Lý Thuyết Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử Hóa 10 Và Bài Tập Vận Dụng

Cấu trúc vỏ nguyên tử là một nội dung quan trọng trong chương trình Hóa học lớp 10. Team Trung Tâm Du Học Nhân Đức đã tổng hợp các lý thuyết về cấu trúc vỏ nguyên tửcác lớp electron, bài tập vận dụng có lời giải chi tiết và được chia sẻ cùng các bạn qua bài viết dưới đây. Mời các bạn theo dõi bài viết!

>>> Xem thêm: Lý Thuyết Và Cách Ghi Nhớ Nhanh Bảng Tuần Hoàn Môn Hóa Học Lớp 10

Thuyết cấu tạo vỏ nguyên tử

Thuyết cấu tạo vỏ nguyên tử với cấu tạo vỏ nguyên tử của nguyên tố cacbon (Nguồn: Internet)

Khái niệm nguyên tử

Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ. Các hạt này trung hòa về điện và có khả năng tạo thành các chất và nguyên tố hóa học.

Các thành phần tạo nên một nguyên tử

Nguyên tử được tạo thành từ vỏ nguyên tử và hạt nhân.

 • Cấu trúc vỏ nguyên tử chứa các êlectron mang điện tích âm.
 • Hạt nhân bao gồm proton và neutron. Hạt nhân nằm giữa nguyên tử và mang điện tích dương.
 • Số electron trong vỏ = số proton trong hạt nhân = Z
Hạt giống Sạc điện Khối lượng
Proton qP = +1,602.10-19 C = 1+ mP = 1,6726,10-27 Kilôgam
Tế bào thần kinh qN = 0 mN = 1,6726,10-27 Kilôgam
Điện tử qe = –1.602.10-19 C = 1- me = 9.1094 x 10-31 Kilôgam

>>> Xem thêm: Lý thuyết Hóa 10: Thành phần, kích thước và khối lượng nguyên tử

Chuyển động của các electron trong nguyên tử

Các êlectron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân của nguyên tử. Chúng tạo thành một đám mây electron và không theo quỹ đạo xác định.

>>> Xem thêm: Hạt nhân nguyên tử là gì? Cấu trúc của hạt nhân nguyên tử

chương trình thử nghiệm

Obitan nguyên tử

Obitan nguyên tử là gì?

Obitan nguyên tử là gì? (Nguồn: Internet)

Obitan nguyên tử là gì?

Quỹ đạo nguyên tử là vùng của đám mây điện tử nằm xung quanh hạt nhân mà ở đó xác suất hiện diện của điện tử là lớn nhất (90%). Các obitan nguyên tử có kí hiệu là AO.

Muối là gì? Lý thuyết về tính chất hóa học của muối

Hình dạng của các obitan nguyên tử là gì?

Các obitan nguyên tử có hai hình dạng phổ biến:

 • Orbital s: có dạng hình cầu
 • obitan p: gồm 3 p. quỹ đạoxPy và Pz định hướng lần lượt dọc theo các trục Ox, Oy, Oz. Quỹ đạo p có dạng một số 8 thực.

Vỏ electron và vỏ con electron trong cấu trúc của vỏ nguyên tử

Lớp điện tử

Vỏ electron bao gồm các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

Trong bảng dưới đây, các electron nguyên tử có mức năng lượng từ thấp đến cao (từ gần hạt nhân đến xa hạt nhân). Chúng được sắp xếp trong 7 lớp vỏ electron.

Mức năng lượng n Đầu tiên 2 3 4 5 6 7
Tên lớp KY LỜI ĐỀ NGHỊ Hoa Kỳ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ O P Q
Có các obitan n2 Đầu tiên 4 9 16
Có số electron tối đa là 2n2 2 số 8 18 32
Xem thêm bài viết hay:  Đoạn văn phân tích khổ 1, 2 Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Vỏ con điện tử

Mỗi lớp vỏ electron lại được chia thành các lớp vỏ con nhỏ hơn.

Vỏ electron có các tính chất sau:

 • Vỏ con electron bao gồm các electron có mức năng lượng bằng nhau.
 • Bốn lớp con được ký hiệu bằng các chữ cái s, p, d và f.
 • Số lớp con trong mỗi lớp bằng số hiệu của lớp đó. Ví dụ:
  • Lớp đầu tiên (n = 1) có 1 lớp con: 1s.
  • Lớp thứ hai (n = 2) có 2 phân lớp: 2s, 2p.
  • Lớp thứ ba (n = 3) có 3 phân lớp: 3s, 3p, 3d.
Lớp K (n = 1) Lớp L (n = 2) Lớp M (n = 3) Lớp N (n = 4)
Lớp con 1 giây 2 giây, 2p 3 giây, 3p, 3d 4 giây, 4p, 4d, 4f

>>> Xem thêm: Lý Thuyết Và Cách Viết Cấu Hình Electron Nguyên Tử

Số electron tối đa trong cấu trúc của lớp vỏ nguyên tử

Số lượng điện tử tối đa trong vỏ con

Lớp con S P d f
Số e tối đa trong 1 phân lớp (Số e tối đa = Số AO x 2) 2 6 mười 14
Phong cách viết S2 P6 dmười f14

Vỏ con electron bão hòa là một vỏ con có đầy đủ số electron tối đa.

Số electron tối đa trên mỗi lớp vỏ

Từ lớp vỏ con trên, chúng ta có thể suy ra số electron tối đa trong một lớp vỏ:

Lớp điện tử Các vỏ con electron trong mỗi vỏ Số e tối đa của mỗi lớp
Lớp K (n = 1) 1 giây2 2
Lớp L (n = 2) 2 giây22p6 2 + 6 = 8
Lớp M (n = 3) 3 giây23p63dmười 2 + 6 + 10 = 18
Lớp N (n = 4) 4 giây24p64ngàymười4f14 2 + 6 + 10 + 14 = 32

Bài tập về cấu tạo của lớp vỏ nguyên tử

Giải bài 1 Trang 22 SGK Hóa học 10

\begin{aligned}
& \small \text{Một nguyên tử M có 75 electron và 110 notron. Kí hiệu của nguyên tử M là:}
\\
& \small A. \ ^{185}_{75}M
\\
& \small B. \ ^{75}_{185}M
\\
& \small C. \ ^{110}_{75}M
\\
& \small D. \ ^{75}_{110}M
\end{aligned}

Hướng dẫn:

\begin{aligned}
& \small \text{Số khối của nguyên tử M: A = Z + N = 75 + 110 = 185}
\\
& \small \text{Kí hiệu của nguyên tử M sẽ có dạng tổng quát là } \ ^A_ZM
\\
& \small \text{Vậy ta chọn đáp án }A. \ ^{185}_{75}M.
\end{aligned}

Giải bài 2 Trang 22 SGK Hóa học 10

\begin{aligned}
& \small \text{Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 notron, 19 proton và 19 electron?}
\\
& \small A. \ ^{37}_{17}Cl
\\
& \small B. \ ^{39}_{19}K
\\
& \small C. \ ^{40}_{18}Ar
\\
& \small D. \ ^{40}_{19}K
\end{aligned}

Hướng dẫn:

\begin{aligned}
& \small \text{Theo đề bài, nguyên tử sau chứa đồng thời 20 notron, 19 proton và 19 electron}
\\
& \small \implies Z = P = E = 19
\\
& \small \implies A = Z + N = 19 + 20 = 39
\\
& \small \text{Vậy ta chọn đáp án }B. \ ^{39}_{19}K.
\end{aligned}

Giải bài 3 Trang 22 SGK Hóa học 10

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là:

Nguyên tố hóa học là gì? Lý thuyết về các nguyên tố hóa học

A. 2

B. 5

C. 9

D. 11

Hướng dẫn:

Theo đề bài, số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9 nên nguyên tử flo có 9 electron được phân bố vào các ô con như sau: 1s22 giây22p5.

Xem thêm bài viết hay:  Halloween 2022 là ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa lễ hội Halloween

Do đó, flo có 5 electron ở mức năng lượng cao nhất. Vì vậy chúng tôi chọn đáp án B.

Giải bài 4 Trang 22 SGK Hóa học 10

Các electron của nguyên tố X được phân bố ở 3 lớp vỏ, lớp vỏ thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là:

A. 6

B. 8

C. 14

D. 16

Hướng dẫn:

Theo đề bài, các electron của nguyên tố X phân bố trên 3 mức năng lượng, lớp vỏ thứ 3 có 6 electron nên nguyên tử X có cấu hình electron như sau: 1s22 giây22p63 giây23p4.

Điện tích hạt nhân của nguyên tử X là Z = 2 + 2 + 6 + 2 + 4 = 16+. Vì vậy ta chọn đáp án D.

Giải bài 5 Trang 22 SGK Hóa học 10

một. Vỏ electron và vỏ con là gì? Sự khác biệt giữa lớp vỏ electron và lớp vỏ con là gì?

b. Tại sao lớp vỏ N chứa nhiều nhất 32 electron.

Hướng dẫn:

một.

Vỏ electron được cấu tạo bởi các electron có năng lượng gần bằng nhau.

Một vỏ con electron bao gồm các electron có mức năng lượng bằng nhau.

Sự khác biệt giữa lớp vỏ và lớp vỏ điện tử là lớp vỏ bao gồm các điện tử có năng lượng gần bằng nhau và lớp vỏ con chứa các điện tử có năng lượng bằng nhau.

b.

Lớp N là lớp vỏ thứ 4 với các vỏ con s, p, d, f với số electron tối đa tương ứng với các vỏ con là 2, 6, 10, 14 (1s22 giây22p63 giây23p44 giây24p64ngàymười4f14) nên có số electron tối đa là 2 + 6 + 10 + 14 = 32.

Giải bài 6 Trang 22 SGK Hóa học 10

\begin{aligned}
& \small \text{Nguyên tử agon có kí hiệu là } ^{40}_{18}Ag
\\
& \small \text{a. Hãy xác định số proton, số proton trong hạt nhân và số electron ở vỏ electron của nguyên tử.}
\\
& \small \text{b. Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp.}
\end{aligned}

Hướng dẫn:

\begin{aligned}
& \small \text{a. Từ kí hiệu nguyên tử } ^{40}_{18}Ag
\\
& \small \implies Z = P = E = 18 \text{ và } N = A - Z = 40 - 18 = 22
\\
& \small \text{b. Sự phân bố của 18 electron trên lớp vỏ nguyên tử agon như sau } 1s^22s^22p^63s^23p^6.
\end{aligned}

Học trực tuyến livestream Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh – Sinh để bứt phá điểm số 2022 – 2023 tại Trung Tâm Du Học Nhân Đức

Giáo dục Trung Tâm Du Học Nhân Đức là Nền tảng học Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh – Sinh trực tuyến uy tín và chất lượng nhất Việt Nam Dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Với nội dung chương trình học bám sát khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung Tâm Du Học Nhân Đức sẽ giúp các em lấy lại hành trang, bứt phá về điểm số và nâng cao thành tích của mình. nghiên cứu.

Xem thêm bài viết hay:  Mách bạn 4 cánh đồng hoa lavender Đà Lạt lãng mạn, đẹp như cổ tích

Phèn chua là gì? Công thức hóa học của phèn

Tại Trung Tâm Du Học Nhân Đức, trẻ em sẽ được giảng dạy bởi các giáo viên từ TOP 1% giáo viên giỏi toàn quốc. Các giáo viên đều có trình độ Thạc sĩ trở lên với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục. Với phương pháp giảng dạy sáng tạo, dễ tiếp cận, giáo viên sẽ giúp học sinh tiếp thu kiến ​​thức một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Giáo dục Trung Tâm Du Học Nhân Đức cũng có sẵn Đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp luôn theo sát quá trình học tập của các em, hỗ trợ các em giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình học và cá nhân hóa lộ trình học tập của các em.

Với ứng dụng tích hợp thông tin dữ liệu và nền tảng công nghệ, mỗi lớp học của Trung Tâm Du Học Nhân Đức luôn được đảm bảo Đường truyền ổn định, hạn chế giật / lag tối đa với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Nhờ nền tảng học tập livestream trực tuyến mô phỏng lớp học offline, học viên có thể tương tác trực tiếp với giáo viên dễ dàng như khi học tại trường.

Khi trở thành học viên của Trung Tâm Du Học Nhân Đức, bạn cũng sẽ nhận được Cẩm nang Toán – Lý – Hóa “siêu hay” Tổng hợp tất cả các công thức và nội dung khóa học được biên soạn cẩn thận, chi tiết và kỹ lưỡng giúp học sinh học tập và ghi nhớ kiến ​​thức dễ dàng hơn.

Trung Tâm Du Học Nhân Đức cam kết tăng 8+ hoặc ít nhất 3 điểm cho học sinh. Nếu bạn không đạt số điểm như cam kết, Trung Tâm Du Học Nhân Đức sẽ hoàn trả 100% học phí cho bạn. Hãy nhanh tay đăng ký livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – 12 năm học 2022 – 2023 tại Trung Tâm Du Học Nhân Đức ngay hôm nay để hưởng mức học phí siêu ưu đãi lên đến 39%, giảm từ 699K chỉ còn 399K.

Với những lý thuyết cấu trúc vỏ nguyên tử Hóa học 10 mà Team Trung Tâm Du Học Nhân Đức đã chia sẻ qua bài viết trên, hi vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về nội dung này và biết cách giải các bài tập về chủ đề này. cấu trúc vỏ nguyên tử. Hãy thường xuyên ghé thăm website của Trung Tâm Du Học Nhân Đức để cập nhật thêm nhiều kiến ​​thức Toán – Lý – Văn bổ ích nhé! Chúc may mắn với việc học của bạn và luôn đạt điểm cao!

Nhớ để nguồn: Lý Thuyết Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử Hóa 10 Và Bài Tập Vận Dụng

Viết một bình luận