Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2022 – 2023

Bạn đang xem: Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2022 – 2023 Trong hkmobile.vn

Phiếu đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi 2022 – 2023 gồm 4 biểu mẫu, lập và gửi Ban Giám hiệu nhà trường đăng ký danh hiệu thi đua năm học mới. Từ đó biết phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra trong năm học mới.

Danh hiệu thi đua của giáo viên trong đó có danh hiệu thi đua nhà giáo Lao động tiên tiến; danh hiệu Chiến sĩ thi đua đối với giáo viên; Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở; danh hiệu thi đua nhà giáo, chiến sĩ thi đua cấp Bộ; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Nhà giáo toàn quốc. Mỗi chức danh đều có những ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với mỗi nhà giáo. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm: kế hoạch tổng thể của lớp năm 2022. Dưới đây là 4 mẫu biên bản đăng ký xét các danh hiệu thi đua giáo viên năm 2022 – 2023, mời các bạn tải về tại đây.

Phiếu đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi 2022 – 2023

  • Phiếu đăng ký dự thi của giáo viên chủ nhiệm
  • Phiếu đăng ký dành cho giáo viên không chuyên
  • Bản đăng ký danh hiệu thi đua theo khối, lớp
  • Phiếu đăng ký của nhóm chuyên gia

Phiếu đăng ký dự thi của giáo viên chủ nhiệm

SỞ GD & ĐT…………………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ NHÓM CHIẾN THẮNG NĂM HỌC 20 ….. 20….
(Cô giáo chủ nhiệm lớp)

– Họ và tên: …………………………..……….

– Chức vụ: ……………………………………..

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học …………………….

– Nhiệm vụ được giao: …………………….

Hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành Giáo dục ………… phát động. Phát động, hoạt động sư phạm trường Tiểu học ………… năm học 20… .. – 20… .. Tôi đã đăng ký, phấn đấu hoàn thành xuất sắc. nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua sau:

I. NỘI DUNG CẠNH TRANH

Con số
TT
Làm việc với nhiều năm kinh nghiệm(Đã chỉ định) Kết quả
(Tỷ lệ hoàn thành)
01 100%
02
03
04
05

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: ……………………………………………………………………………………………….

– Về đoàn kết: …………………………………………………….

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………….

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ………………………………………………………………………………… …………… …………………… ………… ……

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: …………………………………………………….

– Về việc tham gia diễn biến thị trường: …………………………………………………… ..

III. Phấn đấu cho danh hiệu cạnh tranh

1. Tiêu đề riêng:

– Danh hiệu thi đua cấp Nhà nước: (Lao động tiên tiến, chính sách lao động, …)

– Các danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, …)

– Danh hiệu Nhà giáo ưu tú: …………

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp tranh tô màu Halloween đầy cuốn hút, nổi bật

2. Chất lượng học sinh:

a) Kết quả cuối năm:

I. Hoạt động giáo dục môn Toán T.Việt Khoa học Lịch sử & khái niệm Ghi chú
SL TL SL TL SL TL SL TL
Điểm 9 -> 10
Điểm 7 -> 8
Điểm 5 -> 6
Quan điểm
II. Dung tích
III. Phẩm chất

b) Các mục tiêu khác:

– Giải thưởng cuối năm:

+ ………… Học sinh giỏi = …………%

+ ………… Tiến bộ của học sinh = …………%

– Giữ nguyên số: ………… / ………… = ……………%;

– Học sinh lên lớp thẳng: ………… / ………… = …………%

– Tên lớp: ……………………………………………………

– Tổng số học sinh tham gia BHYT: …………… em = 100%

III. ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

– Tên sáng kiến: …………………… ..

– Phạm vi áp dụng: ……………………

– Hiệu quả của sáng kiến: ………….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20… .. – 20…., Đề nghị Lãnh đạo đơn vị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung. phân. nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

ngày….. tháng…… năm 20… ..
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Phiếu đăng ký dành cho giáo viên không chuyên

SỞ GD & ĐT…………………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ NHÓM CHIẾN THẮNG NĂM HỌC 20 ….. 20….
(BGH, giáo viên không phải là chủ nhiệm lớp, giáo DỄoi, Sĩ quan)

– Họ và tên: ………………………….…….

– Chức vụ: …………………………….…..

– Đơn vị công tác: Trường tiểu học…

– Nhiệm vụ được giao: ………… ..

Hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành Giáo dục ………… phát động. Phát động, hoạt động sư phạm trường Tiểu học ………… năm học 20… .. – 20… .. Tôi đã đăng ký, phấn đấu hoàn thành xuất sắc. nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua sau:

I. NỘI DUNG CẠNH TRANH

Con số
TT
Làm việc với nhiều năm kinh nghiệm
(Đã chỉ định)
Kết quả
(Tỷ lệ hoàn thành% kế hoạch)
01
02
03
04
05

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: …………………………………………………….

– Về đoàn kết: …………………………………………………….

– Về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …………………….

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………………………….

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ………………………………………………………………………………… …………… …………………… ………… ……

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ……………………

– Về việc tham gia vào diễn biến thị trường: ……………………………………………………

III. Phấn đấu cho danh hiệu cạnh tranh

– Danh hiệu thi đua cấp Nhà nước: (Lao động tiên tiến, chính sách lao động, …)

– Các danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, …)

– Danh hiệu Nhà giáo ưu tú: …………

Xem thêm bài viết hay:  Cách Tìm Tập Xác Định Và Điều Kiện Hàm Số Mũ

III. ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

– Tên sáng kiến: ……………………

– Phạm vi áp dụng: ………….… ..

– Hiệu quả của sáng kiến: ………….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20… .. – 20…., Đề nghị Lãnh đạo đơn vị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung. phân. nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

ngày….. tháng…… năm 20… ..
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Bản đăng ký danh hiệu thi đua theo khối, lớp

SỞ GD & ĐT…………………….
TRƯỜNG ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ NHÓM CHIẾN THẮNG NĂM HỌC 20 ….. 20….

Tiêu đề bài viết: Lớp:… – Trường Tiểu học………….

Tóm tắt tổ chức:

1. Tổng số giáo viên trong khối: …… Các đồng chí;

2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

– Trình độ: Chuẩn và trên chuẩn:… /… = ……% Trong đó: Đại học: …… = ……%; Cao đẳng: …… = ……%

– Giáo viên dạy giỏi các ngành: …… đồng chí (Tỉnh:… ..; Huyện:…; Trường:…)

Hưởng ứng phong trào thi đua do trường Tiểu học ……. Được phát động từ năm học 20… .. – 20… .. Các em hãy đăng ký, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua sau:

I. NỘI DUNG CẠNH TRANH

STT Làm việc với nhiều năm kinh nghiệm
(Đã chỉ định)
Kết quả
(Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch)
01
02
03
04
05

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: ……………………………………………………………………………………………….

– Về đoàn kết: …………………………………………………….

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………….

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ………………………………………………………………………………… …………… …………………… ………… ……

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: …………………….

– Về việc tham gia vào diễn biến thị trường: ……………………………………………………

III. Phấn đấu cho các mục tiêu và danh hiệu của cuộc thi

1. Nội dung đăng ký:

– Sinh viên:

Ko Nội dung đăng ký Lớp / TSHS Ghi chú
1A / 19
01 Tiêu đề “Lớp học toàn diện”
02 Hoàn thành chương trình lớp học
03 Phần thưởng nổi bật
04 Giải thưởng xuất sắc
05 Tham gia bảo hiểm y tế
06 Các loại quỹ

– Giáo viên:

Ko Họ và tên của giáo viên Tên sách đã đăng ký Mức độ tham gia vào phong trào
CSTD LĐTT GVG
01 Tốt (Tốt, TB)
02
03
04
05
06

2. Tập thể:

– Tiêu đề: (Tập thể lao động tiên tiến).

– Khen thưởng: Bằng khen của UBND huyện.

Xem thêm bài viết hay:  Bật mí cách làm bánh trung thu nhân sầu riêng ngon đúng điệu

Trên đây là nội dung đăng ký khai giảng năm học thứ 20… – 20…. đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện cho tập thể …… Trường Tiểu học ……. phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

ngày….. tháng…… năm 20… ..
NHÓM TRƯỜNG

Phiếu đăng ký của nhóm chuyên gia

TRƯỜNG HỌC ……………………

NHÓM CM: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

…………., tháng ngày năm….

MẪU ĐĂNG KÝ
Vinh danh cuộc thi năm học …….

Thực hiện chỉ huy của Nhà trường ………… .. về việc đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm học ……………………, …………………… .. đã đăng ký như sau:

I / NGƯỜI CHIẾN THẮNG RANKING CÁ NHÂN

1. Thi đua: (Theo thứ tự từ tỉnh đến cơ sở trong chính sách lao động tiên tiến)

TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Các danh hiệu đã giành được Tiêu đề đã đăng ký Tên chủ đề
21-22 22-23
Ngày thứ nhất Vui lòng ghi rõ tên đề tài từ CSCT CS trở lên
2
3
4
5
6
7
số 8
9
mười

II / HÌNH THỨC THƯỞNG: (Đơn hàng các loại, các hạng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ GD & ĐT, bằng khen của UBND tỉnh).

* Cá nhân, riêng tư, cá nhân: (Chỉ xét chọn cá nhân tiêu biểu nhất có ít nhất 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có công trình cấp huyện trở lên)

TT RIÊNG TƯ, CÁ NHÂN, CÁ NHÂN VỊ TRÍ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN MẪU ĐĂNG KÝ
Ngày thứ nhất

III / TÓM TẮT ĐĂNG KÝ:

– Tổng số CB-GV-CNV:…. trong đó: (CBQL:…; + Cán bộ:… .; + Giáo viên:…)

Tiêu đề Lao động tiên tiến CSTD liên lạc CSGT tỉnh Sở cảnh sát quốc gia

LÃNH ĐẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm các bài viết hay về Các hình thức

Bạn xem bài Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2022 – 2023 Bạn đã khắc phục được sự cố mà bạn phát hiện ra chưa ?, nếu chưa, hãy bình luận thêm về Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2022 – 2023 dưới đây để hkmobile.vn có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website hkmobile.vn

Thể loại: Biểu mẫu

Nguồn: hkmobile.vn

# Mẫu # đăng ký # đăng ký # tiêu đề # tiêu đề # cạnh tranh # năm # trường học

Bạn thấy bài viết Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2022 – 2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2022 – 2023 bên dưới để hkmobile.vn Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hkmobile.vn của hkmobile.vn
Nhớ để nguồn: Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2022 – 2023

Viết một bình luận