Ứng Dụng

Những mẹo giúp cải thiện tuổi thọ pin iPhone

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Những mẹo giúp cải thiện tuổi thọ pin iPhone phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Ứng Dụng

 1. Tắt Dịch vụ Vị trí

Khi cài đặt ứng dụng trên iPhone, thường có yêu cầu cập nhật vị trí nhưng bạn thường bỏ qua. Các ứng dụng sử dụng dịch vụ định vị có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Vì vậy, nếu bạn muốn xem lại ứng dụng nào có quyền truy cập vào vị trí thiết bị của bạn.

Đầu tiên, tắt dịch vụ vị trí thông qua ứng dụng Cài đặt> Quyền riêng tư> Dịch vụ vị trí. Khi bạn đã tắt dịch vụ vị trí cho tất cả các ứng dụng, bạn xác định ứng dụng nào, chẳng hạn như ứng dụng điều hướng, sẽ sử dụng dịch vụ vị trí và bật chúng riêng lẻ.

Chỉ sử dụng vị trí địa lý khi sử dụng ứng dụng.

Trong iOS, bạn có thể cho phép các ứng dụng sử dụng Dịch vụ vị trí trong khi đang sử dụng ứng dụng, vì vậy, các ứng dụng không sử dụng tính năng GPS luôn làm tiêu hao pin.

Bạn có thể kiểm tra ứng dụng nào gần đây đã sử dụng dịch vụ vị trí bằng cách đi tới Cài đặt> Quyền riêng tư> Dịch vụ vị trí.

 1. Tắt cập nhật ứng dụng

iOS bao gồm tính năng đa nhiệm thông minh, cho phép các ứng dụng cập nhật nội dung trong nền. Mặc dù Apple đã có nhiều tối ưu hóa để đảm bảo mức tiêu thụ pin được giữ ở mức tối thiểu, nhưng đối với các điện thoại cấp thấp như iPhone 6, việc sử dụng tính năng này có thể gây tốn pin.

Để tắt App Refresh (cập nhật ứng dụng) bạn vào Cài đặt> Cập nhật ứng dụng> tắt các ứng dụng không muốn cập nhật như Zalo, Snapchat, ..

Bạn có thể bấm tùy chọn, chỉ cập nhật ứng dụng khi có wifi.

 1. Sử dụng chế độ tối

Apple đã cập nhật chế độ này kể từ iOS 13, nó sẽ giúp cải thiện thời lượng pin của các dòng máy có màn hình OLED như iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone X.

Bạn có thể đặt chế độ tối đã lên lịch. Cài đặt> Màn hình và độ sáng> Tự động.

Theo mặc định, chế độ tối sẽ tự động bật khi trời tối.

 1. Sử dụng chế độ năng lượng thấp

Nếu thiết bị của bạn sắp hết pin và bạn vẫn còn thời gian sử dụng nguồn, bạn nên chọn chế độ Nguồn điện thấp bằng Cài đặt> Pin.

 1. Đặt khoảng thời gian Tự động khóa để iPhone của bạn tắt nhanh hơn sau một thời gian không hoạt động.

Để cài đặt, khởi chạy Settings> General> Auto-Lock> chọn mốc 30 giây – 5 phút.


Thông tin thêm về: Những mẹo giúp cải thiện tuổi thọ pin iPhone

Những mẹo giúp cải thiện tuổi thọ pin iPhone

 1. Tắt Dịch vụ Vị trí

Khi cài đặt ứng dụng trên iPhone, thường có yêu cầu cập nhật vị trí nhưng bạn thường bỏ qua. Các ứng dụng sử dụng dịch vụ định vị có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Vì vậy, nếu bạn muốn xem lại ứng dụng nào có quyền truy cập vào vị trí thiết bị của bạn.

Đầu tiên, tắt dịch vụ vị trí thông qua ứng dụng Cài đặt> Quyền riêng tư> Dịch vụ vị trí. Khi bạn đã tắt dịch vụ vị trí cho tất cả các ứng dụng, bạn xác định ứng dụng nào, chẳng hạn như ứng dụng điều hướng, sẽ sử dụng dịch vụ vị trí và bật chúng riêng lẻ.

Chỉ sử dụng vị trí địa lý khi sử dụng ứng dụng.

Trong iOS, bạn có thể cho phép các ứng dụng sử dụng Dịch vụ vị trí trong khi đang sử dụng ứng dụng, vì vậy, các ứng dụng không sử dụng tính năng GPS luôn làm tiêu hao pin.

Bạn có thể kiểm tra ứng dụng nào gần đây đã sử dụng dịch vụ vị trí bằng cách đi tới Cài đặt> Quyền riêng tư> Dịch vụ vị trí.

 1. Tắt cập nhật ứng dụng

iOS bao gồm tính năng đa nhiệm thông minh, cho phép các ứng dụng cập nhật nội dung trong nền. Mặc dù Apple đã có nhiều tối ưu hóa để đảm bảo mức tiêu thụ pin được giữ ở mức tối thiểu, nhưng đối với các điện thoại cấp thấp như iPhone 6, việc sử dụng tính năng này có thể gây tốn pin.

Để tắt App Refresh (cập nhật ứng dụng) bạn vào Cài đặt> Cập nhật ứng dụng> tắt các ứng dụng không muốn cập nhật như Zalo, Snapchat, ..

Bạn có thể bấm tùy chọn, chỉ cập nhật ứng dụng khi có wifi.

 1. Sử dụng chế độ tối

Apple đã cập nhật chế độ này kể từ iOS 13, nó sẽ giúp cải thiện thời lượng pin của các dòng máy có màn hình OLED như iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone X.

Bạn có thể đặt chế độ tối đã lên lịch. Cài đặt> Màn hình và độ sáng> Tự động.

Theo mặc định, chế độ tối sẽ tự động bật khi trời tối.

 1. Sử dụng chế độ năng lượng thấp

Nếu thiết bị của bạn sắp hết pin và bạn vẫn còn thời gian sử dụng nguồn, bạn nên chọn chế độ Nguồn điện thấp bằng Cài đặt> Pin.

 1. Đặt khoảng thời gian Tự động khóa để iPhone của bạn tắt nhanh hơn sau một thời gian không hoạt động.

Để cài đặt, khởi chạy Settings> General> Auto-Lock> chọn mốc 30 giây - 5 phút.


 1. Tắt Dịch vụ Vị trí

Khi cài đặt ứng dụng trên iPhone, thường có yêu cầu cập nhật vị trí nhưng bạn thường bỏ qua. Các ứng dụng sử dụng dịch vụ định vị có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Vì vậy, nếu bạn muốn xem lại ứng dụng nào có quyền truy cập vào vị trí thiết bị của bạn.

Đầu tiên, tắt dịch vụ vị trí thông qua ứng dụng Cài đặt> Quyền riêng tư> Dịch vụ vị trí. Khi bạn đã tắt dịch vụ vị trí cho tất cả các ứng dụng, bạn xác định ứng dụng nào, chẳng hạn như ứng dụng điều hướng, sẽ sử dụng dịch vụ vị trí và bật chúng riêng lẻ.

Chỉ sử dụng vị trí địa lý khi sử dụng ứng dụng.

Trong iOS, bạn có thể cho phép các ứng dụng sử dụng Dịch vụ vị trí trong khi đang sử dụng ứng dụng, vì vậy, các ứng dụng không sử dụng tính năng GPS luôn làm tiêu hao pin.

Bạn có thể kiểm tra ứng dụng nào gần đây đã sử dụng dịch vụ vị trí bằng cách đi tới Cài đặt> Quyền riêng tư> Dịch vụ vị trí.

 1. Tắt cập nhật ứng dụng

iOS bao gồm tính năng đa nhiệm thông minh, cho phép các ứng dụng cập nhật nội dung trong nền. Mặc dù Apple đã có nhiều tối ưu hóa để đảm bảo mức tiêu thụ pin được giữ ở mức tối thiểu, nhưng đối với các điện thoại cấp thấp như iPhone 6, việc sử dụng tính năng này có thể gây tốn pin.

Để tắt App Refresh (cập nhật ứng dụng) bạn vào Cài đặt> Cập nhật ứng dụng> tắt các ứng dụng không muốn cập nhật như Zalo, Snapchat, ..

Bạn có thể bấm tùy chọn, chỉ cập nhật ứng dụng khi có wifi.

 1. Sử dụng chế độ tối

Apple đã cập nhật chế độ này kể từ iOS 13, nó sẽ giúp cải thiện thời lượng pin của các dòng máy có màn hình OLED như iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone X.

Bạn có thể đặt chế độ tối đã lên lịch. Cài đặt> Màn hình và độ sáng> Tự động.

Theo mặc định, chế độ tối sẽ tự động bật khi trời tối.

 1. Sử dụng chế độ năng lượng thấp

Nếu thiết bị của bạn sắp hết pin và bạn vẫn còn thời gian sử dụng nguồn, bạn nên chọn chế độ Nguồn điện thấp bằng Cài đặt> Pin.

 1. Đặt khoảng thời gian Tự động khóa để iPhone của bạn tắt nhanh hơn sau một thời gian không hoạt động.

Để cài đặt, khởi chạy Settings> General> Auto-Lock> chọn mốc 30 giây – 5 phút.

#Những #mẹo #giúp #cải #thiện #tuổi #thọ #pin #iPhone

[rule_3_plain]

#Những #mẹo #giúp #cải #thiện #tuổi #thọ #pin #iPhone

[rule_1_plain]

#Những #mẹo #giúp #cải #thiện #tuổi #thọ #pin #iPhone

[rule_2_plain]

#Những #mẹo #giúp #cải #thiện #tuổi #thọ #pin #iPhone

[rule_2_plain]

#Những #mẹo #giúp #cải #thiện #tuổi #thọ #pin #iPhone

[rule_3_plain]

#Những #mẹo #giúp #cải #thiện #tuổi #thọ #pin #iPhone

[rule_1_plain]

Nguồn: hkmobile.vn

#Những #mẹo #giúp #cải #thiện #tuổi #thọ #pin #iPhone

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button