Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Trước lúc bị Pháp xâm lược, triều đình phong kiến ​​Norodom suy yếu phải thần phục Thái Lan.

Năm 1863, Campuchia chấp nhận một cơ chế bảo hộ của Pháp. Năm 1884, Pháp buộc vua Norodom ký Hiệp ước 1884, biến Campuchia thành thuộc địa của Pháp.

Sự đô hộ của Pháp đã làm cho nhân dân Campuchia bất bình vùng lên đấu tranh. Nhiều cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp đã diễn ra trong cả nước.

* Bình luận:

– Bùng nổ liên tục, có cuộc khởi nghĩa kéo dài tới 30 năm.

– Các cuộc đấu tranh đã thu hút đông đảo các từng lớp nhân dân tham gia,

– Được sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam, đặc trưng là trong cuộc khởi nghĩa Pucombo, được coi là biểu tượng của khối liên minh đấu tranh của hai dân tộc Việt Nam và Campuchia trong cuộc đấu tranh. đấu tranh chống thực dân Pháp.

3. Xiêm (Thái Lan) giữa thế kỷ 19 – đầu thế kỷ XX

a, Bối cảnh lịch sử

– Năm 1752, vương triều Rama được thành lập nhằm theo đuổi chính sách bế quan tỏa cảng, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm.

– Giữa TK 19, đứng trước nguy cơ xâm lược của phương Tây, Rama IV (Mongkut trị vì 1851-1868) mở cửa giao thương với nước ngoài, lợi dụng sự kìm hãm giữa các nước tư bản. để bảo vệ nền độc lập của non sông.

– Rama V (Chulalongcon trị vì 1868-1910) thực hiện nhiều chính sách cải cách.

b, Nội dung cải cách

– Nền kinh tế:

+ Nông nghiệp: để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu, nhà nước giảm nhẹ thuế ruộng, huỷ bỏ cơ chế lao dịch.

+ Công thương nghiệp nghiệp: khuyến khích tư nhân đầu tư kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở shop, nhà băng.

– Chính trị:

+ Cải cách theo mẫu hình phương Tây.

Người đứng đầu nhà nước vẫn là vua.

+ Hỗ trợ với hội đồng nhà nước (quốc hội).

Chính phủ có 12 bộ trưởng.

– Quân đội: tòa án, trường học được cải tạo theo mẫu hình phương Tây.

– Xã hội: xóa bỏ cơ chế nô lệ, giải phóng người lao động.

– Đối ngoại:

+ Thực hiện chính sách đối ngoại mềm mỏng.

+ Lợi dụng sự tranh chấp giữa hai thế lực Anh – Pháp (vị trí nước đệm) vừa nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủ quyền non sông.

c, Tính chất

– Xiêm tăng trưởng theo hướng tư bản chủ nghĩa và giữ được chủ quyền độc lập.

– Tính chất của một cuộc cách mệnh tư sản ko hoàn toàn.

– Trong bối cảnh chung của Châu Á, Thái Lan đã thực hiện đường lối đổi mới, nhờ đó Thái Lan đã thoát khỏi thân phận thuộc địa, giữ vững nền độc lập.

* Vì sao cuộc cải cách của Vua Rama V được coi là triệt để?

– Năm 1861, Rama V thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện non sông với tính chất của một cuộc cách mệnh tư sản ko triệt để và trở thành nước duy nhất ở Đông Nam Á ko bị mất độc lập.

– Là cuộc cách mệnh tư sản dưới hình thức cải tạo do giai cấp phong kiến ​​thực hiện đã xóa bỏ những trở lực phong kiến, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa tăng trưởng, đưa nước Xiêm tăng trưởng theo trục đường tư bản chủ nghĩa.

– Nhưng cách mệnh tư sản ko triệt để vì ko xóa bỏ được cơ chế phong kiến, ko khắc phục được ruộng đất và dân chủ cho nông dân.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20)

Câu hỏi 1. Thực dân Pháp đã xâm chiếm những nước nào ở Đông Nam Á vào nửa sau thế kỉ XIX?

A. Philippines, Brunei, Singapore

B. Việt Nam, Lào, Campuchia

C. Xiêm (Thái Lan), Indonesia

D. Malaixia, Miến Điện (Mianma)

Câu 2. Năm 1863 diễn ra sự kiện gì đáng chú ý ở Campuchia?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận cơ chế bảo hộ

B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước xác nhận trở thành thuộc địa của Pháp

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng lên mạnh mẽ, lan rộng ra cả nước

D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa tăng trưởng mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam

Câu 3. Những quốc gia nào ở Đông Nam Á ko bị các nước thực dân phương Tây xâm lược?

A. Việt Nam.

B. Thái Lan.

C. In-đô-nê-xi-a.

D. Ma-lai-xi-a.

Câu 4. Vào cuối thế kỷ XIX, phần lớn Đông Nam Á trở thành thuộc địa của:

A. Thực dân phương Tây.

B. Thực dân Âu – Mỹ.

C. Thực dân Anh.

D. Thực dân Pháp.

Câu hỏi 5. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivotha chống lại thực dân Pháp ở Campuchia là

A. Sự áp bức, bóc lột của cơ chế phong kiến

B. Giai cấp phong kiến ​​cấu kết với thực dân Pháp đàn áp nhân dân.

C. Thái độ nhu nhược của triều đình đối với quân Xiêm

D. Thực dân Pháp gây bất bình trong hoàng tộc và mọi từng lớp nhân dân.

Câu 6. Trước tình hình của các nước Đông Nam Á, các nước thuộc địa phương Tây đã có những hành động gì?

A. Đầu tư vào Đông Nam Á

B. Thăm dò xâm lược

C. Tương trợ các nước Đông Nam Á

D. Mở rộng và hoàn thành cuộc xâm lược

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia trong những năm 1863 – 1866 do người nào lãnh đạo?

A. Acha Xoa

B. Pucombo

C. Commadam

D. Sivotha

Xem thêm bài viết hay:  Khu vui chơi Vietopia – Địa điểm cho bé vừa chơi, vừa học cực vui

Câu 8. Từ nửa sau thế kỷ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của

A. Thuộc địa Anh

B. thuộc địa của Pháp

C. thuộc địa hóa của Hà Lan

D. Thuộc địa Tây Ban Nha

Đăng bởi: Trung Tâm Du Học Nhân Đức

Phân mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

[rule_{ruleNumber}]

#Sơ #đồ #tư #duy #Lịch #sử #Bài #Lý #thuyết #Trắc #nghiệm

[rule_3_plain]

#Sơ #đồ #tư #duy #Lịch #sử #Bài #Lý #thuyết #Trắc #nghiệm

Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) cụ thể nhất. Tổng hợp tri thức Lịch sử 11 Bài 4 bằng Sơ đồ tư duy bám sát nội dung SGK Lịch sử 11.
Xem nhanh nội dung1 Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)2 Tóm tắt lí thuyết Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)2.1 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á2.2 2. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia2.3 3. Xiêm (Thái Lan) giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX3 Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Tóm tắt lí thuyết Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á
a, Nguyên nhân
Từ giữa thế kỉ XIX, các nước châu Âu và Bắc Mĩ cơ bản hoàn thành cách mệnh tư sản. Vì thế rất cần thị trường, thuộc địa nên tăng cường xâm lược thuộc địa, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Do:
– Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng.
– Giàu tài nguyên tự nhiên, có nền văn hóa lâu đời.

– Các nước Đông Nam Á đang khủng hoảng triền miên về chính trị, kinh tế, xã hội.
b, Quá trình xâm lược

2. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia
a, Bối cảnh Cam-pu-chia giữa thế kỉ XIX
– Trước lúc bị Pháp xâm lược triều đình phong kiến Nô-rô-đôm suy yếu phải thần phục Thái Lan.
– Năm 1863, Cam-pu-chia chấp nhận sự bảo hộ của Pháp. Năm 1884, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, biến Cam-pu-chia thành thuộc địa của Pháp.
– Giai cấp thống trị của Pháp làm cho nhân dân Cam-pu-chia bất bình vùng dậy đấu tranh. Nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi trong cả nước.
b, Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Cam-pu-chia
* Nhận xét:
– Nổ ra liên tục, có cuộc khởi nghĩa kéo dài tới 30 năm.
– Các cuộc đấu tranh thu hút được đông đảo các từng lớp nhân dân tham gia,
– Có sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam, đặc trưng là trong cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô được coi là biểu tượng về liên minh đấu tranh của nhân dân hai nước Việt Nam – Cam-pu-chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.
3. Xiêm (Thái Lan) giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
a, Bối cảnh lịch sử
– Năm 1752, triều đại Ra-ma được thiết lập theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm.
– Giữa thế kỉ XIX đứng trước sự đe dọa xâm lược của phương Tây, Ra-ma IV (Môngkút ở ngôi từ 1851-1868) đã thực hiện mở cửa giao thương với nước ngoài, lợi dụng sự kiềm chế giữa các nước tư bản để bảo vệ nền độc lập của non sông.
– Ra-ma V (Chulalongcon ở ngôi từ 1868 – 1910) đã thực hiện nhiều chính sách cải cách.
b, Nội dung cải cách
– Kinh tế:
+ Nông nghiệp: để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu nhà nước giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ cơ chế lao dịch.
+ Công thương nghiệp nghiệp: khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu buôn, nhà băng
– Chính trị:
+ Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây.
+ Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.
+ Giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện).
+ Chính phủ có 12 bộ trưởng.
– Quân đội: tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.
– Xã hội: xóa bỏ cơ chế nô lệ, giải phóng người lao động.
– Đối ngoại:
+ Thực hiện chính sách ngoại giao mềm mỏng.
+ Lợi dụng tranh chấp giữa 2 thế lực Anh – Pháp (vị trí nước đệm), vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủ quyền non sông.
c, Tính chất
– Xiêm tăng trưởng theo hướng tư bản chủ nghĩa và giữ được chủ quyền độc lập.
– Tính chất một cuộc cách mệnh tư sản ko triệt để.
– Trong bối cảnh chung của châu Á, Thái Lan đã thực hiện đường lối cải cách, chính nhờ đó nhưng Thái Lan thoát khỏi thân phận thuộc địa giữ được độc lập.
* Vì sao cuộc cải cách của vua Rama V được coi là triệt để?

– Năm 1861, Ra ma V đã thực hiện cải cách toàn diện non sông mang tính chất một cuộc cách mệnh tư sản ko triệt để và trở thành nước duy nhất ở Đông Nam Á ko bị mất độc lập.           
– Là cuộc cách mệnh tư sản dưới hình thức cải cách do giai cấp phong kiên thực hiện đã xóa bỏ những cản trở của phong kiến mở đường cho kinh tế TBCN tăng trưởng đưa nước Xiêm tăng trưởng theo trục đường tư bản chủ nghĩa.
– Nhưng là cuộc cách mệnh tư sản ko triệt để vì ko xóa bỏ phong kiến, ko khắc phục ruộng đất và dân chủ cho nông dân.
Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Câu 1. Thực dân Pháp đã chiếm những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?
A. Philíppin, Brunây, Xingapo
B. Việt Nam, Lào, Campuchia
C. Xiêm (Thái Lan), Inđônêxia
D. Malaixia, Miến Điện (Mianma)
Câu 2. Sự kiện nổi trội nào diễn ra ở Campuchia năm 1863?
A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng
B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp
C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước
D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa tăng trưởng mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam
Câu 3. Những nước nào trong khu vực Đông Nam Á ko bị các nước thực dân phương Tây xâm lược?
A. Việt Nam.
B. Thái Lan.
C. In-đô-nê-xI-a.
D. Ma-lai-xi-a.
Câu 4. Cuối thế kỉ XIX, hồ hết các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của: 
A. thực dân phương Tây.
B. thực dân Âu – Mĩ.
C. thực dân Anh.
D. thực dân Pháp.
Câu 5. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia là
A. Ách áp bức bóc lột của cơ chế phong kiến
B. Giai cấp phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp nhân dân
C. Thái độ nhu nhược của triều đình đối với quân Xiêm
D. Giai cấp thống trị của thực dân Pháp gây nên nỗi bất bình trong hoàng tộc và các từng lớp nhân dân
Câu 6. Trước tình hình các nước Đông Nam Á, các nước thực dân phương Tây có hành động gì?
A. Đầu tư vào Đông Nam Á
B. Thăm dò xâm lược
C. Tương trợ các nước Đông Nam Á
D. Mở rộng và hoàn thành việc xâm lược
Câu 7. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp trong những năm 1863 – 1866 do người nào lãnh đạo?
A. Acha Xoa 
B. Pucômbô 
C. Commađam 
D. Sivôtha
Câu 8. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của
A. Thực dân Anh       
B. Thực dân Pháp
C. Thực dân Hà Lan       
D. Thực dân Tây Ban Nha
Đăng bởi: Trung Tâm Du Học Nhân Đức
Phân mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Xem thêm bài viết hay:  Những bài thơ chia tay người yêu hay nhất

#Sơ #đồ #tư #duy #Lịch #sử #Bài #Lý #thuyết #Trắc #nghiệm

[rule_2_plain]

#Sơ #đồ #tư #duy #Lịch #sử #Bài #Lý #thuyết #Trắc #nghiệm

[rule_2_plain]

#Sơ #đồ #tư #duy #Lịch #sử #Bài #Lý #thuyết #Trắc #nghiệm

[rule_3_plain]

#Sơ #đồ #tư #duy #Lịch #sử #Bài #Lý #thuyết #Trắc #nghiệm

Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) cụ thể nhất. Tổng hợp tri thức Lịch sử 11 Bài 4 bằng Sơ đồ tư duy bám sát nội dung SGK Lịch sử 11.
Xem nhanh nội dung1 Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)2 Tóm tắt lí thuyết Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)2.1 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á2.2 2. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia2.3 3. Xiêm (Thái Lan) giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX3 Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Tóm tắt lí thuyết Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á
a, Nguyên nhân
Từ giữa thế kỉ XIX, các nước châu Âu và Bắc Mĩ cơ bản hoàn thành cách mệnh tư sản. Vì thế rất cần thị trường, thuộc địa nên tăng cường xâm lược thuộc địa, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Do:
– Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng.
– Giàu tài nguyên tự nhiên, có nền văn hóa lâu đời.

– Các nước Đông Nam Á đang khủng hoảng triền miên về chính trị, kinh tế, xã hội.
b, Quá trình xâm lược

2. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia
a, Bối cảnh Cam-pu-chia giữa thế kỉ XIX
– Trước lúc bị Pháp xâm lược triều đình phong kiến Nô-rô-đôm suy yếu phải thần phục Thái Lan.
– Năm 1863, Cam-pu-chia chấp nhận sự bảo hộ của Pháp. Năm 1884, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, biến Cam-pu-chia thành thuộc địa của Pháp.
– Giai cấp thống trị của Pháp làm cho nhân dân Cam-pu-chia bất bình vùng dậy đấu tranh. Nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi trong cả nước.
b, Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Cam-pu-chia
* Nhận xét:
– Nổ ra liên tục, có cuộc khởi nghĩa kéo dài tới 30 năm.
– Các cuộc đấu tranh thu hút được đông đảo các từng lớp nhân dân tham gia,
– Có sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam, đặc trưng là trong cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô được coi là biểu tượng về liên minh đấu tranh của nhân dân hai nước Việt Nam – Cam-pu-chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.
3. Xiêm (Thái Lan) giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
a, Bối cảnh lịch sử
– Năm 1752, triều đại Ra-ma được thiết lập theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm.
– Giữa thế kỉ XIX đứng trước sự đe dọa xâm lược của phương Tây, Ra-ma IV (Môngkút ở ngôi từ 1851-1868) đã thực hiện mở cửa giao thương với nước ngoài, lợi dụng sự kiềm chế giữa các nước tư bản để bảo vệ nền độc lập của non sông.
– Ra-ma V (Chulalongcon ở ngôi từ 1868 – 1910) đã thực hiện nhiều chính sách cải cách.
b, Nội dung cải cách
– Kinh tế:
+ Nông nghiệp: để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu nhà nước giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ cơ chế lao dịch.
+ Công thương nghiệp nghiệp: khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu buôn, nhà băng
– Chính trị:
+ Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây.
+ Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.
+ Giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện).
+ Chính phủ có 12 bộ trưởng.
– Quân đội: tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.
– Xã hội: xóa bỏ cơ chế nô lệ, giải phóng người lao động.
– Đối ngoại:
+ Thực hiện chính sách ngoại giao mềm mỏng.
+ Lợi dụng tranh chấp giữa 2 thế lực Anh – Pháp (vị trí nước đệm), vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủ quyền non sông.
c, Tính chất
– Xiêm tăng trưởng theo hướng tư bản chủ nghĩa và giữ được chủ quyền độc lập.
– Tính chất một cuộc cách mệnh tư sản ko triệt để.
– Trong bối cảnh chung của châu Á, Thái Lan đã thực hiện đường lối cải cách, chính nhờ đó nhưng Thái Lan thoát khỏi thân phận thuộc địa giữ được độc lập.
* Vì sao cuộc cải cách của vua Rama V được coi là triệt để?

Xem thêm bài viết hay:  Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào? Đặc điểm vị trí địa lý châu Á

– Năm 1861, Ra ma V đã thực hiện cải cách toàn diện non sông mang tính chất một cuộc cách mệnh tư sản ko triệt để và trở thành nước duy nhất ở Đông Nam Á ko bị mất độc lập.           
– Là cuộc cách mệnh tư sản dưới hình thức cải cách do giai cấp phong kiên thực hiện đã xóa bỏ những cản trở của phong kiến mở đường cho kinh tế TBCN tăng trưởng đưa nước Xiêm tăng trưởng theo trục đường tư bản chủ nghĩa.
– Nhưng là cuộc cách mệnh tư sản ko triệt để vì ko xóa bỏ phong kiến, ko khắc phục ruộng đất và dân chủ cho nông dân.
Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Câu 1. Thực dân Pháp đã chiếm những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?
A. Philíppin, Brunây, Xingapo
B. Việt Nam, Lào, Campuchia
C. Xiêm (Thái Lan), Inđônêxia
D. Malaixia, Miến Điện (Mianma)
Câu 2. Sự kiện nổi trội nào diễn ra ở Campuchia năm 1863?
A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng
B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp
C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước
D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa tăng trưởng mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam
Câu 3. Những nước nào trong khu vực Đông Nam Á ko bị các nước thực dân phương Tây xâm lược?
A. Việt Nam.
B. Thái Lan.
C. In-đô-nê-xI-a.
D. Ma-lai-xi-a.
Câu 4. Cuối thế kỉ XIX, hồ hết các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của: 
A. thực dân phương Tây.
B. thực dân Âu – Mĩ.
C. thực dân Anh.
D. thực dân Pháp.
Câu 5. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia là
A. Ách áp bức bóc lột của cơ chế phong kiến
B. Giai cấp phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp nhân dân
C. Thái độ nhu nhược của triều đình đối với quân Xiêm
D. Giai cấp thống trị của thực dân Pháp gây nên nỗi bất bình trong hoàng tộc và các từng lớp nhân dân
Câu 6. Trước tình hình các nước Đông Nam Á, các nước thực dân phương Tây có hành động gì?
A. Đầu tư vào Đông Nam Á
B. Thăm dò xâm lược
C. Tương trợ các nước Đông Nam Á
D. Mở rộng và hoàn thành việc xâm lược
Câu 7. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp trong những năm 1863 – 1866 do người nào lãnh đạo?
A. Acha Xoa 
B. Pucômbô 
C. Commađam 
D. Sivôtha
Câu 8. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của
A. Thực dân Anh       
B. Thực dân Pháp
C. Thực dân Hà Lan       
D. Thực dân Tây Ban Nha
Đăng bởi: Trung Tâm Du Học Nhân Đức
Phân mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Bạn thấy bài viết Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) bên dưới để Trường THPT Ngô Quyền có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptngoquyenquangbinh.edu.vn của Trường THPT Ngô Quyền
Nhớ để nguồn: Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Viết một bình luận