Phần Mềm

550+ Câu Trắc Nghiệm Tài Chính Quốc Tế ( Có Đáp Án ), 550+ Câu Trắc Nghiệm Tài Chính Quốc Tế

130 câu hỏi trắc nghiệm Tài chính quốc tế (có đáp án) là tài liệu học tập và tham khảo bổ ích giúp sinh viên ngành Tài chính ôn tập, kiểm tra, củng cố kiến thức để làm bài thi môn Tài chính quốc tế đạt kết quả cao.

Đang xem: Trắc nghiệm tài chính quốc tế

*

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 1. Thị trường ngoại hối là nơi nào ? a. Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ b. Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ c. Giao dịch mua bán kim loại quý d. Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khác nhau 2. Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR / GBP sẽ là : a. 0.76 b. 0.765 c. 1.3077 d. 0.7647 3. Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường : 1 EUR = 1 USD , 1 GBP = 1.5 USD của ngân hàng : 2 EUR = 1 GBP , 1.5 EUR = 1 GBP . Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta sẽ khai thác cơ hội = cách nào : a. Mua GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng bảng mua EUR với giá : 1 GBP = 2 EUR sau đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD b. Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP với giá 1 GBP = 2 EUR sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1.5 USD c. Bán GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuyển đổi USD sang EUR sau đó bán EUR với giá 2 EUR = 1 GBP d. Anh ta đánh giá không có cơ hội 4. Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì ? a. Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD b. 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD c. Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ d. Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ 5. Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 thàng : EUR /USD= 1.2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR /USD = 1.15. Nếu bạn có 100.000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ? a. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn USD b. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR c. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR d. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn USD 1vũ phú phố 01689969053 6. Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng EUR / USD = 1.2728. Nếu bạn kỳ vọng tỷ giá giao ngay trong 3 tháng tới EUR / USD = 1.15. Giả sử bạn có 1000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ? a. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD b. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR. Nếu dự đoán đúng bạn sẽ tạo : 12280 USD c. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD d. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD 7. Yết giá giao ngay của hợp đồng EUR là EUR /USD = 1.1236/42 vậy % chênh lệch giá mua bán là : a. 0.45% b. 0.12% c. 0.013% d. 0.053% 8. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GDP /USD = 1.6727 / 30. Mua ở ngân hàng A với tỷ giá 1.6730. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết : GDP / USD = 1.6735 / 40. Bán ở ngân hàng B với giá 1.6735. Giả sử chi phí giao dịch = 0 thì lợi nhuận từ ng/vụ của arbitrage cho 1 tr GBP sẽ là : a. 500 USD b. 1300 USD c. 800 USD d. 1000 USD 9. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GBP /USD = 1.7281 / 89 và JPY /USD = 0.0079/82. Vậy tỷ giá GBP / JPY sẽ là : a. 210,74 / 218,85 b. 218.75 / 210.84 c. 210.7439 / 218.8481 d. 210.8415 / 218.7484 10.Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là : a. 90 ngày b. 60 ngày c. 1 năm 2vũ phú phố 01689969053 d. Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là bất cứ ngày nào phụ thuộc vào sự thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng 11.Tỷ giá giao ngay của Fran Thuỵ Sỹ là 0.9 USD / CHF. Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là 0.88 USD/CHF .Đồng Fran Thuỵ sỹ sẽ bán được với : a. Điểm kỳ hạn gia tăng 2.22% b. Điểm kỳ hạn khấu trừ : – 2.22% c. Điểm kỳ hạn khấu trừ : – 9.09% d. Điểm kỳ hạn gia tăng : 9.09% 12.Tại thời điểm t, số giao dịch niêm yết giá EUR/USD = 1.3223/30. F1/12 ( EUR/USD)=1.3535/40. F1/6 (EUR/USD) = 1.4004/40. F1/4 (EUR/USD)=1.4101/04 a. Đồng EUR chắc chắn sẽ gia tăng so với đôla trong 6 tháng tớ i b. Đồng EUR chắc chắn sẽ giảm giá so với đôla trong 6 tháng tớ i c. Đồng EUR được giao dịch với điểm kỳ hạn gia tăng d. Đồng EUR được giao dịch với điểm khấu trừ kỳ hạn 13.Đối với hoạt động mua tiền tệ kỳ hạn : a. Khách hàng chấp nhận mua ngoại tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định hôm nay b. Khách hàng chấp nhận bán ngoài tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định ngày hôm nay c. Các bên tham gia thực hiện tính toán ngay hôm nay cho 1 số lượng ngoại tệ được chấp nhận trong tương lai d. Các bên tham gia thực hiện số lượng ngoại tệ với tỷ giá giao dịch nay được duy trì trong tương lai. 14.Ông A mua GBP kỳ hạn 6 tháng với tỷ giá kỳ hạn 1 GBP =1.75 USD. Hợp đồng là 62500 GBP. Tại thời điểm giao hạn hợp đồng kỳ hạn tỷ giá giao ngay GBP /USD = 1.65 a. Lỗ 625 USD b. Lỗ 6250 USD c. Lãi 6250 USD d. Lỗ 66.28788 USD 15.Một hợp đồng quyền chọn tiền tệ giữa 1 ngân hàng và khách hàng. Anh ta phải trả phí quyền chọn là : a. Cho nhà môi giới cho dù có thực hiện hợp đồng hay không b. Cho ngân hàng cung ứng hợp đồng chỉ khi khách hàng thực hiện hợp đồng 3vũ phú phố 01689969053 c. Cho nhà môi giới khi khách hàng thực hiện hợp đồng d. Cho ngân hàng cho dù anh ta có thực hiện hợp đồng hay không 16.Tại thời đỉêm t, ngân hàng niêm yết : S (USD /CAD)=1.6461/65. F1/4 (USD /CAD) = 10/20. Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của USD / CAD sẽ là : a. 1.6451/35 b. 1.6441/35 c. 1.6471/85 d. 1.6481/75 17.Nếu tỷ giá USD/ CHF = 2.2128/30. USD / SGD= 2.7227/72 thì tỷ giá CHF /SGD là : a. 1.2303/25 b. 1.2303/24 c. 0.8114/23 d. 0.8127/15 18.Giả sử Mỹ và Anh đang ở trong chế độ bản vị vàng và giá vàng ở Mỹ được cố định ở mức 100 USD = 1 ounce và ở Anh là 50 GBP/1 ounce. Tỷ giá giữa đôla Mỹ và bảng Anh là : a. GBP/ USD =2 b. 2 GBP = 1 USD c. 1 GBP = 0.5 USD d. 5 GBP = 10 USD 19.Giả sử giá trị bảng Anh được cố định ở mức : 20 GBP = 1 ounce vàng. Giá trị đôla Mỹ được cố định ở mức 35 = 1 ounce vàng. Nếu tỷ giá hiện tại trên thị trường 1 GBP = 1.8 USD bán sẽ khai thác cơ hội này như sau : a. Bắt đầu với 35 USD,mua 1 ounce vàng sau đó chuyển đổi vàng sang bảng Anh được 20 GBP. Đổi 20 GBP sang đôla với giá 1 GBP =1.8 USD thu được 36 USD b. Bắt đầu với 35 USD mua 1.75 ounce vàng sau đó chuyển đổi vàng đến bảng Anh được 20 GBP , 1 ounce sau đó chuyển đổi sang GBP với giá 20 GBP một ounce. Đổi vàng lấy đôla với giá 35 USD/ ounce. Đổi USD sang bảng Anh với tỷ giá hiện tại 1 GBP =1.8 USD c. Cả 2 câu trên đều đúng d. Cả 2 câu trên đều sai 20.đồng tiền của Liên Minh Châu Âu được gọi là : a. đôla Châu Âu b. Đồng EURO 4vũ phú phố 01689969053 c. Đơn vị tiền tệ d. SDR 21. Bản tổng kết tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú được gọi là : a. Cán cân mậu dịch b. Tài khoản vãng lai c. Cán cân thanh toán quốc tế d. Cán cân vốn 22.Thu nhập ròng là một khoản mục của : a. Cán cân vốn b. Cán cân thương mại c. Cán cân hoạt động d. Cán cân vãng lai 23.Những yếu tố nào sau đây tác động đến dòng vốn đầu tư trực tiếp quốc tế : a. Hạn chế của chính phủ b. Rủi ro, chính trị c. Chiến tranh d. Tất cả 24.Yếu tố nào sau đây là một trong những động lực cho dòng vốn đầu tư gián tiếp chảy vào một quốc gia khi các yếu tố khác không đổi : a. Lãi suất cao b. Thuế suất thuế thu nhập cao c. Kỳ vọng đầu tư giảm giá d. Không phải các yếu tố trên 25.…..là 1 khoản mục trên cán cân vốn, khoản mục này thể hiện các khoản đầu tư vào TSCĐ ở nước ngoài và được sử dụng để điều hành hoạt động kinh doanh : a. Khoản chuyển giao một chiều b. Đầu tư gián tiếp c. Thu nhập ròng d. Đầu tư trực tiếp 26. Giả sử, một công ty của Mỹ nhập khẩu xe đạp từ Trung Quốc. Trên BOP của Mỹ sẽ phát sinh : a. Một bút toán ghi có trên cán cân vãng lai và bút toán nợ trên cán cân vãng lai b. Một bút toán ghi nợ trên cán cân thương mại và một bút toán ghi nợ trên cán cân vãng lai. 5vũ phú phố 01689969053 c. Một bút toán ghi có trên cán cân dịch vụ và một bút toán ghi nợ bên cán cân vãng lai d. Một bút toán ghi có trên cán cân vãng lai và một bút toán ghi nợ trên cán cân thu nhập. 27.Khoản mục vô hình : a. Bao gồm những giao dịch, không hợp pháp b. Là cách gọi khác của sai số thống kê c. Là cách gọi khác của khoản mục dịch vụ d. Là cách gọi khác của dự trữ quốc gia 28.Các giao dịch du lịch được ghi chép trên : a. Cán cân thương mại b. Cán cân vãng lai c. Cán cân vốn d. Cán cân thu nhập 29.Cán cân thanh toán thặng dư hay thâm hụt, điều này hàm ý : a. Sự thặng dư thâm hụt của cán cân tổng thể b. Sự thặng dư thâm hụt của cán cân vãng lai c. Sự thặng dự thâm hụt của cán cân vốn d. Sự thặng dư thâm hụt của một hay một nhóm cán cân bộ phận nhất định trong cán cân thanh toán 30.Trong chế độ tỷ giá thả nổi, nếu cán cân vãng lai thặng dư: a. Cán cân thanh toán quốc tế sẽ thâm hụt b. Cán cân vốn sẽ thâm hụt c. Cán cân thu nhập sẽ thặng dư d. Cán cân vốn sẽ thặng dư 31.Nếu thu nhập quốc dân > chi tiêu quốc dân thì : a. Tiết kiệm > đầu tư nội địa b. Thặng dư cán cân vãng lai c. Thâm hụt cán cân vốn d. Tất cả các câu trên đúng 32.Nếu quốc gia thâm hụt tiết kiệm thì : a. Hạ chi tiêu những gì sản xuất ra b. Đầu tư nội địa nhiều hơn tiết kiệm c. Dòng vốn thuần chảy ra d. A & B 33.Để giảm thâm hụt vãng lai mọi quốc gia sẽ phải thực hiện chính sách : a. Giảm thâm hụt ngân sách b. Tổng sản phẩm quốc dân trong mối tương quan với chỉ tiêu quốc dân 6vũ phú phố 01689969053 c. Thúc đẩy tăng trưởng tiết kiệm d. Tất cả đều đúng 34.Việc nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá đến cán cân vãng lai thông qua hệ số co giãn có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu được gọi là : a. Phương pháp tiếp cận chỉ tiêu b. Hiệu ứng đường cong J c. Hiệu ứng điều kiện ngoại thương d. Phương pháp tiếp cận hệ số co giãn 35.Hệ số co giãn xuất khẩu η biểu diễn % thay đổi của …..khi tỷ giá thay đổi 1% : a. Số lượng hàng hoá xuất khẩu b. Thị phần hàng hoá trong nước trên thị trường quốc tế c. Giá trị của hàng hoá xuất khẩu d. Giá cả của hàng hoá xuất khẩu 36. Hệ số co giãn nhập khẩu ηM biểu diễn % thay đổi của giá trị nhập khẩu khi tỷ giá : a. Không đổi b. Thay đổi 10 % c. Thay đổi 1% d. Thay đổi 20 % 37.Theo phương pháp tiếp cận hệ số co giãn XK, NK, khi thực hiện phá giá nội tệ trạng thái của cán cân vãng lai phụ thuộc vào : a. Hiệu ứng giá cả b. Hiệu ứng khối lượng c. Hiệu ứng đường cong J d. Tính trội của hiệu ứng giá cả hay hiệu ứng số lượng 38.Hiệu ứng đường cong J là : a. Cho thấy cán cân vãng lai xấu đi và sau đó được cải thiện dứơi tác động chính sách phá giá nội tệ b. Cho thấy cán cân vãng lai cải thiện và sau đó xấu đi do sự tác động của chính sách phá giá nội tệ c. Cho thấy số lượng hàng hoá XK > NK d. Không câu nào đúng 39.Theo phương pháp tiếp cận chỉ tiêu các nhân tố nào sau đây cần đề cập khi nghiên cứu ảnh hưởng của phá giá đến cán cân vãng lai : a. Thiên hướng chỉ tiêu biên b. Thu nhập quốc dân 7vũ phú phố 01689969053 c. Chi tiêu trực tiếp d. Cả 3 nhân tố trên 40.Giả sử tỷ giá giao ngay của EUR là 0.9 USD/EUR . Tỷ giá giao ngay dự kiến một năm sau là 0.85 USD/EUR, % thay đổi của tỷ giá giao ngay là : a. EUR tăng : 5.56% b. EUR giảm : 5.56% c. EUR tăng : 5.88% d. EUR giảm : 5.88% 41.Tỷ giá giao ngay hiện tại của đồng bảng Anh là : 1.45 USD/GBP. Giả sử tỷ giá giao ngay của bảng Anh một năm sau là : 1.52 USD/GBP. a. Đồng USD tăng : 4.14 % b. Đồng bảng Anh giảm : 4.14% c. Đồng bảng Anh tăng : 4.14 % d. Đồng bảng anh tăng : 3.97% 42.Tại thời điểm t nhà đầu tư phân tích và đánh giá thấy rằng đồng bảng Anh được định giá cao và co giãn giá trị thời điểm t+1, ông ta sẽ: a. Mua nhiều bảng hơn trước khi nó giảm giá b. Mua nhiều bảng hơn trước khi nó tăng giá c. Bán bảng trước khi giảm giá d. Bán bảng trước khi tăng giá 43.Tỷ giá biến động khi có sự thay đổi : a. Mức chênh lệch lạm phát giữa các đồng tiền b. Chênh lệch lãi suất c. Thâm hụt cán cân thanh toán d. Tất cả đều đúng 44.…..là kết quả của sự so sánh giá cả hàng hoá nước ngoài với giá cả hàng hoá trong nước : a. Tỷ giá hối đoái theo PPP b. Cán cân vãng lai c. Ngang giá sức mua FFP d. Ngang giá sức mua tương đối 45.Giả sử tỷ giá thực ko đổi, nội tệ được yết giá gián tiếp khi tỷ giá danh nghĩa tăng lên, các yếu tố khác không đổi: a. Giá cả hàng hoá XK rẻ hơn b. Giá cả hàng hoá Xk đắt hơn c. Giá cả hành hoá NK rẻ hơn d. Giá cả hàng hoá NK đắt hơn 8vũ phú phố 01689969053 46.Các vấn đề nào sau đây là những giả thiết của luật một giá : a. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo b. Hạn ngạch c. Chi phí vận chuyển bảo hiểm d. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo bỏ qua hàng rào mậu dịch và chi phí vận chuyển bảo hiểm 47.Giả sử quy luật một giá bị phá vỡ. Trong chế độ tỷ giá cố định, trạng thái cân bằng của luật một giá sẽ được thiết lập vì : a. Chính phủ dự trữ ngoại hối để can thiệp thị trưởng b. Ngân sách TW sử dụng công cụ thị trường c. Chính phủ sẽ áp dụng thuế suất thuế thu nhập cao d. Hàng hoá được vận động từ nơi có mức giá thấp tới nơi có mức giá cao. Từ đó mức giá cả của hàng hoá sẽ ngang bằng ở các thị trường. 48.Những đặc điểm nào sau đây là nhựơc điểm của thuyết ngang giá sức mua tuyệt đối : a. So sánh giá cả rổ hàng hoá tính bằng nội tệ và giá cả số hàng hoá tính bằng ngoại tệ b. Tôn trọng giả thiết của luật 1 giá c. Tỷ trọng hàng hoá trong rổ d. Chênh lệch trình độ dân trí 49.Ý nghĩa của thuyết ngang giá sức mua tương đối là : a. Đánh giá CPSX và NSLĐ giữa các quốc gia b. Dự đoán thay đổi tỷ giá trong tương lai c. Nguyên nhân của sự thay đổi tỷ giá d. Cá B & C 50.Những hàng hoá, dịch vụ sau, hàng hoá nào là hàng hoá có thể tham gia TMQT : ITG a. Máy bay, ôtô, phần mềm máy tính b. Dịch vụ mát xa, nhà hàng, karaoke, cắt tóc c. Truyền hình cáp, báo điện tử d. A & C 51.Ý nghĩa của thuyết ngang giá sức mua tổng quát : a. Sự khác biệt giữa hàng hoá ITG và hàng hoá NITG b. Kiểm chứng PPP c. Nguyên nhân tỷ giá chênh lệch khỏi PPP d. Cả 3 vấn đề 52.Những vấn đề sau vấn đề nào không phải là nguyên nhân tỷ giá chênh lệch khỏi PPP: 9vũ phú phố 01689969053 a. Thống kê hàng hoá “ giống hệt nhau” b. Chi phí vận chuyển c. Năng suất lao động d. Ko có hàng hoá thay thế nhập khẩu 53.Lạm phát ở Mỹ là 3% và ở Anh là 5%. Giả sử các giả thiết PPP tồn tại đồng bảng Anh sẽ là : a. Tăng giá 1.94% b. Giảm giá – 1.9% c. Giảm giá – 1.94% d. Tăng giá 1.9% 54.Giả sử lãi suất 1 năm của Franc Thuỵ Sỹ là 3% và USD là 4%. Nếu hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, đồng Franc Thuỵ Sỹ sẽ thay đổi : a. Tăng giá 9.7% b. Giảm giá 9.7% c. Tăng giá 0.97% d. Giảm giá 0.97% 55.Giả sử lãi suất 1 năm GBP là 6% và USD là 4% nên tỷ giá giao ngay của GBP là 1.5 USD/ GBP và hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, dự kiến tỷ giá giao ngay trong tương lai của GBP / USD sẽ là : a. 1.5288 b. 1.5300 c. 1.4700 d. 1.4717 56.Giả sử tỷ giá giao ngay 122 JPY/USD, tỷ giá kỳ hạn là 1 năm 130 JPY /USD, lãi suất USD 1 năm là 5%, giả sử giả thiết CIP tồn tại lãi suất của JPY. Theo công thức dạng chính xác là : a. 11.89% b. 6.36% c. 3.28% d. 1.67% 57.Ngang giá sức mua cho rằng : a. Chi phí cắt tóc ở VN chính xác bằng với chi phí cắt tóc ở HKông b. Tỷ lệ lạm phát ở các quốc gia là bằng nhau c. Tỷ giá giao ngay là dự báo chính xác cho tỷ lệ lạm phát d. Không câu nào đúng 10vũ phú phố 01689969053 58.Các nhà đầu tư Mỹ đòi hỏi tỷ suất sinh lợi thực là 3% . Lạm phát dự kiến ở Mỹ là 5% và rủi ro bằng 0. Lãi suất danh nghĩa của USD theo dạng gần đúng là : a. 7% b.

Xem thêm: ‎ Tiến Lên Miền Nam Offline On The App Store, Chơi Game Đánh Bài Tiến Lên Miền Nam Miễn Phí

Xem thêm: ‎Flashlight O Trên App Store, Download Đèn Pin Cho Điện Thoại

8% c. 3% d. 5.06% 59. Các nhà đầu tư Anh đòi hỏi tỷ suất sinh lợi thực là 3%. Lạm phát dự kiến ở Anh là 2%, rủi ro = 0. Lãi suất danh nghiã GBP theo công thức dạng gần đúng là : a. 8.3% b. 5% c. 3% d. 8.15% 60.Lý thuyết ngang giá sức mua tương đối phát biểu rằng : a. Đồng tiền nào có tỷ lệ lạm phát cao thì đồng tiền đó có xu hướng giảm giá b. Đồng tiền nào có tỷ lệ lạm phát cao hơn đồng tiền đó sẽ có lãi suất cao hơn c. Chênh lệch tỷ giá phản ánh chênh lệch lạm phát d. Lãi suất bao giờ cũng lớn hơn tỷ lệ lạm phát 61.Luật 1 giá phát biểu rằng : giá cả của hàng hoá trên thế giới sẽ ……nếu tính = 1 đồng tiền chung : a. Cân bằng b. Xấp xỉ cân bằng c. Chênh lệch d. Tạo cơ hội arvitrage xảy ra 62.Giả sử tỷ lệ lạm phát của đôla Mỹ là 5% và Yên Nhật là 7%. Dự báo tỷ giá của USD/SPY theo PPP trong năm tới sẽ là ? a. 122.0028 b. 122.28 c. 117.7560 d. 117.76 63.Nếu lạm phát dự kiến là 5% và tỷ suất sinh lợi thực yêu cầu là 6%. Giả thiết rủi ro không tồn tại thì lãi suất danh nghiã là : a. 1% b. 11% c. -1% d. 6% 11vũ phú phố 01689969053 64.Giả sử tỷ giá giao ngay USD / HKD = 7.9127; tỷ lệ lạm phát dự kiến của USD là 5%; tỷ lệ lạm phát dự kiến của HKP là 3%. Tỷ giá giao ngay dự kiến theo PPP sẽ là : a. 7.7619 b. 8.0662 c. 7.9624 d. 8.0660 65.Điều kiện Marstall- Lexker phát biểu rằng nếu trạng thái xuất phát của cán cân vãng lai cân bằng khi phá giá nội tệ dẫn đến : a. Cải thiện các cán cân vãng lai khi ηX + ηM>1 b. Thâm hụt cán cân vãng lai khi ηX +ηM =0 c. Cải thiện cán cân vãng lai khi ηX +ηM d. ấn định 70.National Bank yết giá EUR/USD=1.15/1.17 ; City Bank yết giá EUR/USD=1.16/1.14. Nếu chi phí giao dịch =0 và bạn có 1tr EUR lợi nhuận từ arbitrage địa phương là : a. 30.000 USD b. 10.000 USD c. 50.000 USD d. Không tồn tại arbitrage 71.Nếu lãi suất 1 năm của USD là 9%. Lãi suất 1 năm của GBP là 13 %. Tỷ giá giao ngay của USD/GBP= 0.56. Nếu chi phí tồn tại thì tỷ giá kỳ hạn 1 năm của USD/GBP sẽ là : a. 0.54 b. 0.56 c. 0.58 d. 0.6 72.Nếu lãi suất của USD=10%,CHF=4%. F1/4 CHF/USD=0.3864. CiP tồn tại thì tỷ giá giao ngay CHF/USD sẽ là : a. 0.3902 b. 0.3874 c. 0.3635 d. 0.3792 73.Tỷ giá giao ngay GBP/USD =1.88. F1/2 GBP/USD=1.9. sự chênh lệch giữa tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn hàm ý? ( giả sử CIP tồn tại) a. Lãi suất USD cao hơn lãi suất GBP b. GBP tăng giá so với USD c. Tỷ lệ lạm phát của đồg GBP giảm d. GBP được kỳ vọng sẽ giảm giá so với USD 74.Giả sử lãi suất 1 năm của USD là 5% của EUR là 8%. Tỷ giá giao ngay của EUR/USD =0.75. Tỷ giá kỳ hạn 1 năm của EUR/USD sẽ là (giả sử CIE tồn tại) a. 0.7292 b. 0. c. 0.81 d. 0.7714 75.Giả sử S(USD/JPY)=1.22 ; F1 (USD/JPY)=130. lãi suất USD =5%. Lãi suất 1 năm của yên Nhật sẽ là bao nhiêu? a. 11.89% b. 6.56% c. 3.28% 13vũ phú phố 01689969053 d. 1.67% 76.Hình thức arbitrage nào sau đây tận dụng lợi thế tỷ giá chéo ? a. Arbitrage địa phương b. Arbitrage lãi suất có phòng ngừa c. Arbitrage tam giác d. Arbitrage lãi suất 77.Giả sử CIP tồn tại, song kinh doanh chênh lệch lãi suất không khả thi, nguyên nhân là : a. Chi phí giao dịch b. Chính sách kiểm soát của chính phủ c. Thuế thu nhập d. Tất cả 78.Trong các chi phí sau chi phí nào ko phải là chi phí giao dịch đối với nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch lãi suất có biểu hiện : a. Phí giao dịch ngoại tệ mua giao ngay b. Phí giao dịch mua chứng khoán ở nước ngoài c. Phí giao dịch bán ngoại tệ kỳ hạn d. Phí giao dịch quyền chọn 79.Nguyên nhân dẫn đến CIP lệch trong thực tế là : a. Chi phí giao dịch b. Chi phí giao dịch và xử lý thông tin c. Thói quen tiêu dùng hàng hoá nhập khẩu d. Chi phí giao dịch và thu thập xử lý thông tin 80.Những nhân tố nào cản trở hành vi kinh doanh chênh lệch giá ? a. Yêu cầu ký quỹ khi thiết lập hợp đồng dài hạn b. Thị trường vốn không hoàn hảo c. Tính thanh khoản của TSTchính d. Cả 3 81.Tiêu chí nào người đi vay quyết định vay? a. Thời hạn khoản vay càng dài càng tốt b. Chi phí mà giá cao c. Hợp đồng vay đòi hỏi bảo hành d. Lãi suất vay thấp nhất 82.Tiêu chí nào nhà đầu tư quyết định đầu tư? a. Lãi suất cao nhất b. Rủi ro thấp nhất c. Tính thanh khoản của tài sản thấp nhất d. Lãi suất thực cao nhất 14vũ phú phố 01689969053 83.Thuyết ngang giá lãi suất phát biểu rằng : “chu chuyển vốn hoàn toàn tự do, bỏ qua….và thuế khoá các chứng khoán nội địa và nước ngoài thay thế hoàn hảo cho nhau : a. Tính thanh khoản của TS b. Hạn chế của chính phủ c. Tính không hoàn hảo của thị trường tài chính d. Chi phí giao dịch 84.Ngang giá lãi suất có bảo hiểm (CIP) phát biểu rằng: “việc đầu tư hay đi vay trên các thị trường tiền tệ quốc tế có bảo hiểm rủi ro ngoại hối, thì ……là như nhau cho dù đồng tiền đầu tư ( đi vay) là đồng tiền nào a. Lợi tức b. Tỷ suất lợi tức c. Lãi suất d. Lãi tiền vay 85.Trong chế độ tỷ giá thả hối trạng thái cân bằng của luật 1 giá được thiết lập trở lại vì : a. Sự can thiệp của chính phủ trên thị trường ngoại hối b. Giá cả hàng hoá thay đổi c. Sự thay đổi của tỷ giá d. Ko phải các nguyên nhân trên 86.Tỷ giá ASK(USD/VND) ngân hàng yết giá : a. Yết giá sẵn sang bán VND b. Yết giá sẵn sáng mua VND c. Yết giá sẵn sang bán USD d. Hạ giá có thể bán USD 87.Tỷ giá BID(USD/JPY) ngân hàng yết giá : a. Yết giá sẵn sàng bán USD b. Hạ giá có thể mua USD c. Yết giá sẵn sàng bán JPY d. Hạ giá có thể bán JPY 88.Tỷ giá ASK(GBP/USD) ngân hàng : a. Hạ giá có thể bán GBP b. Hạ giá có thể bán USD c. Yết giá sẵn sàng mua GBP d. Yết giá sẵn sàng mua JPY 89.Tỷ giá ASK(USD/SGD) ngân hàng : a. Hỏi giá có thể mua SGD b. Hạ giá có thể bán SGD c. Yết giá sẵn sàng bán USD 15vũ phú phố 01689969053 d. B&C 90.Ngân hàng niêm yết giá GBP/USD= 1.6227/30; USD/JPY=126.7500/20. tỷ giá chéo GBP/JPY sẽ là : a. 205.6772/6805 b. 205.6805/7153 c. 205.6771/7227 d. 205.6772/7185 91.Ngân hàng niêm yết tỷ giá EUR/USD=1.8728/30; USD/CAD= 1.7468/17. tỷ giá EUR/CAD sẽ là : a. 3.2217/05 b. 3.2717/05 c. 3.1722/25 d. 3.3225/30 92.Ngân hàng niêm yết tỷ giá EUR/USD=1.3223/30; GBP/USD=1.6727/30. Tỷ giá GBP/EUR=? a. 1.2572/73 b. 1.2643/52 c. 1.2323/30 d. 1.2650/46 93. 1.6 USD đổi được 1 GBP trong khi đó 1 EUR đổi được 0.95 USD do đó 1 bảng Anh đổi được: a. 0.59 EUR b. 1.68 EUR c. 1.68 GBP d. 0.59 GBP 94.Ngân hàng thương mại là chủ thể cung ứng dịch vụ tài chính chủ yếu trên thị trường ngoại hối vì : a. Tốc độ thực hiện giao dịch b. Tư vấn cho khách hàng trên cơ sở phân tích thị trường c. Có khả năng dự báo chính xác sự biến động tỷ giá trong tương lai d. Tất cả các câu trên 95.Các giao dịch ngoại hối được thực hiện ngay sẽ áp dụng tỷ giá ….? a. Tỷ giá kỳ hạn b. Tỷ giá giao ngay c. Giá thực hiện hợp đồng quyền chọn d. Các câu trên đúng 96.Người mua quyền chọn bán tiền tệ có nghĩa là với 1 số lượng nhất định trong 1 khoảng thời gian xác định : 16vũ phú phố 01689969053 a. Bán quyền chọn mua b. Có quyền bán 1 đồng tiền c. Bán quyền được mua d. Mua quyền bán được 97.Nếu ngang giá lãi suất tồn tại các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có …..của nhà đầu tư Mỹ: a. Lợi nhuận = vốn lợi nhuận b. Tỷ suất sinh lợi = vốn tỷ suất sinh lợi c. Lãi suất = vốn lãi suất d. Không phải các câu trên 98.Theo ngang giá lãi suất, nếu lãi suất của Mỹ cao hơn lãi suất của Canada thì tỷ giá kỳ hạn của USD thể hiện : a. Điểm tăng giá b. Điểm khấu trừ c. Phần gia tăng 10% d. Khấu trừ 10% 99.Peter mua quyền chọn mua EUR với tỷ giá quyền chọn 1.06 USD/EUR và phí quyền chọn 0.01 USD/EUR. Tới ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn tỷ giá giao ngay 1.09 USD/EUR. Anh ta sẽ : a. Lãi 0.03 USD/EUR b. Lỗ 0.02 USD/EUR c. Lãi 0.02 USD/EUR d. Lỗ 0.01 USD/EUR 100. Một quyền chọn bán 100.000 USD, giá thực hiện 1 EUR = 0.8 USD, phí quyền chọn 0.02 USD/EUR người mua quyền chọn bán sẽ có thể không có lãi (không lỗ) từ hợp đồng quyền chọn khi tỷ giá giao ngay tại thời điểm đáo hạn: a. 0.82 USD/EUR b. 0.80 c. 0.78 d. 2 101. Ngân hàng A yết giá GBP/USD=1.52/54; ngân hàng B yết giá GBP/USD=1.51/52. giả sử phí giao dịch =0, nhà đầu tư Mỹ sẽ : a. Mua GBP ở ngân hàng A, bán GBP ở ngân hàng B b. Mua GBP ở ngân hàng B , bán GBP ở ngân hàng A c. Bán USD ở ngân hàng A, mua GBP ở ngân hàng B d. Không tồn tại cơ hội arbitrage 17vũ phú phố 01689969053 102. Tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết :GBP/USD=1.5; Tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết: CHF/USD=0.75 và GBP/CHF=0.02. Nếu bạn tính tióan tại ngân hàng B, tỷ giá chéo GBP/CHF=1.515. Giả sử chi phí giao dịch =0, bạn sẽ có 100.000 USD. Bạn sẽ : a. Dùng đôla mua bảng Anh ở ngân hàng A, bán bảng Anh lấy CHF và dùng CHF mua USD tại ngân hàng B b. Dùng đôla mua CHF, bán CHF lấy GBP ở ngân hàng B, bán GBP lấy USD ở ngân hàng A c. Mua đôla tại ngân hàng A, chuyển đổi đôla sang CHF ở ngân hàng B, rồi chuyển đổi CHF sang GBP d. Không câu nào đúng 103. Giả sử lãi suất hiện tại của USD là 3.5 %/n. giả sử lãi suất hiện tại của JPY là 6.5%/n. Phần gia tăng hay khấu trừ của hợp đồng kỳ hạn sẽ là ( giả thiết CIP tồn tại) ( sau 1 năm): a. 2.9% b. -2.9% c. 25% d. -29% 104. Đặc trưng của thị trường ngoại hối là : a. Hoạt động mua bán ngoại tệ diễn ra suốt 24h b. Mang tính toàn cầu c. Được tiêu chuẩn hoá cao d. Tất cả 105. Hình thức tổ chức của thị trường ngoại hối bao gồm : a. Thị trường ngoai hối tập trung b. Thị trường ngoại hối phi tập trung c. Thị trường vàng bạc , đá quý d. A&B 106. Tỷ giá ngoại hối được hiểu là : a. Quan hệ so sánh về giá trị của các đồng tiền có liên quan b. Đơn vị tiền tệ của nước này biểu thị số lượng của đồng tiền nước khác c. Giá cả 1 đơn vị tiền tệ của nước này biểu thị số lượng đơn vị tiền tệ của nước khác d. Tất cả 107. Trên thị trường ngoại hối ngày N, tỷ giá lúc mở cửa là : 1 EUR=1.3423 USD. Tỷ giá lúc đóng cửa là : 1 EUR=1.3434 USD. Như vậy, so với USD đồng EUR đã: a. Lên giá 11 điểm 18vũ phú phố 01689969053 b. Giảm giá 11 điểm c. Giảm giá 8 điểm d. Lên giá 9 điểm 108. Giả sử có thông tin về tỷ giá : 1 EUR=1.25 USD; 1 GBP=2 USD. Vậy tỷ giá EUR/GBP là : a. 1.6 b. 0.625 c. 1.8 d. 2.5 109. Khi tỷ giá giữa GBP và USD đọc “1với 62 số 53 điểm” được hiểu là : a. Tỷ giá GBP/USD = 1.6253 b. Tỷ giá GBP/USD=1.06253 c. 0.6253 d. 16.253 110. Mục tiêu chính của quỹ tiền tệ Thế giới giúp đỡ các chuyên gia là : a. Cho vay và xoá đói giảm nghèo b. Cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng c. ổn định tỷ giá hối đoái d. xoá nợ cho các nước nghèo 111. Cán cân vốn phản ánh : a. Các giao dịch xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ b. Các thay đổi trong tài sản của 1 quốc gia c. Luồng vốn vào và ra trong 1 quốc gia d. 2 trong các câu trên 112. Hàng năm tổ chức WB tại VN trả lương cho cán bộ VN làm tại đó, nghiệp vụ được phản ánh vào : a. Cán cân dịch vụ b. Cán cân thu nhập c. Cán cân chuyển giao vãng lai 1 chiều d. 2 trong các câu trên 113. Giữa hợp đồng tiền tệ tương lai và kỳ hạn có những điểm nào giống nhau: a. Cùng tự điều chỉnh b. Đều được chuyển hoá theo quy mô hoạt động c. Đều được chuyển hoá về ngày giao dịch d. Ko có câu nào đúng 114. Trên thị trường kỳ hạn : 19vũ phú phố 01689969053 a. Khách hàng đồng ý bán đồng ngoại tệ trong tương lai với tỷ giá xác định ngày hôm nay b. Khách hàng đồng ý mua đồng ngoại tệ trong tương lai với tỷ giá xác định ngày hôm nay c. Khách hàng chi trả ngày hôm nay cho 1 số lượng ngoại tệ cụ thể được nhận trong tương lai d. A &B 115. Ngân hàng A yết giá GBP/USD là 1.55/1.57. Ngân hàng B niêm yết tỷ giá đồng bảng Anh và USD là 1.53/1.55. Nếu nhà đầu tư có 100.000 USD, liệu có thể thu được lợi nhuận là bao nhiêu khi mua GBP ở ngân hàng B bán cho ngân hàng A: a. 1000 USD b. 0 USD c. 2000 USD d. 3000 USD 116. Tại ngân hàng ANZ niêm yết tỷ giá là USD/VND = 1.5247/5362; đối với ngân hàng có nghĩa là : a. Mua vào với tỷ giá 1 USD = 1.5247 VND b. Mua vào với tỷ giá 1 USD = 1.5362 VND c. Bán ra với tỷ giá 1 USD = 1.5362 d. A &C 117. Tại ngân hàng Vietcom bank niêm yết tỷ giá mua như sau : 1 USD = 7.7852 HKD và 1 HKD = 2003.8 VND. Vậy đối với ngân hàng tỷ giá mua 1 USD là : a. 15.599 b. 15.547 c. 16.453 d. 15.762 118. Báo cáo phản ánh toàn bộ giá trị các giao dịch về thương mại hàng hoá , dịch vụ và các luồng tài chính được gọi là : a. Cán cân thương mại b. Tài khoản vãng lai c. Tài khoản vốn d. Cán cân thương mại quốc tế 119. Phản ánh vào cán cân thương mại quốc tế các giao dịch tiền tệ giữa : a. Những người cư trú với nhau b. Những người cư trú và không cư trú c. Những người không cư trú với nhau d. Tất cả 20vũ phú phố 01689969053

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button