giản bạn chỉ cần:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Xem thêm:   Hướng dẫn cách chia tài liệu MS Word thành 2, 3 , nhiều cột

Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí chính xác trong tài liệu Microsoft Word mà bạn đang muốn chèn vào một trang trắng mới.
Bước 2: Điều hướng đến tab Insert trong thanh công cụ của Microsoft Word.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bước 3: Nhấn vào Blank Page.

Rất nhanh sau khi bạn làm như vậy toàn bộ trang trắng (trống) trong Microsoft Word sẽ được thêm vào ngay phía sau vị tri chính xác của con trỏ chuột của bạn trong tập tài liệu.

Phương pháp 2: Chèn nhiều dấu ngắt dòng để tạo thêm 1 trang trống mới

Ngoài cách làm như trên, bạn cũng có thể chèn thêm một trang trống hoàn toàn mới vào tài liệu Microsoft Word bằng cách chèn thêm nhiều dấu ngắt dòng. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột của bạn để vị trí chính xác trong tài liệu Word mà bạn đang muốn chèn vào một trang trống.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bước 2: Tiếp tục nhấn Enter để tạo ngắt dòng cho đến khi tất cả các dòng ngắt có thể kết hợp với nhau tạo thành 1 trang trống. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ có một trang trống hoàn chỉnh trong tài liệu Microsoft Word của bạn kể thì sau vị trí con trỏ chuột khi bạn bắt đầu ngắt dòng.

Đánh giá post

#Hướng #dẫn #cách #chèn #thêm #một #trang #nội #dung #mới #trong #Microsoft #Word

[rule_2_plain]

#Hướng #dẫn #cách #chèn #thêm #một #trang #nội #dung #mới #trong #Microsoft #Word

[rule_2_plain]

#Hướng #dẫn #cách #chèn #thêm #một #trang #nội #dung #mới #trong #Microsoft #Word

[rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #cách #chèn #thêm #một #trang #nội #dung #mới #trong #Microsoft #Word

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Khi bắt đầu tạo một tài liệu trong Microsoft Word – được xem là trình soạn thảo văn bản tốt nhất hiện có của hệ điều hành Windows – người dùng thường chèn thêm các trang trống mới vào các phần khác nhau của tài liệu. Cho dù lý do bạn tạo thêm trang mới trong Word để thể hiện một khoảng thời gian nghỉ ngắn trước khi qua chương nội dung mới hay đơn giản chỉ là ngắt trang nội dung bất kỳ để có thể in tài liệu ra, thì bạn cũng không thể đạt được mục đích của mình trừ khi bạn biết cách để thêm 1 trang trống vào tài liệu Microsoft Word của mình.
Việc chèn thêm trang trong Word cũng đơn giản và quy trình tương đối giống nhau trên tất cả phiên bản Microsoft Office khác nhau. Tuy nhiên, sẽ có hai cách khác nhau mà bạn có thể thực hiện nếu như bạn đang muốn tạo 1 trang mới trong Microsoft Word.

Xem thêm:   Hướng dẫn đánh số trang trong Microsoft Excel

Hướng dẫn cách xóa trang trắng trong Microsoft Word
Hướng dẫn đánh số trang trong Word theo ý muốn
Cách kẻ khung, tạo đường viền trong Word

Nội dung chính:

Phương pháp 1: Cách thêm 1 trang trong Word
Phương pháp 2: Chèn nhiều dấu ngắt dòng để tạo thêm 1 trang trống mới

Phương pháp 1: Cách thêm 1 trang trong Word

Nếu bạn muốn chèn thêm một trang trắng vào trong tài liệu Microsoft Word, thì cách đơn giản nhất bạn có thể làm là chèn trực tiếp 1 trang bằng thanh công cụ của phần mềm Microsoft Word. Để có thể chèn trang trắng trong Word, đơn giản bạn chỉ cần:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí chính xác trong tài liệu Microsoft Word mà bạn đang muốn chèn vào một trang trắng mới.
Bước 2: Điều hướng đến tab Insert trong thanh công cụ của Microsoft Word.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bước 3: Nhấn vào Blank Page.

Rất nhanh sau khi bạn làm như vậy toàn bộ trang trắng (trống) trong Microsoft Word sẽ được thêm vào ngay phía sau vị tri chính xác của con trỏ chuột của bạn trong tập tài liệu.

Phương pháp 2: Chèn nhiều dấu ngắt dòng để tạo thêm 1 trang trống mới

Ngoài cách làm như trên, bạn cũng có thể chèn thêm một trang trống hoàn toàn mới vào tài liệu Microsoft Word bằng cách chèn thêm nhiều dấu ngắt dòng. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột của bạn để vị trí chính xác trong tài liệu Word mà bạn đang muốn chèn vào một trang trống.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bước 2: Tiếp tục nhấn Enter để tạo ngắt dòng cho đến khi tất cả các dòng ngắt có thể kết hợp với nhau tạo thành 1 trang trống. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ có một trang trống hoàn chỉnh trong tài liệu Microsoft Word của bạn kể thì sau vị trí con trỏ chuột khi bạn bắt đầu ngắt dòng.

Đánh giá post

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button