Phần Mềm

Mẫu Biên Bản Tai Nạn Lao Động Mới Nhất 2022, Tải Mẫu Biên Bản Điều Tra Tai Nạn Lao Động

Tai nạn lao động là một điều không mong muốn đối với chính người lao động và doanh nghiệp. Khi tại doanh nghiệp, xảy ra vụ tai nạn thuộc các trường hợp như: Tai nạn lao động nhẹ, tai nạn lao động làm bị thương nặng 01 người lao động thuộc thẩm quyền quản lý doanh nghiệp.

Đang xem: Mẫu biên bản tai nạn lao động

Những vụ tai nạn nếu chưa được tiến hành điều tra bởi bất cứ Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh, trung ương hay chuyên ngành nào thì doanh nghiệp có nghĩa vụ lập Đoàn điều tra tai nạn lao động tại cơ sở của mình. Sau khi tiến hành điều tra thì phải có biên bản điều tra tai nạn lao động. Vậy mẫu biên bản này được quy định thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm được thông tin cơ bản nhất về vấn đề này.

Tai nạn lao động là gì?

Tai nạn lao động là việc gây ra tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Một tai nạn được xác định là tai nạn lao động khi thuộc một trong các trường hợp: Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; hoặc Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Biên bản điều tra tai nạn lao động là gì?

Quy định pháp luật về lập biên bản điều tra tai nạn lao động

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 như sau:

Điều 35. Điều tra vụ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

1.Người sử dụng lao động có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở để tiến hành điều tra tai nạn lao động làm bị thương nhẹ, tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của mình, trừ trường hợp đã được điều tra theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này hoặc tai nạn lao động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở gồm có người sử dụng lao động hoặc người đại diện được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người lao động khi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, người làm công tác an toàn lao động, người làm công tác y tế và một số thành viên khác.

Trường hợp tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn lao động phải lập biên bản ghi nhận sự việc và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xảy ra tai nạn.”

Mặt khác, tại Điều 13 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục điều tra tai nạn lao động của Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở như sau:

Xem thêm:   Tải Game Chiến Dịch Điện Thoại Cho Điện Thoại Android, Hướng Dẫn Tải Game We Fire

Điều 13. Quy định về quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở:

Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở Điều tra theo quy trình, thủ tục sau đây:

5.Lập Biên bản Điều tra tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này.”

Hướng dẫn viết mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

Biên bản điều tra tai nạn lao động được viết như sau:

– Về cơ sở xảy ra tai nạn lao động: Căn cứ vào danh mục yếu tố ảnh hưởng gây ra chấn thương

– Thành phần đoàn điều tra: Ghi tên ngành, mã ngành theo như Hệ thống ngành nghề kinh tế do Thủ tướng chính phủ ban hành dựa trên quy định của Luật Thống kê

– Những người tham dự điều tra: Ghi tên, mã ngành theo như danh mục và mã số đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

– Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở bao gồm người sử dụng lao động hoặc người đại diện theo pháp luật ủy quyền bằng văn bản làm trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người lao động, người làm công tác y tế và một số thành viên khác.

Xem thêm:   Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Autodesk Sinh Viên Sử Dụng Bản Quyền Miễn Phí

– Người tham dự điều tra: là người trực tiếp có mặt khi xảy ra tai nạn lao động

– Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo Mục nghề nghiệp do Thủ tướng chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê

– Cần ghi rõ: không xác định thời hạn; xác định thời hạn theo đúng như hợp đồng lao động đã giao kết

Lưu ý khi điền thông tin tại mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

– Tại biên bản điều tra tai nạn lao động cần lưu ý trường hợp và hoàn cảnh xảy ra tai nạn; nguyên nhân của vụ tai nạn cũng là một tiêu trí quan trọng, cùng với kết luận về trách nhiệm để xảy ra tai nạn cũng cần phải được nêu một cách rõ ràng, chi tiết, khách quan và cụ thể.

– Tại biên bản điều tra lao động cần có đề nghị về hướng xử lý nếu cần thiết, để từ đó đề ra được những giải pháp phòng ngừa tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai (cần ghi rõ biện pháp. Thời gian phải hoàn thành và người chịu trách nhiệm thực hiện).

*

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

TÊN CƠ SỞ …………….

SỐ ………………………….————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————

……….., ngày…..tháng…..năm……

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

—–(Nhẹ hoặc nặng)—-

1/ Cơ sở và người sử dụng lao động:

– Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động: …………………………………………………………

– Tên, địa chỉ người sử dụng lao động: ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

– Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở: ………………………………………………………………..

– Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở): …………………………………………………..

– Loại hình cơ sở: ………………………………………………………………………………………………

– Tên, địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có): …………………………………

2/ Địa phương: …………………………………………………………………………………………………

3/ Thành phần đoàn điều tra (họ tên, chức vụ của từng người):

………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Những người tham dự điều tra (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người):

5/ Sơ lược lý lịch những người bị nạn:

– Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………

– Giới tính: ………….. Nam/Nữ: ………………….Năm sinh: …………………………………………..

– Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………….

– Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động: ……………………….năm………………….

Xem thêm: Tải Ghép Ảnh Nghệ Thuật – Vào Khung Hình Đẹp Miễn Phí

– Tuổi nghề:….năm…..mức lương:…..đồng; bậc thợ (nếu có): ………………………………….

– Loại lao động: ………………………………………………………………………………………………….

– Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………………..

– Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

– Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………

– Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con): …………………………………………

– Huấn luyện ATVSLĐ (có hay không): ………………………………………………………………..

6/ Thông tin về vụ tai nạn: ………………………………………………………………………………

– Ngày, giờ xảy ra tai nạn: ngày……./……/………, ….. giờ …… phút

– Giờ bắt đầu làm việc: ……………………………………………………………………………………..

– Số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra: …………………………………………………..

– Nơi xảy ra tai nạn lao động: …………………………………………………………………………….

7/ Tình trạng thương tích: ………………………………………………………………………………

– Vị trí vết thương: ……………………………………………………………………………………………

8/ Nơi điều trị và biện pháp xử lý ban đầu:……………………………………………………….

9/ Diễn biến của vụ tai nạn lao động: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

10/ Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động: ………………………………………………………..

11/ Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn: …………………..

– Nội dung công việc: ………………………………………………………………………………………..

– Người có trách nhiệm thi hành: …………………………………………………………………………

– Thời gian hoàn thành: …………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Đăng Ký Tài Khoản Amazon Mua Hàng Trên Điện Thoại, Máy Tính, Tạo Tài Khoản

12/ Kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý:

 …………………………………………………………………………………………………………………………

13/ Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí đã thực hiện:

– Chi phí do người sử dụng lao động trả: Tổng số…………đồng,

Trong đó:

+ Chi phí y tế:……………………………………………… đồng;

+ Trả lương trong thời gian điều trị:…………………đồng;

+ Bồi thường hoặc trợ cấp:……………………………..đồng;

– Thiệt hại tài sản:………………………………………………..đồng.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA ĐOÀN ĐIỀU TRA(Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỞNG ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG(người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền bằng văn bản)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐIỀU TRA(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải (download) mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button