Phần Mềm

W10 Digital Activation Program – Bản quyền kỹ thuật số Windows 10- 11

Bạn đang xem: W10 Digital Activation Program – Bản quyền kỹ thuật số Windows 10- 11 tại hkmobile.vn/


Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10

Chương trình kích hoạt giấy phép kỹ thuật số W10 dựa trên s1ave77 HWID Activator để kích hoạt Windows 10 VĨNH VIỄN với giấy phép kỹ thuật số (Giấy phép kỹ thuật số).

Không cần đặt ngoại lệ trong chương trình chống vi-rút vì chương trình kích hoạt không cài đặt hoặc lưu bất kỳ tệp nào để kích hoạt trên hệ thống người dùng. Khi kích hoạt, chương trình sẽ tự động thay thế bất kỳ giấy phép KMS nào đã được cài đặt trước đó trên hệ điều hành của người dùng.

Khi cài đặt lại Windows 10 người dùng không cần chạy lại công cụ này vì với lần liên hệ trực tuyến đầu tiên MS Server nhận diện chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 và tự động kích hoạt hệ điều hành người dùng!

Phiên bản Windows 10 đang hoạt động


 • Trang chủ Windows 10
 • Trang chủ Windows 11
 • Windows 10 Home WOMEN
 • Windows 10 Home Single Language
 • Windows 10 Home Country cụ thể
 • Windows 10 Home Single Language
 • Windows 10 Enterprise LTSB (2015)
 • Windows 10 Enterprise LTSB (2016)
 • Windows 10 Enterprise LTSB N (2016)
 • Windows 10 Enterprise LTSC 2019
 • Windows 10 Enterprise LTSC 2019 NỮ
 • Windows 10 Professional
 • Windows 11 Professional
 • Windows 10 Professional Education
 • Windows 10 Professional Education WOMEN
 • Windows 10 Professional WOMEN
 • Máy trạm chuyên nghiệp Windows 10
 • Windows 10 Professional Workstation WOMEN
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Education WOMEN
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Enterprise WOMEN
 • Windows 10 Enterprise SẼ
 • Windows 10 Enterprise SN
 • Windows 10 Core
 • Windows 10 Core Country cụ thể
 • Windows 10 Core FEMALE
 • Ngôn ngữ đơn cốt lõi của Windows 10
 • Windows 10 Cloud
 • Windows 10 Cloud WOMEN

Các tính năng mới trong phiên bản 1.4.3:

 • Khắc phục sự cố bổ sung trong trường hợp kích hoạt không thành công;
 • Nâng cao và cải tiến;
 • Đã thêm: Rearm;
 • Đã thêm: Chế độ kích hoạt KMS38.
 • Kết nối Internet để kích hoạt tự động.
 • Có thể kích hoạt các phiên bản của Windows 11

Không có vi rút, sạch 100%!
Ratibours và s1ave77, những người chia sẻ chương trình kích hoạt với chúng tôi!

Tải xuống Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10

Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 1.4.4

Fshare UserDrive Rất

Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 1.4.6

Fshare UploadRAR Rất

 • Xem thêm loạt phim Tổng hợp phần mềm Active
 • Các cửa sổ đang hoạt động 7
 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)

Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10

Bạn chỉ cần nhấn Active Windows 10 là ok, có thể chọn 1 trong 2 máy chủ.

Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 (2)

Video sử dụng Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10

https://www.youtube.com/watch?v=c81jfZeb6AQThông tin thêm về: W10 Digital Activation Program – Bản quyền kỹ thuật số Windows 10- 11

W10 Digital Activation Program – Bản quyền kỹ thuật số Windows 10- 11Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10

Chương trình kích hoạt giấy phép kỹ thuật số W10 dựa trên s1ave77 HWID Activator để kích hoạt Windows 10 VĨNH VIỄN với giấy phép kỹ thuật số (Giấy phép kỹ thuật số).

Không cần đặt ngoại lệ trong chương trình chống vi-rút vì chương trình kích hoạt không cài đặt hoặc lưu bất kỳ tệp nào để kích hoạt trên hệ thống người dùng. Khi kích hoạt, chương trình sẽ tự động thay thế bất kỳ giấy phép KMS nào đã được cài đặt trước đó trên hệ điều hành của người dùng.

Khi cài đặt lại Windows 10 người dùng không cần chạy lại công cụ này vì với lần liên hệ trực tuyến đầu tiên MS Server nhận diện chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 và tự động kích hoạt hệ điều hành người dùng!

Phiên bản Windows 10 đang hoạt động


 • Trang chủ Windows 10
 • Trang chủ Windows 11
 • Windows 10 Home WOMEN
 • Windows 10 Home Single Language
 • Windows 10 Home Country cụ thể
 • Windows 10 Home Single Language
 • Windows 10 Enterprise LTSB (2015)
 • Windows 10 Enterprise LTSB (2016)
 • Windows 10 Enterprise LTSB N (2016)
 • Windows 10 Enterprise LTSC 2019
 • Windows 10 Enterprise LTSC 2019 NỮ
 • Windows 10 Professional
 • Windows 11 Professional
 • Windows 10 Professional Education
 • Windows 10 Professional Education WOMEN
 • Windows 10 Professional WOMEN
 • Máy trạm chuyên nghiệp Windows 10
 • Windows 10 Professional Workstation WOMEN
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Education WOMEN
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Enterprise WOMEN
 • Windows 10 Enterprise SẼ
 • Windows 10 Enterprise SN
 • Windows 10 Core
 • Windows 10 Core Country cụ thể
 • Windows 10 Core FEMALE
 • Ngôn ngữ đơn cốt lõi của Windows 10
 • Windows 10 Cloud
 • Windows 10 Cloud WOMEN

Các tính năng mới trong phiên bản 1.4.3:

 • Khắc phục sự cố bổ sung trong trường hợp kích hoạt không thành công;
 • Nâng cao và cải tiến;
 • Đã thêm: Rearm;
 • Đã thêm: Chế độ kích hoạt KMS38.
 • Kết nối Internet để kích hoạt tự động.
 • Có thể kích hoạt các phiên bản của Windows 11

Không có vi rút, sạch 100%!
Ratibours và s1ave77, những người chia sẻ chương trình kích hoạt với chúng tôi!

Tải xuống Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10

Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 1.4.4

Fshare UserDrive Rất

Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 1.4.6

Fshare UploadRAR Rất

 • Xem thêm loạt phim Tổng hợp phần mềm Active
 • Các cửa sổ đang hoạt động 7
 • Tắt phần mềm chống vi-rút (Đảm bảo tắt cả hai) Bộ bảo vệ Windows)

Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10

Bạn chỉ cần nhấn Active Windows 10 là ok, có thể chọn 1 trong 2 máy chủ.

Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 (2)

Video sử dụng Chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10

https://www.youtube.com/watch?v=c81jfZeb6AQ#W10 #Digital #Activation #Program #Bản #quyền #kỹ #thuật #số #Windows

[rule_3_plain]

#W10 #Digital #Activation #Program #Bản #quyền #kỹ #thuật #số #Windows

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

var td_screen_width = window.innerWidth;
window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung W10 Digital Activation ProgramActive Windows 10 các phiên bảnTính năng mới trong phiên bản 1.4.3:Download W10 Digital Activation ProgramVideo sử dụng W10 Digital Activation Program W10 Digital Activation Program Chương trình kích hoạt giấy phép kỹ thuật số W10 dựa trên Trình kích hoạt HWID của s1ave77 để kích hoạt Windows 10 PERMANENTLY với giấy phép kỹ thuật số(Digital License). Không cần phải đặt ngoại lệ trong chương trình chống vi-rút vì chương trình kích hoạt không cài đặt hoặc lưu bất kỳ tệp nào để kích hoạt trên hệ thống người dùng. Với kích hoạt, chương trình sẽ tự động thay thế bất kỳ giấy phép KMS nào đã được cài đặt trước đó trên hệ điều hành của người dùng. Khi cài đặt lại Windows 10 người dùng không cần chạy lại công cụ này vì với đầu tiên liên lạc trực tuyến MS Server nhận ra chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 và tự động kích hoạt hệ điều hành người dùng! Active Windows 10 các phiên bản (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Windows 10 Home Windows 11 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Home Country Specific Windows 10 Home Single Language Windows 10 Enterprise LTSB (2015) Windows 10 Enterprise LTSB (2016) Windows 10 Enterprise LTSB N (2016) Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Windows 10 Enterprise LTSC 2019 N Windows 10 Professional Windows 11 Professional Windows 10 Professional Education Windows 10 Professional Education N Windows 10 Professional N Windows 10 Professional Workstation Windows 10 Professional Workstation N Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Enterprise S Windows 10 Enterprise S N Windows 10 Core Windows 10 Core Country Specific Windows 10 Core N Windows 10 Core Single Language Windows 10 Cloud Windows 10 Cloud N Tính năng mới trong phiên bản 1.4.3: Khắc phục sự cố bổ sung trong trường hợp kích hoạt không thành công; Tăng cường và cải tiến; Đã thêm: Rearm; Đã thêm: Chế độ kích hoạt KMS38. Kết nối Internet để kích hoạt tự động. Có thể kích hoạt các phiên bản Windows 11 Virus không, 100% sạch sẽ! Ratibours và s1ave77 người chia sẻ chương trình kích hoạt với chúng tôi! Download W10 Digital Activation Program W10 Digital Activation Program 1.4.4  Fshare UserDrive Very W10 Digital Activation Program 1.4.6  Fshare UploadRAR Very Xem thêm bộ tổng hợp các phần mềm Active Active windows 7 nhé Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Bạn chỉ cần Ấn Active Windows 10 là ok, có thể chọn 1 trong 2 sever nhé. Video sử dụng W10 Digital Activation Program /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); #W10 #Digital #Activation #Program #Bản #quyền #kỹ #thuật #số #Windows [rule_2_plain] #W10 #Digital #Activation #Program #Bản #quyền #kỹ #thuật #số #Windows [rule_2_plain] #W10 #Digital #Activation #Program #Bản #quyền #kỹ #thuật #số #Windows [rule_3_plain] #W10 #Digital #Activation #Program #Bản #quyền #kỹ #thuật #số #Windows /* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); Mục Lục Nội Dung W10 Digital Activation ProgramActive Windows 10 các phiên bảnTính năng mới trong phiên bản 1.4.3:Download W10 Digital Activation ProgramVideo sử dụng W10 Digital Activation Program W10 Digital Activation Program Chương trình kích hoạt giấy phép kỹ thuật số W10 dựa trên Trình kích hoạt HWID của s1ave77 để kích hoạt Windows 10 PERMANENTLY với giấy phép kỹ thuật số(Digital License). Không cần phải đặt ngoại lệ trong chương trình chống vi-rút vì chương trình kích hoạt không cài đặt hoặc lưu bất kỳ tệp nào để kích hoạt trên hệ thống người dùng. Với kích hoạt, chương trình sẽ tự động thay thế bất kỳ giấy phép KMS nào đã được cài đặt trước đó trên hệ điều hành của người dùng. Khi cài đặt lại Windows 10 người dùng không cần chạy lại công cụ này vì với đầu tiên liên lạc trực tuyến MS Server nhận ra chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 và tự động kích hoạt hệ điều hành người dùng! Active Windows 10 các phiên bản (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Windows 10 Home Windows 11 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Home Country Specific Windows 10 Home Single Language Windows 10 Enterprise LTSB (2015) Windows 10 Enterprise LTSB (2016) Windows 10 Enterprise LTSB N (2016) Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Windows 10 Enterprise LTSC 2019 N Windows 10 Professional Windows 11 Professional Windows 10 Professional Education Windows 10 Professional Education N Windows 10 Professional N Windows 10 Professional Workstation Windows 10 Professional Workstation N Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Enterprise S Windows 10 Enterprise S N Windows 10 Core Windows 10 Core Country Specific Windows 10 Core N Windows 10 Core Single Language Windows 10 Cloud Windows 10 Cloud N Tính năng mới trong phiên bản 1.4.3: Khắc phục sự cố bổ sung trong trường hợp kích hoạt không thành công; Tăng cường và cải tiến; Đã thêm: Rearm; Đã thêm: Chế độ kích hoạt KMS38. Kết nối Internet để kích hoạt tự động. Có thể kích hoạt các phiên bản Windows 11 Virus không, 100% sạch sẽ! Ratibours và s1ave77 người chia sẻ chương trình kích hoạt với chúng tôi! Download W10 Digital Activation Program W10 Digital Activation Program 1.4.4  Fshare UserDrive Very W10 Digital Activation Program 1.4.6  Fshare UploadRAR Very Xem thêm bộ tổng hợp các phần mềm Active Active windows 7 nhé Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Bạn chỉ cần Ấn Active Windows 10 là ok, có thể chọn 1 trong 2 sever nhé. Video sử dụng W10 Digital Activation Program /* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } var td_screen_width = window.innerWidth; window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1140 ) {

/* large monitors */
var adEl = document.createElement("ins");
placeAdEl.replaceWith(adEl);
adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle");
adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:728px;height:90px");
adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831");
adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091");
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
}
});window.addEventListener("load", function(){
var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder");
if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:468px;height:60px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } });window.addEventListener("load", function(){ var placeAdEl = document.getElementById("td-ad-placeholder"); if ( null !== placeAdEl && td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ var adEl = document.createElement("ins"); placeAdEl.replaceWith(adEl); adEl.setAttribute("class", "adsbygoogle"); adEl.setAttribute("style", "display:inline-block;width:300px;height:250px"); adEl.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-5548681697938831"); adEl.setAttribute("data-ad-slot", "8757668091"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } }); [/toggle] Nguồn: HK Mobile
Chuyên mục: Phần mềm

#W10 #Digital #Activation #Program #Bản #quyền #kỹ #thuật #số #Windows

Xem thêm:   Kqxs - ‎Xo So Truc Tiep

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button