Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Hữu Cơ 11 Đầy Đủ Nhất

11. Hóa học hữu cơ Đây là một trong những phần kiến ​​thức trọng tâm trong chương trình hóa học THPT. Lý thuyết xoay quanh chủ đề này mang tính ứng dụng cao là nền tảng để học tốt môn Hóa hữu cơ lớp 12. Hãy cùng đọc với hkmobile.vn. Click vào bài viết dưới đây để xem lại lý thuyết và phương trình cơ bản 11. Hóa học hữu cơ Thường xuyên.

>>> Xem thêm: Tổng hợp Lý thuyết Đại cương môn Hóa hữu cơ

Tổng quan về Hóa học hữu cơ 11

Ý tưởng

Hợp chất hữu cơ được định nghĩa là hợp chất của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối cacbua, muối cacbonat, muối xianua).

Phân loại các hợp chất hữu cơ

Trong chương trình 11. Hóa học hữu cơcác hợp chất hữu cơ sẽ được phân thành hai nhóm là hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.

Hydrocacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất. Phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon và hydro.

 • Các hydrocacbon mạch hở:
  • Hydrocacbon bão hòa: ankan
  • Các hiđrocacbon không no có một liên kết đôi: Anken
  • Hiđrocacbon không no có hai liên kết đôi: ankadien
 • Hydrocacbon mạch vòng:
  • Hydrocacbon bão hòa: Cycloalkane
  • Hiđrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hiđrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử của chất này ngoài C, H còn có một số hoặc nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen …

 • Dẫn xuất halogen: R – X (R là gốc hiđrocacbon)
 • Hợp chất chứa nhóm chức: – OH -: ancol; – Ơ -: êke; – COOH: axit…

>>> Xem thêm:

Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8, 9, 10 Mẹo Đọc Nhanh Và Ghi Nhớ

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Các Nguyên Tố Hóa Học Thường Gặp Và Các Bài Hát Về Hóa Trị

Kim loại kiềm là gì? Hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Các tính năng chung

 • Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có sự góp mặt của 2 nguyên tố chính là C và H. Ngoài ra, hợp chất hữu cơ có thể chứa các nguyên tố khác như O, N, P, halogen …
 • Liên kết chính có trong các hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.
 • Các hợp chất hữu cơ hầu hết dễ bay hơi, dễ cháy cũng như không bền về nhiệt.
 • Các phản ứng trong hóa học hữu cơ thường diễn ra chậm và không hoàn toàn. Các phản ứng này thường diễn ra trong điều kiện đun nóng và có mặt chất xúc tác.
Xem thêm bài viết hay:  VAR là gì? Những ý nghĩa của VAR

>>> Xem thêm: Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Của Kim Loại là gì? Ý nghĩa và Mẹo ghi nhớ nhanh

Các phương trình trong chương trình Hóa hữu cơ 11

Dưới đây là một số phương trình hóa học trong chương trình 11. Hóa học hữu cơ mà bạn cần biết thuộc lòng.

Ankan

 • Phản ứng thay thế của ankan
\begin{aligned}
&\circ CH_4+Cl_2\xrightarrow{ánh\ sáng}CH_3Cl+HCl\\
&\circ CH_3-CH_3+Cl_2\xrightarrow{ánh\ sáng}CH_3-CH_2Cl+HCl
\end{aligned}
 • Phản ứng tách và phản ứng oxi hóa ankan
\begin{aligned}
&\circ CH_3-CH_3\xrightarrow[xt]{t^o}CH_2=CH_2+H_2\\
&\circ C_4H_{10}\xrightarrow{cracking}CH_4+C_3H_6\\
&\circ 2CH_4\xrightarrow[làm\ lạnh\ nhanh]{1500^oC}C_2H_2+3H_2\\
&\circ CH_4+O_2\xrightarrow[xt]{t^o}HCHO+H_2O\\
\end{aligned}
 • Phản ứng điều chế ankan
\begin{aligned}
&\circ CH_3CHOONa+NaOH\xrightarrow[CaO]{t^o}CH_4+Na_2CO_3 \text{ (phản ứng giảm mạch cacbon)}\\
&\circ Al_4C_3+12H_2O\to 3CH_4+4Al(OH)_3
\end{aligned}

Anken

 • Phản ứng cộng trên liên kết đôi
\begin{aligned}
&\circ CH_2=CH_2+H_2\xrightarrow[Ni]{t^o}CH_3-CH_3\\
&\circ CH_2=CH-CH_3+H_2\xrightarrow[Ni]{t^o}CH_3-CH_2-CH_3\\
&\circ CH_3=CH-CH_2+HCl\to CH_3-CHCl-CH_3\\
&\circ nCH_2=CH_2\xrightarrow{t^o,\ xt,\ p}\sout{\ (\ }CH_2-CH_2\sout{\ )\ }_n\\
&\circ nCH_3=CH-CH_2\xrightarrow{t^o,\ xt,\ p}\sout{\ (\ }CH(CH_3)-CH_2\sout{\ )\ }_n\\
&\circ 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O\to 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2MnO_2\\
\end{aligned}
 • Phản ứng điều chế anken
\begin{aligned}
&\circ C_2H_2+H_2 \xrightarrow[Pd/\ PbCO_3]{t^o}C_2H_4\\
&\circ CH_3-CH_2OH\xrightarrow[H_2SO_4\ đặc]{170^oC}CH_2=CH_2+H_2O\\
\end{aligned}

Ankin

 • Phản ứng cộng các ankin
CH\equiv CH+H_2 \xrightarrow[Ni]{t^o}CH_2=CH_2 
 • Sự trùng hợp của các alkyne
\begin{aligned}
&\footnotesize\circ\text{Phản ứng Đime hóa}\\
&2CH \equiv CH \xrightarrow[NH_4Cl,\ Cu_2Cl_2]{t^o} CH\equiv C-CH=CH2\\
&\footnotesize\circ\text{Phản ứng Trime hóa}\\
&3CH \equiv CH \xrightarrow{600^oC} C_6H_6\\
&\footnotesize\circ\text{Phản ứng Polime hóa}\\
&nCH\equiv CH \xrightarrow{xt,\ t^o,\ p} \sout{\ (\ }CH \equiv CH \sout{\ )\ }_n\\
\end{aligned}
 • Phản ứng thay thế của các alkyne

Alkynes + AgNO3: Dẫn khí axetilen vào dung dịch hỗn hợp gồm AgNO.3/NHỎ BÉ3 thu được kết tủa màu vàng.

 CH\equiv CH+2AgNO_3+2NH_3\to CAg\equiv CAg+2NH_4NO_3
 • Phản ứng điều chế ankan
\begin{aligned}
&\footnotesize\circ\text{Nhiệt phân metan}\\
&2CH_4\xrightarrow[làm\ lạnh\ nhanh]{1500^oC}C_2H_2+3H_2\\
&\footnotesize\circ\text{Thủy phân }CaC_2\text{ (có trong đất đèn)}\\
&CaC_2+H_2O\to Ca(OH)_2+C_2H_2\\
\end{aligned}

Người Alkadian

 • Phản ứng cộng ankadien
\begin{aligned}
&\circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\xrightarrow[Ni]{t^o}CH_3-CH_2-CH_2-CH_3\\
&\circ CH_2=CH-CCH+H_2\xrightarrow[Pd/\ PbCO_3]{t^o}CH_2=CH-CH=CH_2\\
&\circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2\xrightarrow{-80^oC}CH_2Br-CHBr-CH=CH_2\\
&\circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2\xrightarrow{-80^oC}CH_2Br-CH=CH-CH_2Br\\
\end{aligned}
 • Phản ứng kiềm
\begin{aligned}
&\circ nCH_2=CH-CH=CH_2 \xrightarrow{xt,\ t^o,\ p} \sout{\ (\ }CH_2-CH=CH-CH_2\sout{\ )\ }_n\\
&\circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 \xrightarrow[xt]{t^o}CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\\
\end{aligned}

Benzen

 • Phản ứng thế của benzen

phản ứng thế của benzen hữu cơ 11

 • Phản ứng điều chế benzen

phản ứng điều chế benzen hữu cơ 11

Stiren

Sitren vừa giống anken (có một nối đôi nhánh) vừa giống benzen (có vòng thơm).

 • Phản ứng cộng của styren
Xem thêm bài viết hay:  Tuyển chọn 50 mẫu tranh tô màu cho bé trai 2022

phản ứng cộng của styren

 • Phản ứng phân giải của styren

trùng hợp styren

rượu bia

 • Phản ứng đặc trưng của rượu
\begin{aligned}
&\circ 2C_2H_5OH+2Na\to 2C_2H_5ONa+H_2\\
&\circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2\to [C_3H_5(OH)_2O]_2Cu+2H_2O\\
&\circ C_2H_5OH\xrightarrow[H_2SO_4\ đặc]{170^o C}C_2H_4+H_2O\\
&\circ C_2H_5OH+HCl\xrightarrow{t^o}C_2H_5Cl+H_2O\\
&\circ C_2H_5OH+CuO\xrightarrow{t^o}CH_3CHO+Cu+H_2O\\
&\circ CH_3OH+C_2H_5OH \xrightarrow[H_2SO_4\ đặc]{140^o C}C_2H_5OCH_3+H_2O\\
&\circ C_2H_6O+3O_2 \xrightarrow{t^o}2CO_2+2H_2O\\
\end{aligned}
 • Phản ứng điều chế rượu
\begin{aligned}
&\circ C_2H_4+H_2O \xrightarrow{H^+}C_2H_5OH\\
&\circ C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[men\ rượu]{t^o}2C_2H_5OH+2H_2O
\end{aligned}

Phenol

 • Phản ứng đặc trưng của phenol

Các phản ứng đặc trưng của phenol trong hóa học hữu cơ

 • Phản ứng điều chế phenol

phản ứng điều chế phenol

Andehit

 • Các phản ứng đặc trưng của anđehit
\begin{aligned}
&\circ CH_3CHO+H_2 \xrightarrow[Ni]{t^o}C_2H_5OH\\
&\circ CH_3CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O\to CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\\
&\circ 2CH_3CHO+O_2 \xrightarrow[xt]{t^o}2CH_3COOH\\
\end{aligned}
 • phản ứng điều chế anđehit
\begin{aligned}
&\circ CH_4+O_2\xrightarrow[xt]{t^o}HCHO+H_2O\\
&\circ C_2H_4+O_2\xrightarrow[xt]{t^o}CH_3CHO\\
&\circ C_2H_2+H_2O\xrightarrow[HgSO_4]{H_2SO_4}CH_3CHO\\
&\circ C_2H_5OH+CuO\xrightarrow{t^o}CH_3CHO+Cu+H2O
\end{aligned}

Xeton

 • Phản ứng điển hình của xeton
\begin{aligned}
&\circ CH_3COCH_3+H_2 \xrightarrow{t^o} CH_3CHOHCH_3\\
&\circ CH_3CHOHCH_3+CuO \xrightarrow{t^o} CH_3COCH_3+Cu+H_2O
\end{aligned}
 • Phản ứng điều chế xeton

phản ứng điều chế xeton trong hóa hữu cơ 11

A-xít hữu cơ

Axit hữu cơ thường là axit yếu. Tuy nhiên, các axit này vẫn có tất cả các tính chất hóa học của một axit và một số tính chất khác.

\begin{aligned}
&\bull CH_3COOH+Na\to CH_3COONa+12H_2\\
&\bull CH_3COOH+NaOH\to CH_3COONa+H_2O\\
&\bull 2CH_3COOH+CaCO_3\to (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\\
&\bull 2CH_3COOH+MgO\to (CH_3COO)_2Mg+H_2O\\
&\bull CH_3COOH+C_2H_5OH \xrightarrow[H^+]{t^o}CH_3COOC_2H_5+H_2O\\
&\bull CH_3OH+CO \xrightarrow{t^o}CH_3COOH\\
&\bull C_2H_5OH+O_2 \xrightarrow{men\ giấm}CH_3COOH+H_2O\\
&\bull 2CH_3CHO+O_2 \xrightarrow[xt]{t^o}2CH_3COOH\\
&\bull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2\xrightarrow[xt]{t^o}4CH_3COOH+2H_2O
\end{aligned}

Học trực tuyến livestream Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh – Sinh để bứt phá điểm số 2022 – 2023 tại hkmobile.vn

Giáo dục hkmobile.vnNền tảng học Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh – Sinh trực tuyến uy tín và chất lượng nhất tại Việt Nam Dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Với nội dung chương trình học bám sát khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hkmobile.vn sẽ giúp các em lấy lại hành trang, bứt phá về điểm số và nâng cao thành tích của mình. nghiên cứu.

Một phương trình hóa học là gì? Cách lập phương trình hóa học

Tại hkmobile.vn, trẻ em sẽ được giảng dạy bởi các giáo viên từ TOP 1% giáo viên giỏi toàn quốc. Các giáo viên đều có trình độ Thạc sĩ trở lên với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục. Với phương pháp giảng dạy sáng tạo, dễ tiếp cận, giáo viên sẽ giúp học sinh tiếp thu kiến ​​thức một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Xem thêm bài viết hay:  TOP 10 đồi thông Đà Lạt đẹp hút hồn, níu chân du khách

Giáo dục hkmobile.vn cũng có sẵn Đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp luôn theo sát quá trình học tập của các em, hỗ trợ các em giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình học và cá nhân hóa lộ trình học tập của các em.

Với ứng dụng tích hợp nền tảng công nghệ và thông tin dữ liệu, mọi lớp học của hkmobile.vn luôn được đảm bảo Đường truyền ổn định, hạn chế giật / lag tối đa với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Nhờ nền tảng học tập livestream trực tuyến mô phỏng lớp học offline, học viên có thể tương tác trực tiếp với giáo viên dễ dàng như khi học tại trường.

Khi trở thành học sinh của hkmobile.vn, bạn cũng nhận được Cẩm nang Toán – Lý – Hóa “siêu hay” Tổng hợp tất cả các công thức và nội dung khóa học được biên soạn cẩn thận, chi tiết và sắp xếp hợp lý giúp học sinh học tập và ghi nhớ kiến ​​thức dễ dàng hơn.

Công thức và tính chất hóa học của nước

hkmobile.vn cam kết tăng 8+ hoặc ít nhất 3 điểm cho học sinh. Nếu bạn không đạt số điểm như cam kết, hkmobile.vn sẽ hoàn trả 100% học phí cho bạn. Hãy nhanh tay đăng ký livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – 12 năm học 2022 – 2023 tại hkmobile.vn ngay hôm nay để hưởng mức học phí siêu ưu đãi lên đến 39%, giảm từ 699K chỉ còn 399K.

11. Hóa học hữu cơ đóng vai trò nền tảng và là bộ phận kiến ​​thức quan trọng trong chương trình THPT. Hi vọng sau khi đọc xong bài viết, các em sẽ hệ thống hóa những kiến ​​thức đã học một cách tốt hơn. Chúc các bạn luôn có những giờ học tập hiệu quả và gặt hái được nhiều thành công trong học tập!

Nhớ để nguồn: Tổng Hợp Các Phương Trình Hóa Hữu Cơ 11 Đầy Đủ Nhất

Viết một bình luận