Viết Lại Câu Từ Quá Khứ Đơn Sang Hiện Tại Hoàn Thành

bài tập biến đổi tự ngày nay xong sang trọng quá khứ đơn là dạng bài xích tập thịnh hành khi tham gia học giờ anh. Để chũm dĩ nhiên các kết cấu câu gửi thì hiện tại hoàn thành quý phái thừa khứ đọng 1-1, hãy cùng Chăm học tập bài xích ôn lại kiến thức và kỹ năng cùng xong không còn phần bài tập đưa ra nhé! Yên tâm là Chăm học tập bài bác sẽ tổng đúng theo bài tập đổi khác từ hiện tại xong xuôi lịch sự vượt khứ 1-1 có lời giải nhé!

Ngữ pháp đưa thì hiện giờ kết thúc sang trọng thừa khứ đọng đơn

1. Thì hiện tại ngừng và 3 cấu trúc thừa khứ đơn tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friover, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng từ bỏ nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for cùng ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have sầu learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi bao giờ (When) và bao lâu (How long)

Form:  When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have sầu you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time và never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have sầu been to Japan.

= I have sầu never been khổng lồ Japan before.

*

những bài tập biến đổi từ bỏ bây chừ xong xuôi lịch sự quá khứ đối chọi gồm đáp án

Viết lại câu tự quá khđọng 1-1 lịch sự ngày nay xong xuôi không làm chuyển đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw hlặng 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went khổng lồ bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

những bài tập biến hóa thì ngày nay ngừng thanh lịch vượt khđọng đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have sầu married for 10 years.

->

7/ How long have sầu she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ bỏ vượt khứ đọng solo thanh lịch bây chừ hoàn thành ko có tác dụng chuyển đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have sầu you bought that bag?

3/ I last saw hyên ổn 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: Đăng Nhập Nhiều Tài Khoản Facebook Trên Điện Thoại, Hướng Dẫn Dùng 2 Tài Khoản Facebook Trên Android

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone khổng lồ bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

-> She hasn’t written khổng lồ me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Những bài tập biến hóa thì hiện giờ xong xuôi quý phái thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have sầu never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to lớn school was 4 months ago…

-> I last went to lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went lớn school

4/ I have sầu never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have sầu visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have sầu married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đó là một vài bài xích tập đổi khác từ bỏ bây giờ kết thúc thanh lịch thừa khứ đọng đối chọi tất cả đáp án bởi vì Chăm học bài nghiên cứu, tổng phù hợp cùng soạn. quý khách đã kết thúc hết chưa? Hãy trường đoản cú nghĩ ra các trường hợp giỏi gặp nhằm nkhô giòn nhớ các cấu tạo chuyển đổi tự hiện giờ chấm dứt sang trọng thừa khđọng solo với ngược lại nhé.