Lý Thuyết Ankadien Hóa 11: Định Nghĩa, Tính Chất Và Điều Chế Ankadien

Người Ankadian với phản ứng trùng hợp đã tạo ra nhiều hợp chất có tính đàn hồi cao như cao su và có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống. Vì thế Người Ankadian gì? Hợp chất này có những tính chất hóa học nào và phương pháp điều chế? Hãy cùng bangtuanhoan.edu.vn tìm hiểu rõ hơn về những lý thuyết này qua bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm: Lý thuyết về ankan: Định nghĩa, Danh pháp, Công thức của ankan

Định nghĩa của Ankadien

Alkadian là gì? (Nguồn: Internet)

Người Ankadian được xác định là một hiđrocacbon không no, mạch hở. Hợp chất này chứa 2 liên kết đôi và có công thức chung là C.NH2n-2 (với n≥ 3).

Ví dụ:

CHỈ CÓ2 = C = CHỈ2: propadiene

CHỈ CÓ2 – C = CH – CHỈ3: buta -1,2 – dien

CHỈ CÓ2 = CH – CH = CHỈ2: buta -1.3 – dien

Công thức chung của ankadian liên hợp: CNH2n-2 (với n≥ 4).

Cách gọi tên chung của ankan như sau: số chỉ nhánh – tên nhánh + tên chuỗi chính + a – số nối đôi – dien

>>> Xem thêm: Thuyết Anken: Khái niệm, Danh pháp và Các phản ứng đặc trưng của Anken

Phân loại Alkadian

Dựa vào vị trí của liên kết đôi, bạn có thể chia Người Ankadian thành 3 loại:

 • Alkadian có 2 liên kết đôi ngay cạnh nhau: CHỈ2 = C = CHỈ2.
 • Ankan liên hợp (với một liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn): CHỈ2 = CH – CH = CHỈ2.
 • Các ankan có 2 liên kết đôi cách nhau từ 2 liên kết đơn trở lên: CHỈ2 = CH – CHỈ2 – CH = CHỈ2.

>>> Xem thêm: Lý thuyết về Alkynes: Khái niệm, Tính chất vật lý, hóa học và cách điều chế Alkynes

Tính chất hóa học của NH3. NH3. Công thức và ứng dụng

Tính chất hóa học của Alkadienes

Tính chất hóa học của Alkadienes

Tính chất hóa học của Alkadienes (Nguồn: Internet)

Phản ứng cộng

Alkadian cộng với Hydro (NGỰA)2) với chất xúc tác niken và nhiệt độ.

CH_2=CH-CH=CH_2 + 2H_2\xrightarrow{t^o,\ Ni} CH_3-CH_2-CH_2-CH_3

Kiềm cộng với Brom (Br2)

 • Thêm 1,2 ở 80C:
CH_2 = CH - CH = CH_2 + Br_2 \xrightarrow{80^oC} CH_2Br-CHBr-CH=CH_2
 • Thêm 1,4 ở 40C:
CH_2 = CH - CH = CH_2 + Br_{2\ (dd)} \xrightarrow{40^oC} CH_2Br - CH = CH - CH_2Br
 • Thêm cả hai liên kết đôi:
CH_2 = CH - CH = CH_2 + 2Br_{2\ (dd)} \to CH_2Br - CHBr - CHBr - CH_2Br

Hiện tượng: Sự mất màu của Br. dung dịch2.

Xem thêm bài viết hay:  Văn mẫu lớp 6: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân trong gia đình

Kiềm cộng với hydro Halogenide (HBr)

 • Thêm 1,2 ở -80C:
CH_2 = CH - CH = CH_2 + HBr \xrightarrow{80^oC} CH_3 - CH_2 - CHBr - CH_3
 • Thêm 1,4 ở 40C:
CH_2 = CH - CH = CH_2 + HBr \xrightarrow{40^oC} CH_3 - CH = CH - CH_2Br \small\text{ (sản phẩm chính)}

Sự trùng hợp

buta – 1,3 – diene hoặc C4Hsố 8 trùng hợp với sự có mặt của kim loại natri hoặc chất xúc tác khác (trùng hợp loại 1,4) để tạo thành polybutadien.

nCH_2=CH-CH=CH_2\xrightarrow{t^o,\ p,\ xt}\sout{\ (\ }CH_2-CH=CH-CH_2\sout{\ )\ }_n

Phản ứng oxy hóa

Phản ứng oxy hóa hoàn toàn, xúc tác bởi nhiệt độ

2C_4H_6 + 11O_2 \xrightarrow{t^o} 8CO_2 + 6H_2O

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

3C_4H_6 + 8H_2O + 4KMnO_4 —> 3C_4H_6(OH)_4 + 4KOH + 4MnO_2

Qua 2 phản ứng trên, nhận biết Người Ankadian Có thể dùng dung dịch Brom hoặc KMnO4.

>>> Xem thêm: Lý thuyết về oxi và tính chất hóa học của oxi lớp 10

chương trình thử nghiệm

Cách điều chế alkadiene

Để có thể kiểm soát Người AnkadianBạn có thể tiến hành theo hai cách:

Phương pháp 1: Điều chế butilen hoặc buta – 1,3 – đien từ butan bằng cách khử hydro

CH_3-CH_2-CH_2-CH_3\xrightarrow{t^o,\ xt}CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2

Phương pháp 2: Điều chế isopren bằng cách tách hiđro của isopentan

CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3\xrightarrow{t^o,\ xt}CH_2=C(CH_3)-CH=CH_2+2H_2

Các ứng dụng của ankadien

 • Dùng buta-1,3-đien hoặc isopren để điều chế polybutadien hoặc polyisopren, là những chất có tính đàn hồi cao.
 • Được sử dụng để sản xuất cao su (lốp xe, phớt thuyền, ..)

Một số bài tập Ankadien

Giải bài tập 2 SGK trang 135

\begin{aligned}
&Viết\space phương\space trình\space hóa\space học\space (ở\space dạng\space công\space 
thức\space cấu\space tạo)\space của\space các\space phản\space ứng\space xảy\space ra\space khi:\\
&a.\space Isopren\space tác\space dụng\space với\space hidro\space (xúc\space tác\space Ni)\\
&b.\space Isopren\space tác\space dụng\space với\space brom\space trong\space (trong\space CCl_4)\\
&Các\space chất\space được\space lấy\space theo\space tỉ\space lệ\space số\space mol\space 1 : 1 \space tạo\space a\space sản\space phẩm\space theo\space kiểu\space cộng\space 1, 4.\\
&c.\space Trùng \space hợp\space isopren\space theo\space kiểu\space 1,4.
\end{aligned}

Bài tập 2 SGK trang 135

Giải bài 3 SGK trang 135

\begin{aligned}
& Oxi\space hóa \space hoàn\space toàn\space 0,680\space gam\space ankadien\space X\space thu\space được\space 1,120\space lít\space CO_2 \space (đktc)\\&a)Tìm\space công\space thức\space phân\space tử\space của\space X\\&b)Tìm\space công\space thức\space cấu\space tạo\space có\space thể\space có\space của\space X
\end{aligned}
\begin{aligned}
&a)Gọi\space công\space thức\space phân\space tử\space của\space ankadien\space X\space là\space C_nH_{2n-2}\space (n\ge3)\\&-Theo\space bài\space ra,\space khi\space oxi\space hóa\space hoàn\space toàn\space 0,68gam\space X\space thu\space được\space 1,120\space lít\space CO_2\space (đktc)\\&n_{CO_2}=\frac{V}{22,4}=\frac{1,12}{22,4}=0,05(mol)\\&-Gọi\space a\space là\space số\space mol\space của\space ankadien\space X, phương\space trình\space oxi\space hoàn\space toàn\\&C_nH_{2n-2}+[\frac{(3n-1)}{2}]\to nCO_2+(n-1)H_2O\\&a.n(mol)\\& -Theo\space bài\space ra,\space oxi\space hóa\space hoàn\space toàn\space 0,68\space X\space nên\space ta\space có:\\&m_x=(14n-2)a=0,68\space (*) \\&-Theo\space PTPƯ\space và\space bài\space ra,số\space mol\space CO_2\space là: n_{CO_2}=a.n=0.05\space (**)\\&-Từ (*)\space và\space (**)\space ta\space giải\space được\space: n=5\space và\space n=0.01.\\&\Rightarrow X\space có\space công\space thức\space phân\space tử\space là:C_5H_8\\&b)Tìm\space công\space thức\space cấu\space tạo\space có\space thể\space có\space của\space C_5H_8 là:\\&CH_2=CH-CH=CH-CH_3\\&CH2=CH-CH_2-CH=CH_2\\&CH_2=C=CH-CH_2-CH_3\\&CH_3-CH=C=CH-CH_3\\&CH_2=C(CH_3)-CH=CH_2
\end{aligned}

Học trực tuyến livestream Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh – Sinh để bứt phá điểm số 2022 – 2023 tại bangtuanhoan.edu.vn

Giáo dục bangtuanhoan.edu.vn là Nền tảng học Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh – Sinh trực tuyến uy tín và chất lượng nhất Việt Nam Dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Với nội dung chương trình học bám sát khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bangtuanhoan.edu.vn sẽ giúp các em lấy lại hành trang, bứt phá về điểm số và nâng cao thành tích của mình. nghiên cứu.

Xem thêm bài viết hay:  [HOT] 111+ Stt chúc người yêu hạnh phúc khi chia tay cảm động nhất

Anđehit acrylic là gì? Tính chất vật lý và hóa học và công thức Anđehit acrylic

Tại bangtuanhoan.edu.vn, trẻ em sẽ được giảng dạy bởi các giáo viên từ TOP 1% giáo viên giỏi toàn quốc. Các giáo viên đều có trình độ Thạc sĩ trở lên với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục. Với phương pháp giảng dạy sáng tạo, dễ tiếp cận, giáo viên sẽ giúp học sinh tiếp thu kiến ​​thức một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Giáo dục bangtuanhoan.edu.vn cũng có sẵn Đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp luôn theo sát quá trình học tập của các em, hỗ trợ các em giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình học và cá nhân hóa lộ trình học tập của các em.

Với ứng dụng tích hợp thông tin dữ liệu và nền tảng công nghệ, mỗi lớp học của bangtuanhoan.edu.vn luôn được đảm bảo Đường truyền ổn định, hạn chế giật / lag tối đa với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Nhờ nền tảng học livestream trực tuyến mô phỏng lớp học offline, học viên có thể tương tác trực tiếp với giáo viên dễ dàng như khi học tại trường.

Khi trở thành học viên của bangtuanhoan.edu.vn, bạn cũng sẽ nhận được Cẩm nang Toán – Lý – Hóa “siêu hay” Tổng hợp tất cả các công thức và nội dung khóa học được biên soạn cẩn thận, chi tiết và kỹ lưỡng giúp học sinh học tập và ghi nhớ kiến ​​thức dễ dàng hơn.

Xem thêm bài viết hay:  Bí quyết cách chọn dừa ngon & các loại dừa phổ biến hiện nay

Liên kết ion là gì? Làm thế nào để hình thành liên kết ion?

bangtuanhoan.edu.vn cam kết tăng 8+ hoặc ít nhất 3 điểm cho học sinh. Nếu bạn không đạt số điểm như cam kết, bangtuanhoan.edu.vn sẽ hoàn trả 100% học phí cho bạn. Hãy nhanh tay đăng ký livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – 12 năm học 2022 – 2023 tại bangtuanhoan.edu.vn ngay hôm nay để hưởng mức học phí siêu ưu đãi lên đến 39%, giảm từ 699K chỉ còn 399K.

Trên đây là những chia sẻ của đội ngũ bangtuanhoan.edu.vn về lý thuyết của Người Ankadian Hóa học 11, cũng như các tính chất và điều chế của hợp chất này. Hãy tham khảo thật kỹ để có thể nắm bắt được toàn bộ những kiến ​​thức trên để phục vụ tốt cho quá trình học tập của bản thân. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi trang web của bangtuanhoan.edu.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Chúc các em học tập vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công trong các cuộc thi!

Nhớ để nguồn: Lý Thuyết Ankadien Hóa 11: Định Nghĩa, Tính Chất Và Điều Chế Ankadien

Viết một bình luận