Office

Pivot Table là gì? Cách sử dụng Pivot Table trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016 và 2019

Để có thể xử lý hoặc thống kê hàng triệu dữ liệu trong Microsoft Excel không phải là một việc dễ dàng, vì vậy Bảng tổng hợp ra đời nhằm hỗ trợ người dùng phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Bài viết này Canh rau sẽ giới thiệu đến các bạn Pivot Table là gì?Cách sử dụng PivotTables trong Excel một cách dễ dàng nhất.

  • Hướng dẫn chèn thêm dòng trong Excel
  • Cách lọc dữ liệu trùng lặp trong Excel
  • Công thức hàm vuông trong Excel

Nội dung chính:

Pivot Table là gì?

Bảng tổng hợp trong Excel là công cụ hỗ trợ dữ liệu thống kê hạng nhất trong Excel, với Bảng tổng hợp Chúng ta có thể thu gọn dữ liệu theo mục đích dự định như tạo báo cáo và thống kê từ hàng nghìn và hàng tỷ dữ liệu Excel khả dụng. Hỗ trợ Pivot Table Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Bạn có thể coi Pivot Table là một báo cáo. Tuy nhiên, không giống như một báo cáo tĩnh. Pivot Tables cung cấp chế độ xem tương tác cho dữ liệu của bạn và bạn không phải làm việc quá nhiều lần để xem dữ liệu đó. Bạn có thể nhóm dữ liệu của mình thành các danh mục, lọc dữ liệu để bao gồm hoặc loại trừ các danh mục đó và thậm chí vẽ biểu đồ.

Mục đích chính của Pivot Table là giúp bạn có thể tương tác với dữ liệu của mình theo nhiều cách khác nhau.

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel

Bước 1: Để có thể sử dụng Pivot Table, chúng ta chọn bảng dữ liệu mà chúng ta cần thống kê, sau đó chọn Chèn -> Bảng tổng hợp.

Bước 2: Hộp thoại Pivot Table xuất hiện. Bạn kiểm tra xem vị trí dữ liệu có chính xác trong mục không Chọn một bảng phạm vi chưa. Sau đó, ở dưới cùng, chúng tôi sẽ chọn Bảng tính mớiTạo bảng tổng hợp trong một Tờ giấy Mới.

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel Hình 2



Bước 3: Tiếp theo, bạn cần thêm các giá trị vào các bảng Bộ lọc, Cột, Hàng, Giá trị.

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel Hình 3

Bộ lọc: Lọc các giá trị có trong nguồn dữ liệu đầu vào để hiển thị thống kê. Ví dụ, bạn chọn Tên sản phẩm.

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel Hình 4



Cột: Cột hiển thị dữ liệu đầu vào. Chọn ví dụ Tháng.

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel Hình 5

Hàng: Dòng hiển thị dữ liệu đầu vào. Chọn ví dụ Người sản xuất.

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel hình 6



Giá trị: Cách tính toán dữ liệu đầu vào (TÓM LƯỢC, TRUNG BÌNH CỘNG, TỐI ĐA, MIN, ĐẾM …). Ví dụ: chọn Tiền mặt.

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel Hình 7



Bước 4: Sau khi cộng tất cả dữ liệu, chúng ta có một bảng dữ liệu hoàn chỉnh như sau:

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel hình 8


Ngoài ra, bạn có thể thống kê dữ liệu theo tháng, bằng cách bấm vào biểu tượng Tam giác ngược thuộc về Nhãn cột sau đó chọn tháng mà bạn muốn thống kê. Cuối cùng chọn VÂNG.

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel hình 9


Tương tự, chúng ta có thể chọn thống kê theo Người sản xuất.

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel Hình 10


Với Lọcbạn sẽ chọn Tên sản phẩm mà bạn muốn liệt kê.

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel Hình 11

Cách sử dụng Pivot Table trong Excel để phân tích dữ liệu nâng cao

Với cơ sở dữ liệu trên, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Bảng tổng hợp nâng cao để có số liệu thống kê tốt hơn và chi tiết hơn.

Ví dụ: Tính giá trị trung bình của tất cả các tháng cho từng nhà sản xuất.

Theo mặc định Bảng tổng hợp Sẽ tính tổng giá trị mà chúng tôi đặt dữ liệu vào, vì vậy để có thể thay đổi một phương thức tính toán khác, bạn sẽ làm như sau. Nhấp chuột trái vào giá trị trong cột Giá trịlựa chọn Cài đặt trường giá trị.

Bảng tổng hợp trong Excel để phân tích dữ liệu chuyên sâu Hình 8

Trong hộp thoại này, chúng tôi sẽ chọn phương pháp tính toán như Trung bình cộng sau đó nhấn VÂNG.

Bảng tổng hợp trong Excel để phân tích dữ liệu chuyên sâu Hình 2

Đây là kết quả thu được.

Bảng tổng hợp trong Excel để phân tích dữ liệu chuyên sâu Hình 3

Ví dụ: Lọc ra Thu nhập cao nhất trong tháng 6 của tất cả các Nhà sản xuất.

Xem thêm:   Hướng dẫn 3 cách đánh số thứ tự tự động trong Excel

Đầu tiên, để lọc ra Thành phố cao nhất sau đó chúng tôi sẽ chọn Thành tiền trong cột Giá trị.

Bảng tổng hợp trong Excel để phân tích dữ liệu chuyên sâu Hình 4

Sau đó chọn Max Để lọc ra giá trị cao nhất trong cột Tiền, hãy chọn VÂNG.

Bảng tổng hợp trong Excel để phân tích dữ liệu chuyên sâu Hình 5

Tiếp theo, bạn chọn hình tam giác ngược bên cạnh Nhãn cộttắt đánh dấu tháng bảy tháng tám.

Bảng tổng hợp trong Excel để phân tích dữ liệu chuyên sâu Hình 6


Cuối cùng, bạn cũng chọn biểu tượng Tam giác ngược Phía bên phải Nhãn hàng. Tiếp theo chọn (Chọn tất cả) để chọn tất cả Người sản xuất.

Bảng tổng hợp trong Excel để phân tích dữ liệu chuyên sâu Hình 7


Đây là kết quả của chúng tôi. Lý do chỉ có 2 nhà sản xuất Galax, Asus là do các nhà sản xuất khác mà họ chỉ bán vào tháng 7 và tháng 8 chứ không phải vào tháng Sáu.

Bảng tổng hợp trong Excel để phân tích dữ liệu chuyên sâu Hình 8

Qua 2 ví dụ trên Hkmobile.com đã hướng dẫn các bạn Cách sử dụng PivotTables từ cơ bản đến nâng cao đến thống kê dữ liệu trên Excel.

Có thể bạn quan tâm:

  • Hướng dẫn 3 cách ngắt dòng trong Excel
  • Hướng dẫn cách sử dụng hàm MID để lấy ký tự giữa trong Excel
  • Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNT trong Excel

Thông tin thêm

Pivot Table là gì? Cách sử dụng Pivot Table trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016 và 2019

#Pivot #Table #là #gì #Cách #sử #dụng #Pivot #Table #trong #Excel #và

[rule_3_plain]

#Pivot #Table #là #gì #Cách #sử #dụng #Pivot #Table #trong #Excel #và

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Để có thể xử lý hoặc thống kê hàng triệu dữ liệu trong Microsoft Excel không phải là việc dễ dàng gì, do đó Pivot Table ra đời để hỗ trợ người dùng phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Bài viết này Canh Rau sẽ giới thiệu cho các bạn Pivot Table là gì, và cách sử dụng Pivot Table trong Excel một cách dễ dàng nhất.

Hướng dẫn chèn thêm dòng trong Excel
Cách lọc dữ liệu trùng nhau trong Excel
Công thức hàm bình phương trong Excel

Nội dung chính:

Pivot Table là gì ?
Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel
Cách dùng Pivot Table trong Excel để phân tích dữ liệu nâng cao

Pivot Table là gì ?

Pivot Table trong Excel là công cụ hỗ trợ thống kê dữ liệu bậc nhất trong Excel, với Pivot Table chúng ta có thể thu gọn dữ liệu tùy theo mục đích đề ra như tạo báo cáo, thống kê từ hàng ngàn, hàng tỷ dữ liệu Excel có sẵn. Pivot Table hỗ trợ Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019…
Bạn có thể tưởng tượng Pivot Table như một bản báo cáo. Tuy nhiên, không giống như một báo cáo tĩnh. Pivot Table cung cấp chế độ xem tương tác với dữ liệu của bạn và bạn không cần thao tác quá nhiều lần để xem các dữ liệu này. Bạn có thể nhóm dữ liệu của mình thành các danh mục, lọc dữ liệu để bao gồm hoặc loại trừ các danh mục đó, kể cả việc vẽ biểu đồ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mục đích chính của Pivot Table là có thể giúp bạn có thể tương tác dữ liệu của mình theo nhiều cách khác nhau.

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel

Bước 1: Để có thể sử dụng Pivot Table, chúng ta lựa chọn bảng dữ liệu mà mình đang cần thống kê, tiếp theo chọn Insert -> Pivot Table.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bước 2: Hộp thoại Pivot Table xuất hiện. Bạn kiểm tra vị trí dữ liệu đã chính xác trong mục Select a table of range chưa. Sau đó tại phía dưới chúng ta sẽ chọn New Worksheet để tạo Pivot Table trong một Sheet mới.

Bước 3: Tiếp theo, bạn cần phải thêm các giá trị vào các bảng Filters, Columns, Rows, Values.

Filters: Lọc những giá trị có trong nguồn dữ liệu đưa vào để hiển thị thống kê. Ví dụ, bạn chọn Tên Sản Phẩm.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Columns: Cột hiển thị dữ liệu đưa vào. Ví dụ chọn Tháng.

Rows: Dòng hiển thị dữ liệu đưa vào. Ví dụ chọn Nhà sản xuất.

Values: Cách thức tính dữ liệu đưa vào (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT …). Ví dụ chọn Thành tiền.

Xem thêm:   Cách đánh số thứ tự trong Word 2007, 2010, 2013, 2016 và 2019 (Cập nhật 2020)

Bước 4: Sau khi đã thêm toàn bộ dữ liệu vào thì chúng ta có một bảng dữ liệu hoàn chỉnh như sau:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ngoài ra bạn có thể thống kê dữ liệu theo tháng, bằng cách nhấn vào biểu tượng Tam Giác Ngược của Column Labels sau đó lựa chọn tháng mà muốn thực hiện thống kê. Cuối cùng chọn OK.

Tương tự như vậy, chúng ta có thể lựa chọn thống kê theo Nhà Sản Xuất.

Với Filter, các bạn sẽ chọn được Tên Sản Phẩm muốn thống kê.

Cách dùng Pivot Table trong Excel để phân tích dữ liệu nâng cao

Với cơ sở dữ liệu như trên, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Pivot Table nâng cao để thống kê tốt và chi tiết hơn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ví dụ: Tính trung bình thành tiền tất cả các tháng của mỗi nhà sản xuất.
Mặc định thì Pivot Table sẽ tính tổng giá trị mà chúng ta đưa dữ liệu vào, do đó để có thể thay đổi cách tính khác thì các bạn làm như sau. Chuột trái vào giá trị trong cột Values, chọn Value Field Settings.

Trong hộp thoại này, chúng ta sẽ lựa chọn cách tính là Average sau đó nhấn OK.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đây là kết quả đạt được.

Ví dụ: Lọc ra Thành Tiền cao nhất trong tháng 6 của tất cả Nhà Sản Xuất.
Đầu tiên, để lọc ra Thành Tiền cao nhất thì chúng ta sẽ chọn Thành Tiền trong cột Values.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sau đó chọn Max để lọc ra giá trị cao nhất trong cột Thành Tiền, chọn OK.

Tiếp theo đó, bạn chọn dấu tam giác ngược bên cạnh Column Labels, tắt đánh dấu Tháng 7 Tháng 8.

Cuối cùng, bạn cũng chọn biểu tượng Tam giác ngược phía bên phải Row Labels. Tiếp theo chọn (Select All) để chọn tất cả Nhà Sản Xuất.

Đây là kết quả của chúng ta. Lý do chỉ có 2 nhà sản xuất Galax, Asus là vì các nhà sản xuất khác họ chỉ bán được trong tháng 7 và tháng 8 và không bán trong tháng 6.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Qua 2 ví dụ trên Hkmobile.com đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Pivot Table từ cơ bản đến nâng cao để thống kê dữ liệu trong Excel.
Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn 3 cách xuống dòng trong Excel
Hướng dẫn cách sử dụng hàm MID để lấy ký tự giữa trong Excel
Hướng dẫn cách dùng hàm COUNT trong Excel

4.8
/
5
(
6

bình chọn
)

#Pivot #Table #là #gì #Cách #sử #dụng #Pivot #Table #trong #Excel #và

[rule_2_plain]

#Pivot #Table #là #gì #Cách #sử #dụng #Pivot #Table #trong #Excel #và

[rule_2_plain]

#Pivot #Table #là #gì #Cách #sử #dụng #Pivot #Table #trong #Excel #và

[rule_3_plain]

#Pivot #Table #là #gì #Cách #sử #dụng #Pivot #Table #trong #Excel #và

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Để có thể xử lý hoặc thống kê hàng triệu dữ liệu trong Microsoft Excel không phải là việc dễ dàng gì, do đó Pivot Table ra đời để hỗ trợ người dùng phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Bài viết này Canh Rau sẽ giới thiệu cho các bạn Pivot Table là gì, và cách sử dụng Pivot Table trong Excel một cách dễ dàng nhất.

Hướng dẫn chèn thêm dòng trong Excel
Cách lọc dữ liệu trùng nhau trong Excel
Công thức hàm bình phương trong Excel

Nội dung chính:

Pivot Table là gì ?
Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel
Cách dùng Pivot Table trong Excel để phân tích dữ liệu nâng cao

Pivot Table là gì ?

Pivot Table trong Excel là công cụ hỗ trợ thống kê dữ liệu bậc nhất trong Excel, với Pivot Table chúng ta có thể thu gọn dữ liệu tùy theo mục đích đề ra như tạo báo cáo, thống kê từ hàng ngàn, hàng tỷ dữ liệu Excel có sẵn. Pivot Table hỗ trợ Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019…
Bạn có thể tưởng tượng Pivot Table như một bản báo cáo. Tuy nhiên, không giống như một báo cáo tĩnh. Pivot Table cung cấp chế độ xem tương tác với dữ liệu của bạn và bạn không cần thao tác quá nhiều lần để xem các dữ liệu này. Bạn có thể nhóm dữ liệu của mình thành các danh mục, lọc dữ liệu để bao gồm hoặc loại trừ các danh mục đó, kể cả việc vẽ biểu đồ.

Xem thêm:   Cách dùng hàm RANK để sắp xếp thứ hạng trong Excel

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mục đích chính của Pivot Table là có thể giúp bạn có thể tương tác dữ liệu của mình theo nhiều cách khác nhau.

Hướng dẫn cách sử dụng Pivot Table trong Excel

Bước 1: Để có thể sử dụng Pivot Table, chúng ta lựa chọn bảng dữ liệu mà mình đang cần thống kê, tiếp theo chọn Insert -> Pivot Table.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bước 2: Hộp thoại Pivot Table xuất hiện. Bạn kiểm tra vị trí dữ liệu đã chính xác trong mục Select a table of range chưa. Sau đó tại phía dưới chúng ta sẽ chọn New Worksheet để tạo Pivot Table trong một Sheet mới.

Bước 3: Tiếp theo, bạn cần phải thêm các giá trị vào các bảng Filters, Columns, Rows, Values.

Filters: Lọc những giá trị có trong nguồn dữ liệu đưa vào để hiển thị thống kê. Ví dụ, bạn chọn Tên Sản Phẩm.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Columns: Cột hiển thị dữ liệu đưa vào. Ví dụ chọn Tháng.

Rows: Dòng hiển thị dữ liệu đưa vào. Ví dụ chọn Nhà sản xuất.

Values: Cách thức tính dữ liệu đưa vào (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT …). Ví dụ chọn Thành tiền.

Bước 4: Sau khi đã thêm toàn bộ dữ liệu vào thì chúng ta có một bảng dữ liệu hoàn chỉnh như sau:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ngoài ra bạn có thể thống kê dữ liệu theo tháng, bằng cách nhấn vào biểu tượng Tam Giác Ngược của Column Labels sau đó lựa chọn tháng mà muốn thực hiện thống kê. Cuối cùng chọn OK.

Tương tự như vậy, chúng ta có thể lựa chọn thống kê theo Nhà Sản Xuất.

Với Filter, các bạn sẽ chọn được Tên Sản Phẩm muốn thống kê.

Cách dùng Pivot Table trong Excel để phân tích dữ liệu nâng cao

Với cơ sở dữ liệu như trên, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Pivot Table nâng cao để thống kê tốt và chi tiết hơn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ví dụ: Tính trung bình thành tiền tất cả các tháng của mỗi nhà sản xuất.
Mặc định thì Pivot Table sẽ tính tổng giá trị mà chúng ta đưa dữ liệu vào, do đó để có thể thay đổi cách tính khác thì các bạn làm như sau. Chuột trái vào giá trị trong cột Values, chọn Value Field Settings.

Trong hộp thoại này, chúng ta sẽ lựa chọn cách tính là Average sau đó nhấn OK.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đây là kết quả đạt được.

Ví dụ: Lọc ra Thành Tiền cao nhất trong tháng 6 của tất cả Nhà Sản Xuất.
Đầu tiên, để lọc ra Thành Tiền cao nhất thì chúng ta sẽ chọn Thành Tiền trong cột Values.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sau đó chọn Max để lọc ra giá trị cao nhất trong cột Thành Tiền, chọn OK.

Tiếp theo đó, bạn chọn dấu tam giác ngược bên cạnh Column Labels, tắt đánh dấu Tháng 7 Tháng 8.

Cuối cùng, bạn cũng chọn biểu tượng Tam giác ngược phía bên phải Row Labels. Tiếp theo chọn (Select All) để chọn tất cả Nhà Sản Xuất.

Đây là kết quả của chúng ta. Lý do chỉ có 2 nhà sản xuất Galax, Asus là vì các nhà sản xuất khác họ chỉ bán được trong tháng 7 và tháng 8 và không bán trong tháng 6.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Qua 2 ví dụ trên Hkmobile.com đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Pivot Table từ cơ bản đến nâng cao để thống kê dữ liệu trong Excel.
Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn 3 cách xuống dòng trong Excel
Hướng dẫn cách sử dụng hàm MID để lấy ký tự giữa trong Excel
Hướng dẫn cách dùng hàm COUNT trong Excel

4.8
/
5
(
6

bình chọn
)

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button