MẶT SAU CHỨNG MINH THƯ

hkmobile.vn.AI Reader - Nhận diện CMT/CCCD

Quy định

Hình ảnh đầu vào đề xuất đủ 4 góc rõ ràng hoặc đủ các bộ phận bao gồm của một CMT nlỗi ảnh, quốc huy, tiêu đề.Các ngôi trường biết tin bắt buộc cụ thể, so sánh khi mắt fan rất có thể hiểu được dễ dãi, ko tẩy xoá, giỏi bị nhoè cổ nướcẢnh đầu vào ko thừa vượt 5 MB cùng độ phân giải buổi tối thiểu khoảng tầm 640x480 để bảo đảm an toàn tỉ trọng hiểu chủ yếu xácTỉ lệ diện tích Chứng minc thư hoặc Cnạp năng lượng cước công dân yêu cầu chiếm buổi tối tphát âm ¼ tổng diện tích S hình họa trlàm việc lên

Hình ảnh tiêu chuẩn


Bạn đang xem: Mặt sau chứng minh thư

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn 6 Cách Kiểm Tra Số Dư Tài Khoản Eximbank, Cây Atm, Internet

*

*

Request

Request Url

POST https://api.hkmobile.vn.ai/vision/idr/vnm/

Request Headers

Tđắm đuối số Yêu cầu Mặc định Mô tả
api_key api_key của chúng ta ( lấy từ console.hkmobile.vn.ai )

Request Body

FormData chứa hình ảnh đề nghị thừa nhận dạng

Tmê say số Yêu cầu Mô tả
image

Sample Request

curl -X POST https://api.hkmobile.vn.ai/vision/idr/vnm/ -H "api-key: xxxxxx" -F "image=path/to/image"

Response

JSON

"errorCode" : x, "errorMessage" : "xxxx", "data" : Hệ thống có công dụng trích xuất tất cả các loại báo cáo tất cả trên các loại CMT cũ/bắt đầu hoặc CCCD của nước ta (phần thông tin về Đặc điểm nhận dạng sinh sống mặt sau chỉ được trả về nếu như bao gồm những hiểu biết riêng tự khách hàng). Hệ thống phân chia tác dụng trả về thành 4 loại: CMT cũ phương diện trước/sau và CCCD phương diện trước/sau (CMT nhiều loại bắt đầu được xếp thuộc nhiều loại cùng với CCCD).Sau Khi gửi request thành công, khối hệ thống vẫn trả về một tệp tin json bao gồm báo cáo dạng text bên trên CMT áp dụng format nhỏng sống bên.quý khách hàng đã xem: Mặt sau chứng minh thư

errorCode: cực hiếm bởi 0 trường hợp request thành công xuất sắc không tồn tại lỗi xảy raerrorMessage: cực hiếm bởi string rỗng nếu như request thành công không có lỗi xảy ra

Chứng minc thỏng - phương diện trước

"errorCode" : 0, "errorMessage" : "", "data": Mặt trước CMT loại cũ bao gồm 5 ngôi trường báo cáo gồm:

TrườngMô tả
idSố cmt
nameTên
dobNgày sinh
homeNguyên quán
addressĐịa chỉ

Ngoài ra, API có trả về thêm 3 trường lên tiếng hỗ trợ gồm:

Trường Mô tả
type có 4 loại: old: mặt trước minh chứng dân chúng các loại cũ 9 chữ số ID old_back: mặt sau chứng minh quần chúng. # một số loại cũ 9 chữ số ID new: khía cạnh trước minh chứng dân chúng loại mới 12 chữ số ID hoặc căn cước công dân new_back: phương diện sau minh chứng quần chúng một số loại new 12 chữ số ID hoặc cnạp năng lượng cước công dân
type_new phân tách nhỏ dại hơn để tách biệt chứng minh quần chúng một số loại 12 chữ số ID với căn cước công dân; có 5 loại: cmnd_09_front: chứng minh dân chúng nhiều loại cũ 9 chữ số ID old_back: mặt sau chứng minh quần chúng. # một số loại cũ 9 chữ số ID cmnd_12_front: khía cạnh trước chứng minh quần chúng một số loại bắt đầu 12 chữ số ID cccd_12_front: mặt trước căn uống cước công dân new_back: phương diện sau chứng minh quần chúng loại new 12 chữ số ID hoặc căn cước công dân
address_entities phần cửa hàng gốc address sẽ được bóc cùng chuẩn biến thành 4 loại: province district ward street

Chứng minc thư - mặt sau

"errorCode" : 0, "errorMessage" : "", "data": Mặt sau CMT các loại cũ bao hàm 5 ngôi trường đọc tin gồm:

FieldDescription
ethnicityDân tộc
religionTôn giáo
featuresDấu vết riêng với dị hình
issue_dateNgày cấp
issue_locNơi cấp

Cnạp năng lượng cước công dân - khía cạnh trước

"errorCode" : 0, "errorMessage" : "", "data": Căn uống cước công dân khía cạnh trước có 8 trường:

TrườngMô tả
idSố căn uống cước
nameTên
dobNgày sinh
homeNguyên quán
addressĐịa chỉ
sexGiới tính
nationality/ethnicityQuốc tịch/Dân tộc
doeNgày hết hạn

Hình như, API tất cả trả về thêm 3 trường ban bố hỗ trợ gồm:

Trường Mô tả
type tất cả 4 loại: old: khía cạnh trước chứng minh nhân dân các loại cũ 9 chữ số ID old_back: mặt sau minh chứng dân chúng một số loại cũ 9 chữ số ID new: phương diện trước chứng tỏ quần chúng. # các loại new 12 chữ số ID hoặc căn uống cước công dân new_back: mặt sau chứng minh nhân dân một số loại new 12 chữ số ID hoặc căn cước công dân
type_new phân chia nhỏ dại hơn để phân biệt minh chứng nhân dân nhiều loại 12 chữ số ID với căn uống cước công dân; gồm 5 loại: cmnd_09_front: chứng minh nhân dân loại cũ 9 chữ số ID old_back: khía cạnh sau chứng minh dân chúng nhiều loại cũ 9 chữ số ID cmnd_12_front: mặt trước minh chứng quần chúng loại mới 12 chữ số ID cccd_12_front: mặt trước căn cước công dân new_back: phương diện sau chứng tỏ quần chúng. # nhiều loại new 12 chữ số ID hoặc cnạp năng lượng cước công dân
address_entities phần can dự cội address sẽ được tách bóc và chuẩn biến thành 4 loại: province district ward street

Cnạp năng lượng cước công dân - phương diện sau

"errorCode" : 0, "errorMessage" : "", "data": Mặt sau CCCD chỉ bao hàm 2 ngôi trường thông tin:

TrườngMô tả
featuresđặc điểm nhận dạng
issue_dateNgày cấp

Errors

Phần này bao gồm các lỗi hay gặp gỡ cùng có thể xử lý do khối hệ thống, messages được trả về rõ ràng với rõ ràng mục đích nhằm chỉ thị mang lại users sử dụng API một biện pháp chính xác tốt nhất.Hệ thống áp dụng những error code nhỏng sau:

Trang chủ tải minecraft - game naruto - y8 1 người @ Copyright © 2021 hkmobile.vn