Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Lương Theo Quyết Định 15

Mẫu 03-LĐTL: Bảng thanh khô toán thù chi phí thưởng trọn được Sở Tài thiết yếu phát hành theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC, nhằm xác thực số tiền thưởng trọn mang đến từng bạn lao hễ, có tác dụng cửa hàng để tính thu nhập cá nhân của mọi cá nhân lao đụng và ghi sổ kế toán thù.

Bạn đang xem: Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo quyết định 15

Bảng thanh toán chi phí thưởng trọn vì phòng kế toán lập theo từng thành phần, mặt khác cần bao gồm chữ cam kết của người lập, kế toán trưởng và người có quyền lực cao. Chi huyết mẫu bảng tkhô cứng tân oán tiền thưởng cũng như phương pháp lập theo Thông tư 133, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi bài viết dưới đây:

Đơn vị: …………………

Sở phận: ………………

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Quý… năm....

Số:…………..


STT

Họ và tên

Chức vụ

Bậc lương

Mức thưởng

Ghi chú

Xếp nhiều loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

D

E

Cộng

x

x

x

x

Tổng số chi phí (Viết bằng chữ):…………………………

Người lập biểu(Ký, chúng ta tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Ngày.... mon.... năm ... Giám đốc(Ký, họ tên)

Cách lập Bảng thanh hao toán thù chi phí thưởng

Góc trên phía trái của Bảng tkhô nóng toán thù chi phí ttận hưởng nên ghi rõ tên đơn vị, phần tử được thưởng trọn.

Xem thêm: Các Trang Web Tải Luận Văn Miễn Phí, Luận Văn Miễn Phí

Cột A, B, C: Ghi số lắp thêm từ, họ tên, công tác, của người được ttận hưởng.Cột 1: Ghi bậc lương hiện tại đang rất được hưởng để tính ra lương mỗi tháng.Cột 2, 3: Ghi rõ một số loại thưởng được bình xét, số chi phí được ttận hưởng theo mỗi một số loại.Cột D: Người được thưởng ký thừa nhận chi phí thưởng.
Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
hkmobile.vn
Mời bạn tấn công giá!
Lượt tải: 1.062 Lượt xem: 1.338 Dung lượng: 92,1 KB
Liên kết cài đặt về

Link hkmobile.vn thiết yếu thức:

Bảng thanh khô toán tiền ttận hưởng hkmobile.vn Xem

Các phiên bạn dạng không giống và liên quan:


Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA