Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Soạn bài Xin thành lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Hình ảnh về: Soạn bài Xin thành lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Video về: Soạn bài Xin vào Khoa Luật của Nguyễn Trường Tộ

Nguyễn Trường Tộ Wiki về Soạn bài Khởi đầu Khoa Luật

Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ -

Nội dung phần Soạn văn “Hãy thành lập luật sư” bao gồm hướng dẫn giải cụ thể hệ thống câu hỏi đọc hiểu trong SGK, mời các bạn tham khảo để giúp việc soạn bài ở nhà hiệu quả hơn.

Mục lục bài viết:
1. Thành phần số 1
2. Thành phần số 2
3. Bài văn số 3

Soạn bài Đọc thêm: Xin lập khoa Luật Nguyễn Trường Tộ tập 1

1. Câu 1 trang 73 SGK Ngữ văn 11.
Theo Nguyễn Trường Tộ, nội dung của pháp luật bao gồm: Kỷ cương, quyền hành, mệnh lệnh chính trị (chính sách và pháp luật) của nông thôn.
Nguyễn Trường Tộ khẳng định: “Mọi hình phạt trong nước đều không nằm ngoài pháp luật” và ông trích dẫn lời giới thiệu: “Ở các nước phương Tây, việc trừng phạt những người đã vào Bộ Tư pháp để xét xử các vụ án chỉ mang tính chất cổ động. bản chất, không bao giờ bị truất quyền lãnh đạo. Ngay cả nhà vua và triều đình cũng không thể giáng chức họ xuống một bậc ”. Qua đoạn trích này, có thể thấy tác giả rất tôn trọng pháp luật, sủng ái những người biết pháp luật và có khả năng sử dụng pháp luật để điều khiển công việc quốc gia.

2. Câu 2 trang 73 SGK Ngữ văn 11.
Theo Nguyễn Trường Tộ, kỷ cương, quyền hành và trật tự là để duy trì sự tồn tại của núi rừng. Vì vậy, tác giả khẳng định: “Bất kể là quan chức hay công dân, ai cũng phải tìm hiểu pháp luật nước nhà”. Luật là bao gồm tất cả. Đất nước không có luật thì làm sao giữ được kỷ cương của đất nước? Từ quan chức đến bình dân, ai cũng phải hiểu và tuân theo pháp luật. Ngày xưa đã đúng, bây giờ càng đúng.

3. Câu 3 trang 73 SGK Ngữ văn 11.
Theo tác giả, Nho giáo không có truyền thống tôn trọng luật pháp. Bởi vì: “Biết rằng cách làm người không gì bằng trung thành, không gì cần hơn lễ độ. Nhưng sách Nho chỉ nói trên giấy, không làm thì không bị ai phạt, không làm được thì thưởng. Vì vậy, xưa nay học nhiều, nhưng sửa được bao nhiêu lỗi lầm? Hơn nữa, “từ xưa đến nay, kẻ cầm quyền cứu nước, giúp dân đều phụ thuộc vào sự hiểu biết pháp luật, còn các sách khác chỉ là phụ thuộc. Nếu trong nước không có luật lệ thì dù có một vạn quyển sách, thiên hạ cũng không thể cai quản được thiên hạ ”.

4. Câu 4 trang 73 SGK Ngữ văn 11.
Mặc dù lối viết của tác giả có vẻ đề cao pháp luật nhưng theo ông, pháp luật và đạo đức có quan hệ mật thiết với nhau. Tác giả khẳng định: “Nếu tuân theo pháp luật chỉ tốt cho sự thống trị mà không có sự ngụy biện về đạo đức, thì chúng ta không biết rằng vi phạm pháp luật là một tội ác, giữ luật pháp là một đức tính tốt. Nếu chúng ta lợi dụng sự chính trực của pháp luật thì mọi quyền và quy định của pháp luật đều là đạo đức, còn đức tính nào lớn hơn công lý, công bằng, không thiên vị? Tương tự, theo Nguyễn Trường Tộ, đức tính của pháp luật là công lý, đức công bằng và chí công vô tư là gốc. của đức trong luật.

Xem thêm bài viết hay:  Những câu thơ về cha mẹ hay nhất

5. Câu 5 trang 73 SGK Ngữ văn 11.
– Để tăng sức thuyết phục nhà vua, Nguyễn Trường Tộ đã đưa ra quan niệm pháp luật của Nho giáo: “Từ tam tướng đến việc hành chính, cả sáu bộ đều kiêm nhiệm” (tam quốc chỉ mối quan hệ của vua – tôi, cha – con cái, vợ – chồng. Ngũ thường gồm nhân, trí, tín, lễ, nghĩa). Tam quốc thường là luật bao trùm toàn bộ xã hội và gia đình dưới chế độ phong kiến. Đó là một rường cột để giữ kỷ cương của chế độ phong kiến. Sáu bộ là sáu bộ. Đó là cơ quan đầu não của nhà nước phong kiến, phép tắc đó Tự Đức không thể từ chối. Tác giả phê phán Nho giáo là vô nghĩa, không nói gì đến lòng nhân ái, “Biết rằng không có gì lớn hơn lòng trung và hiếu, không cần gì hơn lễ độ. Nhưng sách Nho chỉ nói trên giấy, nếu họ không làm.” điều đó, và sẽ không ai được thưởng khi làm điều đó. ” Vì vậy, phải có luật và luật phải gắn với thực tiễn hành động của con người. Nó đang tuân theo luật. Tác giả lấy ngay lời của Khổng Tử: “Ta chưa từng thấy một người nào nhận lỗi mà biết tự trừng phạt mình”. Đó là kỹ thuật “gậy ông đập lưng ông”.

– Phê phán những cuốn sách ra đời từ thời phong kiến: “Sách chỉ ghi lại đâu là những câu chuyện lịch sử của người xưa, đâu là những bài văn tế hay của người xưa để lại, là những tác phẩm văn học công phu do các bậc vương hầu (các học giả thời xưa) biên soạn. Và những tiểu thuyết lịch sử của các bậc ngoan đạo. Có cái hay và cái dở, người ta nói thế này, người ta nói thế kia. Tác giả dùng lời của Khổng Tử để phủ nhận: “Sao chép không bằng cưỡng chế” Đó cũng là một phương pháp “gậy ông đập lưng ông” Tác giả đưa ra một ví dụ “Nhìn các nhà Nho đọc sách khắp thiên hạ. “Cuộc sống, nơi mà hành vi của họ phải là tiêu chuẩn cho cuộc sống, nhưng tại sao rất nhiều người có cuộc sống và hành vi tồi tệ hơn những người khác? Người dân quê chất phác”.
Những lời nói đó dường như đặt ra câu hỏi: Tại sao lại có tình trạng tương tự? Chỉ có thể trả lời vì họ không học luật. Đó là lý do tại sao luật khẩn cấp.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận về đoạn thơ đầu của bài Tây Tiến(hay nhất)

Xem thêm các bài soạn khác để học tốt Ngữ Văn lớp 11

– Soạn bài Luyện nghĩa của từ đang dùng
– Soạn bài ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Soạn bài Đọc thêm: Xin lập khoa Luật Nguyễn Trường Tộ tập 2

Câu 1: Theo Nguyễn Trường Tộ, pháp luật bao gồm những lĩnh vực nào? Bạn đã giới thiệu việc thực hành luật ở các nước phương Tây như thế nào?
Theo Nguyễn Trường Tộ, pháp luật bao gồm các lĩnh vực: kỷ cương, quyền hành và chính quyền của đất nước.
Ông đưa ra cách làm luật ở các nước phương Tây: “Ở các nước phương Tây, ai vào Vụ Xử án mà xét xử các vụ án thì chỉ được đề cao chứ không bao giờ bị chế giễu. Ngay cả nhà vua và triều đình cũng không thể giáng chức họ xuống một bậc ”.

Câu 2: Vua, quan và nhân dân phải có thái độ như thế nào trước pháp luật? Tại sao anh ta cũng có lập trường như vậy?
Tác giả chủ trương vua, quan và dân phải học luật. Vì có luật thì mới giữ được kỷ cương, luật sông, giữ được sự trường tồn của non sông.

Câu 3: Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho giáo truyền thống có tôn trọng pháp luật không?
Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho giáo truyền thống không tôn trọng pháp luật.

Câu 4: Cách nhìn nhận của tác giả về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật?
Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật là mối quan hệ khăng khít vì vi phạm pháp luật là tội phạm và những gì đúng pháp luật là đạo đức.

Câu 5: Việc nêu những quan niệm về đạo đức và văn học của Khổng Tử có tác dụng gì đối với nghệ thuật lập luận trong đoạn văn?
Việc nhắc đến Khổng Tử và quan niệm về đạo đức và văn học có tác dụng sâu sắc trong việc làm cho mọi người nhận thức được vấn đề quan trọng của pháp luật.

Soạn bài Đọc thêm: Hãy lập khoa luật Nguyễn Trường Tộ, Sơ ​​lược 3

Câu 1: Theo Nguyễn Trường Tộ, pháp luật bao gồm các lĩnh vực sau:

Kỷ luật, quyền hành, mệnh lệnh chính trị của nhà nước, tam bộ và ngũ bộ, công việc hành chính của lục bộ.
Ông đưa ra đường lối luật pháp ở các nước phương Tây: “Bất cứ ai đã vào Bộ trừng phạt… .không nên hạ cấp họ xuống một bậc”
⇒ Tác giả đánh giá cao vai trò của pháp luật đối với công việc quốc gia

Câu 2: Tác giả chủ trương vua, quan và nhân dân phải có thái độ:
“Bất kể cán bộ hay nhân dân, ai cũng phải học luật nước”
“Quan dùng mệnh lệnh để trị dân, dân tuân theo pháp luật mà tuân giữ”
Theo bạn, sông nước không có luật thì làm sao giữ được kỷ cương? Ông muốn tất cả các quan chức hiểu rõ và tuân theo pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn cách đặt vé Lululola trên app VinID cực đơn giản

Câu 3: Theo tác giả, Nho giáo không có truyền thống tôn trọng pháp luật. Thông qua:
Thứ nhất, sách Nho chỉ nói trên giấy, không làm thì không bị ai phạt, không làm được thì thưởng.
Thứ hai, từ xưa đến nay, những vị vua cầm quyền cứu nước, giúp dân đều dựa vào sự hiểu biết về luật pháp, còn các sách vở khác chỉ là sự lệ thuộc. Nếu trong nước không có luật lệ thì dù có một vạn quyển sách, người ta cũng không thể cai quản thiên hạ.

Câu 4: Quan niệm của tác giả về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật:
Theo Nguyễn Trường Tộ, pháp luật và đạo đức có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Đức tính trong luật pháp là sự công bằng, “công bằng và không thiên vị”.
“Nếu nhà nước pháp quyền chỉ tốt cho việc quản trị mà không tốt cho nền đạo đức tinh vi… thì đức tính nào lớn hơn sự công bằng và không thiên vị? … ”

Câu 5: Để tăng sức thuyết phục nhà vua, Nguyễn Trường Tộ đã đưa ra một quan niệm về pháp luật của Nho giáo:
Tác giả phê phán Nho giáo thiếu ăn chơi: “Không làm gì thì bị phạt, không làm thì thưởng”.
Theo ông, pháp luật phải gắn với thực tiễn và hành động
Hơn nữa, ông đã lấy lời của Khổng Tử: “Ta chưa từng thấy một người nào biết lỗi của mình mà tự trách mình”.
⇒ Qua đó tăng sức thuyết phục cho lập luận sắc bén của anh.

———CHẤM DỨT———-

Bài học nổi bật của tuần 4, cùng học và Sáng tác một bài hát ngắn trên bãi cát trang 42 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Trong chương trình học Ngữ Văn 11 phần Phân tích bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc để làm nổi bật vẻ đẹp của hình tượng người anh hùng nghĩa sĩ yêu nước. Là một nội dung quan trọng nhưng bạn cần chú ý chuẩn bị trước.

Tìm hiểu thêm về nội dung của phần Phân tích cảnh cho chữ trong Chữ người tử tù. để học tốt Ngữ Văn 11 hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-bai-doc-them-xin-lap-khoa-luat-nguyen-truong-to-lop-11-37919n

Xem thêm các bài viết hay về Câu hỏi và trả lời văn học

[rule_{ruleNumber}]

# Sáng tác # hạt #Xin # định dạng # khó khăn #law #by #Nguyen #Truong #To

Bạn thấy bài viết Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ bên dưới để hkmobile.vn Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hkmobile.vn của hkmobile.vn
Nhớ để nguồn: Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Viết một bình luận